Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 6 | 2015

1.10.2015

Ajankohtaista JAMKOssa
 • Edustajistovaalien ehdolle asettuminen päättyy
 • SoTe-aloilla suositellaan opinnäytetyötä ryhmä- tai parityöksi
 • Jupinaviikkojen palauteprosessia kehitetään
Ajankohtaista kentällä
 • OSM-kisat puhuttivat Opiskelijoiden liikuntaliiton sektoritapaamisessa
 • Hallituksen leikkaukset vaikuttaisivat opiskelijaankin
Lyhyet JAMKOset
 • JAMKOn toimintoja lokakuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

Edustajistovaalien ehdolle asettuminen päättyy
 
JAMKOn edustajistovaalien ehdolle asettuminen päättyy 2.10. klo 15.00. Keskusvaalilautakunta vahvistaa lopullisen ehdokasmäärän ja vaaliliittojen/renkaiden määrän kokouksessaan ehdolle asettumisajan päätyttyä. Edustajistovaaliehdokkaat saavat täytettäväkseen JAMKOn vaalikoneen viikolla 41, jossa he vastaavat JAMKOa ja opiskelijoiden asioita koskeviin väittämiin ja lähettävät samalla vaalikuvansa vaalimateriaaleja varten 18.10. mennessä.

Ehdokkaat ja vaalimateriaalit julkaistaan 26.10. ja ehdokkaat esitellään äänestäjille vaalijulisteissa, JAMKOn verkkosivuilla ja JAMKOn vaalikoneen avulla. Edustajistovaaliehdokkaisiin voi tutustua myös vaalipaneeleissa, joiden ajat ja paikat julkaistaan myöhemmin. JAMKOn edustajistoon kaudelle 2016 valitaan 21 varsinaista jäsentä ja 21 varajäsentä äänestämällä 2.11. - 12.11. välisenä aikana. Äänestys tapahtuu sähköisen nettilinkin kautta, joka lähetetään jokaiselle JAMKOn jäsenelle koulun sähköpostiin. Vaalitulokset julkaistaan vaalivalvojaisissa 12.11. Lisätietoja JAMKOn vaalisivuilta https://www.jamko.fi/vaalit
 
Lisätietoja:
Keskusvaalilautakunta
keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi

SoTe-aloilla suositellaan opinnäytetyötä ryhmä tai parityöksi
 
Sosiaali- ja terveysaloilla on liikkunut huhu, että opinnäytetyö tulisi tehdä parityönä tai ryhmässä. JAMKOn kolutuspoliittinen vastaava Heikki Lamula otti yhteyttä Hyvinvointiyksikön johtajaan Pertti Malkkiin ja hän selvitti asiaa koulutuspäällikön kanssa. Opinnäytetyötä on suositeltu tekemään parityönä tai ryhmässä, mutta myös yksilötyöt ovat jatkossakin mahdollisia perustellusta syystä, kuten yksilöllisestä aiheesta. JAMKO kannattaa, että jatkossakin opinnäytetyö on mahdollista tehdä yksilötyönä. Otathan siis rohkeasti yhteyttä opinnäytetyön ohjaajaasi opinnäytetöihin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:
Heikki Lamula
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi
 
Jupinaviikkojen palauteprosessia kehitetään

Viime keväänä järjestetty Jupinaviikkokysely keräsi ennätysmäärän palautteita. Kyselyyn vastasi tänä vuonna lähes 400 opiskelijaa, joiden antamalla palautteella on tärkeä merkitys, niin koulutuksen kuin JAMKin ja JAMKOn asioiden kehittämisessä.
Tänä syksynä JAMKON sosiaalipoliittinen- ja koulutuspoliittinen vastaava lähestyvät koulutuspäällikköitä Jupinaviikkojen palautteiden tiimoilta. Toiveena olisi, että jokaiselta koulutuspäälliköltä saataisiin lyhyt kooste kehittämisideoista, ja siitä miten he aikovat ottaa huomioon saamansa palautteen suunnitellessaan ja kehittäessään esimerkiksi opetusta. Konkreettiset vastaukset annettuihin palautteisiin kannustaisivat opiskelijoita antamaan palautetta jatkossakin. Tulevaisuudessa palautteiden läpikäymisestä olisi tarkoitus luoda vastavuoroinen prosessi, joka hyödyttää kaikkia mukana olevia osapuolia.

Ilona Palonen
Hallituksen jäsen, Sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

OSM – kisat puhuttivat Opiskelijoiden liikuntaliiton sektoritapaamisessa

JAMKOn liikuntavastaa Juha Salmi ja tutor- ja liikuntasihteeri Karoliina Vallipuro osallistuivat Opiskelijoiden liikuntaliiton sektoritapaamiseen Helsingissä 21–22.9.2015. Sektoritapaamisessa eri korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen edustajat pohtivat Opiskelijoiden liikuntaliiton tulevan vuoden tavoitteita ja taloutta.
Paljon keskustelua herättivät OSM kisat, tällä hetkellä kisoihin on voinut osallistua voin OLL:n jäsenet. Tämä on aiheuttanut ongelmia kisojen järjestäjille ja tähän liito pyrkii löytämään ratkaisun nopeasti. Myös mahdollinen jäsenmaksukorotus puhututti tapaamisessa paljon.

Opiskelijoiden liikuntaliiton ensivuoden taloussuunnitelma, strategia ja toimintasuunnitelma päätetään liittokokouksessa marraskuun 12 päivä. Liittokokouksessa valitaan myös opiskelijoidenliikuntaliitolle uusi hallitus, joka käyttää liiton operatiivista päätäntövaltaa. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan liikunta- sosiaalipolitiikka- ja työelämävastaava Marjukka Mattila on ehdolla OLL:n puheenjohtajaksi. JAMKO tukee Marjukan kampanjaa.

Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokousmateriaalit ovat luettavissa täällä. http://www.oll.fi/oll/liittokokous/

Lisätietoja:
Juha Salmi
Hallituksen jäsen, liikunta
liikunta(a)jamko.fi

Hallituksen leikkaukset vaikuttaisivat opiskelijaankin

Suomen valtion tiukka talouskurimus ja leikkauslinja jatkuu edelleen. Edellisten viikkojen aikana ympäri Suomen on otettu kantaa ja järjestetty mielenilmauksia vuorotyöstä maksettavien lisien puolesta. Hallitus esitti asetettavaksi pakkolain, jolla rajoitetaan työmarkkinajärjestöjen itsemääräämisoikeutta määräaikaisesti vuosien 2017-2020 ajan,  Suomen heikon taloustilanteen kääntämiseksi nousuun. Esityksen mukaan sunnuntailisistä leikattaisiin pois 25% ja ylityökorvaukset puolitettaisiin. Suomen hallitus on nyt päättänyt luopua esityksestään.

Leikkaukset olisivat toteutuessaan vaikuttaneet erityisesti naisvaltaisten alojen ja vuorotyötä tekevien tuloihin. Lisistä leikkaaminen olisi vaikuttanut myös konkreettisesti työssäkäyvien opiskelijoiden toimeentuloon. Opiskelijat tekevät usein ilta- ja viikonlopputöitä, joiden tuottavuus perustuu niistä maksettaviin lisiin. Myös JAMKOn hallituksen puheenjohtaja Niina Lampi otti kantaa aiheeseen Keskisuomalaisessa (20.9.2015) julkaistussa kolumnissaan.  

Tällä hetkellä esityksenä on, että lomarahoista leikattaisiin pois 30%. Kuultuaan työmarkkinajärjestöjä ja kansalaisia Suomen hallitus näkee tämän tasapuolisempana tapana leikata.

Lisätietoja:
Niina Lampi
Hallituksen puheenjohtaja
pj@jamko.fi
0443211500

Lyhyet JAMKOset

Rehtorin tapaaminen | 2.10.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat rehtorin tapaamiseen. Keskustelussa ajankohtaiset opiskelijoihin ja koulutukseen liittyvät asiat JAMKin hallinnon edustajien kanssa. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

JAMKOn vuosijuhlat | 3.10.  
JAMKO on nykyisessä muodossaan toiminut 15 vuotta paremman koulutuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta. 15-vuotisjuhlia vietetään 3.10. Tapahtuma on kutsuvierastilaisuus. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Ohjauksen asiantuntijaryhmä | 5.10.
Tutorvastaava, tutor- ja liikuntasihteeri ja toiminnanjohtaja osallistuvat JAMKin ohjauksen asiantuntijaryhmän palaveriin. Palaverissa käsitellään opiskelijoiden ohjaukseen liittyviä ajankohtaisia asioita yhdessä opinto-ohjaajien, tutoropettajien ja ohjauksen parissa työskentelevien henkilökunnan jäsenten kanssa. Lisätietoja: tutorjaliikuntasihteeri(a)jamko.fi

Mentorkoulutus | 6.10.
Tutor- ja liikuntasihteeri ja tutorvastaava kouluttavat uusia mentoreita opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen ja opinto-asioissa auttamiseen. Mentorkoulutus 6.10. klo 15-18 Rajakadulla. Lisätietoja tutorjaliikuntasihteeri(a)jamko.fi

Osavuosikatsaus | 7.10.
JAMKOn osavuosikatsauksessa tarkastellaan vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja sen toimenpiteiden toteutumista sektoreittain. Lisäksi osavuosikatsauksessa käydään läpi JAMKOn sen astinen talouden toteuma. JAMKOn hallitus ja työntekijät sekä edustajiston puheenjohtajisto osallistuvat. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä | 8.10.
Sosiaalipoliittinen vastaava ja tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat opiskelijahyvinvoinnin työryhmään. Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä, johon kuluu mm. oppilaitospastori, opintopsykologi ja opiskeluterveyden huollon edustajia, kehittää opiskelijahyvinvoinnin palveluja ja keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Lisätietoja: sopo(a)jamko.fi

KOASin hallituksen kokous | 8.10.
Toiminnanjohtaja osallistuu Keski-Suomen asuntosäätiö KOASin hallituksen kokoukseen. Hallitus vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Akatemia | 8.10.
JAMKO akatemia on osa Opiskelija-aktiivina JAMKissa-opintojaksoa joka tarjoaa koulutusta yleisiin järjestöihin liittyviin taitoihin, kuten viestintään, järjestöjohtamiseen, taloushallintoon, ja tapahtumajärjestämiseen. JAMKO Akatemia 8.10. klo 17.00 Rajakadulla G203, aiheena toimijoiden rekrytointi ja perehdytys. Lisätietoja toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

SAMOK PJ/PS-tapaaminen | 13.10.
JAMKOn varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin järjestämään puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaamiseen Helsingissä. Tapaamisessa käydään läpi mm. liiton taloutta ja tulevan liittokokouksen aiheita. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Toimintasuunnitelmaevakko | 19.10.
JAMKOn hallitus ja henkilöstö kokoontuvat suunnittelemaan tulevan vuoden toimintoja ja painopisteitä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Akatemia | 22.10.
JAMKO akatemia on osa Opiskelija-aktiivina JAMKissa-opintojaksoa joka tarjoaa koulutusta yleisiin järjestöihin liittyviin taitoihin, kuten viestintään, järjestöjohtamiseen, taloushallintoon, ja tapahtumajärjestämiseen. JAMKO Akatemia 22.10. klo 17.00 Rajakadulla G203, aiheena toiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asetanta. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKin markkinoinnin palaveri | 27.10.
JAMKin markkinoinnin henkilöstön palaveri, jossa seurataan ja suunnitellaan ammattikorkeakoulun markkinointitoimenpiteitä. Viestintä- ja edunvalvontasihteeri ja tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat.  Lisätietoja: viestinta@jamko.fi

Edunvalvontatiimi | 27.10. HUOM! Muuttunut ajankohta!
JAMKOn Edunvalvontatiimissä keskustellaan ajankohtaisista, opiskelijoihin liittyvistä edunvalvonnallisista aiheista sekä JAMKissa että valtakunnallisella tasolla. Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita. Edunvalvontatiimi kokoontuu Dynamon kampuksella, Wanerissa D125 ti 27.10. klo. 16:00-17:30. Lisätietoa kopo(a)jamko.fi tai sopo(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 6 | 2015

October 1st, 2015

Current in JAMKO
 • Candidate filing period of the Representatives elections ends
 • Social and health care unit recommends to do bachelor thesis in pairs or groups
 • Grumble weeks' feedback process is being developed
Current in the field
 • Finnish student championships as a hot topic in SFFS's sector meeting 
 • Government cuts would also affect to students
 Brief bulletins
 • JAMKO's operations in October

Current in JAMKO

Candidate filing period of the representatives elections ends
 

The candidate filing period of JAMKO's representatives elections ends October 2nd at 3pm. The election committee confirms the final amount of candidates and electoral alliances and electoral rings after the end of the period. On week 41 the candidates begin to fill the voting aid app, in which they give their opinion to issues concerning JAMKO and students. The dead line of filling the app and sending an election picture is October 18th.

The election materials are published on 26th of October and the candidates are presented on voting posters, JAMKO's website and JAMKO's voting aid application. The candidates are presented also at the election panels. The dates and places are published later on. 21 members and 21 vice members are chosen to the term 2016 by voting during Nov 2nd and 12th. The voting is done by JAMKO's members via an online link which is sent to their school emails. The results will be published on November 12th. More information on JAMKO’s election page www.jamko.fi/en/elections

Further information:
Central Election Committee
keskusvaaliautakunta(a)jamko.fi

Social and healthcare unit recommends to do bachelor thesis in pairs or group

There has been rumors that it is mandatory to do bachelors thesis in pairs or group. JAMKO's educational policy person contacted social and healthcare unit's director Pertti Malkki who told that it is recommended to do bachelors thesis in pairs or group but it is also possible to do it alone for justifiable reasons, like with a specific subject of the thesis. JAMKO supports the fact that it is possible to make bachelor thesis alone also in the future. Contact your thesis instructor if you have questions about bachelors thesis.
 
Further information:
Heikki Lamula
Member of The Board, Educational Policy
kopo(a)jamko.fi

Grumble weeks’ feedback process is being developed

Last spring’s Grumble week gained a great amount of feedback. This year almost 400 student answered to the questionnaire which has important significance in developing education, JAMK and JAMKO. This autumn JAMKO’s social policy responsible and education policy responsible are approaching head of departments regarding the Grumble week feedbacks. Tangible answers to the feedback would encourage students to give feedback also in the future. Aim is to get summary of ideas for developing the issues and how they are taking the feedback into account when improving and planning for example teaching. In the future it is meant to create reciprocal process for the feedback analysis so that it brings benefit for all participants involved.

Further information:
Ilona Palonen
Member of The Board, Social Policy
sopo(a)jamko.fi

Current in the field

Finnish student championships as a hot topic in OLL's sector meeting 

JAMKO’s Sports Responsible Juha Salmi and Tutor and Sports Secretary participated to The Finnish Student Sports Federation OLL's sector meeting in Helsinki on 21st and 22nd of September. At the sector meeting student union representatives addressed the federations goals and budget for the forthcoming year. The Finnish Student Championships (FSC) raised questions, because at this moment the games are open for federation's members only. This has brought problems to the organizers and thus the federation strives to a quick resolution. Also the possible raise of the membership fee was a hot topic.

The Finnish Student Sports Federation OLL’s budget, strategy and the plan of action for the forthcoming year are confirmed at the general assembly on November 12th.  Also a new Board is chosen at the OLL general assembly. Marjukka Mattila, Student Union of Jyväskylä University JYY’s member of the Board in charge of sports, social affairs, work and employment affairs stands as a candidate to be the Chairperson of the Federation. JAMKO supports Marjukka’s campaign.

The materials for the general assembly are available in Finnish here:  http://www.oll.fi/oll/liittokokous/

Further information:
Juha Salmi
Member of the Board, Sports
liikunta(a)jamko.fi


Government cuts would also affect students

Finnish Government has a strict financial situation and it has been planning different kind of cuts to ease the situation. During the last weeks people have been protesting payment cuts all around the Finland. The Government proposed that during the years 2017-2020 working life should make savings by cutting the overtime earns and the Sunday work bonuses. Overtime earns should be cut in half and Sunday work bonuses will be cut by 25 %.  The Finnish Government has decided to give up with the proposal.

If the cuts would have come true they would have affected mostly to trades which are dominated by women and shift workers. It would have also affect strongly to students who work to finance their studies and living. Because mostly students work in night shifts and on weekends these cuts would have low their income. JAMKO’s chairperson of the board Niina Lampi took a stand to the situation in her column in local news paper Keskisuomalainen (published in Finnish 20.9.2015).

Now the Government is planning to make the savings by cutting the holiday bonuses by 30 %. The Government has listened labour market organizations and the country and it is confident that this way of cutting the bonuses is more equal than the cuts it was planning.    

More information:
Niina Lampi
Chairperson of the Board
pj@jamko.fi
0443211500

Brief bulletins

Rector's meeting | Oct 2nd
The Chair persons of the Board, the Chairperson of Representative's Council and the Executive Director participate to JAMK's Rector Jussi Halttunen's meeting to discuss about current issues concerning students and education with JAMK’s administration. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi.

JAMKO’s anniversary | Oct 3rd
Student Union has worked in its current form 15 years for better education and student well-being. The anniversary party is held on Oct 3rd. The event is for invited guests only. More: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Specialist group of student guidance and counselling | Oct 5th
Tutor responsible, tutor and sports secretary and executive director attend to a meeting of student guidance and counselling specialists, such as guidance counsellors, tutor teachers and staff working closely with student guidance. On the agenda are the current issues. More: tutorandsportssecretary(a)jamko.fi

Mentor training | Oct 6th
Tutor responsible and tutor and sports secretary train new mentors to support students well-being and progressions of studies. Mentor training at Rajakatu 6th of October at 3pm. More: tutorandsportssecretary(a)jamko.fi 

JAMKO's Quarterly Report | Oct 7th
The strategy, budget and operations of year 2015 is reviewed during the meeting regarding JAMKO's Quarterly Report. JAMKO's Board, staff and the chairpersons of JAMKO's representatives attend. Further information: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Working group of student well-being | Oct 8th
Social policy responsible and tutor and sports secretary attend to Working group of student well-being. The working group, which includes e.g. school pastor, study psychologist and representatives of student health care, stives to improve the current issues of student well-being. More: sopo(a)jamko.fi

KOAS Board Meeting | Oct 8th
Executive Director participates to Central Finland Student Housing Foundation KOAS’ Board meeting. KOAS Board is responsible for organizing the foundation's operations. The Board consists of the Chairman and 9 members. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Academy | Oct 8th
JAMKO academy is a part of Student active at JAMK study module and it offers schooling in the general skills needed in organizational activities, like communications, organisation management, financial administration and event production. JAMKO Academy on Oct 8th at Rajakatu, room G203 from 5pm to 8pm. The topic is the recruitment and introduction of future actives. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Chairperson/executive director meeting | Oct 13th
JAMKO's vice chairperson and executive director participate in the meeting of Student Unions’ administrative actives in Helsinki. The meeting held by The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences - SAMOK. On the agenda of the assembly are the Union’s budget and the topics of the upcoming General Assembly. Further information: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Strategy planning session | Oct 19th
JAMKO's Board, staff and the Chairpersons of the Representatives plan the strategy and the focus points for the year 2016. Further information: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Academy | Oct 22nd
JAMKO academy is a part of Student active at JAMK study module and it offers schooling in the general skills needed in organizational activities, like communications, organisation management, financial administration and event production. JAMKO Academy on Oct 22nd at Rajakatu, room G203 from 5pm to 8pm. The topic is strategy planning and goal setting. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Meeting of JAMK UAS marketing department | Oct 27th
JAMK’s marketing plans, implements and follows JAMK UAS marketing procedures. Communications and trusteeship secretary and Tutor and sports secretary participate to the staff meeting. More info: viestinta@jamko.fi

Trusteeship Team meeting | Oct 27th NB! Changed date!
JAMKO's Trusteeship Team is a conversation forum where the conversation is based on topics concerning students’ social and educational matters from the trusteeship viewpoint both in JAMK and nationally. Every student is welcome. Meeting is at Dynamo, room D125 (Waneri) Oct 27th at 4:00pm-5:30pm. More information: kopo(a)jamko.fi or sopo(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagram


unsubscribe from this list
update subscription preferences