Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 3 | 2017

6.4.2017

Ajankohtaista JAMKOssa
  • JAMKO haastaa koulutusalajärjestöt toteuttamaan liikuntaunelmia
  • Opiskelijakunta JAMKO ottaa käyttöön Frankin digitaalisen opiskelijakortin
Ajankohtaista kentällä
  • Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin
  • SAMOK, SYL ja Väestöliitto ajavat opintotukeen huoltajakorotusta
Lyhyet JAMKOset
  • JAMKOn toimintoja huhtikuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

JAMKO haastaa koulutusalajärjestöt toteuttamaan liikuntaunelmia

JAMKO on mukana Jyväskylän kaupungin ja usean muun toimijan kanssa toteuttamassa alle 30-vuotiaiden jyväskyläläisten liikuntaunelmia ja haastaa nyt koulutusalajärjestöt lähtemään mukaan unelmien toteuttamiseen. Toteutettavan unelman saa jokainen toimija valita itse ja näin ollen myös taloudellisen panostuksen määrän voi itse päättää. Lisätietoja ja ohjeet toteuttajaksi lähtemiseen löytyvät JAMKOn verkkosivuilta. Kannustamme myös koulutusalajärjestöjä sekä kaikkia opiskelijoita levittämään tietoa kampanjasta verkoistoissaan ja kertomaan omia unelmiaan keräykseen!

Unelmat liikkeelle –kampanjan tavoitteena on kannustaa kaikkia suomalaisia lisäämään liikuntaa ja löytämään uusia tapoja liikkua. Olympiakomitean kampanja on osa valtakunnallisen Suomen satavuotisjuhlavuoden Suomi 100- ohjelmaa. 

Lisätietoa:
Tiedote JAMKOn nettisivuilla

Joonas Uusi-Autti
Hallituksen jäsen, hyvinvointi
hyvinvointi(a)jamko.fi

Opiskelijakunta JAMKO ottaa käyttöön Frankin digitaalisen opiskelijakortin

JAMKO ja etupalvelu Frank ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla saadaan satoja sähköisiä uusia etuja JAMKOn jäsenille tämän kevään aikana. Aiemmin JAMKOn järjestelmät mahdollistivat ainoastaan fyysisen, muovisen opiskelijakortin, mutta jatkossa opiskelija voi saada halutessaan käyttöönsä opiskelijaedut digitaalisen opiskelijakortin myötä.

Digitaalisen opiskelijakortin saa käyttöön lataamalla Frank Appin (vain IOS ja Android -puhelimiin.). Tämä on täysin ilmainen opiskelijalle, joka on opiskelijakunnan jäsenmaksun maksanut. Frank on valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen (SYL, SAKKI, SAMOK, SLL) ja KILROYn omistama yritys, joka tarjoaa rahanarvoisia etuja opiskelijoille paikallisesti että valtakunnallisesti. JAMKO tiedottaa asiasta laajemmin lähempänä ajankohtaa.

Lisätietoja
Hannu Järvistö
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Jarna Väisänen
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin

Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen. Tällöin opintotuen asumislisä lakkaa automaattisesti ja opiskelijan on mahdollista saada erikseen haettavaa yleistä asumistukea. Asumislisä voidaan myöntää vasta elokuusta alkaen, mutta sitä voi hakea jo toukokuussa. Toisin kuin opintotuen asumislisä, asumistuki on ruokakunta- eikä henkilökohtainen tuki, joten samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen. 

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan bruttotulot, asumismenot sekä muut asumisolosuhteet eli ruokakunnan koko sekä asuinkunta. Opintoraha 250€/kk lasketaan tuloksi asumistukea haettaessa. Asumistukea ei kuitenkaan opintotukea haettaessa lasketa tuloksi. 

Toisin kuin opintotuen asumislisä, asumistuki maksetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä, ja myös niiltä kuukausilta, jolloin henkilö ei opiskele. Asumistuen saaminen ei muutenkaan ole riippuvaista opiskelusta, joten siinä ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja.

Yhdessä samanaikaisten opintotuen muutosten kanssa yleiseen asumistukeen siirtymisestä taloudellista hyötyä saavat yksin asuvat opiskelijat, joilla on suuret asumismenot. Sen sijaan yhdessä asuvilla pariskunnilla, joista ainakin toinen on opiskelija, asumisen tuen määrä valitettavasti pienenee. 

Lisätietoja Kelan nettisivuilta muun muassa ruokakunnan määrittelystä, asumistuen tulorajoista sekä laskureita, joiden avulla voit määrittää saamasi asumistuen suuruuden, jos tiedät syksyn tulosi, asumismenosi ja muut asumisolosuhteesi.

Lue lisää

Lisätietoja
Mari Pynssi
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

SAMOK, SYL ja Väestöliitto ajavat opintotukeen huoltajakorotusta

Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK), Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Väestöliitto aloittivat 13.3 #Huoltajakorotuskampanjan, jolla kehotetaan hallitusta säätämään opintotukeen huoltajakorotuksen perheellisten opiskelijoiden heikon toimeentulotilanteen parantamiseksi. Suomen korkeakouluissa opiskelee 20 000 perheellistä opiskelijaa opintotuen turvin. Heistä pienituloiset saisivat tulevana syksynä 86 euroa vähemmän opintorahaa kuukaudessa. Lisäksi perheellisen opiskelijan asumistuki pienenee keskimäärin noin 10-20 euroa kuukaudessa. JAMKO on mukana tukemassa hanketta SAMOKin kautta.

Järjestöt ovat huolissaan elokuussa voimaan tulevasta opintotukileikkauksesta, joka heikentää erityisesti perheellisten opiskelijoiden täyspäiväistä opiskelun mahdollisuutta. ”Säätämällä 100 euron huoltajakorotuksen opintotukeen, korvaisi hallitus perheellisille opiskelijoille tekemiensä opintotukileikkausten negatiiviset vaikutukset”, toteaa SAMOKin puheenjohtaja Anni Koivisto.

Lisää aiheesta

Lisätietoja
Aleksi Huttunen 
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

EduFutura – yhteistyöpalaveri | 6.4.
JAMKO osallistuu EduFutura - yhteistyön kehittämistoimenpiteisiin, joissa pyritään edistämään opiskelijoiden tietoisuutta eri oppilaitosten tarjoamista opintomahdollisuuksista. Puheenjohtaja ja ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija osallistuu. Lisätietoja pj(a)jamko.fi

Laadunhallinnnan kehittämistyöryhmä | 6.4.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu laadunhallinnan kehittämistyöryhmään, jonka tehtävänä on varmistaa laatujärjestelmän kattava toiminta ja seurata, raportoida ja viestiä aktiivisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi

Sääntötyöryhmä | 10.4. 
JAMKO uudistaa opiskelijakunnan säännöt vastaamaan uutta strategiaa, joka tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Lisätietoja: epj(a)jamko.fi

Edunvalvontatiimi | 10.4.
Dynamolla 10.4. maanantaina järjestettävän edunvalvontatiimin aiheita ovat opintotuen muutokset, yleiseen asumistukeen siirtyminen, huoltajakorotus-kampanja sekä menneet kuntavaalit. Tiimi järjestetään luokassa D311 klo 17:00 – 19.00. Tilaisuus kaikille avoin. Tapahtumasta lisää.

Vertaistutorointi verkossa – koulutus | 11.4.
Tutorvastaavat ja puheenjohtaja osallistuvat koulutukseen, jossa perehdytään verkko-ohjauksen menetelmiin vertaisohjauksen näkökulmasta ja mm. monimuoto-ohjaukseen, verkkoviestintään ja sen vaatimiin työvälineisiin. Lisätietoja monimuoto(a)jamko

Ohjauksen käsikirjan päivityspalaveri | 11.4.
JAMKO osallistuu vuonna 2011 tehdyn JAMKin ohjauksen käsikirjan päivitykseen. Käsikirja sisältää ohjauksen suuntaviivat ja on tarkoitettu kaikille ohjauksen ammattilaisille Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.  Lisätietoja: tutor(a)jamko.fi

Edustajiston iltakoulu | 12.4.
JAMKOn edustajiston iltakoulu järjestetään ke 12.4. klo 16.00 Rajakadun kampuksella tilassa BP15. Tilaisuus on avoin kaikille. Lisätietoja: epj@jamko.fi

Rehtorin tapaaminen | 18.4.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat rehtorin tapaamiseen. Keskustelussa ajankohtaiset opiskelijoihin ja koulutukseen liittyvät asiat JAMKin hallinnon edustajien kanssa. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Ohjauksen asiantuntijaryhmä | 18.4.
Ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija ja monimuototutoroinnin vastaava osallistuvat JAMKin ohjauksen asiantuntijaryhmän palaveriin. Palaverissa käsitellään opiskelijoiden ohjaukseen liittyviä ajankohtaisia asioita yhdessä opinto-ohjaajien, tutoropettajien ja ohjauksen parissa työskentelevien henkilökunnan jäsenten kanssa. Lisätietoja: ohjaus(a)jamko.fi

Edustajiston kokous | 19.4.
Edustajiston kevätkokous ke 19.4. klo 16.00 tilassa BP15. Tilaisuus on avoin kaikille. Lisätietoja: epj@jamko.fi

Laadunhallinnnan kehittämistyöryhmä | 20.4.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu laadunhallinnan kehittämistyöryhmään, jonka tehtävänä on varmistaa laatujärjestelmän kattava toiminta ja seurata, raportoida ja viestiä aktiivisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi

Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmä | 20.4.
JAMKOn hyvinvointivastaava osallistuu Jyväskylän korkeakoulujen väliseen yhteistyötapaamiseen, jossa keskustellaan korkeakoululiikunnan järjestämisestä ja opiskelijoiden liikuntapalveluiden edistämisestä. Lisätietoja hyvinvointi(a)jamko.fi

Opintoasioiden lautakunta | 21.4.
JAMKin johtosäännön määrittelemä toimielin hyväksyy mm. tutkintosäännön ja opetussunnitelmat sekä käsittelee opiskelijavalintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Opiskelijoiden edustajana lautakunnassa toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Opinto-oppaan päivitys | 21.4.
Viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntija osallistuu JAMKin opinto-oppaan päivitykseen. Lisätietoja: viestinta(a)jamko.fi

KOASin hallituksen tapaaminen | 24.4.
Toiminnanjohtaja osallistuu Keski-Suomen asuntosäätiö KOASin hallituksen tapaamiseen. Hallitus vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKin markkinoinnin palaveri | 25.4.
JAMKin markkinoinnin henkilöstön palaveri, jossa seurataan ja suunnitellaan ammattikorkeakoulun markkinointitoimenpiteitä, kuten markkinointitutoreiden työtä. Viestinnän ja edunvalvonnan sekä ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijat osallistuvat. Lisätietoja: viestinta(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
Forward
In English

JAMKO's Trusteeship letter 3 | 2017

Apr 6th, 2017

Current in JAMKO
  • JAMKO challenges study field associations to join dream making 
  • Frank's digital student card available to JAMKO members soon
Current in the field
  • Students transferred under the general housing allowance
  • SAMOK, SYL and Väestöliitto pushes provider supplement 
 Brief bulletins
  • JAMKO's operations in April

Current in JAMKO

JAMKO challenges study field associations to join dream making!

JAMKO together with city of Jyväskylä and many other organizations is setting sport dreams of children and young people under the age of 30 in motion. We now challenge the student federal associations to join to the campaign by signing up as a dream maker. The organizations involved can choose the dream they want to make possible. More information and how to sign up found here. We also encourage student federal associations and all students to spread the word about the campaign and sharing their own dreams!

“Unelmat liikkeelle” campaign encourages all Finnish people to add exercising and finding new ways to do sports. The campaign is part of centenary celebration of Finland.

More information:
JAMKO’s webpage

Joonas Uusi-Autti
Member of the Board, Well-Being
hyvinvointi(a)jamko.fi


Frank's digital student card available to JAMKO members soon


JAMKO and benefit service Frank has signed a cooperation agreement, which provides hundreds of new electronic benefits for members of JAMKO starting from this Spring. Previously JAMKO's systems have enabled only a physical, plastic student ID card, but in the future, students can get faster access to student benefits by the digital card.

Digital student card can be accessed by downloading the app Frank (only iOS and Android phones.). This is completely free for the students who have paid the student union membership fee. Frank is a national student organizations (SYL, SAKKI, SAMOK, SLL) and KILROY-owned company that offers valuable benefits to students locally and nationally. JAMKO will inform more when the digital card launch is near.

Further information:
Hannu Järvistö
Executive director
toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Jarna Väisänen
Chairperson of the Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Current in the field


Students transferred under the general housing allowance

Students will be covered under the general housing allowance scheme starting 1st of August 2017. From that day on the student housing supplement payments will stop automatically and the students will be able to get general housing allowance instead. Even though the general housing supplement can be claimed from the beginning of August, a person can apply for the general housing allowance as early as May 2017. Unlike the student housing allowance, the general housing allowance is not a personal aid. Instead of every member of a shared household getting their own personal housing allowance, the people who are sharing a household can only have one shared housing allowance, that they will apply for together.

The amount of the general housing allowance in affected by the gross income of the people sharing a household, the amount of their housing expenses, and their housing circumstances including the size of their household, and the city they are living in. Study grant, 250 euros per month, will be taken in count as an income when defining the amount of the general housing allowance – but when applying for the student allowance, the general housing allowance won’t count as an income.

Unlike the student housing allowance, the general housing allowance will be paid on the first business day of each month also during the months that the person is not studying. Altogether the general housing allowance is not dependent on student status, therefore the months of study or the maximum time limits for receiving financial aid for students, are not relevant for the housing allowance.

Together with the simultaneous changes in student allowance, the general housing allowance will bring more money for those who are living on their own in an apartment that has higher housing expenses. On the contrary, couples that are living together, of which at least the one of them is a student, the transition to the general housing allowance will unfortunately cut the amount of their housing allowance.

From Kela’s website you can find more information concerning the definition of a shared household, the income limits of the general housing allowance, and calculators to define the amount of general housing allowance you might be getting if you know the amount of your housing expenses, your income, and your other housing circumstances for the next autumn.

Read more

Further information
Mari Pynssi
Member of the Board, Social Policy
sopo(a)jamko.fi

SAMOK, SYL and Väestöliito pushes provider supplement

University of applied sciences students in Finland (SAMOK), National union of university students of Finland (SYL) and the Family Federation of Finland (Väestöliitto) started campaign 13th of March, where they recommend the government of Finland to legislate student allowance by adding there supplement for providers. This is because of the low livelihood of students with family. There are 20 000 students with family studying in the universities with the support of student allowance. From them students with low income would receive next autumn 86€ less student allowance per month. Also the living allowance to student with family will decrease about 10-20€ per month. JAMKO supports the campaign of providing supplement to the providers, through SAMOK.
The organizations are really worried about the coming student allowance cut that is coming on August. It will especially decrease the possibility of full-day studying in student families. “By legislating a 100 euro provider supplement to the student financial aid, the Government could compensate student families for the negative effects of the cuts to the student financial aid,” comments SAMOK Chairperson Anni Koivisto.

More about the topic in Finnish 

Further information
Aleksi Huttunen
Member of the board, educational policy
kopo(a)jamko.fi
 

Brief bulletins

EduFutura – collaboration meeting | April 6th
JAMKO participates to the development of EduFutura – collaboration. The aim is to increase the knowledge about different education possibilities that EduFutura’s institutes  offers. Chairperson and advisor of guidance and well-being participates. More info pj(a)jamko.fi

The working group of quality control development | April 6th
Educational policy responsible participates to the working group which aims to secure the quality system's operation. The group addresses, monitors and reports the information produced by the system to JAMK administration, staff and students. More information: kopo(a)jamko.fi

The regulation committee | April 10th
JAMKO is revising its regulations due to the new strategy that came in to effect at the beginning of the year of 2017. More: epj(a)jamko.fi

Trusteeship Team | April 10th
Themes of the trusteeship team are incoming changes to student allowance, going to general housing allowance, provider supplement campaign and ended municipal elections. Trusteeship team will be this time at Dynamo, at class D311 starting 5 PM. More info.

Online tutoring – training session | April 11th
Tutor responsibles attend to a training session regarding online tutoring from the perspective of peer tutoring. The session addresses also the required skills and methods of multiform tutoring. More info: monimuoto(a)jamko.fi

The update of Guidance and Councelling guidebook | Apr 11th
JAMKO participates to the update of JAMK UAS guidance and counselling guidebook. The guidebook contains the guidelines for the professionals working in the field at JAMK UAS. More: tutor(a)jamko.fi

Evening school of JAMKO Representatives | April 12th
The evening school of JAMKO’s Representatives’ council is held on Wed April 12th at 4pm at the Main Campus in the room BP15. The statutory spring meeting is held on Wed 19st of April at 4pm at the Main Campus in the room BP15. These meetings are open for everyone. More info: epj@jamko.fi

Rectors meeting | April 18th
The Chairpersons of the Board, the Chairperson of Representative's Council and accompanied by the Executive Director participate to JAMK's Rector Jussi Halttunen's meeting to discuss about current issues concerning students and education with JAMK’s administration. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi.

Specialist group of student guidance and counselling | April 19th
Advisor of Guidance and well-being and Multiform tutoring responsible attend to a meeting of student guidance and counselling specialists, such as guidance counsellors, tutor teachers and staff working closely with student guidance. More: ohjaus(a)jamko.fi

Statutory Spring Meeting of JAMKO Representatives | April 19th
The statutory spring meeting is held on Wed 19st of April at 4pm at the Main Campus in the room BP15. The meeting is open for everyone. More info: epj@jamko.fi

The collaboration group of Academic Sports | April 20th
JAMKO’s well-being responsible attends to a collaboration meeting between Jyväskylä’s higher education institutes. The meeting addresses organizing Academic Sports and the furthering of studentsä sports in Jyväskylä.  Well-being responsible attends. More: hyvinvointi(a)jamko.fi

Committee of Study Issues | April 21st 
The committee assigned by JAMK UAS administration confirms degree regulations and curriculums, handle corrections in student admissions and study entitlements, decide the schedule for the academic year and handle student feedback. The student advocates are Executive Director and JAMKO’s Chairperson of the Board. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Update of the study guide | April 21st
Communication and trusteeship advisor participates in updating of the JAMK UAS study guide. More: viestinta(a)jamko.fi

KOAS Board Meeting | April 24th
Executive Director participates to Central Finland Student Housing Foundation KOAS’ Board meeting. KOAS Board is responsible for organizing the foundation's operations. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Meeting of JAMK UAS marketing department | April 25th
JAMK’s marketing plans, implements and follows JAMK UAS marketing procedures. Advisors of Communications and trusteeship and guidance and well-being participate to the staff meeting. More info: viestinta(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
ForwardJyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagramunsubscribe from this list
update subscription preferences


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Opiskelijakunta JAMKO · Rajakatu 35 · Jyvaskyla 40200 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp