Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 2 | 2016

17.3.2016

Ajankohtaista JAMKOssa
 • Tutorkoulutukset loppusuoralla
 • Vaikuta Jupinaviikoilla!
 • JAMKO mukana mielenilmauksessa opintotukileikkauksia vastaan
Ajankohtaista kentällä
 • Ajankohtaista opintotukiuudistuksesta
 • Opiskelijat perustulokokeiluun?
Lyhyet JAMKOset
 • JAMKOn toimintoja maaliskuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

Tutorkoulutukset loppusuoralla

Vuoden 2016 tutorkoulutukset alkavat olla loppusuoralla. JAMKO kouluttaa tänä vuonna noin 200 vertais-, degree- ja kansainvälistä tutoria. Tutoreiden tehtävä on auttaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita sopeutumaan opiskelijaelämään ja antaa tukea opinnoissa. Tutorkoulutukseen kuuluu kolme iltakoulutusta sekä yhden yön leiri. Tutoreiden suuresta määrästä johtuen koulutuksia on melkoinen määrä: iltakoulutuksia on yhteensä 10 ja leirejä 3. Tutorkoulutuksessa käydään läpi tutorin tehtäviä ja huomioon otettavia asioita sekä JAMKOn toimintaa ja organisaatiota. Tavoitteena on, että koulutusten myötä tutoreilla on teoreettinen pohja vertaisohjauksesta- ja tuesta.

Tutorit ovat mukana myös opettajatutorin kanssa Osaajana Kehittyminen  -opintojaksolla, jonka osana tutorin tehtävä on pitää kuusi (6) pienryhmätapaamista. Pienryhmätapaamiset ja niiden aiheet ovat tutorin ja opettajatutorin suunnittelemia. Pienryhmätapaamisissa käsitellään aiheita liittyen opiskeluun sekä koulutukseen. Tapaamiset voivat myös olla tutustumista Jyväskylän kaupunkiin ja sen palveluihin. Tutorina voi myös hakeutua erilaisiin JAMKOn tiimeihin, joita ovat vapaa-aikatiimi, liikuntatutorointi ja IC-tiimi. Tiimeissä toimimisesta tutorit saavat tutortunteja. Opintojakso on laajuudeltaan 5 opintopistettä, joten tutortunteja kerätään vuoden aikana 135.

Lisätietoja
Jarna Väisänen
Hallituksen jäsen, tutorointi
tutor@jamko.fi

Vaikuta Jupinaviikoilla!

Jokakeväiset Jupinaviikot ovat täällä taas! Jupinaviikot ovat vaikutuskanava opiskelijoille antaa palautetta liittyen koulutukseen, opetuksen laatuun, tiloihin ja yleisesti sekä JAMKin ja JAMKOon liittyen. Tänä vuonna voit Jupista 14.-25.3. välisenä aikana
Tärkein vaikuttamiskanava viikkojen aikana on Internettiin pistetty kysely, jossa kysellään opiskelijoiden mielipidettä liittyen edellä mainittuihin asioihin. Muita palautekanavia ovat Jupinaständit ja tussitaulut. Viikkojen aikana tullaan myös tekemään täsmäiskuja tunneille, joiden aikana opiskelijoilla on mahdollisuus täyttää kysely. Täytä kysely tässä.

Jupinaviikkojen jälkeen pidetään koulutusalakohtaiset kyselytunnit 29.-31.3. välisenä aikana, ja niihin on kutsuttu JAMK:n henkilöstöä keskustelemaan viikkojen aikana tulleesta palautteesta yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tunnit kestävät n. 1,5 tuntia, joihin voi tulla kuulemaan mikä omalla koulutuslallla puhututtaa ja halutessaan osallistumaan keskusteluun. Kyselytunneille voi osallistua missä tahansa vaiheessa keskustelujen aikana. Lisätietoja, kuten kyselytuntien aikataulut JAMKOn verkkosivulta.

Lisätietoja
Tommi Kukkonen
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo@jamko.fi

JAMKO mukana mielenilmauksessa opintotukileikkauksia vastaan

Opiskelijakunta JAMKO ja Ylioppilaskunta JYY kävivät 100 hengen voimin Helsingissä keskiviikkona 9.3. osoittamassa mieltä hallituksen kaavailemia opintotukileikkauksia vastaan. Opintotukileikkauksilla pyritään 150 miljoonan euron säästöihin, joista 70 miljoonaa on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2019 mennessä. Näitä leikkauksia opiskelijakunnat pitävät kohtuuttomina ja ne vaarantavat koulutuksen tasa-arvoisen saavutettavuuden. Mielenosoitus oli mm. pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien sekä toisen asteen ja korkeakouluopiskelijoiden kattojärjestöjen järjestämä.

Paikalle oli tullut n. 3000 opiskelijaa, kansanedustajia sekä muita poliittisia vaikuttajia. ”Näpit irti opintotuesta” ja ”Käyttäkää järkeä, koulutus on tärkeä” –huudot kaikuivat Helsingin kaduilla, kun opiskelijat vastustivat leikkauksia. Mielenosoituskulkueen päätepisteellä Kansalaistorilla kuultiin eduskuntapuolueiden kansanedustajien puheenvuoroja, jotka saivat vaihtelevaa kannatusta. Tunnelmat mielenosoituksessa olivat paitsi leikkauksia vastustavat mutta myös tulevaisuudesta huolestuneet. Jyväskylän korkeakouoluopiskelijat ottivat kantaa opintotuen leikkauksiin myös yhteisessä kannanotossa.

Kuvia mielenosoituksesta alla

Lisätietoja:
Tiia Kolu
Hallituksen varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja@jamko.fi

Ajankohtaista kentällä


Ajankohtaista opintotukiuudistuksesta
 
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Roope Uusitalon tehtävänä on ollut esittää tavat, joilla Sipilän hallitusohjelmassa sovitut opintotuen leikkaukset toteutettaisiin.  Raportissaan 29.2.2016 Uusitalo on esittänyt kahdeksankohtaista ohjelmaa, jonka pääkohtina ovat opintorahan alentaminen, tukeen oikeuttavien opintokuukausien rajoittaminen, opintojen edistysmisvaatimusten kiristäminen ja opintolainahyvityksen pienentäminen ja sen ehtojen kiristys. Ohjelman mukaisesti opintotuki muuttuisi lainapainottei-
seksi, mutta samalla otettaisiin käyttöön korkosuojaus.
 
Yhteisessä kannanotossaan 9.3.2016 SYL ja SAMOK toteavat esityksen olevan tässä talous- ja työmarkkinatilanteessa leikkaus jo valmiiksi pienituloisimmalta kansanosalta ja nakertavan opiskelijoiden tulevaisuudenuskoa ja moittivat esityksen lainapainotteisuutta ja pitkäjänteisyyden puuttumista opintotukiuudistuksista. Liitot epäilevät säästöjen ja niiden aikataulutusten perustuvan valtionvarainministeriön virheellisiin laskelmin ja vaativat leikkausten uudellenharkintaa ja opiskelijoiden äänen kuulemista opintotukea koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa. Hallitus käsittelee opintotukiuudistusta maaliskuun aikana. Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Lisätietoja
Roni Sorsa
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Opiskelijat perustulokokeiluun?
 
Viime keväänä hallitusohjelmaan kirjattiin, että toteutetaan perustulokokeilu. Perustulo on universaali sosiaaliturva kaikille kansalaisille, joka toimii sekä vastikkeettomana että verottomana. Perustulon tarkoitus on turvata kaikkien kansalaisten toimeentulo, ja sillä pyritään ratkaisemaan koko kansan toimeentulo-ongelmat, sekä purkaa kannustinloukkuja. Perustulon avulla työtön voisi ottaa mahdollisia lyhytaikaisia tai osa-aikaisia työpaikkoja vastaan, ilman että valtion sosiaalituet lakkaisivat. Jos perustulo tulee, muuttuu luultavasti myös valtion verotusmallit yksilöiden kohdalta, Kelan asiantuntijoiden mukaan.
 
Itse perustulokokeilun toteuttamistavasta ei ole vielä tietoa, mutta mahdollisesti valitaan pieniä alueita ympäri Suomea, jonka sisällä kaikki asukkaat saavat perustuloa kokeilun ajan. Myöskään tarkkaa perustulon määrää tai muita määrittelyitä vielä tiedetä. Yksi suurimmista kysymyksistä on, että sisällytetäänkö opiskelijat perustulokokeiluun? Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan nykyisen opintotukirakenteen haasteiden takia perustulo voisi ratkaista opiskelijoiden toimeentulon ongelmat, jonka myötä opiskelijat myös halutaan perustulokokeiluun. Ei ole vielä varmuutta pääsevätkö opiskelijat mukaan, mutta se olisi askel kohti rakentavampaa toimeentuloa myös opiskelijoille. Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnosta.
 
Lisätietoja
Eemeli Rajala
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

TKI-työryhmä | 18.3.
International Club vastaava osallistuu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmään opiskelijajäsenenä. JAMKin TKI-toiminnan tavoitteena on tuottaa uutta työ- ja elinkeinoelämässä sovellettavaa osaamista, tietoa ja innovaatioita. TKI-työryhmä varmistaa mm. tutkimus- ja kehitystyön strategian toteutumista ja kehittää prosesseja.  Lisätietoja: ic(a)jamko.fi
 
Kuntapoliittinen työryhmä | 21.3.
JAMKOn ja JYYn yhteinen kuntapoliittinen työryhmä suunnittele opiskelijakunnan ja ylioppilaskunnan yhteistä kuntapoliittista ohjelmaa ja valmistautuu vuoden 2017 kuntavaaleihin. Puheenjohtaja, International Club vastaava, sosiaalipoliittinen ja koulutuspoliittinen vastaava osallistuvat. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
KOASin hallituksen kokous | 22.3.
Toiminnanjohtaja osallistuu Keski-Suomen asuntosäätiö KOASin hallituksen kokous. Hallitus vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
 
Opintoasiain lautakunta | 22.3.
JAMKin johtosäännön määrittelemä toimielin hyväksyy mm. tutkintosäännön ja opetussuunnitelmat sekä käsittelee opiskelijavalintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Opiskelijoiden edustajana lautakunnassa toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Valtionvarainministeri Alexander Stubb JAMKissa | 22.3.
Valtiovarainministeri Alexander Stubb luennoi auditorio Valjakassa 22.3. klo 12.00 – 12.45. Aiheena ministeriön ajankohtaiset ja "miksi kannattaa opiskella?" Ministeri toivoo opiskelijoilta kysymyksiä ja keskustelua. JAMKOn hallitus osallistuu. Lisätietoja puheenjohtaja(a)jamko.fi

Reinventing higher education - työryhmä | 23.3.
JAMKissa rakennetaan uutta korkeakoulumallia, jota tehdään kehittämällä Lab/Factory-toimintaa yhdessä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Ensimmäisen pilotit toteutetaan kesällä 2016 ja syksyllä 2016. JAMKOn edunvalvonnan ja vaikuttamisen prosessitiimi osallistuu. Lisätietoja: pj(a)jamko.fi
 
Osavuosikatsaus | 27.3.
JAMKOn osavuosikatsauksessa tarkastellaan vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja sen toimenpiteiden toteutumista sektoreittain. Lisäksi osavuosikatsauksessa käydään läpi JAMKOn sen astinen talouden toteuma. JAMKOn hallitus ja työntekijät sekä edustajiston puheenjohtajisto osallistuvat. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
 
Koulutuspoliittinen tapaaminen | 29.3.
JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava tapaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen vastaavan ja hallituksen varapuheenjohtajan. Tapaamisen tarkoituksena on lujittaa yhteistyötä ja edistää opiskelijakuntien koulutuspoliittista vaikuttamista.  Lisätietoja kopo(a)jamko.fi
 
Kansainvälisen toiminnan valiokunta | 29.3.
JAMKOn International Club vastaava osallistuu Ylioppilaskunta JYYn kansainvälisen toiminnan valiokuntaan. Valiokunnassa pohditaan mm. kansainvälistymisen vaikutuksia Jyväskylän yliopistossa, ulkomaalaisten opiskelijoiden asemaa Suomessa ja Jyväskylässä, opiskelijavaihtoa, kotikansainvälistymistä sekä maksutonta koulutusta yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Lisätietoja ic(a)jamko.fi
 
JAMKO Akatemia | 29.3.
JAMKO akatemia on osa Opiskelija-aktiivina JAMKissa-opintojaksoa joka tarjoaa koulutusta yleisiin järjestöihin liittyviin taitoihin, kuten esiintymiseen, järjestöjohtamiseen, taloushallintoon, tapahtumajärjestämiseen ja viestintään. JAMKO Akatemian 29.3. klo 17.00 - 20.00 aiheena on tapahtumien järjestäminen. Lisätietoja toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 2 | 2016

March 17th, 2016

Current in JAMKO
 • Tutor training almost finished
 • Make an impact during Grumble Weeks
 • JAMKO participated to the protest against cuts to student financial aid
Current in the field
 • Latest on the financial aid reform
 Brief bulletins
 • JAMKO's operations in March

Current in JAMKO

Tutor training almost finished

This years tutoring lectures are coming to an end. JAMKO trains about 200 peer, degree and international tutors this year. Tutors help first-year students adjust to student life and get to know each other. The tutor training consist three evening training and a one night camp. Due to the large number of tutors, there is ten evening trainings and three camps in total. In the trainings tutors learn about tutors tasks as well as JAMKO’s events, activities and organization. Tutors are a part of Developing as an Expert –study module. As a part of the study module, tutors have six small group meetings for the students. Tutors and tutor teacher plan the subjects of meetings together. They go through topics related to learning and education. They may also be exploring to the City of Jyväskylä and its services. Tutors can also participate in JAMKO’s teams, which are freetime team, sport tutoring and International Club team. Tutors will have tutor hours from participating to the teams. Tutoring is a 5 credit study module, so the total number of tutoring hours is 135 hours.

Further information
Jarna Väisänen
Member of the Board, Peer Tutoring
tutor@jamko.fi

Make an impact during Grumble Weeks

Grumble Weeks are here again! During the Weeks students have the possibility to give a feedback about things related to school such as education, quality of teaching, facilities and actions about JAMK and JAMKO. This year Grumble Weeks will be held during March 14-25. The most important channel to affect is electric survey where students can give their opinion about things listed above. Other feedback channels are Grumble booths and white boards. There might also be Grumble strikes where someone will come to interrupt classes and encourage students to fill the survey on the spot. Grumble here in English.

After the Grumble Weeks JAMKO will hold question hours for each study field. During these hours you have a possibility to discuss and ask a questions with staff of JAMK about feedback JAMKO have gathered during the Weeks. Question hours are approx.1,5 hours long and students can join in anytime between conversation and give your opinion about things related to school, or just follow the conversation. More information, such as the schedule for the question hours on JAMKO's website.

Further information
Tommi Kukkonen
Member of the Board, educational policy
kopo@jamko.fi

JAMKO participated to the protest against cuts to student financial aid
 
JAMKO and JYY participated a protest against the cuts to student financial aid in Helsinki March 9th. The Finnish Government aims to cut 150 million euro from student financial aid from which 70 million by 2019. These cuts student unions find unreasonable and see that it would endanger the equal accessibility of Finnish education. The protest was organized by several student organizations including student unions from Helsinki metropolitan area and umbrella organizations.

About 3000 students, members of parliament and other policymakers. “Keep your hands off from student aid” and “Use your sense, education makes sense” were shouted on the streets of Helsinki as students’ parade walked to Kansalaistori. At the endpoint of the protest parade members of parliament kept speeches with varying response from the audience. The atmosphere on that day was not only frustrated but worried about students’ future. Jyväskylä's higher education students took a stand to the cuts in a joint statement.

Photos from the protest below

Further information
Tiia Kolu
Vice Chairperson of the Board
varapuheenjohtaja@jamko.fi

Current in the field

Latest on the student financial aid reform
 
The task of Roope Uusitalo, Professor of Economics at the University of Jyväskylä, was to propose ways in which the student financial aid cuts will be implemented. These cuts are based on the current Government Programme. In his report 29 February 2016 Uusitalo has put forward eight-point program, whose main points are the reduction of student grants, the restriction of the eligible studying months, tightening the conditions for the progress of studies and student loan credit reduction and tightening its terms and conditions. Under the program, the loan proportion is increasing, but at the same time the interest rate hedging is proposed. The report in Finnish.
 
In their joint statement 3 March 2016 SYL and SAMOK conclude that the presentation, especially in this economic and social situation, is cutting the income of the already-low-income people and decreasing the faith in the future and criticized the increased loan component and lack of perseverance in student financial aid reforms in this proposal. The unions have doubts that the savings are based on erroneous calculations of the Ministry of Finance and require reconsidering of the cuts and listening to the students in the debate and decision-making on their financial aid. Finland's Government addresses the reform during March.

Further information
Roni Sorsa
Member of the Board, Social Policy
sopo@jamko.fi

Brief bulletins

Working group of Research, Development and Innovation | March 18th
International Club responsible participates to the RDI - working group as a student member. The RDI – work produces new knowledge, information and innovation that can be applied to the economic life. The working group ensures the knowledge the implementation of the research and development and develops the processes. More: ic(a)jamko.fi
 
KOAS Board meeting | March 22nd
Executive Director participates to Central Finland Student Housing Foundation KOAS’ Board meeting. KOAS Board is responsible for organizing the foundation's operations. More info: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
 
Committee of Study Issues | March 22nd
The committee assigned by JAMK UAS Management rule confirms degree regulations and curriculums, handle corrections in student selections and study entitlements, decide the schedule for the academic year and handle student feedback. JAMKO’s advocates are Executive Director and Chairperson of the Board. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Minister of Finance Alexander Stubb at JAMK | March 22nd
Minister of Finance Alexander Stubb is giving a speech about the Ministry’s current affairs and “the reasons to study” in auditorium Valjakka. The Minister wishes questions and comments from the students. JAMKO’s Board participates. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Working group of Reinventing higher education | March 23rd
New model of higher education is built at JAMK together with the staff and students. The work is done by developing Lab and factory – operations. First pilots are implemented during summer and autumn of 2016. The process group of trusteeship participates. More info puheenjohtaja(a)jamko.fi  
 
Meeting of educational policy | March 29th
JAMKO’s educational policy responsible meets with the educational policy responsible and vice Chairperson. The purpose of the meeting is to fortify the co-operation and promotion of educational policy issues. More info: kopo(a)jamko.fi
 
JYY’s Subcommittee for International Affairs | March 29th
International Club responsible attends to the Subcommittee for International Affairs of the Student Union of Jyväskylä’s University. The subcommittee discusses about issues concerning international students and internationalization in general. The subcommittee examines the effects internationalization in Jyväskylä, the standing of foreign students in Jyväskylä and Finland, student exchange and free education with both Finnish and international students. More info: ic(a)jamko.fi
 
JAMKO Academy | March 29th
JAMKO academy is a part of Student active at JAMK study module and it offers schooling in the general skills needed in organizational activities, like communications, organisation management, financial administration and event production. The topic of JAMKO Academy on 29th of March from 5pm to 8pm is event production.  More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO's Quarterly Report | March 31th
The strategy, budget and operations of year 2016 is reviewed during the meeting regarding JAMKO's Quarterly Report. JAMKO's Board, staff and the chairpersons of JAMKO's representatives attend. Further information: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagram


unsubscribe from this list
update subscription preferences