Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 8 | 2016

2.12.2016

Ajankohtaista JAMKOssa
 • Toimijat vuodelle 2017 valittu
 • Tutorrekrytointi lukuvuodelle 2017 - 2018 alkaa
 • Työpäivät tammikuussa
Ajankohtaista kentällä
 • Jyväskylän opiskelija-aktiiveja valtakunnallisiin tehtäviin
 • Isoja muutoksia opiskelijoille vuonna 2017
Lyhyet JAMKOset
 • JAMKOn toimintoja joulukuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

Toimijat vuodelle 2017 valittu

JAMKOn hallitus ja puheenjohtajistot vuodelle 2017 valittiin torstai-iltana 23.11.2016 edustajiston järjestäytymiskokouksessa.

Hallituksen puheenjohtajaksi edustajisto valitsi Jarna Väisäsen, joka on toiminut kuluvana vuonna JAMKOn hallituksessa vertaistutoroinnin vastaavana. Varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksen huvi- ja kulttuurivastaavana toiminut Katja Väärälä.

JAMKOn hallitukseen oli ehdolla 10 henkilöä, joista hallituksen jäseniksi valittiin kahdeksan. Hallitus jakoi vastuualueet järjestäytymiskokouksessa seuraavasti: 

Mari Pynssi, sosiaalipolitiikka
Aleksi Huttunen, koulutuspolitiikka
Tero Björkman, kansainvälinen ja degreetutorointi
Veera Heinonen, vertaistutorointi 
Teemu Oja-Lipasti, monimuototutorointi, mentorointi
Joonas Uusi-Autti, hyvinvointi
Netta Hautamäki, huvi ja kulttuuri
Timo Varakas, international club

Edustajiston puheenjohtajana vuonna 2017 toimii Roni Sorsa ja varapuheenjohtajana Tuomas Kallinki. Sorsa on toiminut JAMKOn hallituksen sosiaalipoliittisena vastaavana ja Kallinki liikuntavastaavana vuonna 2016.

Lisäksi edustajisto valitsi keskuudestaan jäsenet JAMKin sisäisiin työryhmiin, JAMK OY:n hallitukseen sekä edustajat Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOASin valtuuskuntaan. JAMKOn uusi edustajisto, hallitus ja työryhmien opiskelijajäsenet aloittavat toimikautensa tammikuussa 2017. Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä edustajiin aiheisiin liittyvissä asioissa. Yhteystiedot päivitetään JAMKOn sivuille loppuvuoden kuluessa. 

Lisätietoja:
Hannu Järvistö
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Tutorrekrytointi lukuvuodelle 2017-2018 alkaa

J
AMKO rekrytoi ensi vuodelle yli 200 tutoria. Tutoriksi voi hakea 12.12. alkaen JAMKOn nettisivujen kautta 15.1.2017 saakka. Tutoreita valitaan vertaistutoreiksi suomenkielisiin sekä englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. JAMKO hakee myös kansainvälisiä tutoreita, jotka tutoroivat vaihto-opiskelijoita. Ensi vuodeksi odotetaan enimmälti määrin hakijoita monimuoto-opiskelijoiden tutorointiin. 

Lue tutoroinnista enemmän tai tule juttelemaan tutorrekrytointiständille tammikuun alussa. Tutoreiksi valitaan ohjemäärällisesti noin 1 per 7 aloittavaa opiskelijaa kohti. Tutoreiden tärkein tehtävä on auttaa ja tukea syksyn 2017 aloittavia opiskelijoita. Opiskelijatutorointi on JAMKOn hallinnoima opintojakso, josta saa 5 opintopistettä vapaavalintaisiin opintoihin ja rutkasti uusia kontakteja.

Lisätietoja
Jarna Väisänen
Hallituksen jäsen, tutorointi
tutor(a)jamko.fi

Työpäivät tammikuussa

JAMK ja JAMKO järjestävät yhteistyössä tammikuussa 2017 Työpäivä-tapahtumat 24.1. Rajakadun pääkampuksella ja 26.1. Dynamon kampuksella. Tavoitteena on, että opiskelijat ja eri alojen työnantajat kohtaavat toisensa. Tällä edistetään sitä, että opiskelijat löytäisivät helpommin itselleen työharjoittelupaikan, yrityksen jolle tekee opinnäytetyönsä ja työpaikan opiskelujen jälkeen.

Rajakadun kampuksella vierailevat mm. Metsä Group, Mipro Oy, Suomen restonomit – SURE ry ja Vanhanen – Yhtiöt. Rajakadulla tapahtuman ständit järjestetään ruokalassa ja tietoiskut auditorio Valjakassa. Dynamon aulassa puolestaan tapaa ICT-alan sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille kohdistettuja yrityksiä.

Näiden lisäksi on mahdollista tavata JAMKin opiskelijoiden osuuskuntia ja yrityksiä. Näissä mukana olevat opiskelijat kertovat, millaista on kokeilla yrittäjänä olemista opiskelujen ohella. Lisätietoja JAMKin Työpäivä tapahtumista saat osoitteista https://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/tyopaiva-paakampus/ ja http://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/tyopaiva-dynamo/
 
Lisätietoja
Roni Sorsa
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

Jyväskylän opiskelija-aktiiveja valtakunnallisiin tehtäviin

Loka- ja marraskuu on kaikenlaisten yhdistysten vuosikokousten aikaa. Niihin aikoihin kokoontuvat myös valtakunnalliset liitot päättämään seuraavan vuoden linjat, teot ja talouden. Tämän lisäksi liitot päättävät myös tulevaisuuden tekijänsä; hallitusten jäsenet. 

Syksyn 2016 aikana Jyväskylä on saatu vahvasti esille valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin, sillä monet tekijät JAMKOsta on valittu eri paikkoihin moniin järjestöihin. Yksi näistä liitoista on Suomen Opiskelijakuntien Liitto SAMOK ry, jonka hallitukseen JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Tommi Kukkonen valittiin vuodelle 2017. 

JAMKOn edustajistosta myös on päässyt ihmisiä suuriin vaikuttamisen paikkoihin, sillä JAMKOn edustajiston puheenjohtaja Katri Hurskainen valittiin Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n hallitukseen ja edustajiston jäsen ja koulutusalajärjestö Konkurssin varapuheenjohtaja Timo Pölkki valittiin Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n hallituksen varajäseneksi.

Myös sisarorganisaatio JYYn toimijoita on valittu keskeisille paikoille, sillä JYYn hallituksen jäsen Arttu Karila valittiin Keskustan opiskelijaliitto KOL ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2017. 

Opiskelijakunta JAMKO onnittelee valittuja ja toivottaa onnea ja menestystä tulevalle. 

Lisätietoja
Eemeli Rajala
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Isoja muutoksia opiskeljoille vuonna 2017 
 
Vuosi 2017 tulee pyörimään suurien asioiden ympärillä. Isoimpia opiskelijoita suoraan koskevia päätöksiä ovat esimerkiksi yleinen asumistuki, lukukausimaksut ja korkeakoulujen väliset yhteistyöhankkeet. Lisäksi tulevat kuntavaalit tulevat vaikuttamaan opiskelijoihin paikallisella tasolla.

Kuntavaaleissa päätetään kuntien valtuustoihin ja muihin tärkeisiin elimiin valittavat päättäjät, jotka vaikuttavat jokaisen kuntalaisen asioihin, myös opiskelijoihin. JAMKO on tehnyt yhteistyössä JYY:n kanssa kuntapoliittisen ohjelman, joka ottaa huomioon myös korkeakouluopiskelijoiden näkökannan asioihin. Ohjelmalla on vaikutettu puolueiden vaaliohjelmiin ja sillä on saatu kirjauksia niihin. Lisäksi JAMKO ja JYY ovat tehneet töitä, jotta kumpaankin korkeakouluun saataisiin ainakin yhdet ennakkoäänestyspaikat ja kuntavaaliehdokaspaneelit. JAMKO kannustaa jokaista opiskelijaa äänestämään ja lähtemään ehdolla, jotta opiskelijoiden ääni saataisiin mahdollisimman hyvin kuuluviin myös kunnallisessa päätöksen teossa.

Yleinen asumistuki tulee täytäntöön vuoden 2017 syksyllä ja se tullaan suoraan lisäämään opintorahaan, jota tullaan laskemaan noin 340 eurosta 250 euroon.  Yleisen asumistuen suuruus tulee riippumaan monesta asiasta, kuten opiskelupaikkakunnasta ja ruokakuntakohtaisuudesta. Pääkaupunkiseudulla yksinasuvat henkilöt tulevat voittamaan uudistuksessa, kun taas pienemmillä opiskelupaikkakunnilla asuvat perheelliset sekä yhteisellä vuokrasopimuksella toimivat kämppikset tulevat häviämään. Opiskelijajärjestöt ovat kritisoineet yleistä asumistukea.

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä tulee tiivistymään entisestään. Suurimpia hankkeita ovat tällä hetkellä pilottivaiheessa oleva Vaasan ”V-tyyli” sekä jäissä oleva Tampere 3. Muita mainittavia hankkeita ovat mm. LUT-konsernin valmistelussa oleva laajentuminen Lahden ammattikorkeakouluun, pääkaupunkiseudulla toteutettava 3 AMK-hanke sekä Jyväskylässä juuri valmistunut selvitys korkeakoulujen yhteistyön kehittämisestä. JAMKO seuraa etenkin Jyväskylässä tapahtuvaa yhteistyön tiivistämistä ja on rehtori Halttusen selvitykseen tyytyväinen, mutta vaatii, että se toteutetaan opiskelijat ja koulutus edellä.

Vuoden 2017 syksyllä tulee täytäntöön kaikkia uusia EU- ja ETA-maiden ulkopuolisia tutkinto-opiskelijoita koskettava lukuvuosimaksu niille, jotka suorittavat tutkinnon muilla kuin kotimaisilla kielillä. Muutoksen tarkoituksena on parantaa korkeakoulujen taloudellista tilannetta sekä koulutusvientiä. Lukuvuosimaksujen minimisumma on 1500 euroa ja jokaisen korkeakoulun tulee periä vähintään tämä summa. Jokaisella korkeakoululla on myös velvollisuus perustaa ns. stipendijärjestelmä, jolla tuetaan ja kannustetaan opintonsa ajallaan valmistuvia. JAMKO vastusti lukukausimaksujen käyttöönottoa, mutta päätöksen tultua, on osallistunut JAMKissa lukukausimaksujen sisäistä käyttöönottoa valmistelevaan työryhmään, ja tuonut opiskelijan äänen kuuluviin. Lue JAMKin käytänteistä edellisestä JAMKOsesta. 

Lisätietoja
Tommi Kukkonen
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

Opintoasioiden lautakunta | 7.12.
JAMKin johtosäännön määrittelemä toimielin hyväksyy mm. tutkintosäännön ja opetussunnitelmat sekä käsittelee opiskelijavalintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Opiskelijoiden edustajana lautakunnassa toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Glögit | 7.12.
JAMKO kutsuu ystäviä ja yhteistyökumppaneita juhlistamaan kulunutta vuotta perinteeksi muodostuneille JAMKOn glögeille. Paikalla on uuden ja väistyvän hallituksen toimijoita. Tarjolla pikkujoulupurtavaa JAMKO Caféssa ke 7.12. klo 15.00 - 17.00 välisenä aikana. Lisätietoja toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä | 8.12.
Tutor- ja liikuntasihteeri ja sosiaalipoliittinen vastaava osallistuvat opiskelijahyvinvoinnin työryhmään HyPe - tiimiin. Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä, johon kuluu mm. oppilaitospastori, opintopsykologi ja opiskeluterveyden huollon edustajia, kehittää opiskelijahyvinvoinnin palveluja ja keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Lisätietoja: sopo(a)jamko.fi

KAJ – ilta | 8.12.
JAMKOn ja KAJ – toimijoiden yhteinen ilta ja pikkujoulut, jossa toimijat keskustelevat yhteistyöstä ja tulevasta toiminnasta. KAJ – ilta Kaijalassa 8.12. klo 18 eteenpäin. Lisätietoja: vpj(a)jamko.fi

KOASin hallituksen kokous | 9.12.
Toiminnanjohtaja osallistuu Keski-Suomen asuntosäätiö KOASin hallituksen kokoukseen. Hallitus vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKin markkinoinnin palaveri | 13.12.
JAMKin markkinoinnin henkilöstön palaveri, jossa seurataan ja suunnitellaan ammattikorkeakoulun markkinointitoimenpiteitä. Viestintä- ja edunvalvontasihteeri ja tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat. Lisätietoja: viestinta@jamko.fi

Korkeakoululiikunnan yhteistyöpalaveri | 13.12.
Liikuntavastaava osallistuu Jyväskylän korkeakoululiikunnan palaveriin, jossa edustajat JAMKOsta, JAMKista, JYYstä ja JYUsta käsittelevät tulevaa toimintaa ja yhteistyömuotoja. Lisätietoja: liikunta(a)jamko.fi

Uuden ja väistyvän edustajiston illanvietto | 13.12.
Uuden ja väistyvän edustajiston pikkujouluillanvietto järjestetään 13.12. kello 18 alkaen Opinkiven saunalla (Keskussairaalantie 2). Osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen. Lisätietoja epj(a)jamko.fi

Ohjauksen asiantuntijaryhmä | 14.12.
Tutorvastaava ja tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat JAMKin ohjauksen asiantuntijaryhmän palaveriin. Palaverissa käsitellään opiskelijoiden ohjaukseen liittyviä ajankohtaisia asioita yhdessä opinto-ohjaajien, tutoropettajien ja ohjauksen parissa työskentelevien henkilökunnan jäsenten kanssa. Lisätietoja: tutorjaliikuntasihteeri(a)jamko.fi

Uuden hallituksen strategiapäivä | 14.12.
JAMKOn uusi strategia perehdytetään uusille toimijoille ja suunnitellaan sen jalkautusta käytäntöön. Lisätietoja toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Akatemia | 14.12.
JAMKO akatemia on osa Opiskelija-aktiivina JAMKissa - opintojaksoa joka tarjoaa koulutusta yleisiin järjestöihin liittyviin taitoihin. JAMKO Akatemiassa 14.12. klo 17.00 – 20.00 Rajakadulla aiheena tavoiteasetanta. Akatemian vetää JAMKO alumni Petri Toikkanen. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Laadunhallinnan operatiivinen kehittämistyöryhmä | 15.12.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu laadunhallinnan operatiiviseen kehittämistyöryhmään, jonka tehtävänä on varmistaa laatujärjestelmän kattava toiminta ja seurata, raportoida ja viestiä aktiivisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi

Rehtorin tapaaminen | 15.12.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä vuoden 2017 puheenjohtajistot osallistuvat rehtorin tapaamiseen. Keskustelussa ajankohtaiset opiskelijoihin ja koulutukseen liittyvät asiat JAMKin hallinnon edustajien kanssa. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

TK – työryhmä | 16.12.
JAMKOn IC vastaava osallistuu JAMKin Tutkimus & Kehitys – työryhmän kokoukseen opiskelijajäsenenä. JAMKin T&K - toiminnan tavoitteena on tuottaa uutta työ- ja elinkeinoelämässä sovellettavaa osaamista, tietoa ja innovaatioita. TK-työryhmä varmistaa mm. tutkimus- ja kehitystyön strategian toteutumista ja kehittää prosesseja. Lisätietoja: ic(a)jamko.fi

Hallituksen kokous | 19.12.
JAMKOn hallitus vahvistaa vuoden viimeisessä kokouksessaan henkilöstön uudet nimikkeet, vuoden 2016 toimintakertomuksen ja päättää yleisavustuksista vuodelle 2017. Lisätietoja puheenjohtaja(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
Forward
In English

JAMKO's Trusteeship letter 8 | 2016

Dec 2nd, 2016

Current in JAMKO
 • JAMKO's actives chosen for 2017
 • Tutor recruiting for Academic year 2017 - 2018 starts
 • Working Days in January
Current in the field
 • Jyväskylä's student actives to national posts
 • 2017: The year of large changes for students
 Brief bulletins
 • JAMKO's operations in December

Current in JAMKO

JAMKO’s actives chosen for 2017

JAMKO’s new board and the Chairpersons of The Representatives for the year 2017 was elected on Wednesday night Nov 23rd at the organizing meeting of the Representatives.

The Chairperson of the Board for the year 2017 is Jarna Väisänen who has been in charge of peer tutoring during the current year. The Representatives elected this year Culture and Entertainment responsible Katja Väärälä as the Vice Chair of the Board for the term 2017. 

Eight people was elected to the JAMKO Board 2017 and they dealt the areas of responsibilities in the following way: 

Mari Pynssi, social policy
Aleksi Huttunen, educational policy
Tero Björkman, international and degree tutoring 
Veera Heinonen, peer tutoring
Teemu Oja-Lipasti, multiform tutoring and mentoring
Joonas Uusi-Autti, well-being
Netta Hautamäki, entertainment and culture
Timo Varakas, international club

The Representatives elected Roni Sorsa as the new Chairperson of the Representatives and Tuomas Kallinki as the Vice Chair for 2017. Sorsa has been responsible for social policy and and Kallinki for sports in JAMKO’s Board during 2016.

In addition, the Representatives elected the student members to JAMK UAS’ working groups and to the delegation of Central Finland Student Housing Foundation KOAS. The New Representatives council, Board and the student members of the working groups start their term January 1st 2017. Students can contact the student members concerning the themes. The contact information will be updated to JAMKO’s website during the end of the year. 

Further information:
Hannu Järvistö
Executive director
toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Tutor recruiting for 2017-2018 starts

JAMKO is recruiting over 200 tutors for next year. Applying for tutoring starts at 12.12 on JAMKO’s website until 15.1.2017. Tutors are selected for peer tutoring to Finnish and English degree programs. JAMKO is also searching for international tutors who will tutor exchange students. For next year, we are expecting more applicants for tutoring multiform students.

Read more information or come talk to the tutor recruiting stand at the beginning of January.  1 out of 7 starting students are selected to be a tutor. Tutor’s most important task is to help and support the new students who start at fall 2017. Student tutoring is managed by JAMKO. Tutoring is worth of 5 study credits for optional studies and bunch of new contacts with other students.

Further information
Jarna Väisänen
Member of the Board, peer tutoring
tutor(a)jamko.fi


Working Days in January

In January 2017 JAMK and JAMKO will organize two-day event named Workday. The event will take place on 24t of January at main campus and on 26th at Dynamo. The main idea is that students and employers Can Meet each other and students can get a place for internship or a topic for thesis or even a place to work after studies. 
IN Rajacatu campus there will be companies like Metsä group, Mipro Oy, Suomen restonomit – Sure ry and Vanhanen – Yhtiöt. The stand are held in a cafeteria and lectures in auditorium Valjakka. In Dynamo there will be companies in IT- and health care field. 

Students can also meet companies and co-operatives by student’s of JAMK. Students engaged to there wil tell about entrepreneurship and how to be an antrepreneurer and student at the same time. For more information https://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/tyopaiva-paakampus/ and http://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/tyopaiva-dynamo/

Further information
Roni Sorsa
Member of the Board, social policy
sopo(a)jamko.fi

Current in the field

Jyväskylä's student actives to national posts

October and November is the time for all sorts of yearly meetings for associations. During this time also national unions gather in their general assemblies to decide on their next year’s action plan, budget and of course the board members who will be implementing the operative work. 

During the autumn of 2016 Jyväskylä has gotten their local representatives to numerous national student organisations, for many active members of JAMKO have been elected to different positions in these organisations. One of these organisations is SAMOK - the national union for UAS students and JAMKO’s board member Tommi Kukkonen was elected to SAMOK’s board for the year 2017.

Members of JAMKO’s representative have also been successful in making their way to the top; the chairperson of the JAMKO representatives Katri Hurskainen was elected to the national union of engineering students IOL and a member of the representative Timo Pölkki was elected to the national Union of BBA Students TROL. 

JAMKO’s sister organisation JYY’s active members were also chosen to make a difference. JYY’ board member Arttu Karila was elected to be the chairperson of the Union of Centre Students for the year 2017. 

JAMKO congratulates all who were elected and wish all the best for the forthcoming year. 

Further information
Eemeli Rajala 
Chairperson of the Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi

2017: The year of large changes for students

Year 2017 will be rotating around big changes. The biggest issues that directly consider students are for example general housing allowance, tuition fees and co-operation projects between higher education institutes. Upcoming year also includes municipal elections that considers students locally.

The upcoming year will start with municipal elections that will be held at spring. During the municipal elections residents have a change to vote candidates that’ll decide things related to their home town. Decisions concerns every resident of municipal including students. JAMKO has done a municipal policy program in co-operation with JYY. The idea of program is to bring up issues that considers student of Jyväskylä and thus affect to election programs of different political parties. JAMKO’s and JYY’s program has already done impact to political parties election programs. Both student unions have also done a lot of work to bring at least one polling station and election panel to each school. JAMKO encourages every student to vote and run for the city council so that students voice will be heard in mucipal decision making also.

General housing allowance will be implemented during next fall and sum will be added to study grant which will decrease from 340 euros to 250 euros. The amount of general housing allowance will depend on many different things such as municipality of studies and population of apartment. Those who live alone in studios in Helsinki metropolitan area will win while those who live in smaller municipalities with their family or room mates will lose from this change. Student organisations from around the country have criticize the decision of government.

Upcoming year will also contain structural changes in both Universities and UAS. Co-operation between Universities and UAS’s will be intensified further. The biggest projects at the moment are Vaasa’s so called V-style and Tampere 3 which is on hold at the moment. Other notable project among other things are LUT concerns expansion to Lahti, Helsinki metropolitan are co-op between three UAS’s and higher education co-operation report between JAMK and JYU. JAMKO will supervise especially the cooperation between higher education schools of Jyväskylä. Although JAMKO is pleased from the report that rector Halttunen draw,  JAMKO still reminds that is in everyone's interest if the projects will be made education and students in mind

The biggest issue that considers international students is associated with tuition fees. During fall of 2017 every new degree student outside EU or EEA countries whose degree language is not Finnish or Swedish are obliged to pay tuition fees. The purpose of tuition fees is improve economical situation of higher education schools and education export. The minimum sum of tuition fees will be 1500 euros/ academic year and every higher education school will collect at least this sum. Every school also have an obligation to establish so called diploma system to support and encourage students graduate in time. JAMKO has criticized the decision of the government, but after the decision was made, participated to a committee that prepared the implementation and brought the student's perspective in the decision making. Read about JAMK UAS policy regarding tuition fees from the last trusteeship letter.

Further information
Tommi Kukkonen
Member of the Board, educational policy
kopo(a)jamko.fi
 

Brief bulletins

Committee of Study Issues | Dec 7th
The committee assigned by JAMK UAS Management rule confirms degree regulations and curriculums, handle corrections in student admissions and study entitlements, decide the schedule for the academic year and handle student feedback. The student advocates are executive Director and JAMKO’s Chairperson of the Board. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Glögit | Dec 7th
JAMKO thanks friends and partners for the past year at the traditional JAMKO Glögi – event. Christmas nibbles are served and current and new actives and board members are present at JAMKO café Wed Dec 7th from 3p.m. to 5p.m. More info: toiminnajohtaja@jamko.fi

Working group of student well-being | Dec 8th
Tutor and Sports Secretary and social policy responsible attend to Working group of student well-being. The working group, which includes e.g. school pastor, study psychologist and representatives of student health care, strives to improve the current issues of student well-being. More: sopo(a)jamko.fi

Study Field Student Association Night | Dec 8th
Study field student associations and JAMKO’s Board discuss of collaboration and forthcoming events at Kaijala 8th of December starting 6pm. More info: vpj(a)jamko.fi

KOAS Board Meeting | Dec 9th
Executive Director participates to Central Finland Student Housing Foundation KOAS’ Board meeting. KOAS Board is responsible for organizing the foundation's operations. The Board consists of the Chairman and 9 members. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Meeting of JAMK UAS marketing department | Dec 13th
JAMK’s marketing plans, implements and follows JAMK UAS marketing procedures. Communications and trusteeship secretary and Tutor and sports secretary participate to the staff meeting. More info: viestinta(a)jamko.fi

Academic sports co-operative meeting | Dec 13th
Sports responsible participates to an Academic Sports’ meeting, where representatives of JAMKO, JAMK UAS, JYY and JYU discuss about the future operations and partnership. More info: liikunta(a)jamko.fi

Specialist group of student guidance and counselling | Dec 14th
Tutor and sports secretary and tutor responsible attends to a meeting of student guidance and counselling specialists, such as guidance counsellors, tutor teachers and staff working closely with student guidance. More: tutorjaliikuntasihteeri(a)jamko.fi

Strategy Day of the new Board | Dec 14th
JAMKO’s new startegy is introduced to the new Board and the implementation is discussed. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Academy | Dec 14th
JAMKO academy is a part of Student active at JAMK study module and it offers schooling in the general skills needed in organizational activities. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

The operative working group of quality control development | Dec 15th
Educational policy responsible participates to the working group which aims to secure the quality system's operation. The group addresses, monitors and reports the information produced by the system to JAMK administration, staff and students. More information: kopo(a)jamko.fi

Rector's meeting | Dec 15th
The current and new Chairpersons of the Board, the Chairperson of Representative's Council and accompanied by the Executive Director participate to JAMK's Rector Jussi Halttunen's meeting to discuss about current issues concerning students and education with JAMK’s administration. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi.

Working group of Research and Development | Dec 16th
International Club responsible participates to the Research & Development - working group as a student member. The R&D – work produces new knowledge, information and innovation that can be applied to the economic life. The working group ensures the knowledge the implementation of the research and development and develops the processes. More: ic(a)jamko.fi

Board meeting | Dec 19th
JAMKO’s Board confirms staff’s new titles, confirms annual report of 2016 and addresses the general grant applications for the year 2017. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
ForwardJyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagramunsubscribe from this list
update subscription preferences


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Opiskelijakunta JAMKO · Rajakatu 35 · Jyvaskyla 40200 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp