Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 1 | 2016

4.2.2015

Ajankohtaista JAMKOssa
  • Tutorvalinnat käynnissä
  • JAMKOn strategiavuosi 2016
Ajankohtaista kentällä
  • Ei sairaanhoitajan käyntimaksuja Jyväskylään
  • EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisille opiskelijoille lukukausimaksut
Lyhyet JAMKOset
  • JAMKOn toimintoja helmikuussa

Ajankohtaista JAMKOssa


Tutorvalinnat käynnissä

JAMKOn tutorrekrytointi vuodelle 2016–2017 on päättynyt. Hakijoita tutoreiksi oli tänä vuonna 221. Tutorien haastattelut tapahtuvat 25.1–2.2.2016 aikavälillä. Kaikki tutoreiksi hakeneet haastatellaan. Tutoreita haettiin vertaistutoreiksi, degree- sekä kansainvälisiksi tutoreiksi. Valituksi tulleet tutorit koulutetaan tehtäviinsä keväällä 2016. Tutorien tärkein tehtävä on innostaa, auttaa sekä tukea uusia opiskelijoita opinnoissaan. Tutoreiksi haetaan aktiivisia, luotettavia, iloisia ja kannustavia ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Tutorointi on JAMKOn hallinnoima ja osa JAMKin opiskelijoiden ohjausta. Tutorointi on 5 opintopisteen opintojakso. Vertais-, degree- sekä kv-tutorointi eivät eroa paljon. Vertais- ja degreetutorit koulutetaan suoraan vertaisiksi tietylle koulutusalalle, kun taas kansainväliset tutorit koulutetaan vertaisiksi vaihto-oppilaille. Kansainväliset tutorit ovat apuna jo ennen Suomeen saapumista, ja perilläkin auttava sopeutumaan paikalliseen elämään. Vertaistutorit ovat enemmän apuna koulutusalaan liittyvissä ongelmissa sekä ryhmäyttävät opiskelijoita tutustumaan luokkatovereihinsa. Lisää tutoroinnista.
 
Lisätietoja:
Jarna Väisänen
Hallituksen jäsen, vertaistutorointi
tutor@jamko.fi

Linda Holma
Hallituksen jäsen, Degree- ja kansainvälinen tutorointi
kvtutor@jamko.fi

JAMKOn strategiavuosi 2016

Vuosi 2016 – JAMKOn nykyisen strategian viimeinen vuosi on käynnissä, jonka myötä vuosille 2017-2020 on alettu jo rakentamaan uutta strategiaa. Strategia on monivuotinen suunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet koko toiminnalle. JAMKOn edustajiston perustama strategiatyöryhmä työskentelee tiiviisti tämän kesän luodakseen JAMKOlle mahdollisimman hyvän strategian, joka vastaa tulevien vuosien muuttuvan ammattikorkeakoulukentän haasteisiin. Strategian tulee vastata kysymyksiin, kuten ”Miten opiskelijat opiskelevat tulevaisuudessa, ovatko he koulussa paikalla vai tuleeko tulevaisuudessa olemaan entistä enemmän etäopetusta?”, ”Millaisia palveluja JAMKO tulevaisuudessa tarjoaa?” sekä monia muita samankaltaisia kysymyksiä.

Strategiatyössä tullaan pohtimaan paljon sitä, että mitä tulee mahdollisesti tapahtumaan, joka vaatii monen sidosryhmän huomioonottamista, joka on jo aloitettu; strategiatyöryhmä esimerkiksi valmisteli lausunnon JAMKin strategiaan, joka otetaan käyttöön tämän kevään aikana. Olemme vahvasti vaikuttamassa JAMKin strategiaan koko loppuprosessin myötä myös ennen lopullista päätöstä.

Lisätietoja
Eemeli Rajala
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

Ei sairaanhoitajan käyntimaksuja Jyväskylään
 
Jyväskylän kaupunginhallitus on 11.1.2016 päättänyt, ettei sairaanhoitajan luona käynti Jyväskylän opiskelijaterveydenhuollossa maksa opiskelijalle, mutta perusturvan (esim. terveyskeskus- ja sosiaalipalveluiden) maksuja peritään muutoin perusturvalautakunnan 10.12.2015 esittämällä tavalla. Uudet maksut ovat tulleet voimaan 1.2.2016 alkaen. Päätös syntyi kolmen mielenkiintoisen äänestyksen jälkeen, ja niiden pohjana oli kolme erilaista esitystä.
 
Vihreiden kokoomuksen kannattamana tekemä esitys voitti. Ensimmäisessä, vasemmistoliiton esityksessä, olisi päätöksestä poiketen maksuja korotettu indeksin verran. Toisessa, sosialidemokraattien esityksessä, lääkäripalveluista olisi peritty 16.40 euron suuruinen maksu. Kumpikaan viimeksi mainitusta ei kannattanut myöskään maksua sairaanhoitajan luona käynnistä.
Päätöksestä jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. Lue lisää.

Lisätietoja:
Roni Sorsa
Hallituksen jäsen, edunvalvonta, sosiaalipolitiikka
 
EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisille opiskelijoille lukukausimaksut

Eduskunta päätti viime vuoden lopulla asettaa lukukausimaksut kaikille EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille, joiden koulutuskieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Hallitus perusteli lukukausimaksuja koulutusviennin edistämisellä ja korkeakoulujen taloudellisen tilanteen parantamisella. Korkeakoulut ovat velvoitettuja perimään maksua viimeistään vuoden 2017 syksyyn mennessä ja vähimmäismaksu lukuvuodelta olisi 1500 euroa. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT on hinnoitellut englanninkielisten tutkinto-ohjelmiensa lukuvuosimaksun 10000 euroon. Helsingin yliopisto on hinnoitellut lukukausimaksunsa välille 10000-25000 euroa.

JAMKO otti kantaa lukukausimaksuihin syksyllä. JAMKO toivoo mahdollisimman monen ammattikorkeakoulun ja yliopiston pitävän lukukausimaksunsa minimisummassa, sillä Suomen 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, joista 76% on EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta, tuovat maahamme sekä taloudellista että sosiaalista pääomaa sekä kansainvälistä osaamista hyvin kustannustehokkaasti. Lisäksi JAMKO ihmettelee syvästi keskustelua, joka väläyttää lukukausimaksuja myös suomalaisille opiskelijoille. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ei ole antanut lausuntoaan liittyen lukukausimaksuihin ja JAMKO seuraakin tilanteen kehittymistä.

Lisätietoa koulutusviennistä

Lisätietoja:
Tommi Kukkonen
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo@jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

Opintoasioiden lautakunta | 5.2.
JAMKin johtosäännön määrittelemä toimielin hyväksyy mm. tutkintosäännön ja opetussunnitelmat sekä käsittelee opiskelijavalintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Opiskelijoiden edustajana lautakunnassa toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
KOASin hallituksen kokous | 5.2.
Toiminnanjohtaja osallistuu Keski-Suomen asuntosäätiö KOASin hallituksen kokoukseen. Hallitus vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
 
Kuntapoliittinen työryhmä | 8.2.
JAMKOn ja JYYn yhteinen kuntapoliittinen työryhmä suunnittele opiskelijakunnan ja ylioppilaskunnan yhteistä kuntapoliittista ohjelmaa ja valmistautuu vuoden 2017 kuntavaaleihin. Puheenjohtaja, International Club vastaava, ja sosiaalipoliittinen ja koulutuspoliittinen vastaava osallistuvat. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Edunvalvontatiimi | 10.2.
JAMKOn Edunvalvontatiimissä keskustellaan ajankohtaisista, opiskelijoihin liittyvistä edunvalvonnallisista aiheista sekä JAMKissa että valtakunnallisella tasolla. Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita. Edunvalvontatiimi kokoontuu Rajakadulla JAMKO Caféssa ke 10.2. klo 17.00 – 19.00. https://www.jamko.fi/events/edunvalvontatiimi-6/ Lisätietoa kopo(a)jamko.fi tai sopo(a)jamko.fi

Hallituksen kokous | 11.2.
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa päätetään TKI-ryhmän opiskelijaedustajasta ja käsitellään edustajiston kokouksen esityslista. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Opiskelijaedustajien koulutus | 15.2.
JAMKO kouluttaa JAMKin sisäisten työryhmien opiskelijaedustajia.  Ensimmäinen tapaaminen ma 15.2. klo 17.00-19.00 Rajakadulla tilassa G201. Tapaamisessa käydään läpi vaikuttamisen keinoja ja opiskelijaedustajan roolia, sekä työryhmissä käsiteltäviä materiaaleja. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
 
JAMKin markkinoinnin palaveri | 16.2.
JAMKin markkinoinnin henkilöstön palaveri, jossa seurataan ja suunnitellaan ammattikorkeakoulun markkinointitoimenpiteitä, kuten markkinointitutoreiden työtä. Viestintä- ja edunvalvontasihteeri ja tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat.  Lisätietoja: viestinta(a)jamko.fi
 
ICT-palveluiden tapaaminen | 17.2.
Hallituksen ja ammattikorkeakoulun ICT- palveluiden tapaamisessa keskustellaan opiskelijoiden toiveista liittyen ICT-palveluihin ja sen tarjoamaan tukeen. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
 
Strategiapäivä | 23.2.
Strategiaryhmä työstää opiskelijakunnan strategiaa vuosille 2017-2020. Tapaamisessa käsitellään opiskelijakunnan toimintaympäristön tulevaisuuden näkymiä. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Edustajiston kokous | 24.2.
Edustajiston kokous 24.2. klo 16.00 tilassa EP02. Vuoden ensimmäisen edustajiston kokouksen esityslistalla mm. merkkiohjesäännön päivitys sekä musiikin kampuksen ravintolatoimikunnan opiskelijaedustajan valitseminen. Edustajiston kokous on avoin kaikille opiskelijoille. Lisätietoja epj(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 1 | 2016

February 4th, 2016

Current in JAMKO
  • Tutor selection in progress
  • JAMKO's year of strategy 2016
Current in the field
  • No nurse's appointment fee to Jyväskylä
  • Tuition fees for non-european higher education student
 Brief bulletins
  • JAMKO's operations in February

Current in JAMKO

Tutor selection in progress
 
JAMKO's tutor recruitment for the years 2016-2017 is over. There were 221 applicants this year. Interviews are organized during 25.1.2016-2.2.2016. All applicants will be interviewed. Tutors were recruited for peer tutoring, degree tutoring and international tutoring. Those chosen to be tutors will be trained during the spring of 2016. The most important job of tutors is to inspire, help and support new students with theirs studies. JAMKO will recruit active, reliable, happy and encouraging tutors. Tutoring is managed by JAMKO and it is a part of student guideance of JAMK. Tutoring is a study module worth 5 study credits.

Peer tutoring, degree tutoring and  international tutoring do not differ much. While the international tutors are trained to associate with exchange students, peer and degree tutors are trained to directly  associate with a particular education. International tutors will provide help to exchange students before their arrival in Finland, and afterwards  they help to adapt to local life. Peer tutors help more with problems related to the field of education. They also help to promote group spirit of students and aid them to find classmates. More information on tutoring.
 
More information:
Member of the Board, Peer tutoring
Jarna Väisänen
tutor@jamko.fi

Member of the Board, International and degree tutoring
Linda Holma
kvtutor@jamko.fi

JAMKO’s year of strategy 2016

Year 2016 – JAMKO’s current strategy is in it’s last year, so the work for building a new strategy for the years 2017-2020 has already strated. A strategy is a plan spanning many years, in our case four years, which has several goals set for JAMKO’s whole organization. JAMKO’s student representative founded a strategy council for this year which will be working very intensively this spring to provide the best possible strategy for JAMKO that can rise to the challenges set by the whole university education field. The strategy must answer questions such as “How will students study in the future – at school or via computer?”, “What kind of services will JAMKO provide in the future?” and many others like these.

During the construction of the strategy we have to ponder greatly on what will likely happen, which means we have to also know what our constituents are planning and we will consult them during this process. The first consultation is already on it’s way, we gave JAMK a statement on their own strategy for the next five years and we are still in that process before the complete strategy is done.

Further information
Eemeli Rajala
Chairperson of the Board
puheenjohtaja@jamko.fi

Current in the field

No nurse's appointment fee to Jyväskylä
 
Jyväskylä City Board decided on 11 January 2016 that the students that students will not be charged for visiting the nurse at student health care services, but the health center and social service fees shall be charged as the Health and Safety Committee suggested on 10 December 2015. The new fees are effective as of the 1st of February 2016. The decision came after three interesting voting, and it was based on three different proposals.
 
The proposal of the Greens supported by the Conservative Party won. In the first, the Left Alliance proposal, the payments would increase index extent. In the second, the Social Democrat proposal, the physician services would have been charged 16.40 euros payment. Neither of the latter does not favor the nurse fee. The decision was tabled two dissenting opinions.

Notice that Citizens of the EU and EEA countries are entitled to all health services if they are covered by health insurance in their own country. More info on student health care for international students in Jyväskylä in English

Further information:
Roni Sorsa
Member of the Board, Social Policy

Tuition fees for non-European higher education students
 
At the end of the last year Finnish Parliament had decided to charge a tuition fees for those studying towards degrees in languages other than Finnish or Swedish. The Finnish Government claims that tuition fees benefits education export and they also improve economics of higher education institutions. Higher education institutions are obligated to charge tuition fees at the beginning of the academic year 2017 and fee itself has to be at least 1500 euros. Some universities have already set a price to a tuition fees. Lappeenranta University of Technology LUT for example have decided to charge 10000 euros per academic year and University of Helsinki have set their tuition fees to range between 10000 to 25000 euros per academic year.

Student Union JAMKO wishes that both Universities of Applied Sciences and Universities set their tuition fees as low as possible, because the 20 000 international degree students, which 76% of them are outside EU and EEA area, bring economical and social capital and international competence to Finland already in a cost-effective way. In addition JAMKO finds it odd that the discussion has also shifted towards applying tuition fees for all students, including Finnish students. JAMK University of Applied Sciences hasn’t given a statement about tuition fees. JAMKO is watching the situation closely and report when information is available.

More information on tuition fees in English

Further information:
Tommi Kukkonen
Member of the Board, Educational Policy
kopo@jamko.fi

Brief bulletins

Committee of Study Issues | Feb 5th
The committee assigned by JAMK UAS Management rule confirms degree regulations and curriculums, handle corrections in student admissions and study entitlements, decide the schedule for the academic year and handle student feedback. On the agenda e.g, confirming the admission criteria of vocational teacher college. The student advocates are Executive Director Hannu Järvistö and JAMKO’s Chairperson of the Board Niina Lampi. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
KOAS Board meeting | Feb 5th

Executive Director participates to Central Finland Student Housing Foundation KOAS’ Board meeting. KOAS Board is responsible for organizing the foundation's operations. The Board consists of the Chairman and 9 members. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
 
Working Group of Municipal Policy | Feb 8th
JAMKO’s and JYY’s communal working group plans a joint programme of municipal policy of the students and prepares to the Municipal Election of 2017. Chairperson, International Club responsible and the responsibles of social policy and educational policy participate. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi  
 
Trusteeship Team meeting | Feb 10th

JAMKO's Trusteeship Team is a conversation forum where the conversation is based on topics concerning students’ social and educational matters from the trusteeship viewpoint both in JAMK and nationally. Every student is welcome. Meeting is at JAMKO Café at the Main Campus, on Feb 10th from 5pm to 7pm. More information: kopo(a)jamko.fi or sopo(a)jamko.fi
 
Board meeting | Feb 11th
JAMKO’s Board appoints the student representative of JAMK UAS’ Research, Development and Innovation (RDI) group and addresses the agenda of the Representative’s council meeting.  More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Schooling of student representatives | Feb 15th
JAMKO supports the student representatives of JAMK’s different working groups by offering schooling in the subject. First meeting on Feb 15th at 5pm at Rajakatu (G201). The meeting addresses e.g. influencing, the role of a student representative and the materials which might be addressed at the groups. More info: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi  
 
Meeting of JAMK UAS marketing department | Feb 16th
JAMK’s marketing plans, implements and follows JAMK UAS marketing procedures. Communications and trusteeship secretary and Tutor and sports secretary participate to the staff meeting. More info: viestinta(a)jamko.fi
 
Meeting with the Data Administration and Computing Support | Feb 17th

JAMK’s Data administration and the Board discusses about the students’ needs and wishes regarding the Data Administration and Computing Support. More information: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Strategy Day | Feb 23rd
The strategy group plans the strategy of the student union for the years 2017-2020. The meeting addresses the future of operational environment.  More: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
The assembly of the Representatives council | Feb 24th
Meeting is held on February 24th at 4pm at Rajakatu, room EP02. On the agenda are e.g. the update of regulations for honors and the appointment of a student representative to the restaurant committee of the Music Campus. More: epj@jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagram


unsubscribe from this list
update subscription preferences