Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 5 | 2015

3.9.2015

Ajankohtaista JAMKOssa
 • Edustajistovaalien ehdolleasettuminen alkaa
 • Syksyn edunvalvontatiimit käynnistyvät
 • Mentorien rekrytointi alkaa
 • JAMKO ja JYY tapasivat keskisuomalaisia kansanedustajia
Ajankohtaista kentällä
 • SAMOKin kuulumiset hallitusohjelmasta
 • Ohjaamolta ohjausta ja tukea nuorille aikuisille
Lyhyet JAMKOset
 • JAMKOn toimintoja syyskuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

Edustajistovaalien ehdolle asettuminen alkaa
 
Päivitä JAMKO versioon 2.0. Asetu ehdolle edustajistoon kaudelle 2016! JAMKOn Edustajistovaalit käynnistyvät ehdolle asettumisella 10.9. Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat JAMKOn jäseneksi lukuvuodelle 2015 - 2016 liittyneet opiskelijat. Myös koulutusalajärjestöjä ja poliittisia ryhmiä kannustetaan olemaan aktiivisia ehdolle asettumisaikana. Ehdolle asettuminen käynnistyy JAMKOn lukuvuoden avajaisissa vaalikuulutuksella, jonka lukee edustajiston puheenjohtaja ja keskusvaalilautakunnan jäsen Otto Martikainen. Tämän jälkeen ehdolle asettumiseen, vaaliliiton muodostamiseen tarvittavat asiakirjat ja vaalien säännöt löytyvät sähköisenä JAMKOn materiaalipankista. Lomakkeita saa myös JAMKOn toimistolta, jonne asiakirjat myös palautetaan. Ehdolle asettuminen päättyy 2.10. klo 15.00. Ehdokkaille ja vaaliasiamiehille järjestetään infotilaisuus 23.9. klo 17.00 Rajakadulla tilassa F405. JAMKOn vaalisivut avataan JAMKOn verkkosivuilla ehdolle asettumisen alkaessa.
 
Lisätietoja:
Keskusvaalilautakunta
keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi

Syksyn edunvalvontatiimit käynnistyvät

Edunvalvontatiimi on tarkoitettu kaikille opiskelijoiden edunvalvonnallisista asioista kiinnostuneille, toimitpa koulutusalajärjestöaktiivina, tai haluat vain antaa äänesi koulutuksen parantamiseksi. Tiimissä pureudutaan koulutukseen ja opiskelijoihin liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin, eli edunvalvontaan. Edunvalvontatiimi kokoontuu kerran kuussa ja pääpaino on keskustelussa ajankohtaisten asioiden äärellä. Tuo mukanasi koulutusalasi tuoreet kuulumiset ja opiskelijoita askarruttavat asiat. Vapaamuotoista keskustelua vetävät JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava Heikki Lamula ja sosiaalipoliittinen vastaava Ilona Palonen.

Edunvalvontatiimit kokoontuvat syksyllä kolme kertaa.
22.9. klo. 16:30-18:00. Rajakatu D149
22.10. klo. 16:00-17:30 Dynamo Waneri, D125
19.11. klo. 16-17:30 Pitkäkatu (paikka tarkentuu)
 
Tervetuloa mukaan!
 
Lisätietoja:
Heikki Lamula
Koulutuspoliittinen vastaava
kopo(a)jamko.fi
 
Ilona Palonen
Sosiaalipoliittinen vastaava
sopo(a)jamko.fi

Mentorien rekrytointi alkaa

Tutoroinnin ”jatko-koulutus”, Mentoroinnin opintojakso toteutetaan tänä syksynä toista kertaa JAMKOn ja JAMKin yhteistyönä. Mentorit ovat opiskelijoita, jotka on koulutettu toimimaan vertaisohjaajina kun opinnot ovat jatkuneet ensimmäisestä vuodesta eteenpäin. He auttavat kanssaopiskelijoitaan omalla kokemuksellaan sekä saamallaan koulutuksella. Kolmen opintopisteen vapaasti valittava Mentoroinnin rekrytointi alkaa 3.9.2015 ja päättyy 13.9.2015. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet jonkin tutoroinnin opintojakson (Vertaistutorointi, Degree Student Tutoring, International Tutoring) ja se järjestetään suomeksi ja englanniksi. Opintojakson tavoitteena on syventää tutoroinnista saatuja valmiuksia vuorovaikutuksesta ja ryhmänohjauksesta. Kurssilla opitaan tuntemaan JAMKin ja sen sidosryhmien tuki- ja ohjausjärjestelmää kokonaisvaltaisesti ja ohjaamaan opiskelijaa sen piiriin. Tarkoituksena on, että mentorointi ottaa paikkansa JAMKin ohjauskartalla ja uusi Mentoroinnin opintojakso alkaa jatkossa aina syyslukukaudella. Varsinainen mentorin työ alkaa syyslukukauden 2015 puolella. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Lisätietoja:
Karoliina Vallipuro
Tutor- ja liikuntasihteeri
tutorjaliikuntasihteeri(a)jamko.fi

JAMKO ja JYY tapasivat keskisuomalaisia kansanedustajia

JAMKOn hallituksen puheenjohtaja Niina Lampi ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn hallituksen puheenjohtaja Selma Vidgren ovat tavanneet kesän ja syksyn aikana uusia keskisuomalaisia kansanedustajia. Tapaamisten tarkoituksena on ollut keskustella uudesta hallitusohjelmasta, luoda kontakteja ja puhua opiskelijoihin liittyvistä leikkauksista vapaamuotoisesti. Tapaamisissa on myös tuotu esille opiskelijoiden #koulutuslupaus-eduskuntavaalikampanjan teemoja ja kansanedustajilla on myös ollut mahdollisuus kysellä opiskelijoiden arkeen ja opintoihin liittyvistä asioista. Keskustelujen aiheet käsittelivät monipuolisesti opiskelijoihin liittyviä asioita. Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon kanssa keskusteluiden pääaiheina olivat yrittäjyys ja opiskelijoiden hyvinvointi. Tapaamalla istuvia kansanedustajia Jyväskylän korkeakoulujen opiskelijajärjestöt haluavat pitää esillä opiskelijoiden asioita vaalikauden ulkopuolella.

Lisätietoja:
Niina Lampi
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

SAMOKin kuulumiset hallitusohjelmasta
 
JAMKOn liikuntavastaava ja sosiaalipoliittinen vastaava osallistui SAMOKin järjestämään kesäseminaariin 13.8.2015. Seminaarissa SAMOKin hallituksen varapuheenjohtaja Katri Manninen kertoi tuoreen tilanteen hallitusohjelmasta opiskelijan näkökulmasta. #Koulutuslupaus eduskuntavaalikampanja oli onnistunut ja hyvin näkyvä. Koulutus nousi yhdeksi vaalien suurimmaksi keskustelun aiheeksi ja oli uutisissa säännöllisesti koko kesän aikana. Hallitusohjelmaan kirjattu opintotukeen kohdistunut leikkaus on keskeneräinen ja luvassa on muutoksia varsin nopealla aikataululla. SAMOK harkitsee miten jatkaa toimintaansa esitettyjen leikkauksien minimoimiseksi. Hallitusohjelma velvoittaa, että korkeakouluihin kohdistuvat säästöt pitää kohdistua hallintoon, eikä koulutukseen. Kouluilla on oikeus itse päättää, miten säästöt suoritetaan.
 
Lisätietoja:
Juha Salmi
Hallituksen jäsen, liikunta
liikunta(a)jamko.fi

Ohjaamolta ohjausta ja tukea nuorille aikuisille

Jyväskylän Veturitalleille avautuu syyskuun alusta nuorille suunnattu palvelu, josta saa apua opintoihin, työelämään ja nuoren arkeen liittyviin kysymyksiin. Ohjaamo on alueen nuorten palveluiden ja toimijoiden muodostama palvelupaikka, jonka tarkoituksena on olla asiakaslähtöinen ja edistää nuorten hyvinvointia sekä nuorten osallisuutta.

Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelu, joka on tarkoitettu 15–29 vuotiaille nuorille Keski-Suomen alueella. Ohjaamosta saa apua muun muassa urasuunnitteluun, koulupaikan löytämiseen, ihmisten kanssa toimimiseen sekä asumiseen. Ohjaamossa nuoria palvelevat mm. TE-toimiston asiantuntija, Kela-neuvoja, ammatinvalintapsykologi ja etsivän työn sekä OhjausLaturin ohjaajat.
JAMKOn tutor- ja liikuntasihteeri Karoliina Vallipuro ja sosiaalipoliittinen vastaava Ilona Palonen osallistuivat 20.8.15 Verturitalleilla järjestettyyn Ohjaamon kehittämistapaamiseen. JAMKO on mukana kehittämässä ohjaamosta myös korkeakouluopiskelijoita palvelevaa kokonaisuutta. Lisätietoja Jyväskylän kaupungin sivuilta.
 
Lisätietoja
Ilona Palonen
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

 
Hallintojaoston tapaaminen | 4.9.
JAMKOn puheenjohtajisto ja koulutusalajärjestöjen puheenjohtajistot keskustelevat ajankohtaisista asioista ja syksyn yhteistyöstä. Tapaaminen Revolutionissa klo 16.30 Lisätietoja: pj(a)jamko.fi
 
JAMKOn hallituksen kokous | 9.9.
Kokouksen esityslistalla vuosijuhlien kunniamerkit, henkilöstön työkäytänteiden vahvistaminen ja TES:n mukaiset palkankorotukset. Kokous 9.9. klo 16.30. Lisätietoja puheenjohtaja@jamko.fi  
 
Opintoasioiden lautakunta | 11.9.
JAMKin johtosäännön määrittelemä toimielin hyväksyy mm. tutkintosäännön ja opetussunnitelmat sekä käsittelee opiskelijavalintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Opiskelijoiden edustajana lautakunnassa toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Lisätietoja: puheenjohtaja@jamko.fi
 
Laadunhallinnan operatiivisen kehittämistyöryhmän tapaaminen | 11.9.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu laadunhallinnan operatiiviseen kehittämistyöryhmään, jonka tehtävänä on varmistaa laatujärjestelmän kattava toiminta ja seurata, raportoida ja viestiä aktiivisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi
 
JAMK strategiatyöryhmän tapaaminen | 15.9.

JAMKin strategiaa uudistetaan ja JAMKO osallistuu strategian kehittämistyöhön. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki opiskelijat. Tilaisuus järjestetään pääkampuksella tilassa C119 klo 9.00-12.00. Puheenjohtaja osallistuu.  Lisätietoja puheenjohtaja@jamko.fi
 
KOAS Hallituksen kokous | 15.9.
Toiminnanjohtaja osallistuu Keski-Suomen asuntosäätiö KOASin hallituksen kokoukseen. Hallitus vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja@jamko.fi
 
Edustajiston kokous | 16.9.
Syksyn ensimmäinen edustajiston kokous pidetään 16.9 klo 17.30 Rajakadulla tilassa C119. Kokouksessa vahvistetaan JAMKOn säännöt. Lisätietoja epj(a)jamko.fi
 
SAMOK Syysseminaari ja puheenjohtajaevakko | 17. - 19.9.
JAMKOn puheenjohtaja osallistuu Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin järjestämään syysseminaariin, jossa käydään läpi tulevan liittokokouksen aiheita. Lisäksi puheenjohtaja osallistuu opiskelijakuntien puheenjohtajien tapaamiseen. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
OLL Sektoritapaaminen | 21.9.
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL sektoritapaamisissa käsitellään korkeakoululiikunnan ajankohtaisia aiheita ja jaetaan parhaita käytänteitä. Tulevan tapaamisen käsittelyssä on liittokokousmateriaalit. Liikuntavastaava ja tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat. Lisätietoja: liikunta@jamko.fi
 
JAMKOn edustajistovaali-info, edustajistokoulutus | 23.9.
JAMKO järjestää edustajistovaali-infon ja koulutusta JAMKOn edustajistosta ja ehdokkuudesta kiinnostuneille ja vaaliasiamiehille klo 17.00 Rajakadulla F405 tilassa. Infon jälkeen seuraa edustajistokoulutus. Lisätietoja: toiminnanjohtaja@jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 5 | 2015

September 3rd, 2015

Current in JAMKO
 • Candidate filing period starts the Representatives elections
 • Trusteeship team starts
 • Recruitment of Mentors begins
 • JAMKO and JYY met the members of Finnish Parliament
Current in the field
 • SAMOK's news of the Government's platform
 • Ohjaamo provides guidance and support for young adults
 Brief bulletins
 • JAMKO's operations in September

Current in JAMKO

Candidate filing period start the Representatives elections
 

Be the change and update JAMKO to the version 2.0. Stand as a candidate! Elections of JAMKO’s Representatives council for the term of 2016 start with candidate filing period on September 10th. All students who have acquired membership of JAMKO for the academic year 2015 - 2016 are eligible candidates. Study field associations and political groups are encouraged to be active during the filing period. The filing period starts with The Election Announcement read by the Chairperson of the Representatives and member of the Central election committee Otto Martikainen at the Academic Year's opening event. After this the candidate filing documents will be available on JAMKO’s website's material bank in Finnish. The documents are also available in print at JAMKO’s office where the documents are also returned. The candidate filing period ends Friday 2rd of October at 3pm. Information evening for candidates, spokespersons and for those who are interested in standing as a candidate is held at Rajakatu Main Campus in the room F405 23rd of September at 5pm. Election site will be published on JAMKO’s webpage at the beginning of the filing period.

Further information:
Central Election Committee
keskusvaaliautakunta(a)jamko.fi
 
Trusteeship team starts

Trusteeship team is for everyone who is interested in trusteeship work and making an influence in students matters, whether you are an active study field association member or you just want to say raise your voice for better education. In trusteeship team we focus on hot topics on education and student life. Trusteeship team come together once per month and the main point is in conversation about current topics. Bring the currents from your own study field. The team is organized mainly in Finnish, but will be partly translated if necessary. Team leaders are JAMKO's Board Members, Heikki Lamula (educational policy) and Ilona Palonen (social policy).
 
Trusteeship team has three meetings during the Autumn.
 
Rajakatu, room D149, Sep 22nd at 4:30pm-6pm.
Dynamo, room D125 (Waneri) Oct 22nd at 4:00pm-5:30pm
Music campus, Nov 19th at 4pm-5:30pm (Room will be announced later)
 
Further information:
Heikki Lamula
Member of The Board, Educational Policy
kopo(a)jamko.fi
 
Ilona Palonen
Member of The Board, Social Policy
sopo(a)jamko.fi

Recruitment of Mentors begins

Mentoring, a sector of tutoring, continues at JAMK as a collaboration between JAMKO and JAMK in the fall 2015 Mentors are students who have been trained to work as peer supporters when the studies have continued from the first year. Mentors help their fellow students with their own experiences and knowledge gained from the trainings. Mentoring is a 3 ECTS credits elective studies study module. The recruitment for the study module starts on 2 nd of September and ends on 13th of September. To apply to the study module one must have completed on of the earlier tutoring study modules (Vertaistutorointi, Degree Student Tutoring, International Tutoring). The Mentoring study module is organized both in English and in Finnish. The purpose of the study module is to deepen the abilities the tutors have about interacting and leading a group. The goal is that student understands JAMK’s guidance and support systems and knows how to guide people towards it. The plan is that mentoring takes its place in JAMK’s guidance system and becomes a yearly organized study module. More information about the study module and enrollment here
 
Karoliina Vallipuro
Tutor and sports secretary
tutorjaliikuntasihteeri(a)jamko.fi
 
JAMKO and JYY met the Members of the Finnish Parliament

JAMKO’s chairperson of the board Niina Lampi and Student Union of University of Jyväskylä - JYY’s chairperson of the board Selma Vidgren have met the Members of the Finnish Parliament from Central Finland during the summer and autumn. The meaning was to meet the Members more casually and talk about the new government programme and how it affects to the students and make the contacts to the Parliament. JAMKO and JYY has also brought up the themes of academic students’ Parliamental election campaign #educationpromise. The Members of Finnish Parliament had also a chance to ask questions concerning student life and the studies. The discussions’ main topics have been versatile, but relating to students. For example the discussions with Sinuhe Wallinheimo the member of coalition party was about students well-being and entrepreneurship. By meeting the Members of Finnish Parliament Jyväskylä’s universities’ student unions wants to make sure that students have been heard also after the Parliamentary elections.

Further information:
Niina Lampi
Chairperson of the Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Current in the field

SAMOK’s news of the Government’s platform
 
JAMKO’s sports responsible and social policy responsible attended to The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences - SAMOK’s summer seminar on 13th of August. SAMOK’s Vice Chairperson of the Board Katri Manninen updated the situation on Government’s platform in the student’s point of view. The #Educationpromise campaign was successful and noticeable and kept education one of the biggest themes and discussion topics during the elections and through the whole summer. Platform’s entry about the cuts to students financial aid is incomplete, but there will be some changes in a short timespan. SAMOK contemplates about the actions SAMOK will initiate to minimize the effects of the suggested cuts. The platform obligates that the cuts imposed on Institutes of Higher Education must be subjected to administration, not to education. The institutes have the right to decide how the retrenchment is implemented.
 
Further information
Juha Salmi
Member of the Board, Sports
liikunta@jamko.fi

Ohjaamo provides guidance and support for young adults

The city of Jyväskylä opens a service to Jyväskylä’s Veturitallit where young people can get help for their studies, working life and questions regarding everyday life. Ohjaamo is a service point which gathers local youth services and actives in one place. The services goal is to enable young people’s participation and is designed to improve well-being. Ohjaamo is an easily accessible service which is meant for 15 to 29 year old people who live in Central Finland. There you can get help for career planning, finding a school place, getting along with new people and living. Advisors of Te-office, The social insurance institution Kela, vocational psychologist and outreach youth worker and instructors of OhjausLaturi are helping young people at Ohjaamo.

JAMKO’s Tutor and Sports Secretary Karoliina Vallipuro and Social Policy representative Ilona Palonen participated in a developing meeting of Ohjaamo which was held at Veturitallit on 20th of August. Student Union participates to the development and gives insight how the service could also support students in higher education.
 
Further information
Ilona Palonen
Member of the Board, social policy
sopo@jamko.fi

Brief bulletins


Meeting of the administrative divisions | September 4th
JAMKO's chairpersons and the chairpersons of study field associations discuss about the current issues and the co-operation of the Autumn. Meeting at Revolution at 4:30pm.
More info: pj(a)jamko.fi
 
Committee of Study Issues | September 11th
The committee assigned by JAMK UAS Management rule confirms degree regulations and curriculums, handle corrections in student selections and study entitlements, decide the schedule for the academic year and handle student feedback. Student advocates are Executive Director Hannu Järvistö and JAMKO’s Chairperson of the Board Niina Lampi. More info: puheenjohtaja@jamko.fi
 
The operative working group of quality control development | September 11th
Educational policy responsible participates to the working group which aims to secure the quality system's operation. The group addresses, monitors and reports the information produced by the system to JAMK administration, staff and students. More information: kopo(a)jamko.fi
 
JAMK UAS Strategy meeting | May 15th
JAMK’s strategy’s restructure is starting from the fall. JAMKO participates to the restructuring from the student’s point of view and the meeting is open to all students to share their insight. The meeting is held on Main Campus in the room C119 at 9am - 2pm. More info: puheenjohtaja@jamko.fi
 
KOAS Board Meeting | September 15th
Executive Director participates to Central Finland Student Housing Foundation KOAS’ Board meeting. KOAS Board is responsible for organizing the foundation's operations. The Board consists of the Chairman and 9 members. More info: toiminnanjohtaja@jamko.fi
 
Plenary session of the Representatives’ council | Sep 16th
Fall’s first plenary session of the Representatives’ council is held at JAMK’s Main Campus (room C119) on September 16th at 5:30pm.  Representatives’ council will ratify JAMKO’s new rules. More info epj@jamko.fi
 
SAMOK’s Fall  Assembly and Chair gathering | Sep  17th. - 19th.
JAMKO's Chairperson participates in the Fall Assembly held by The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences - SAMOK. On the Agenda of the assembly are the topics of the upcoming General Assembly. After the Fall assembly JAMKO’s Chair participates to the gathering of all Chairpersons of Student Unions. Further information: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
OLL Sector meeting | Sep 21st.
The Finnish Student Sports Federation OLL’s sector meeting addresses current topics and best policies of student sports services. On the agenda of the next meeting are the materials of the general assembly of OLL. Sports responsible and Tutor- and sports secretary participate. More info: liikunta@jamko.fi
 
JAMKO representative elections information evening | Sep 23rd.
Student Union JAMKO will organise an information event concerning this Autumns representative elections. If you are interested in becoming a representative or putting up an electoral alliance this is for you. The info is held at Rajakatu Main Campus in the room F405 on 23rd of September at 5pm.  The info is held mainly in Finnish.  More info: toiminnanjohtaja@jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagram


unsubscribe from this list
update subscription preferences