Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 3 | 2016

14.4.2016

Ajankohtaista JAMKOssa
 • Kesäopinnot ja opintotuki kesällä
 • Jupinaviikkojen yhteenveto
 • Liikuntaedunvalvontaa Hippos 2020 - hankkeessa
Ajankohtaista kentällä
 • Hallituksen päätös säästää opintotuesta
 • Selvitystyö opiskelijoiden perustulosta käynnistyy
Lyhyet JAMKOset
 • JAMKOn toimintoja huhtikuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

Kesäopinnot ja opintotuki kesällä

Haku JAMKin kesäopintoihin on käynnissä. Kesäopintoihin voi ilmoittautua ASIOn kautta 30.4. saakka.  Kurssien lisäksi kesällä voi tehdä myöskin opinnäytetyötä tai harjoittelua, näistä on kuitenkin syytä neuvotella etukäteen tutoropettajan kanssa. Myös kesällä harjoitteluun ja opinnäytetyöhön on mahdollista saada ohjausta. Oman alasi harjoittelu- ja opinnäytetyöohjaajat kesäajalla löydät opiskelijaintrasta.

Jos kesäopintojen haluaa ajalta opintotukea, sitä tulee hakea erikseen.  Kesäopintotukihakemuksen voi tehdä Kelan sivuilla ja siihen tulee selvittää suunnitelma suoritettavista opintojaksoista sekä opintopistemäärät. Tukea voi saada vain sen kuun alusta jolloin hakemus on tehty, eli ei takautuvasti. Opintotukea voi saada jos opintoja tekee vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Kesällä nostettu opintotuki kuluttaa tukikuukausien määrää tavalliseen tapaan. Lisätietoja kesäopinnoista ja kesäopintotuen hakemisesta saat opiskelijaintrasta sekä opinto-oppaasta ja JAMKin opintotukineuvojalta.

Lisätietoja
Karoliina Vallipuro
Tutor- ja liikuntasihteeri
karoliina.vallipuro@jamko.fi

Jupinaviikkojen yhteenveto
 
Maaliskuussa pidettyjen Jupinaviikkojen aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus antaa palautetta niin JAMKin kuin JAMKOn toiminnasta. Viikkojen aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus Jupista ja vaikuttamiskanavina toimivat sähköinen kyselylomake, tussitaulut ja kyselytunnit. Sähköistä lomaketta täytettiin noin 300 kappaleen edestä ja esille nousevia asioita olivat niin opetuksen laatu kuin luokkatilat liittyvät asiat. Opiskelijat ovat yleisesti tyytyväisiä opetuksen laatuun muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Luokkatilat mielletään liian ahtaiksi ja erilaisia hiljaisia työskentelytiloja toivottaisiin lisää. Samat teemat nousivat esille myös Kyselytunneilla, joissa opiskelijat pystyivät keskustelemaan JAMKin henkilöstön kanssa.

Tällä hetkellä palautteista ollaan tekemässä yhteenvetoa raporttien muodossa. Jokaisesta koulutusalasta tehdään omat raporttinsa, jotka lähetetään eteenpäin JAMKin henkilöstölle, koulutusalajärjestöille ja laatutiimeille. Tulevaisuudessa kyselyä tullaan muuttamaan kyselyihin liittyvien palautteiden pohjalta. Julkiset raportit ja JAMKOn vastaukset omiin palautteisiin julkaistaan JAMKOn verkkosivulla toukokuun alkupuolella.

Lisätietoja
Tommi Kukkonen
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo@jamko.fi

Liikuntaedunvalvontaa Hippos 2020 - hankkeessa

Hippoksen alueelle on suunnitteilla valtavia edistysaskelia korkeakouluopiskelijoiden liikunnassa ja uusi Hippos tulee sisältämään erittäin kattavat puitteet usealle erilaiselle liikuntamuodolle. Alueelle kaavaillaan esimerkiksi uutta monitoimiareenaa. Hippoksen alueen kehittämisen myötä Jyväskylässä otetaan suuri harppaus kohti opiskelijayhteisöjen valtakunnallisesti laajinta liikunta- ja urheilutarjontaa. Opiskelijat tulevat olemaan merkittävä käyttäjäkunta kyseisellä alueella, minkä vuoksi opiskelijakunta haluaa varmistaa, että opiskelijoiden sekä opiskelijaurheilujärjestöjen äänet kuuluvat hanketta toteutettaessa. Opiskelijakunta JAMKO ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY ovat ottaneet kantaa aiheeseen ja siten pyrkinyt tuomaan esille opiskelijanäkökulmaa alueen rakenteeseen ja käyttöön liittyen. Lisäksi olemme olleet edustamassa opiskelijoita työryhmässä Hippoksen kehittämistilaisuudessa.

Tuomas Kallinki
Hallituksen jäsen, liikunta
liikunta@jamko.fi 

 

Ajankohtaista kentällä

Hallituksen päätös säästää opintotuesta
 
Hallitus päätti 5.4. pidetyssä kehysriihessä toteuttaa opintotukisäästöt. Ne eivät kuitenkaan toteudu täysin samalla tavalla, kuin Uusitalo on selvityksessään esittänyt. Osa säästöistä tulee näillä näkymin koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita, kuten opintorahan pieneneminen ja entistä suurempi lainannostomahdollisuus. Uusien tukien ja tukikuukausien on määrä astua voimaan 1.8.2017. Hallitus ilmoitti pitkän aikavälin opintosäästöjen olevan 122milj euroa. Kuitenkin kyseinen säästösumma olisi tarkoitus toteutua jo nykyisen hallituskauden loppuun mennessä, sillä julkisen talouden suunnitelmat ovat vuosille 2017-2020. Opintorahan enimmäismäärän tulee olemaan 250,28€/kk, joka on sama, kuin toisen asteen opintoraha. Yhteensä opintotukea voi saada enintään 1101,88€. Kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenee 10 kuukaudella 64 kuukaudesta 54 tukikuukauteen. Lyhennys koskee 1.8.2017 jälkeen tutkinnon aloittavaa opiskelijaa. Tutkintokohtaista tukiaikaa lyhennetään kahdella kuukaudella. Opintojen edistymisen suoritusvaatimus tulee säilymään samana, eli 5opp tukikuukautta kohti. Opintolainaa voi 1.8.2017 eteenpäin nostaa enintään 650€ kuukaudessa, sillä lainan valtiontakaus tulee olemaan 250€ enemmän, kuin nykyinen enimmäismäärä. Opintolainahyvitys näyttää toistaiseksi säilyvän samana. Opiskelijan omat tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistetaan määräajoin kuitenkin niin, että tulorajat eivät laske. Opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asumislisän määrän korotusta kohtuullistetaan 15 prosentista 7,5 prosenttiin. Muutoksen tarkkaa voimaantuloaikaa ei vielä tiedä.

Kaiken kaikkiaan opintotuista tulee lainapainotteisempaa. Opiskelijakuntien kattojärjestö SAMOK pitää leikkauksia kohtuuttomana, sillä ne kohdistuvat jo entuudestaan pienituloiseen väestöryhmään. Järjestö katsoo myös, ettei toimeentulon kiristäminen ainakaan nopeuta valmistumista. Lue lisää

Lisätietoja
Roni Sorsa
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Selvitystyö opiskelijoiden perustulosta käynnistyy
 
Hallitus on kehysriihessään 4.4. päättänyt aloittaa selvitystyön opiskelijoiden liittämisestä yleisen asumistuen piiriin. Tällä hetkellä opiskelijat saavat opintotuen ohessa asumislisää enimmillään 201€/kk. Nykyisellään asumistuki olisi opiskelijoille kaiken kaikkiaan toimimaton ratkaisu, sillä se poistaisi joiltain opiskelijoilta asumisen tuen kokonaan. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin asiantuntija Antti Hallia on kirjoittanut laajan selonteon uudistuksen mahdollisista vaikutuksista, jossa hän kertoo näin: “Toinen asia on se, ovatko leikkaukset tietyille ryhmille liian suuria? Uudistuksessa voittajia ovat yksin vuokralla asuvat, jotka maksavat korkeaa vuokraa. Tällä on tietysti myös oma vaikutuksensa vuokra-asuntomarkkinoille. Häviäjiä ovat lapsettomat opiskelijapariskunnat ja varsinkin ne, joiden puolisot käyvät työssä. Suurimmat tukileikkaukset joillekin opiskelijaryhmille ovat yli 280 euroa kuukaudessa, kun huomioidaan muutokset myös opintorahaan.”. Kaikista uudistuksen yksityiskohdista ei ole vielä selkeyttä, mutta selvitystyön tavoitteena on muuttaa asumistuen muotoa siten, että se ei olisi parannus vain marginaaliselle opiskelijaryhmälle.
 
Lisätietoja
Eemeli Rajala
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

Stipendijärjestelmäryhmän tapaaminen | Pe 15.4.
JAMKO osallistuu palaveriin, jossa suunnitellaan stipendijärjestelmän käyttöönottoa JAMKin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille. Puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava osallistuvat. Lisätietoja: puheenjohtaja@jamko.fi
 
Kuntapoliittinen työryhmä | Pe 15.4.
JAMKO ja JYY valmistelevat opiskelijoiden kuntapoliittista ohjelmaa vuosille 2017 – 2018 ja valmistautuu vuoden 2017 kuntavaaleihin. Puheenjohtaja, International Club vastaava, ja sosiaalipoliittinen ja koulutuspoliittinen vastaava osallistuvat. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Häirintäyhdyshenkilö- ja yhdenvertaisuuskoulutus | To 21.4.
Viestintä- ja edunvalvontasihteeri sekä tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat SAMOKin ja SYLin järjestämään koulutukseen, jonka aiheina ovat yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilötoiminnan järjestäminen ja kehittäminen opiskelijakunnissa. Lisätietoja viestinta@jamko.fi
 
Edustajiston kevätkokous | To 21.4.
Edustajiston kevätkokous järjestetään to 21.4. klo 16.00 pääkampuksella tilassa F208. Kokouksessa käydään läpi JAMKOn tilipäätös, toimintakertomus sekä nimetään keskusvaalilautakunta syksyn edustajistovaaleihin. Lisäksi esitellään JAMKOn ja JYYn yhteinen kuntapoliittinen suunnitelma vuosille 2017 – 2018. Lisätietoja epj@jamko.fi
 
Strategiatyöryhmä | Ma 25.4.
Strategiaryhmä työstää opiskelijakunnan strategiaa vuosille 2017-2020. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Koolsin kevätkokous | Ma 25.4.
Korkeakouluopiskelijoiden oma liikuntaseura KOOLS kokoontuu kevätkokoukseen ma 25.4. Asialistalla on vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisätietoja liikunta@jamko.fi
 
Opiskelijafoorumi | Ti 26.4.
Opiskelijafoorumi on kanava kaupungin ja opiskelijoiden välillä. Foorumin teemana opiskelijoiden työllistyminen ja vapaaehtoistoiminta. Koko hallitus osallistuu ja kaikki opiskelijat ovat tervetulleita kehittämään kaupungin palveluita opiskelijalähtöisemmiksi. Opiskelijafoorumi järjestetään Tanssisali Lutakossa 26.4. klo 13 – 15.00.
 
KOASin hallituksen kokous | Ti 26.4.
Toiminnanjohtaja osallistuu Keski-Suomen asuntosäätiö KOASin hallituksen kokoukseen. Hallitus vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

KAJ – ilta | Ke 27.4.
KAJ - ilta järjestetään ke 27.4. Shakerissa klo 17.00 – 20.00. Lisätietoja: varapuheenjohtaja@jamko.fi
 
Strategiatyöryhmä | To 28.4.
Strategiaryhmä työstää opiskelijakunnan strategiaa vuosille 2017-2020. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Laadun hallinnan operatiivinen työryhmä | To 28.4.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu laadunhallinnan operatiiviseen kehittämistyöryhmään, jonka tehtävänä on varmistaa laatujärjestelmän kattava toiminta ja seurata, raportoida ja viestiä aktiivisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi
 
Lukukausimaksutyöryhmän palaveri | To 3.5.
JAMKO osallistuu palaveriin, jossa suunnitellaan lukukausimaksujen käyttöönottoa JAMKin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille. Lukukausimaksut sekä stipendijärjestelmä on tarkoitus ottaa JAMKissa käyttöön xxx. Puheenjohtaja osallistuu. Lisätietoja: puheenjohtaja@jamko.fi
 
Strategiatyöryhmä | Ke 4.5.
Strategiaryhmä työstää opiskelijakunnan strategiaa vuosille 2017-2020. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 3 | 2016

April 14th, 2016

Current in JAMKO
 • Summer studies and study grant during the summer
 • Summary of the Grumble Weeks
 • Sports trusteeship on Hippos 2020
Current in the field
 • The government's decision to save on student financial aid 
 • Recearch for student's general allowance starts
 Brief bulletins
 • JAMKO's operations in April

Current in JAMKO

Summer studies and study grant during the summer

Enrollment for summer studies is on. Students can enroll to summer courses via ASIO until 30th of April. In addition to courses, it’s also possible to do a thesis or a practical training during the summer, but it should be discussed with the tutor teacher. Guidance for thesis and practical training is also available during the summer. The supervisors of thesis’ and practical trainings in each study field can be found in student intra.

 If student wants to have the study grant during the summer, it must be applied separately. The application can be done in KELA’s webpage and there has to be a report about the study modules and study credits one will complete during the summer. The study grant can’t be granted retrospectively, so the application must be done on time. It’s possible to get the study grant if there’s at least 5 study credits done per month.  The aid received during the summer studies is a part of the total maximum amount of months of aid. More information about the summer studies and applying the study grant can be found in the student intra and Study guide and JAMK's Student Financial Aid Advisor.

Further information
Karoliina Vallipuro
Tutor and sports secretary
karoliina.vallipuro@jamko.fi

Summary of Grumble Weeks

In last March JAMKO held an annual Grumble Weeks event and during the Weeks students of JAMK had an opportunity to give feedback about actions of JAMK and JAMKO. The official channels of impact was the electronic survey, and in addition the whiteboards and Grumble booths. During the Weeks about 300 students filled the survey and the main things that resurfaced were quality of education and facilities of campuses. Generally students are quite satisfied about quality of education excluding a few exceptions. Facilities are considered too cramped and many have wished more quiet rooms where students could do their school work. The same themes were main topics of discussion in Question Hours where students had a chance to discuss with staff of JAMK about things related to school.

At this moment we are making reports about feedback we received via the survey. Every study field will get their own reports which will be send forward to staff, quality teams and study field student associations of JAMK. In future JAMKO will chance the construction of the survey by feedback we received from it. JAMKO will answer to the feedback it received on JAMKO's webpage. More information about Grumble Weeks and reports can be asked by contacting to educational policy and social politics responsible Tommi Kukkonen and Roni Sorsa.
 
Further information
Tommi Kukkonen
Member of the Board, educational policy
kopo@jamko.fi

Sports trusteeship on Hippos 2020

There is going to be a major overhaul on the area of Hippos. It is going to include very massive frame for several different type of sports. For example, there is going to be a brand new multi-purpose arena in the area. The development of the Hippos area allows creating the best student sports area. The area will enable a huge leap towards the provision of student communities nationwide and there will be extensive supply of sports. Students are going to be a significant user base of the area, which is why we want the students being heard during the project. JAMKO and JYY have made a statement of the topic which is published in Keski-Suomalainen and thus sought to bring out the perspective of the student area related for the structure and using the area. In addition, we have been representing students in a work group of Hippos development conference.

Further information
Tuomas Kallinki
Member of the Board, sports
liikunta@jamko.fi

Current in the field

The government's decision to save on student financial aid
 
The Finnish Government decided  April 5 to take student financial savings. They do not, however, be fully realized in the same way, Uusitalo had suggested in his report. Additional information in Finnish.
 
As now seems, a part of the savings is going to cover all college students, such as the reduction of the study grant and the opportunity to take more loans. The renewed forms of the student financial aid and the number of the supported months is due to come into force on 1 August 2017. Below, I will list all the supports that will be changed for those studying in Finland. 
 
The government announced the long-term savings of the student financial aid to amount to EUR 122 million. However, the savings are expected to be closed already by the end of the current reign because the fiscal plans are made for the years 2017-2020. The maximum amount of study grant for tertiary education will be EUR 250.28 per month, which is the same as the grant for secondary education. The maximum amount of financial aid for students in tertiary education will be EUR 1101.88.
 
The period of aid intended for all tertiary education studies will be shortened by 10 months from 64 months to 54 months. The abbreviation applies to those students who start studying after 1 August 2017. Degree-specific support time is reduced for two months. The requirements Study progress of performance will remain the same, ie 5 credits per month.
 
Student loan can 1 August 2017 onwards raise up to € 650 a month, as the government loan guarantee will be 250 € more than the current maximum. Student loan compensation so far seems to remain the same.

The student's own income limits will be tied to the earnings level index and shall be reviewed periodically, however, so that the income limits do not decrease. The amount of the study grant and the housing supplement increase, which will be recovered on the basis of the student's own income, will be reduced by 15 per cent to 7.5 per cent. The exact time of implementation is not yet known.
 
All in all, the loan proportion of the study support will be more focused. The Union of Students in Finnish Universities of applied sciences SAMOK considers the cuts unfair, as they relate to the already low-income population groups. The organization also believes that the livelihood tightening at least does not speed up to complete the qualification.Read more.

Further information
Roni Sorsa
Member of the Board, Social Policy
sopo@jamko.fi

Research for student's general housing allowance starts
 
The Finnish government has decided in their budget negotiations on April 4th to start s research on how the general housing allowance can be applied to students. At the moment students get housing supplements max. 201€ per month as a part of students’ financial aid. The general housing allowance is usually much larger than students’ housing supplements.
 
In it’s current form the general housing allowance is hard to apply directly to students, especially since it would remove housing assistance from some students altogether. The transformation to general housing allowance would support students living by themselves the most, and the least it would support couples living together and especially if the couple consists of a student and a working person, according to SAMOK’s expert Antti Hallia. He has written a review (unfortunately the text is in Finnish) on how the transformation will probably affect students and what things need to be considered when making the transformation. All aspects of the transformation are not clear, but we are following closely what the research on general housing allowance reveals and make sure that it is a true renewal of the system, not just an improvement to a marginal group of people.

Further information
Eemeli Rajala
Chairperson of the Board
puheenjohtaja@jamko.fi
 

 

Brief bulletins

Working group of scholarship program | April 15th
JAMKO participates to a working group which plans the implementation of the scholarship program for JAMK UAS’s students outside EU and EEA-countries. Chairperson and educational policy responsible participate. More info: puheenjohtaja@jamko.fi
 
Working group of municipal policy programme | April 15th
JAMKO and JYY are preparing students programme for municipal policy for the years 2017 – 2018 and prepares to the Municipal election in the year 2017. Chairperson, International club, educational policy and social policy responsibles participate. More info: puheenjohtaja@jamko.fi
 
Harassment contact person and equality work training | April 21st

Communication and trusteeship secretary and tutor and sport secretary participate to SAMOK and SYL’s equality and harassment officer work training in Helsinki. The aim is to support and develop the equality and harassment officer work in student unions. More information: viestinta@jamko.fi
 
Statutory spring meeting of the Representatives council | April 21st
Statutory spring meeting is held on 21st of April at 4pm in classroom F208. On the agenda are JAMKO’s financial statement and annual report and the election of central election committee for representatives’ council election coming up in the forthcoming fall. In addition the municipal policy programme of JAMKO and JYY is presented. More info: epj@jamko.fi
 
Spring meeting of KOOLS | April 25th
Spring meeting of students sports club KOOLS is held at Rajakatu on 25th of April. On the agenda are the financial statement and annual report of the year 2015. More info: liikunta@jamko.fi  
 
Working group of JAMKO’s Strategy | April 25th

The working group constructs JAMKO’s strategy for the years 2017 – 2020. More info: puheenjohtaja@jamko.fi
 
Student forum | April 26th
Student forum is a platform for the students and the municipal policymakers which is organized twice a year. This time Forum’s theme is employment and voluntary work. The whole Board participates and all students are welcome to improve the city’s services to more student oriented. Student forum is held at Lutakko Dancehall April 26th at 1pm – 3pm. The event is held mainly in Finnish. More info: puheenjohtaja@jamko.fi
 
KOAS Board meeting | April 26th
Executive Director participates to Central Finland Student Housing Foundation KOAS’ Board meeting. KOAS Board is responsible for organizing the foundation's operations. More info: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
 
The operative working group of quality control development | April 28th
Educational policy responsible participates to the working group which aims to secure the quality system's operation. The group addresses, monitors and reports the information produced by the system to JAMK administration, staff and students. More information: kopo(a)jamko.fi
 
Working group of JAMKO’s Strategy | April 28th
The working group constructs JAMKO’s strategy for the years 2017 – 2020. More info: puheenjohtaja@jamko.fi
 
Working group of tuition fees | May 3rd
JAMKO participates to a working group which plans the implementation of the tuition fees for JAMK UAS’s students outside EU and EEA-countries. Chairperson participates. More info: puheenjohtaja@jamko.fi
 
Working group of JAMKO’s Strategy | May 4th
The working group constructs JAMKO’s strategy for the years 2017 – 2020. More info: puheenjohtaja@jamko.fi
 
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagram


unsubscribe from this list
update subscription preferences


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Opiskelijakunta JAMKO · Rajakatu 35 · Jyvaskyla 40200 · Finland

Email Marketing Powered by MailChimp