Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 2 | 2017

9.3.2017

Ajankohtaista JAMKOssa
 • "Ihan hyvä" ei auta ketään - Anna palautetta viritelyillä Jupinaviikoilla
 • Opiskelijoiden kuntavaalikampanja näkyy somessa ja kampuksilla
 • Kieliopintojen pilotointia tulevina lukuvuosina JAMKissa
Ajankohtaista kentällä
 • Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016
 • Summer semester - kesäopintoja yli korkeakoulurajojen
Lyhyet JAMKOset
 • JAMKOn toimintoja maaliskuussa

Ajankohtaista JAMKOssa


“Ihan hyvä” ei auta ketään - anna palautetta viritetyillä Jupinaviikoilla
 
Palautekonsepti Jupinaviikot järjestetään 20.3. - 2.4, jolloin opiskelijakunta kerää palautetta JAMKista ja JAMKOsta sähköisellä kyselyllä. Kyselyä on lyhennetty merkittävästi aikaisemmasta ja kysymykset keskittyvät ainoastaan edunvalvontaan, koulutuksen laatuun ja hyvinvointiin. “Ihan hyvä” ei auta - teema kannustaa opiskelijoita kertomaan rohkeasti mielipiteensä, sillä vain aito, asiasta annettu palaute vie asioita eteenpäin.
 
Toinen merkittävä uudistus on kyselytuntien siirtyminen myöhemmälle ajankohdalle, jolloin palautetta on ehditty analysoida tarkemmin. Uudistetut koulutusalakohtaiset “Jupinajatkot” järjestetään kaikilla kampuksilla 25. - 27.4., joissa keskustellaan viikkojen aikana tulleesta palautteesta ja muista koulutusalaa koskevista askarruttavista aiheista opiskelijoiden ja JAMKin henkilöstön kesken. Jupinat kootaan koulutusalakohtaisiksi raporteiksi, jotka toimitetaan ammattikorkeakoulun hallinnolle ja laatutiimeille, joten opiskelijoiden ääni kuuluu siellä missä sillä on eniten vaikutusta. 
 
Jupinakysely julkaistaan myös JAMKOn verkkosivuilla ja somessa. Kyselylomake on avoinna 20.3. – 2.4.
Suomenkielinen kysely

Lisää Jupinaviikoista JAMKOn verkkosivulta.
 
Aleksi Huttunen
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi

Mari Pynssi
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

JAMKOn kuntavaalikampanja näkyy somessa ja kampuksilla

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO on mukana kuntavaaleissa kehittämässä Jyväskylää yhä paremmaksi opiskelijakaupungiksi yhdessä Ylioppilaskunta JYYn sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn kanssa. Opiskelijoiden vaalivaikuttaminen ja sen teemat perustuvat opiskelijajärjestöjen yhteiseen kuntapoliittiseen ohjelmaan, joka on luotu vuosille 2017-2018. 

JAMKO kannustaa opiskelijoita äänestämään kuntavaaleissa ja vaikuttamaan asioihin, jotka konkreettisesti vaikuttavat omaan arkeen, kuten linja-autovuoroihin, opiskeluterveydenhuoltoon tai opiskelijoiden työllistymiseen. Ennakkoäänestysaika on Suomessa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4. Varsinainen äänestyspäivä 9.4.

Vaaleihin otetaan vauhtia tiistaina 14.3. klo 11.30 Rajakadun ruokalassa järjestettävästä vaalipaneelista, jossa tutustutaan opiskelijoiden kuntavaalitavoitteisiin sitoutuneisiin ehdokkaisiin ja otetaan selvää kuinka ehdokkaat ajaisivat opiskelijoille tärkeitä asioita kunnan päätöksenteossa. 

Seuraa vaalikampanjointia facebook.fi/OpiskelijanJKL - sivulla. Sivustolla nostetaan esille vaaliteemoja, ajankohtaisia vaaliuutisia ja seurataan opiskelijoiden vaalikampanjan ja kuntapoliittisten tavoitteiden edistymistä myös vaalien jälkeen.

Lisätietoja
Jarna Väisänen
Hallituksen puheenjohtaja
pj(a)jamko.fi

Kieliopintojen pilotointia tulevina lukuvuosina JAMKissa

JAMKin johtoryhmässä 30.01.2017 hyväksyttyä kieliopintojen ehdotusta aletaan pilotoimaan lukuvuosina 2017-18 & 2018-19. Kieliopintojen muutokset koskevat suomenkielisten AMK tutkinto-ohjelmien pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Näitä opintoja ovat Työelämän ruotsi, Työelämän englanti & Työelämän viestintä. Muutos tulee muuttamaan opetuksen moniammatillisiksi sekaryhmiksi, lisäten tarjontaa ja kurssimahdollisuuksia lukukausina sekä myös kesälukukaudella. Toteutukset ovat erityyppisiä ja –kestoisia (esimerkiksi kontakti, verkko, monimuoto) ja joista opiskelija itse valitsee itselleen sopivat opintojaksot. Esimerkiksi opiskelijalla olisi kolmen vuoden aikana noin 120 kurssimahdollisuutta tehdä Työelämän ruotsi. Pilotoinnin jälkeen päätetään jatkosta muutoksen tiimoilta, esim. kielitilauksista englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa. JAMKO on ollut mukana uudistustyössä ja seuraa pilotointia opiskelijan näkökulmasta. Palaute pilotista on tervetullutta. 

Lisätietoja
Aleksi Huttunen 
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö on vuodesta 2000 asti julkaissut neljän vuoden välein tutkimuksen korkeakouluopiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Vuoden 2016 tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että sairauksien kokonaisesiintyvyyden pysyessä samana, olivat opiskelijoiden psyykkiset sairaudet ja ongelmat, kuten ylirasitus, stressi, masentuneisuus sekä vuorokausirytmin häiriöt, lisääntyneet koko 2000-luvun ajan.  Myös kiusaamista esiintyi.

Opiskelijamiehistä kolmannes ja -naisista neljännes oli ylipainoisia. Vain reilu neljännes opiskelijoista harrasti kuntoliikuntaa ainakin neljästi viikossa, joka kymmenes ei lainkaan –hyötyliikuntaakin harrasti vain noin puolet opiskelijoista. Myös istuminen ja Internetin käyttö opiskelijoiden keskuudessa oli liiallista.

Päihteiden käyttö opiskelijoiden keskuudessa oli vähentynyt. Raittiita opiskelijoista oli 9% ja tupakoimattomia amk-opiskelijoista oli 78%. Opiskelijoista viidesosa oli käyttänyt jotain huumetta, joista yleisimpänä kannabis, tai lääkettä päihtymistarkoitukseen. 

Opiskelijoita painoi huoli toimeentulosta. Puolet opiskelijoista olikin tehnyt säännöllistä osa-aikatyötä opintojensa ohessa. Opiskelualaan ja opintojensa ohjaukseen opiskelijat olivat kuitenkin aiempaa tyytyväisempiä, vaikka opiskeluasioiden murehtiminen olikin tavallista.

JAMKO on huolissaan tutkimuksessa esille nousseesta opiskelijoiden kokemasta uupumisesta ja kuormittuneisuudessa. Tuemme ja edistämme opiskelijoiden hyvinvointia tekemällä vaikuttamis- ja yhteistyötä muun muassa opiskeluterveydenhuollon kanssa sekä  esimerkiksi liikuntapalvelujen muodossa.

Lisätietoja
Mari Pynssi
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Summer Semester - Kesäopintoja yli korkeakoulurajojen
 

Summer Semester yhdistää 21 ammattikorkeakoulun kesäopintotarjontaa vuonna 2017. Kesäopintoportaali on auennut 1.3.2017 ja opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa 15.3.2017. Sivustolta löytyy tiedot opintojaksojen toteutuskeinoista, kurssin laajuudesta, sekä minkälaista osaamista kurssiin osallistujalta odotetaan. Osallistuminen on maksutonta tutkinto-opiskelijalle.
Paikkoja kursseille on rajallinen määrä tarjolla. Portaalin kautta suoritetut kurssit luetaan hyväksi edellyttäen, että ne sopivat opiskelijat HOPS-suunnitelmaan. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tutoropettajaan tai koulutusvastaavaan keskustellakseen kesäopintosuunnitelmasta. Kesäopintojen suorittaminen edistää opintoja entistä laajemmin ja antaa mahdollisuuden nostaa opintotukea myös kesän ajalta.

Korkeakoulujen digitalisaation lisääntyessä on otettava huomioon erilaiset toteutustavat. Summer Semester tarjoaakin kontaktiopintojen lisäksi myös sekä verkkokursseja että monimuotoista sisältöä. JAMKO on tyytyväinen laajenevaan opintotarjontaan, opintojen joustavampaan suorittamiseen ja digitaalisen opiskelun mahdollisuuksiin mm. monimuoto-opiskelun näkökulmasta.

Tutustu Summer Semesteriin
Ohjeet opiskelijalle
 
Lisätietoja:
Teemu Oja-Lipasti
Hallituksen jäsen, monimuototutorointi ja mentorointi
monimuoto(a)jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

JAMKOn kuntavaalipaneeli | 14.3.
JAMKO järjestää yhdessä JYYn kanssa vaalipaneelin nuorille kuntavaaliehdokkaille Rajakadun kampuksen ruokalassa 14.3.2017 klo 11.30 alkaen. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Opintotukilautakuntien päivät | 15. – 16.3.
Viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntija, puheenjohtaja ja sosiaalipoliittinen vastaava osallistuvat valtakunnalliseen seminaariin, jossa käsitellään opintotuen tulevia lakimuutoksia ja vaikutuksia korkeakouluopiskelijoihin. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Hallituksen kokous | 16.3.
JAMKOn hallitus vahvistaa ylimääräiseen liittokokoukseen osallistujat sekä hallitus valitsee keskuudestaan osallistujat Jyväskylän opiskelijoiden palvelut oy:n yhtiökokoukseen.  Lisätietoja puheenjohtaja(a)jamko.fi

SAMOKin kuntavaalipäivät | 17.3.
Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava osallistuu Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin järjestämään kuntavaalipäivään. Seminaarin aiheina opiskelijoiden kuntavaikuttaminen ennen vaaleja ja vaalien jälkeen. Lisätietoja epj(a)jamko.fi

Sääntötyöryhmä | 20.3. 
JAMKO uudistaa opiskelijakunnan säännöt vastaamaan uutta strategiaa, joka tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Lisätietoja: epj(a)jamko.fi

KOASin hallituksen kokous | 23.3.
Toiminnanjohtaja osallistuu Keski-Suomen asuntosäätiö KOASin hallituksen kokoukseen. Hallitus vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

SAMOKin kevätseminaari | 23. – 24.3.
SAMOKin kevätseminaari ja ylimääräinen liittokokous jossa käsitellään valtakunnallisia opiskelijoihin vaikuttavia asioita ja liiton toimintaa. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Eettinen toimikunta | 27.3.
Sosiaalipoliittinen vastaava osallistuu JAMKin eettisen toimikunnan tapaamiseen. Toimikunta edistää eettisiä käytänteitä korkeakoulussa, opetuksessa, ohjauksessa ja opiskelijoiden keskuudessa. Lisätietoja: sopo(a)jamko.fi

Rehtorin tapaaminen | 28.3.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat rehtorin tapaamiseen. Keskustelussa ajankohtaiset opiskelijoihin ja koulutukseen liittyvät asiat JAMKin hallinnon edustajien kanssa. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

KOASin hallituksen kokous | 28.3.
Toiminnanjohtaja osallistuu Keski-Suomen asuntosäätiö KOASin hallituksen kokoukseen. Hallitus vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKin markkinoinnin palaveri | 28.3.
JAMKin markkinoinnin henkilöstön palaveri, jossa seurataan ja suunnitellaan ammattikorkeakoulun markkinointitoimenpiteitä. Viestinnän ja edunvalvonnan sekä ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijat osallistuvat. Lisätietoja: viestinta(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
Forward
In English

JAMKO's Trusteeship letter 1 | 2017

Feb 6th, 2017

Current in JAMKO
 • "OK" is not enough - Give feedback during renewed Grumble Weeks 
 • Students' municipal election campaign in social media and on campuses
 • Language studies piloted at the upcoming semesters at JAMK UAS
Current in the field
 • The Finnish Student Health Survey 2016
 • Summer semester  - Summer studies outside your own UAS
 Brief bulletins
 • JAMKO's operations in March

Current in JAMKO

"OK" is no enough - Give feedback during renewed Grumble Weeks

Annual feedback concept Grumble Weeks is held on March 20th and April 2nd, during which student union gathers feedback about JAMK UAS and JAMKO with an electronic survey. The survey will be significantly shorter and the questions relate only to trusteeship, quality of education and student well-being. “OK” doesn’t help  - theme encourages students to speak up, because only a given feedback will make a difference. 

Another change is that the question hours have been postponed to a later occasion, so that the feedback can be analyzed more thoroughly. The renewed follow-up events for each study field are organized during 25th and 27th of April, where students can discuss about the given feedback with JAMK’s staff members and JAMKO board. The given feedback itself will be compiled into study field specific reports, which will be sent to JAMK’s quality teams and administration of the UAS, so that the students’ opinion will be heard.

The survey will be published on JAMKO's website and in social media. Grumble survey is open during March 20th and April 2nd.
English survey

More on Grumble weeks on JAMKO's website

Aleksi Huttunen
Member of the Board, Educational policy
kopo(a)jamko.fi

Mari Pynssi
Member of the Board, Social policy
sopo(a)jamko.fi

Students' municipal elections campaign in social media and on campuses

Jyväskylä’s student union JAMKO wants to improve Jyväskylä’s municipal decision-making from the students’ point of view together with student union JYY and student union HUMAKO. The Municipality elections are held in 9th of April, 2017 and JAMKO encourages students to influence on the matters that have an effect straight to students own daily life, like bus routes, employment and health care by voting. Students election work and the themes of the campaign are based on municipal policy programme formed for the years 2017-2018. Preliminary voting in Finland starts at 29th of March and ends 4th of April and in abroad 29th of March and ends 1st of April. Preliminary voting makes it possible for all students to vote regardless of their home municipality in Finland. 

JAMKO organises an municipal election panel at JAMK main campus’ cafeteria on March 14th at 11.30. The event presents election candidates that are student oriented and are committed the goals of the municipal policy programme. JAMKO will find out how the candidates would promote students’ matters in the municipal decision making if elected. 

Follow students’ municipal election campaign on Facebook facebook.fi/OpiskelijanJKL. The site will promote current election news, election themes and the municipal policy programmes goals. 

More on Finland's Municipal elections in English

Further information:
Jarna Väisänen
Chairperson of the Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Language studies piloted at the upcoming semesters at JAMK UAS

The Administration group of JAMK has 30th of January accepted the proposal of change in language studies, these changes will be piloted in semesters 2017-18 & 2018-19. Changes in language studies affect the Finnish language UAS degrees compulsory language and communication studies. These studies consist of Swedish for the Working Life, English for the Working Life & Communication for the Working Life. This proposal will change the classes to multi-professional mixed groups, adding more possibilities to do the courses by the semester and also in the summer semester. Courses will be different types and lengths, (for example contact, web and multiform) from where the student himself chooses the best study module for him. For example, student would have a chance to do the course Swedish for Working Life from 120 different course options in three years. After piloting it will be decided about continuing and for example applying this to also language studies in the English language degrees. Student Union JAMKO has been a part of the reform and will follow the pilot phase from the students point of view. Feedback is welcomed. 

Further information
Aleksi Huttunen
Member of the board, educational policy
kopo(a)jamko.fi

Current in the field

The Finnish Student Health Survey 2016

Since year 2000 The Finnish Student Health Service has conducted a survey about students’ health and well-being. The results of the year 2016 survey indicate that even though the prevalence of various diseases has remained unchanged from year to year, the prevalence of mental problems, such as overstrain, stress, depression and problem of daily rhythm among students, have become more common since the year 2000. Also bullying was reported in the survey results.

A third of men and a quarter of women were overweight. Only one of every four students trained for fitness at least four times a week, one of ten didn’t train at all, and about a half of the students exercised in connection with daily activities. Also too much sitting and using of the Internet was excessive. 

The use of intoxicants among students had decreased. Of all students, 9% didn’t use any intoxicants, and of UAS students 78% were non-smokers. A fifth of students have used some kind of drug, the most common one being cannabis, or medicines in the purpose of intoxication. 

Students were worried about their subsistence. Half of the students have had some kind of regular part-time job. Most of the students had a feeling that they were on a right field of study and the experience of good guidance and counselling had become more common, although students were still very commonly worried about their studies. 

JAMKO is worried about the fatigue and overstrain that students are going through according to the survey. We support students’ well-being by co-operating with student health services and support their health, for example, by offering sport services.

Further information
Mari Pynssi
Member of the Board, Social Policy
sopo(a)jamko.fi

Summer Semester – Summer studies outside of your own UAS

Summer Semester combines summer courses from 21 universities of applied sciences. The portal opened March 1st 2017 and enrollment begins March 15th 2017. The site provides info such as the learning method, amount of ECTS and what kind of experience is expected from students who apply to a course. Courses are free of charge for degree students.

Spots are limited, so students are encouraged to enroll quickly. Courses completed through the portal can be credited if the course is a part of the student’s inividual study plan. Studies require a discussion with student’s tutor teacher or head of division. Completing summer courses advances studies and gives the opportunity to apply for financial aid from Kela during the summer.

New study methods need to be taken into account. Summer Semester gives students the chance to attend contact lessons, do online courses or multiform learning. JAMKO is pleased about the broader study possibilities, more adaptable study methods and the possibilities of digitalization in studying.
 
Learn more about Summer Semester
How to enroll?
 
Further information:
Teemu Oja-Lipasti
Member of the Board, multiform tutoring and mentoring
monimuoto(a)jamko.fi

Brief bulletins

JAMKO’s municipal election panel | Mar 14th
JAMKO and JYY organizes municipal election panel for municipal election’s candidates at Rajakatu campus cafeteria March 14th starting at 11.30.  More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Seminar for committees of student financial aid | Mar 15th-16th
Advisor of communication and trusteeship, chairperson of the board and social policy responsible are participating to a seminar, where the upcoming changes of student financial aid and the effect on higher education students is addressed. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Board meeting | Mar 16th
JAMKO’s Board confirms the participants to the University of Applied Sciences Students in Finland – SAMOK’s extraordinary general assembly and JOPO Ltd general meeting . More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi

SAMOK’s municipal election day | Mar 17th
Board’s social policy responsible are attending to the municipal election day organized by University of Applied Sciences Students in Finland – SAMOK. The agenda of the day is municipal policy making and how students can affect it before and after the election. More info: epj(a)jamko.fi

The regulation committee | Mar 20th
JAMKO is revising its regulations due to the new strategy that came in to effect at the beginning of the year of 2017. More: epj(a)jamko.fi

KOAS Board Meeting | Mar 23rd
Executive Director participates to Central Finland Student Housing Foundation KOAS’ Board meeting. KOAS Board is responsible for organizing the foundation's operations. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

SAMOK’s spring seminar | Mar 23rd – 24th
University of Applied Sciences Students in Finland – SAMOK’s spring seminar and extraordinary general assembly where the student unions address national matters concerning higher education and students and the operation of the student union. More info: puheenjohtaja(a)jamko.fi

JAMK’s Ethical working group | March 27th
JAMKO’s social policy responsible is participating to JAMK UAS’ working group of ethics. The committee promotes implementation of ethical conduct in guidance, studying and in interaction of students. More info: sopo(a)jamko.fi

Rector's meeting | March 28th
The current and new Chairpersons of the Board, the Chairperson of Representative's Council and accompanied by the Executive Director participate to JAMK's Rector Jussi Halttunen's meeting to discuss about current issues concerning students and education with JAMK’s administration. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

KOAS Board Meeting | Mar 23rd
Executive Director participates to Central Finland Student Housing Foundation KOAS’ Board meeting. KOAS Board is responsible for organizing the foundation's operations. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Meeting of JAMK UAS marketing department | March 28th
JAMK’s marketing plans, implements and follows JAMK UAS marketing procedures. Communications and trusteeship secretary and Tutor and sports secretary participate to the staff meeting. More info: viestinta(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
ForwardJyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagramunsubscribe from this list
update subscription preferences


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Opiskelijakunta JAMKO · Rajakatu 35 · Jyvaskyla 40200 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp