Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 4 | 2015

7.5.2015

Ajankohtaista JAMKOssa
 • Pääkampuksen B-siipi remonttiin kesällä
 • Uudet tutorit aloittavat työnsä
Ajankohtaista kentällä
 • Uusi eduskunta myönteinen #koulutuslupaus-teemoille
 • Suomalainen henkilöturvatunnus kaikille kansainvälisille opiskelijoille
 • Muutoksia AMK-lakiin
Lyhyet JAMKOset
 • JAMKOn toimintoja toukokuussa

Ajankohtaista JAMKOssa


Pääkampuksen B-siipi remonttiin kesällä

JAMKin pääkampuksen B-siipi menee remonttiin kahdessa vaiheessa kuten JAMK on tiedottanut tiedotteessaan henkilöstölle ja opiskelijoille 17.4. Ensimmäinen vaihe alkaa nyt kevätkesästä.  Remontti saataneen valmiiksi 2016 loppuun mennessä. Pääkampuksella opetus pyritään järjestämään pääkampuksen muiden Rajakadun tilojen käyttöä tehostamalla, jotta opiskelijoille aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. JAMKO on ollut asiassa yhteydessä ammattikorkeakoulun johtoon ja keskustellut mm. tiedotteessa mainituista tilojen vähenemisestä aiheutuvista mahdollisista opiskelupäivien venymisistä klo 20 saakka. Suunnittelutyön ja tilantarpeen yhä tarkentuessa näyttää nyt siltä, että pisimmät päivät päättyvät klo 17-18 eikä tätä pidempiä päiviä ei tarvittaisi. JAMKO seuraa remontin etenemistä.
 
Lisätietoja:
Hannu Järvistö
JAMKOn toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Uudet tutorit aloittavat työnsä

Pian JAMKin kampuksilla voi nähdä iloisia ja aktiivisia opiskelijoita vihreissä t-paidoissaan opastamassa pääsykokeisiin tulleita selviytymään oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. He ovat JAMKOn tutoreita, joita JAMKO tänäkin vuonna koulutti lähes 170 uusien opiskelijoiden tueksi. Tutorointi on edunvalvontaa parhammillaan, sillä tutorit toimivat tärkeänä linkkinä JAMKin ja uusien opiskelijoiden välillä.

Tammikuussa JAMKO järjesti tutorrekrytoinnin. Kaikki hakijat haastateltiin ryhmämuotoisessa haastattelussa ja valituiksi tulleet koulutettiin tehtäviinsä kevään aikana. Koulutuksissa käytiin läpi mm. JAMKin tietojärjestelmien käyttöä, ratkottiin erilaisia ongelmatilanteita, pohdittiin tutorin roolia sekä perehdyttiin pienryhmäohjaajana toimimiseen. Nämä asiat auttavat tutoreita selviytymään pestistään ja antamaan parhaan mahdollisen tuen uusille opiskelijoille.

Tutorit pääsevät työhön kiinni jo ennen syksyä. Pääsykokeissa opastaminen ja hakijoiden tukeminen on kevään päätehtävä. Syksyn koittaessa, heti viikolla 35, alkaa tutoreiden kiireisin aika; orientaatioviikko. Tuona viikkona tutorit tekevät uusille opiskelijoille niin uudet luokkalaiset, koulun kuin Jyväskylänkin tutuksi. Lisäksi syksyllä tutoreilta saadaan korvaamaton apu mm. Tursajaisten järjestämiseen. Lisätietoja: www.jamko.fi/tutorointi

Lisätietoja:
Jenni Sanisalo
Hallituksen jäsen, tutorointi
tutor@jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

Uusi eduskunta myönteinen #koulutuslupaus-teemoille

Eduskuntavaalit ovat ohi ja seuraava jännityksen aihe ovat hallitusneuvottelut. Vaalien voittajaksi selvisi Keskusta saaden 49 paikkaa eduskunnasta. Toiseksi tuli Perussuomalaiset (38 paikkaa) ja kolmantena on Kokoomus (37 paikkaa). Myös SDP sai eduskunnasta suuren määrän paikkoja (34) ja on näin yksi neljästä suurimmasta puolueesta eduskunnassa.

Korkeakouluopiskelijoiden koulutuslupaus-kampanja saavutti eduskuntaan valituista uusista kansanedustajista 125 henkilöä, mikä on yli puolet kansanedustajista. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL selvittivät opiskelijakuntien tekemien soittokierrosten pohjalta, että YTHS:n laajentamiselle, opintorahapainotteiselle opintotuelle ja koulutuksen rahoitukselle löytyy kannatusta eduskunnasta.

Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, kenestä tulee uusi opetus- ja kulttuuriministeri. Hallitusneuvottelujen mennessä suunnitelmien mukaan uusi hallitus on selvillä torstaina 7.5.

Lisätietoja:
Niina Lampi
Puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Suomalainen henkilöturvatunnus kaikille kansainvälisille opiskelijoille

Tulevasta syksystä alkaen kaikki yli 3 kuukautta Suomessa oleskelevat kansainväliset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat joutuvat hakemaan suomalaisen henkilötunnuksen Maistraatista, poliisiasemalta tai EU:n ulkopuoliset opiskelijat maahanmuuttovirastosta oleskelulupaa hakiessaan. Muutos johtuu korkeakoulujen uudesta tarpeesta tallentaa myös ulkomaisten opiskelijoiden tiedot opiskelijarekisteriin ja VIRTA-opintotietopalveluun. Maistraatista henkilötunnus on suositeltavaa hakea silloin, kun oleskelu Suomessa kestää vähintään 6 kuukautta tai on tarve saada todistus oleskelustaan Suomessa. Muutoin poliisilta saatu henkilötunnus on opiskelijalle riittävä.
 
Lisätietoja
Taija Minkkinen
Hallituksen jäsen, kansainvälinen tutorointi
kvtutor@jamko.fi

Muutoksia AMK lakiin

1.1.2015 säädettyyn uuteen AMK lakiin on tulossa muutoksia. Muutettu AMK laki tuli voimaan 1.4.2015, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen on varattava yhteishaussa osa opiskelupaikoista niille, jotka eivät aiemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Opiskelija voi jatkossa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskeluoikeuden lukukautta kohden. Euroopan ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta opetushallitus perii lukukausikohtaisen hakemuksen käsittelymaksun. Edellä mainitut muutokset tulevat voimaan syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen. Korkeakouluilla on jatkossa velvollisuus ottaa siirto-opiskelijoita. Lisäksi siirtyvän opiskelijan saadessa uuden opiskeluoikeuden, menettää hän siirron vuoksi alkuperäisen opiskeluoikeutensa.

AMK tai yliopisto opiskelija voi jatkossa ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi vain erityisestä syystä. Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi, vain mikäli hän suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Lisäksi poissaolevaksi voi ilmoittautua äitys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai oman sairauden tai vamman vuoksi opiskelija on kyvytön aloittamaan opinnot ajallaan. Suorittamisaikaan ei jatkossa lasketa poissaoloa, joka johtuu edellä mainituista syistä. Muista kuin lakisääteisistä syistä johtuvia poissaoloja, joita ei lueta suorittamisaikaan, lyhennetään kahdesta lukuvuodesta yhteen lukuvuoteen. Säädökset liittyen ensimmäiseen opiskeluvuoteen tulevat voimaan 1.8.2015. Säädöksiä sovelletaan opintonsa syksyllä 2015 ja sen jälkeen aloittaviin opiskelijoihin. Lue lisää.

Lisätietoja:
Ilona Palonen
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

 
JAMKin OPS ja ohjaus - seminaari | 13.5.
JAMKin ohjauksen ja opetussuunnitelmien kehittämisseminaari. Seminaari Ke 13.5.2015 klo 9.00-12.00 Rajakadulla tilassa AP05. Aiheina mm. kesäopinnot ja yhteishaun tuloksia. Koulutusalajärjestöjä kannustetaan mukaan tuomaan oman koulutusalan näkemys keskusteluun. JAMKOn edunvalvonnan ja vaikuttamisen prosessitiimi osallistuu. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
KOOLS kevätkokous | 13.5.
Korkeakouluopiskelijoiden oma liikuntaseura KOOLS kokontuu kevätkokoukseen keskiviikkona 13.5. klo 14. Paikkana toimii Rajakadun kampuksen neuvottelutila FK27. Asialistalla on vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä uuden rahastonhoitajan valinta. Lisätietoja liikunta@jamko.fi
 
Korkeakouludiplomin ohjausryhmä | 18.5.
Korkeakouludiplomikoulutukset ovat osa JAMKin vuosina 2013–2015 toteuttamaa hanketta, jossa selvitetään lyhyiden korkeakouluopintojen tarvetta Suomessa ja rakennetaan koulutusmallia. Hankkeen ohjausryhmä arvioi hankkeen toteutusta ja jatkoa JAMKissa. Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu. Lisätietoja kopo@jamko.fi
 
AMK-päivät | 19. - 20.5.
JAMKO osallistuu AMK-päiville Tampereella 19. - 20.5. AMK-päivät on ammattikorkeakoulukentän vuotuinen päätapahtuma, joka kokoaa yhteen n. 500 ammattikorkeakoulujen ja sidosryhmien edustajaa. Puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja osallistuvat. Lisätietoja toiminnanjohtaja@jamko.fi.
 
JAMKin markkinoinnin palaveri | 21.5.
JAMKin markkinoinnin henkilöstön palaveri, jossa seurataan ja suunnitellaan ammattikorkeakoulun markkinointitoimenpiteitä. Viestintä- ja edunvalvontasihteeri ja tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat.  Lisätietoja: viestinta@jamko.fi
 
JAMK strategiatyöryhmä | 21.5.
JAMKin strategiaa uudistetaan syksystä alkaen ja JAMKO osallistuu strategian kehittämistyöhön. Myös opiskelijoilta tullaan kuulemaan työn edetessä. Puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja osallistuvat. Lisätietoja toiminnanjohtaja@jamko.fi
 
Korkeakoulutuksen kehittämisryhmä | 22.5.
Työryhmä tukee JAMKin pedagogiikan kehittämistä ja pohtii uusia toimintamalleja. Työryhmä valmistelee ja tekee esityksiä opintoasioiden lautakunnalle tai johtoryhmälle. Opiskelijajäsenenä toimii JAMKOn puheenjohtaja Niina Lampi. Lisätietoja: puheenjohtaja@jamko.fi
 
JAMKO alumnien tapaaminen | 23.5.
JAMKO Alumnit on entisten JAMKO aktiivien yhteistyöverkosto, joka tukee JAMKOn toimintaa muun muassa kouluttamalla JAMKOn toimijoita sekä jakamalla perinnetietoa. Vanhojen JAMKOn toimijoiden tapaaminen JAMKO Caféssa la 23.5. Lisätietoja: toiminnanjohtaja@jamko.fi
 
Opintoasioiden lautakunta | 26.5.
JAMKin johtosäännön määrittelemä toimielin hyväksyy mm. tutkintosäännön ja opetussunnitelmat sekä käsittelee opiskelijavalintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Opiskelijoiden edustajana lautakunnassa toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Lisätietoja: puheenjohtaja@jamko.fi
 
Rehtorin kahvit | 27.5.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat rehtorin aamukahville keskustelemaan ajankohtaisista opiskelijoihin ja koulutukseen liittyvistä asioista JAMKin hallinnon edustajien kanssa. Lisätietoja puheenjohtaja@jamko.fi

Laadunhallinnan operatiivisen kehittämistyöryhmän kokous | 28.5.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu laadunhallinnan operatiiviseen kehittämistyöryhmään, jonka tehtävänä on varmistaa laatujärjestelmän kattava toiminta ja seurata, raportoida ja viestiä aktiivisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 4 | 2015

May 7th, 2015

Current in JAMKO
 • Renovation of the B-wing of Rajakatu Campus
 • New tutors start their job
Current in the field
 • #educationpromise- campaign themes found favour with new parliament
 • Finnish social security number for all international students
 • Changes to the University Law
 Brief bulletins
 • JAMKO's operations in May

Current in JAMKO

Renovation of the B-wing of Rajakatu Campus

The B-wing of the Rajakatu Main Campus will undergo a renovation in two phases as the University of Applied Sciences JAMK has notified in the Intranet Elmo. The first phase starts now in the spring or early summer. The renovation will be finished by the end of the year 2016. The education will be organized on the Main Campus using the available rooms as much as possible so that the studies get affected as little as possible. The Student Union JAMKO has contacted the administration of JAMK and discussed the themes mentioned in Elmo. For instance the longer study days that could last till 8 pm. The curriculum and room reservations for the next academic year have become a little more accurate since then. At the moment it seems that this kind of long days are not necessary and even the longest days would end already 5 or 6 pm. JAMKO is following the progress of renovation.
 
More information:
Hannu Järvistö
Executive Director of JAMKO
toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
 
New tutors start their job

It's almost the time of the year to see happy and social students in their lime green t-shirts guiding the applicants at the entrance examinations. They are JAMKO’s tutors, and JAMKO recruited and trained almost 170 of them to help the new students in the beginning of their studies.

Recruitment of new tutors took place in January, and tutors were chosen based on an application and an interview. They also received an extensive training during this past spring. New tutors learned about their role and received important skills in group leading and problem solving. These will come in handy at the beginning of their important job. At the trainings the tutors learned also about JAMK UAS’ information systems and survival kit service.

The main focus for a tutor during this spring is to help with entrance examinations and soon there is time to work in summer school. The beginning of the new semester next fall is the busiest and most important time for the tutors. In August their task is to introduce the new students to each other, new school and new city starting from orientation week (week 35). They will also be a tremendous help with the biggest event of the year, Tursajaiset  - Freshmen party.

Further information:
Jenni Sanisalo
Member of the Board, tutoring
tutor@jamko.fi

Current in the field

#educationpromise - campaign themes found favour with new parliament  

Parliamentary elections are over and it is time for talks in Finland on forming a government. The winner in the elections was Centre Party with 49 members in Parliament. The second party was the True Finn (38 members) and the third was the National Coalition Party (37 members). Also the party of Social Democrat got a lot of their members to the Parliament (34 members) and it is one of the four biggest parties in Parliament.

University students’ education promise campaign reached 125 new members of the Parliament which is over half of them. The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences – SAMOK and National Union of University Students in Finland (SYL) reported based on the calling round for candidates that student unions have made during the spring FSHS should be increased for all university students, education will not be cut and the financial aid for students should not be weakened.

We are looking forward that who will be chosen as the next minister of education and culture. If the talks on forming a government goes according to the plan we shoul have a new government by Thursday 7th of May.

More information:
Niina Lampi
Chairperson of the Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Finnish social security number for all international students

From the beginning of the upcoming Autumn every international exchange or degree student must get Finnish social security number if the residence in Finland lasts more than 3 moths. Finnish Local Register Office (Maistraatti) or Police Station are capable to admit the social security number or students outside of the EU can apply for it from The Finnish Immigration Service while applying for residence permit. The change is due to universities' responsibility to save also international students’ information to student records and to VIRTA-higher education achievement register. From Finnish Local Register Office (Maistraatti) it is advisable to apply for the social security number if the residence in Finland lasts at least 6 months and proof of residence in Finland is necessary for the student. Otherwise the social security number applied from Police Station is adequate.
 
Further information
Taija Minkkinen
Member of the Board, international tutoring
kvtutor@jamko.fi

Changes to the University law

Changes are being made in the new university law, set 1.1.2015. Updated law took effect 1.4.2015, excluding a few exceptions.  Universities of applied sciences and universities must reserve a part of the study places available for the new students and for  those who have never carried out university level studies or have never received  the right to study in one. In the future a student can accept only one study right per semester for  university degree studies. The national board of education will charge the students enrolling from outside Europe a fee for processing the application per semester. The changes above will take effect in the fall semester in the year 2016 for the starting educations. Universities  have the responsibility to enroll transfer students in the future. In addition to those the transferring student will lose the original study right when receiving the new one.

University level students can enroll themselves absent for the first year of studies only with a special reason. Students can only sign up as absent for the following reasons: compulsory military service,  non-military service, voluntarily military service for women. In addition to those the other valid reasons for signing up as absent are: maternity-, paternity- or parenting leave or  personal sickness or injury that makes the student unable to begin the studies on time. In the future the absence will not be counted in the overall study time if caused by the reasons described. Absences caused by other than the legal reasons which are not counted in the overall study time are reduced from two academic years to one academic year. The regulations that affect the first year of studying will take effect on 1.8.2015. The regulations are applied to students beginning their studies in the fall 2015 and after.

More information:
Ilona Palonen
Member of the Board, social policy
sopo(a)jamko.fi

Brief bulletins

JAMK's curriculum and guidance – seminar | May 13th
On the agenda of the seminar is the current issues and development of guidance and curriculum. The seminar is held at Rajakatu on 13th of May from 8am to 12pm. The seminar will concern units and therefore study field associations are encouraged to participate. Seminar held in Finnish. JAMKO's trusteeship sector participates. More information: pj(a)jamko.fi
 
Spring meeting of KOOLS | May 13th
Spring meeting of students sports club KOOLS is held at Rajakatu on 13th of May at 2pm. On the agenda are the financial statement and annual report of the year 2014 and the election of the new treasurer. More info: liikunta@jamko.fi  
 
Diploma of Higher Education development group | May 18th
Diploma of higher education is a pilot project which is carried out in JAMK in 2013-2015. The project aims to investigate the need of short term studies in higher education and build new training models. The development group assesses the implementation and continuation of the project. Responsible of educational policy participates. More: kopo@jamko.fi
 
UAS Day | May 19th – 20th
JAMKO’s Chairpersons and Executive director participate to AMK - päivät event (UAS – day) in Tampere on May 19th – 20th.  The annual event is the main event of the higher education field which gathers over 500 members of UAS and interest groups. More: toiminnanjohtaja@jamko.fi
 
Meeting of JAMK UAS marketing department | May 21st
JAMK’s marketing plans, implements and follows JAMK UAS marketing procedures. Communications and trusteeship secretary and Tutor and sports secretary participate to the staff meeting. More info: viestinta@jamko.fi
 
Working group of JAMK UAS Strategy | May 21st
JAMK’s strategy’s restructure is starting from the fall. JAMKO participates to the restructuring from the student’s point of view. Also students will be heard during the procedure. The Chairpersons and executive director participates. More info: puheenjohtaja@jamko.fi
 
Development group of higher education | 22nd

The working group supports the development of JAMK UAS’ pedagogy and reflects the operations models. The working group prepares and puts forward motions the Committee of Study Issues. Chairperson of JAMKO’s Board participates as a student member. More: puheenjohtaja@jamko.fi
 
JAMKO Alumni meeting | May 23rd
JAMKO Alumnit is a network consisting of former JAMKO actives. The purpose of JAMKO Alumnit is to preserve the connections made during the active service years and support the student union through training and sharing the heritage of JAMKO to the new actives. The meeting of old JAMKO actives at JAMKO Café on 23rd of May. More info: toiminnanjohtaja@jamko.fi
 
Committee of Study Issues | May 26th
The committee assigned by JAMK UAS Management rule confirms degree regulations and curriculums, handle corrections in student selections and study entitlements, decide the schedule for the academic year and handle student feedback. Student advocates are Executive Director Hannu Järvistö and JAMKO’s Chairperson of the Board Niina Lampi. More info: puheenjohtaja@jamko.fi
 
Rector's morning meeting May | 27th
The Chair persons of the Board, the Chairperson of Representative's Council and the Executive Director participate to JAMK's Rector Jussi Halttunen's morning meeting to discuss about current issues concerning students and education with JAMK’s administration. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi.

The operative working group of quality control development | May 28th
Educational policy responsible participates to the working group which aims to secure the quality system's operation. The group addresses, monitors and reports the information produced by the system to JAMK administration, staff and students. More information: kopo(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Blogger

unsubscribe from this list
update subscription preferences