Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 5 | 2016

1.9.2016

Ajankohtaista JAMKOssa
  • Edustajistovaalien ehdolleasettuminen alkaa
  • Opiskelijat valmiatutuvat kuntavaaleihin - kuntapoliittinen ohjelma julkaistu
Ajankohtaista kentällä
  • YTHS vai sittenkin jokin toinen vaihtoehto?
  • Poikkitieteellinen yhteistyö korkeakouluissa etenee
Lyhyet JAMKOset
  • JAMKOn toimintoja syyskuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

Edustajistovaalien ehdolleasettuminen alkaa
 
Millaisen JAMKOn sinä kokoat? Asetu ehdolle edustajistoon kaudelle 2017! JAMKOn Edustajistovaalit käynnistyvät ehdolle asettumisella 8.9. Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat JAMKOn jäseneksi lukuvuodelle 2016 - 2017 liittyneet opiskelijat. Koulutusalajärjestöjä ja poliittisia ryhmiä kannustetaan olemaan aktiivisia ehdolleasettumisaikana. Ehdolle asettuminen käynnistyy JAMKOn lukuvuoden avajaisissa vaalikuulutuksella, jonka lukee edustajiston puheenjohtaja Katri Hurskainen. Tämän jälkeen ehdolle asettumiseen, vaaliliiton muodostamiseen tarvittavat asiakirjat ja vaalien säännöt löytyvät sähköisenä JAMKOn materiaalipankista. Lomakkeita saa myös JAMKOn toimistolta, jonne asiakirjat myös palautetaan. Ehdolle asettuminen päättyy 30.9. klo 13.00. Ehdokkaille ja vaaliasiamiehille järjestetään infotilaisuus 21.9. klo 17.00 Rajakadulla JAMKO Cafessa. Tarvittavat vaaliasiakirjat ja kaikki tiedot vaalien etenemisestä löytyy JAMKOn vaalisivuilta https://www.jamko.fi/vaalit/ ehdolleasettumisajan alkaessa. 

Lisätietoja:
Keskusvaalilautakunta
keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi


Opiskelijat valmistautuvat kuntavaaleihin - kuntapoliittinen ohjelma julkaistu

Opiskelijakunta JAMKO ja ylioppilaskunta JYY ovat tehneet yhteistyössä kuntapoliittisen ohjelman ensi kevään kuntavaalien vaikuttamistyötä varten. Ohjelmassa on lueteltuna Jyväskylän korkeakouluopiskelijoiden tärkeimmät tavoitteet seuraavilta osa-alueilta; kansainvälisyys, työllistyminen, vapaa-aika, asuminen, liikkuminen sekä hyvinvointi. Kuntapoliittista ohjelmaa on jo esitelty paikallisille puolueiden kunnallisjärjestöille saadaksemme tavoitteemme myös heidän vaaliohjelmiinsa. Syksyn ja ensi kevään aikana kuntapoliittista ohjelmaa hyödynnetään esimerkiksi tavatessamme ehdokkaita.
 
Kuntapoliittisen ohjelman löydät tästä linkistä.

Lisätietoja
Eemeli Rajala
Hallituksen puheejohtaja
puheenjohtaja@jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

YTHS vai sittenkin jokin toinen vaihtoehto?

YTHSää eli ylioppilaiden terveydenhuoltosäätötä on jo pitkään haluttu laajentaa AMK-opiskelijoille. Tämän eteen on erityisesti SAMOK tehnyt töitä. Sote uudistuksen myötä on SAMOK alkanut hakemaan vaihtoehtoista opiskeluterveydenhuoltojärjestelmää, mikäli YTHSää ei saataisikaan laajennettua näille opiskelijoille. Mietittävää siis riittää. Miten rahoitus hoituisi ja kuka sitä keräisi? Mitkä palvelut perusrahoitus kattaisi ja mihin tulisi käyntimaksu? Mitä palveluita hoidettaisiin paikanpäällä käytynä ja mitä etänä?
Mihin terveydenhoitopalveluihin sinä näkisit eniten tarvetta?  On esimerkiksi havaittu, että digitaalisuuden lisääntymisen myötä on tullut uusia haasteita mielenterveyden hoidossa. Myös suunterveys ja seksuaaliterveys ovat keskeisiä asioita, joiden hoitoa arkisessa aherruksessa ei tule heti mieleen.

Oli tuleva malli sitten YTHS tai Amkien oma vastaava, opiskelijakunnan tavoitteena on saada riittävän kattavat ja yhtenäiset palvelut kaikille Amk-opiskelijoille. Mikäli sinulla herää ajatuksia keskeisimmistä palveluista uuteen malliin, tai muuta asiaan liittyvää kysyttävää, ota yhteyttä JAMKOn sosiaalipoliittiseen vastaavaan. 

Lisätietoja
Roni Sorsa
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi
 
Poikkitieteellinen yhteistyö korkeakouluissa etenee

Tämän syksyn aikana moni ammattikorkeakoulu ja yliopisto on lisännyt yhteistyötään. Tampereella on aloitettu Tampere 3-hankkeen pilotti, joka mahdollistaa kurssien valitsemisen niin ammattikorkeakoulusta kuin yliopistoista. Projektin takana olevat henkilöt uskovat, että poikkitieteellinen yhteistyö luo uudenlaisen tutkimus- ja oppimisympäristön, joka on monitieteellinen, innovatiivinen ja globaalisti kiinnostava.

Viimeisempien tietojen mukaan hanke on lähtenyt hitaasti liikkeelle: tällä hetkellä kokonaisuudessaan 230 opiskelijaa kaupungin korkeakouluista on hakenut ristiinopiskelukursseja. Näistä opiskelijoista 130 on TTY:lta, 60 TAMK:sta ja 40 TY:lta. Suosituin koulu, josta opiskelijat ovat ottaneet kursseja, on TY, kun taas TAMK:sta on otettu vähiten kursseja. Tämä selittyy korkeakoulujen kurssitarjonnalla, joka on TY:lla laajin ja TAMK:ssa suppein.

Vaasassa asiaa on lähestytty eri näkökulmasta. VY ja VAMK ovat aloittaneet hankkeen, jossa opiskelijat käyvät kaksi vuotta yhteisiä opintoja riippumatta opiskelijan valitsemasta korkeakoulusta. Kahden vuoden opiskeluiden jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus valita jatkavansa joko AMK:ssa tai yliopistossa. Projektin ideana on yhdistää yhteisiä kursseja ja luoda opintopolku, joka mahdollistaa jatko-opinnot ilman ylimääräisiä siltaopintoja.

JAMKO tarkkailee tilannetta ja hankkii tietoja projekteista sekä kuinka ne edistyvät. Tietoja käytetään tulevien JY:n ja JAMK:n yhteistyöhankkeiden selvittämisessä.

Lisätietoja Tampere 3:sta ja Vaasan projektista.
Tampere 3: http://www.tampere3.fi/koulutus/ristiinopiskelu/
Tampere 3: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=fi
Vaasa: http://www.uva.fi/fi/news/vy_vamk_kaupallinen/

Lisätietoja
Tommi Kukkonen
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo@jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

Strategiatyöryhmä | 2.9.
JAMKO valmistelee opiskelijakunnan strategiaa vuosille 2017-2019. Strategia tulee JAMKOn edustajiston kommentoitavaksi ja lopulta hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2016. Lisätietoja puheenjohtaja(a)jamko.fi

T&K – työryhmä | 2.9.
JAMKOn IC vastaava osallistuu JAMKin T&K – työryhmän kokoukseen opiskelijajäsenenä. JAMKin Tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on tuottaa uutta työ- ja elinkeinoelämässä sovellettavaa osaamista, tietoa ja innovaatioita. TKI-työryhmä varmistaa mm. tutkimus- ja kehitystyön strategian toteutumista ja kehittää prosesseja. Lisätietoja: ic(a)jamko.fi

Turbiinitalon käyttöönottotarkastus | 5.9.
JAMKin Turbiinitalossa pidetään Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyshuollon käyttöönottotarkastus, puheenjohtaja osallistuu opiskelijaedustajana. Lisätietoja puheenjohtaja(a)jamko.fi

Strategiatyöryhmä | 7.9.
JAMKO valmistelee opiskelijakunnan strategiaa vuosille 2017-2019. Strategia tulee JAMKOn edustajiston kommentoitavaksi ja lopulta hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2016. Lisätietoja puheenjohtaja(a)jamko.fi

Kuntavaalipäivä | 9.9.
Koulutuspoliittinen ja sosiaalipoliittinen vastaava osallistuvat OLL:n, SAMOKin ja SYL:n yhteiseen kuntavaalipäivään, jossa opiskelija- ja ylioppilaskuntien toimijat valmistautuvat tuleviin kuntavaaleihin ja saavat tietoa kuntavaikuttamisen eri muodoista. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi, sopo(a)jamko.fi

Strategiatyöryhmä | 9.9.
JAMKO valmistelee opiskelijakunnan strategiaa vuosille 2017-2019. Strategia tulee JAMKOn edustajiston kommentoitavaksi ja lopulta hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2016. Lisätietoja puheenjohtaja(a)jamko.fi

Opiskelijoiden terveydellisten olojen tarkistus | 14.9.
Opiskelijakunta JAMKO osallistuu 3. vuoden välein organisaatioissa toteutettavaan lakisääteiseen terveydellisten olojen tarkistukseen. Opiskelijakunta ottaa kantaa mm. ergonomiaan, esteettömyyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin JAMKissa. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

OLL Sektoritapaaminen | 15. – 16.9.
JAMKOn liikuntavastaava osallistuu Opiskelijoiden liikuntaliiton sektoritapaamiseen. Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL sektoritapaamisissa käsitellään korkeakoululiikunnan ajankohtaisia aiheita. Tulevan tapaamisen käsittelyssä on liittokokousmateriaalit. Lisätietoja: liikunta@jamko.fi

Edustajiston iltakoulu | 20.9.
Edustajisto käsittelee tulevan kokouksen esityslistan. Lisätietoja epj(a)jamko.fi

Edustajistovaali-info | 21.9.
JAMKO järjestää edustajistovaali-infon ja koulutusta JAMKOn edustajistosta ja ehdokkuudesta kiinnostuneille ja vaaliasiamiehille 21.9. klo 17.00 Rajakadulla F405 tilassa. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

T&K – työryhmä | 23.9.
JAMKOn IC vastaava osallistuu JAMKin T&K – työryhmän kokoukseen opiskelijajäsenenä. JAMKin Tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on tuottaa uutta työ- ja elinkeinoelämässä sovellettavaa osaamista, tietoa ja innovaatioita. TKI-työryhmä varmistaa mm. tutkimus- ja kehitystyön strategian toteutumista ja kehittää prosesseja.  Lisätietoja: ic(a)jamko.fi

Edustajiston kokous | 28.9.
Edustajisto kokoontuu 28.9. klo 16.30 syksyn ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksen käsiteltävinä aiheina on mm. uusi strategia. Lisätiedot epj(a)jamko.fi

JAMKin markkinoinnin palaveri | 29.9.
JAMKin markkinoinnin henkilöstön palaveri, jossa seurataan ja suunnitellaan ammattikorkeakoulun markkinointitoimenpiteitä, kuten markkinointitutoreiden työtä. Viestintä- ja edunvalvontasihteeri ja tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat.  Lisätietoja: viestinta(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
Forward
In English

JAMKO's Trusteeship letter 5 | 2016

September 1st, 2016

Current in JAMKO
  • Candidate filing period start the Representatives' elections 
  • Jyväskylä's student unions' municipal policy programme published
Current in the field
  • Finnish Student Health Care (FSHS) or, after all,  another option?
  • Interdisciplinary collaboration in higher education institutes proceeds
 Brief bulletins
  • JAMKO's operations in September

Current in JAMKO

Candidate filing period start the Representatives elections
 
What kind of JAMKO will you build? Stand as a candidate! Elections of JAMKO’s Representatives council for the term of 2017 starts with candidate filing period on September 8th. All students who have acquired membership of JAMKO for the academic year 2016 - 2017 are eligible candidates. Study field associations and political groups are encouraged to be active during the filing period. The filing period starts with The Election Announcement read by the Chairperson of the Representatives Katri Hurskainen at the Academic Year's opening event. After this the candidate filing documents will be available on JAMKO’s website's material bank in Finnish. The documents are also available in print at JAMKO’s office where the documents are also returned. The candidate filing period ends Friday 30th of September at 1pm. Information evening for candidates, spokespersons and for those who are interested in standing as a candidate is held at Rajakatu Main Campus in JAMKO Café 21st of September at 5pm. Every detail of the elections and the election process, including the requisite documents are found from JAMKO's election site https://www.jamko.fi/en/election/ at the beginning of the filing period.
 
Further information:
Central Election Committee
keskusvaaliautakunta(a)jamko.fi


Jyväskylä's student unions' municipal policy programme published

Student union JAMKO and student union JYY in collaboration have made a municipal policy program to support JAMKO and JYY’s lobbying for the upcoming municipality elections. In the program Jyväskylä’s students of higher education have listed their most important goals in municipal policies, covering such subjects as internationality, employment, free time, living, transportation and welfare. The municipal policy program has been presented to local political parties to introduce our goals into their programs for the upcoming elections. During this fall and next spring the program will be utilized for example when lobbying the candidates for the elections.
 
The municipal policy program can be found behind this link(only in Finnish)
 
More information:
Eemeli Rajala
Chairperson of the Board
pj@jamko.fi

Current in the field

Finnish Student Health Service (FSHS) or, after all, another option?
 
FSHS, or the university student health service has long been planned to expand for the Polytechnic students, too. Specially SAMOK has been working on this issue. Considering the so called Sote reform (social and health services reform), SAMOK has begun to seek an alternative student health care system, if it is impossible to expand FSHS for the Polytechnic students, too. So there is plenty to think about. How would the financing become and how would it be collected? Which services would the main refinancing cover and what should be the visit fee? Which services must be managed on-site and which could be treated at a distance?
 
Which health care services would you see the greatest need for? For example, it has been found that the increase in digitalization has brought new challenges in the treatment of mental health. Also, oral health and sexual health are key issues, the treatment of which do not come immediately to mind at the day to day work.
 
Whatever the new model, after all, may be, FSHS, or an own health care system for the Universities of Applied Sciences, the student union's objective is to obtain a sufficiently comprehensive and coherent services to all Polytechnic students.
 
If you have thoughts of a new model of the main services, or any other relevant questions, contact sopo(a)jamko.fi

Further information
Roni Sorsa
Member of the Board, social policy
sopo(a)jamko.fi

Interdisciplinary collaboration in higher education institutes proceeds

During this fall many UAS and universities have increased their co-operation between each other. In Tampere they’ve just started pilot project of Tampere 3 that enable to choose different courses from two universities and one UAS. Persons behind the T3 project believes that interdisciplinary co-operation creates a novel research and learning environment that’s multidisciplinary, innovative and globally interesting.  

According to the latest information project has started slowly: at the moment overall 230 students from all higher education schools have applied to cross-institutional studies. 130 students are from TUT, 60 from TAMK and 40 from UTA. The most popular school were students have applied is UTA and the least favorite is TAMK. This is partially explained by quantity of courses that different schools have to offer. UTA has the largest course offering whereas TAMK has the narrowest one.

In Vaasa they have a different way to approach situation. UVA and VAMK have started a pilot that shares two years’ mutual studies regardless you’re UAS or university student. After first two years you have an option to continue your studies either on UAS or university. The point of this project is to combine the courses that are common and create a study path to enable to continue your studies without any excessive studies. JAMKO is observing the situation and gathers information from the projects and how them are proceeding. JAMKO is using the to investigate co-operation project of JYU and JAMK.

More information about Tampere 3 and Vaasa project.

Tampere 3: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/?uiLang=en
Tampere 3: http://www.tampere3.fi/en/education/cross-institutional-studies/
Vaasa (Finnish only): http://www.uva.fi/fi/news/vy_vamk_kaupallinen/

Further information
Tommi Kukkonen
Member of the Board, Educational Policy
kopo@jamko.fi

Brief bulletins

Working group of JAMKO’s Strategy | Sept 2nd
The working group constructs JAMKO’s strategy for the years 2017 – 2019. The strategy is submitted to the comments and approval at the end of 2016. and More info: puheenjohtaja@jamko.fi

Working group of Research and Development  | Sept 2nd
International Club responsible participates to the R&D - working group as a student member. The R&D – work produces new knowledge, information and innovation that can be applied to the economic life. The working group ensures the knowledge the implementation of the research and development and develops the processes. More: ic(a)jamko.fi

Turbiinitalo building’s deployment inspection | Sept 5th
JAMK’s Turbiinitalo – building is inspected by municipal environmental health care of Jyväskylä before deployment. Chairperson of the Board is attending as a student representative. more: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Working group of JAMKO’s Strategy | Sept 7th
The working group constructs JAMKO’s strategy for the years 2017 – 2019. The strategy is submitted to the comments and approval at the end of 2016. and More info: puheenjohtaja@jamko.fi

Municipal elections – day | Sept 9th
Educational policy and social policy responsibles attend to a seminar regarding the forthcoming municipal elections. At the event student union actives are preparing for the elections at Spring 2017 with SAMOK, SYL and OLL, and receive information of making an impact from the student’s point of view. More info: kopo(a)jamko.fi or sopo(a)jamko.fi

Working group of JAMKO’s Strategy | Sept 9th
The working group constructs JAMKO’s strategy for the years 2017 – 2019. The strategy is submitted to the comments and approval at the end of 2016. and More info: puheenjohtaja@jamko.fi

Statutory control of students’ health conditions | Sept 14th
Student union participates to statutory control of health conditions at JAMK UAS, which are carried out every three years. Student union takes a stand to ergonomics, accessibility and social well-being at JAMK. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi  

OLL Sector meeting | Sept 15th – 16th
The Finnish Student Sports Federation OLL’s sector meeting addresses current topics and best policies of student sports services. On the agenda of the next meeting are the materials of the general assembly of OLL. Sports responsible participates. More info: liikunta(a)jamko.fi

Evening school of JAMKO Representatives | Sept 20th
JAMKO Representatives address the agenda of the forthcoming plenary session and discuss about the topics on Sept 20th at 5pm. More info: epj(a)jamko.fi

Representative elections information evening | Sep 21st
Student Union JAMKO organizes an information event concerning this Autumn’s representative elections. If you are interested in becoming a representative or putting up an electoral alliance, this is for you. The info is held at Rajakatu Main Campus in JAMKO Café on 21st of September at 5pm.  The info is held mainly in Finnish.  More info: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Working group of Research and Development  | Sept 23rd
International Club responsible participates to the R&D - working group as a student member. The R&D – work produces new knowledge, information and innovation that can be applied to the economic life. The working group ensures the knowledge the implementation of the research and development and develops the processes. More: ic(a)jamko.fi

Representatives’ plenary session | Sept 28th
The representatives’ gather to the first plenary session of the semester at 28th of September at 4.30 pm. On the agenda are the new strategy, representative’s election and SAMOK’s election of the Board.  More information epj(a)jamko.fi

Meeting of JAMK UAS marketing department | Sept 29th
JAMK’s marketing plans, implements and follows JAMK UAS marketing procedures. Communications and trusteeship secretary and Tutor and sports secretary participate to the staff meeting. More info: viestinta(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
ForwardJyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagramunsubscribe from this list
update subscription preferences


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Opiskelijakunta JAMKO · Rajakatu 35 · Jyvaskyla 40200 · Finland

Email Marketing Powered by MailChimp