Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 3 | 2015

9.4.2015

Ajankohtaista JAMKOssa
  • JAMKO mukana Opiskelijafoorumissa
  • Jupinaviikot loppusuoralla
Ajankohtaista kentällä
  • Puolueiden mielipiteitä #koulutuslupaus-teemoista
  • Kesäopintotuki ja opintojen edistäminen kesällä
Lyhyet JAMKOset
  • JAMKOn toimintoja huhtikuussa

Ajankohtaista JAMKOssa


JAMKO mukana Opiskelijafoorumissa

Opiskelijafoorumi järjestettiin Jyväskylän kaupungintalolla 24.3.2015. Foorumin takana ovat Jyväskylän kaupunki, JAMKO ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY. Pohjalla on JAMKissa toteutettu opinnäytetyö ”Opiskelijakuntien osallisuuden kehittäminen Jyväskylän kaupungissa” ja foorumi on yksi osa kehittämistyön toimintasuunnitelmaa, joka löytyy opinnäytetyöstä. Paikalla keskustelemassa oli Jyväskylän kaupungin virkamiehiä sekä Jyväskylän korkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoiden edustajia. Tilaisuudessa esiteltiin JAMKOn ja JYYn kuntapoliittinen ohjelma, Jyväskylän kaupungin strategia ja kaupunkirakenteen kehittämishanketta keskusta-alueella. JAMKO on kirjannut omaan toimintasuunnitelmaansa, että osallistuu Opiskelijafoorumiin ja on näin aktiivisesti mukana kaupungin kehittämisessä ja vaikuttamisessa. Seuraava Opiskelijafoorumi järjestetään marraskuussa ja teemoina ovat vapaa-aika, liikunta ja kulttuuri.

Lisätietoja:
Iina Mustalampi
Hallituksen varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja(a)jamko.fi

Jupinaviikot loppusuoralla

Vuoden 2015 Jupinaviikot järjestettiin 16.3.-27.3. Palautteita tuli laidasta laitaan aina opetuksesta ravintolapalveluihin. Tavoitteena oli saada 400 jupinaa ja Jupinaviikot keräsivät 390 netissä tehtyä jupinaa, joista 30 oli englanninkielistä ja lisäksi valkotauluille annetut palautteet, joten käytännössä tavoitteeseen päästiin. Kyselytunnit pidettiin 30.3.-1.4. ja kyselytunnilla syntyi hyvää keskustelua opiskelijoiden ja henkilökunnan välille. Jupinaraportit ovat työn alla ja raportit julkaistaan huhtikuun aikana.  JAMKOn hallitus käsittelee palautteet luottamuksellisesti ja koostaa tuloksista koulutusalakohtaiset raportit koulutuspäälliköille ja yksiköiden laatutiimeille, sekä julkisen raportin opiskelijoille JAMKOn nettisivuille. Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunhallintajärjestelmää ja seuraavat Jupinaviikot ovat keväällä 2016.

Lisätietoja:
Heikki Lamula
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi
 
Ilona Palonen
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

Puolueiden mielipiteitä #Koulutuslupaus - teemoista

JAMKO ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY soittivat maaliskuun aikana Keski-Suomen vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaat läpi ja haastoi heidät mukaan korkeakouluopiskelijoiden kampanjaan. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ovat nostaneet yhteisessä #Koulutuslupaus-vaalikampanjassaan neljä kärkiteemaa. Kampanjan pääteemat ovat koulutuksen maksuttomuus, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) laajentaminen kaikille korkeakouluopiskelijoille, opintotukea ei heikennetä eikä koulutuksesta leikata.

SAMOK ja SYL selvittivät helmikuussa eduskuntapuolueilta heidän kantojaan opiskelijoiden pääteemoihin. Tulokset on koottu #koulutuslupaus-sivustolle ja sieltä löytyy kuvio, joka kuvastaa kahdeksan suuren puolueen näkemystä kärkiteemoista. Kaiken kaikkiaan puolueet ovat hyvin samoilla linjoilla korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön laajentaminen ammattikorkeakouluopiskelijoille nähdään tarpeellisena, samoin kuin opintotuen säilyttäminen opintorahapainotteisena. Lisäksi suurin osa on sitä mieltä, että perheelliset opiskelijat tulee ottaa huomioon opintotuen suuruudessa. Puolueet ovat myös yksimielisiä siitä, ettei koulutuksesta pidä leikata tulevalla vaalikaudella.
 
Eriäviä mielipiteitä herättää keskustelu lukukausimaksuista. Kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että koulutuksen tulee säilyä maksuttomana suomalaisille opiskelijoille. Suurimmista puolueista keskusta, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset ovat ilmaisseet kannattavansa lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille. Kokoomus on valmis tuomaan lukukausimaksut kaikille ulkomaalaisille opiskelijoille. Sen sijaan vihreät, vasemmistoliitto ja RKP ovat esitystä vastaan. Lue lisää www.koulutuslupaus.fi

Lisätietoja:
Niina Lampi
Puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Kesäopintotuki ja opintojen edistäminen kesällä

Kesäopintotuki on keino rahoittaa kesällä opintojen edistymistä. Kesäopintotukea voi saada esimerkiksi 5. jakson opinnoista (ilmoittautuminen 7-24.4.), työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Kesäopintotukea voi hakea KELAn sähköisen asiointipalvelun tai JAMKin opintotukilautakunnan kautta paperilomakkeella. Tuki voidaan myöntää vain hakemiskuukauden alusta lähtien, ei takautuvasti. Kesäopintojen on edistyttävä riittävästi haettavana aikana. Jos opinnot ovat edenneet normaalisti kun haetaan tukea vain kesäkuulle, siihen ei tarvita lisäselvityksiä. Suorituksia tulee tulla keskimäärin vähintään 5 op/kk. Suoritukset voivat kertyä epätasaisesti, mutta jokaisena haettuna tukikuukautena on opiskeltava. Opintotukea valvotaan vuosittain. Kesätukikuukaudet ole "ylimääräisiä" tukikuukausia vaan ne kuluttavat myönnettyjä opintotukikuukausia. Asumislisää voi saada vain opiskelukuukausilta. Kesäaikana ei saa tukea ”tyhjään asuntoon”, eli et voi saada asumislisää, jos työskentelet ja asut kesällä eri paikkakunnalla. Myös pelkän asumislisän nostaminen kuluttaa tukikuukausia. Kesäopintojen ohessa tehty työ ei estä opintotuen saamista, mikäli opinnot edistyvät riittävästi, mutta saatu palkka vaikuttaa luonnollisesti vuositulorajoihin. Lisätietoa kesäopintotuesta Kelan sivuilla.

JAMK on avannut kesäopintoihin keskittyvän portaalin, josta saat lisätietoa JAMKin kesäopinnoista, opinnäytteen ja harjoittelun tekemisestä kesäaikana ja muista opintoja tukevista palveluista kesällä. Opiskele kesällä-portaali JAMKin opiskelijaintra Elmossa.

Lisätietoja:
Ilona Palonen
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

 
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 8.4. - 14.4.
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 8.-14.4.2015 ja ulkomailla 8.-11.4.2015. Varsinainen äänestyspäivä 19.4.2015. Eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa ja siinä saavat äänestää kaikki äänioikeutetut, eli viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Ennakkoäänestyksen aikana äänestäminen on mahdollista missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Lisätietoja.

JAMKO Akatemia 9.4.
JAMKO akatemia on osa Opiskelija-aktiivina JAMKissa-opintojaksoa joka tarjoaa koulutusta yleisiin järjestöihin liittyviin taitoihin, kuten viestintään, järjestöjohtamiseen, taloushallintoon, ja tapahtumajärjestämiseen. JAMKO Akatemian 9.4. klo 17.00 - 20.00 aiheena on esiintyminen. Lisätietoja toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

KAJ - ilta 14.4.
Koulutusalajärjestöjen ja JAMKOn yhteinen ilta aikana keskustellaan JAMKOn ja koulutusalajärjestöjen yhteistyöstä sekä syksyn tapahtumista. KAJ-ilta Dynamolla Koivuluokassa (D505) 14.4.2015 klo 16.00-19.00. Lisätietoja vpj@jamko.fi

Edustajiston iltakoulu 15.4.
JAMKOn edustajisto kokoontuu iltakouluun keskiviikkona 15.4. klo 16 alkaen. Paikkana toimii Rajakadun tila EP02. Iltakoulun aiheena kevätkokouksen materiaalien läpikäyminen. Lisätietoa epj@jamko.fi

SAMOK-kummin vierailu 16.4.
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOKin hallituksen Jani Mäntysaari vierailee JAMKOssa SAMOKin maakuntaviikon aikana. Tapaamisen aiheina ovat mm. tulevat eduskuntavaalit, #koulutuslupaus-kampanjasta sekä korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä. Lisätietoja pj(a)jamko.fi

JAMKO Akatemia 16.4.
JAMKO akatemia on osa Opiskelija-aktiivina JAMKissa-opintojaksoa joka tarjoaa koulutusta yleisiin järjestöihin liittyviin taitoihin, kuten esiintymiseen, järjestöjohtamiseen, taloushallintoon, tapahtumajärjestämiseen ja viestintään. JAMKO Akatemian 16.4. klo 17.00 - 20.00 aiheena on yhteisöllisyys. Lisätietoja toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Eduskuntavaalien äänestyspäivä 19.4.
Varsinaisena vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokasta ja  vain omassa äänestyspaikassaan, joka on merkitty äänestyskorttiin. Vuonna 2015 vaalipiiri määräytyy sen mukaan, mikä oli kotikunta 27.2.2015. Ehdokkaisiin voi tutustua erilaisilla vaalikoneilla, esim. Ylen vaalikone tai Nuorten vaalikone

Hallintojaoston kokous 21.4.
JAMKOn puheenjohtajisto ja koulutusalajärjestöjen puheenjohtajistot keskustelevat ajankohtaisista asioista ja yhteistyöstä. Tapaaminen 21.4. klo 16-18. Lisätietoja: vpj(a)jamko.fi
 
Edustajiston kevätkokous 22.4.
JAMKOn edustajiston kevätkokous 22.4. klo 17.00 tilassa EP02. Kokouksessa käydään läpi JAMKOn tilipäätös sekä toimintakertomus sekä nimetään keskusvaalilautakunta syksyn edustajistovaaleihin. Lisätietoja: epj(a)jamko.fi

OPS ja ohjaus 23.4.
JAMKin ohjauksen ja opetussuunnitelmien kehittämisseminaari. Seminaari to 23.4. klo 8-15 Dynamon auditoriossa. Koulutusalajärjestöjä kannustetaan mukaan tuomaan opiskelijan ääni kuuluviin. JAMKOn edunvalvonnan ja vaikuttamisen prosessitiimi osallistuu. Lisätietoja: pj(a)jamko.fi

Rehtorin kahvit 29.4.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat rehtorin aamukahville keskustelemaan ajankohtaisista opiskelijoihin ja koulutukseen liittyvistä asioista JAMKin hallinnon edustajien kanssa. Lisätietoja pj(a)jamko.fi

Opiskelijoiden vappu 30.4.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn yhteinen vapputapahtuma Kirkkopuistossa kello 17.00 alkaen. Ohjelmassa perinteisiä vappupuheita, Minna Canthin patsaan lakittaminen ja Monty Python -klassikoita suomeksi esittävä Må Pyton. Lisätietoja: vpj(a)jamko.fi
 
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 3 | 2015

April 9th, 2015

Current in JAMKO
  • JAMKO participates in Student Forum
  • Grumble Weeks at final straight
Current in the field
  • Political parties opinions on #educationpromise-themes
  • Summer financial aid and advancing your studies during the summer
 Brief bulletins
  • JAMKO's operations in April

 

Current in JAMKO

JAMKO participates in Student Forum
 
Student forum was held at the Jyväskylä townhall at 24th of March. The organizers of the student forum are the city of Jyväskylä, JAMKO and the The Student Union of the University of Jyväskylä JYY. The base of the forum is a thesis made in JAMK called ” Developing the inclusion of student unions in the City of Jyväskylä” and the forum is one part of the development programs plan of action, which can be found in the thesis. Members participating were officials of the city of Jyväskylä, advocates of Jyväskylä’s universities and upper secondary level institutions. JAMKO and JYY’s agenda of municipal policy, the strategy of the city of Jyväskylä and the development project of Jyväskylä’s city centrum were all presented in the event. JAMKO’s plan states that JAMKO participates in the student forum and therefore is active at advancement and influencing in the city. The next student forum is going to be held at November and the themes are free time, sports and culture.

More information:
Iina Mustalampi
Vice Chairperson of the Board
varapuheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Grumble Weeks at final straight

JAMKOs Grumble weeks was held 16.3-27.4. There was all kind of feedback from quality of teaching to restaurant services. JAMKO got 390 grumbles that contains 30 english feedbacks plus feedback from the whiteboards. Question hours were held 30.3-1.4 and there was good conversations between students and staff. Grumble reports are now under construction and they will be published during April. JAMKO’s board will handle the feedback confidentially, and report the results for Heads and Quality Teams of Departments and public reports that can be seen at JAMKOs websites. Grumble Weeks are a part of JAMK Quality Assurance System and the next grumble weeks will be held spring 2016.

Further information:
Heikki Lamula
Board Member, Educational Policy
kopo(a)jamko.fi
 
Ilona Palonen
Board Member, Social Policy
sopo(a)jamko.fi

Current in the field

Political Parties' opinions on #educationpromise-campaign 

JAMKO and the Student Union of University of Jyväskylä – JYY called for all the Parliamentary election candidates from Central Finland during the March. The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences – SAMOK and National Union of University Students in Finland – SYL has raised four main themes into their campaign #educationpromise. The themes are education is free, FSHS for all university studenst, education will not be cut and the financial aid for students will not be weakened.
 
SAMOK and SYL asked from Parliamentary political parties their thoughts about these four themes in February. The results has been collected to the website #koulutuslupaus and there is a table of eight biggest political parties’ opinions. Overall political parties agree with the university students. FSHS should be for all the university students and the financial aid will not be weakened during the next four years of Parliament. Also most of the parties agreed that students with children should be supported financially. Political parties are unanimous that education will not be cut.
 
There is disagreement when it comes to tuition fees. All of the parties agreed that education is free for Finnish students. Of the biggest parties Centre Party of Finland, Christian Democrats and The Finns Party think that tuition fees should be collected from students outside the EU and the ETA areas. National Coalition Party is also ready to collect tuition fees from all the students abroad. The Greens, Left Alliance and the Finland's Swedish People’s Party are against the tuition fees.

More information:
Niina Lampi
Chairperson of the Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Summer financial aid and advancing your studies during the summer
 
Student financial aid for summer is a way to finance your studies during the summer. If you are entitled to Finnish student financial aid, you can apply it for the summer with certain terms via KELA’s online services or JAMK’s Financial Aid Committee. The aid can only be granted from the start of the month you are applying it for – the aid will not be paid retrospectively. You can get the student financial aid for summer for the studies on the 5th period (enrollment for the 5th period is on until 24th of April), internships and thesis. Summer studies must progress during the period you are applying the aid for. When applying only for June, extra reporting is not needed if the studies have progressed normally. You have to proceed for at least 5 credits per month on average. Even though the credits may gather unevenly, you still have to study on every month you have been granted for the aid. The student financial aid is supervised once a year – the summer months of aid are not “extra months”, so the months you receive during the summer will be deducted from the maximum eligibility period for financial aid. You can get the housing benefit of the student allowance only for the months spent studying. You can’t get the aid for “an empty apartment”, so you will not receive it if you e.g. work and live in a different city. Collecting only the housing benefit will also consume the  maximum eligibility period of student financial aid. Working and making salary during the summer studies will not prevent getting the financial if the progress of the studies is sufficient. The income will affect to your annual income limits.  More information on summer financial aid. You will get more detailed help in English from JAMK's student financial aid advisor, email: opintotukilautakunta(a)jamk.fi.

JAMK has opened a portal which gives you information on summer studies and the services that JAMK provides to advance your studies during the summer. Summer studies portal in JAMK's student intra

More information:
Ilona Palonen
Member of the Board, social policy
sopo(a)jamko.fi

Brief bulletins

Parliamentary elections advance voting | April 8-14
Advance voting of Parliamentary elections in Finland from 8. to 14. April and abroad from 8. to 11. April. The actual election day is on 19th of April. 200 Members of Parliament will be elected and all Finnish citizens who are 18 years old by the voting date are entitled to vote. Advance voting period grants the possibility to vote any of the polling stations in Finland. More info

JAMKO Academy | April 9th
JAMKO academy is a part of Student active at JAMK study module and it offers schooling in the general skills needed in organizational activities, like communications, organisation management, financial administration and event production. The topic of JAMKO Academy on 9th of April from 5pm to 8pm is performing. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Study Field Student Association Night | April 14th
Study field student associations and JAMKO’s Board discuss of collaboration and fall’s events  at Dynamo campus at room D505 from 6pm to 7pm. More info: vpj(a)jamko.fi

Evening school of the council of the Representatives | April 15th
JAMKO’s representatives are having their evening school meeting on Wednesday 15th of April at 4pm. The place will be at Rajakatu classroom EP02. The subject will be going through statutory spring meeting’s materials. Statutory Spring meeting is held on 22nd of April at 5pm in classroom EP02. More info: epj@jamko.fi

JAMKO Academy | April 16th
JAMKO academy is a part of Student active at JAMK study module and it offers schooling in the general skills needed in organizational activities, like communications, organisation management, financial administration and event production. The topic of JAMKO Academy on 16th of April from 5pm to 8pm is communality.  More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

The Finnish Parliament Elections April 19th
On election day each voter can vote only in their own electoral district and vote for a candidate of their own electoral district. The electoral district is determined by the place of domicile on 27th of February 2015. All Finnish citizens who are 18 years old by the voting date are entitled to vote. More information in English. Get to know the candidates via voting aid apps e.g. here.

Meeting of the administrative divisions | April 21st
JAMKO's chairpersons and the chairpersons of study field associations discuss about the current issues and the co-operation of the present year. Meeting at 21st of April from 4pm o 6pm.16-18. More info: pj(a)jamko.fi

Statutory spring meeting of the Representatives council | April 22th
Statutory spring meeting is held on 22nd of April at 5pm in classroom EP02. On the agenda are JAMKO’s financial statement and annual report and the election of central election committee for representatives council election coming up in the forthcoming fall. More info: epj@jamko.fi

JAMK's curriculum and guidance - seminar | April 23th
On the agenda of the seminar is the current issues and development of guidance and curriculum. The seminar is held at Dynamo’s auditorium April 23rd starting at 8am. The seminar will concern units and therefore study field associations are encouraged to participate. Seminar held in Finnish. JAMKO's trusteeship sector participates. More information: pj(a)jamko.fi.

Rector's morning meeting | April 29th
The Chair persons of the Board, the Chairperson of Representative's Council and the Executive Director participate to JAMK's Rector Jussi Halttunen's morning meeting to discuss about current issues concerning students and education with JAMK’s administration. More information: pj(a)jamko.fi.

Student’s May Day Eve | April 30th
Student Union JAMKO’s and The student union of University of Jyväskylä JYY’s joint May Day event at Kirkkopuisto starting from 5pm. At the event Minna Canth statue receives her hat, Student unions give their traditional speeches and Må Python performs Monty Python songs in Finnish. More info vpj(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences JAMKO

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagram

unsubscribe from this list
update subscription preferences