Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 6 | 2016

6.10.2016

Ajankohtaista JAMKOssa
 • Edustajistovaaliehdokkaat vahvistettu
 • JAMKO edistää hyvinvointia tempauksilla syksyllä
 • JAMKO esittää Tommi Kukkosta SAMOKin hallitukseen
Ajankohtaista kentällä
 • eAMK - hanke edistämään sujuvaa opiskelua
 • Terveydelliset tarkastukset Musiikin ja Rajakadun kampuksilla
Lyhyet JAMKOset
 • JAMKOn toimintoja lokakuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

Edustajistovaaliehdokkaat vahvistettu

JAMKOn edustajistovaalien ehdolle asettuminen päättyi 30.9. klo 13.00. Keskusvaalilautakunta vahvisti vuoden 2016 vaaleihin 48 ehdokasta kahdeksassa vaaliliitossa. Ehdokkaat on julkastu JAMKOn vaalisivulla. Edustajistovaaliehdokkaat saavat täytettäväkseen JAMKOn vaalikoneen viikolla 41, jossa he vastaavat JAMKOa ja opiskelijoiden asioita koskeviin väittämiin ja lähettävät samalla vaalikuvansa vaalimateriaaleja varten 23.10. mennessä.

Ehdokkaat esitellään äänestäjille vaalijulisteissa, JAMKOn verkkosivuilla ja JAMKOn vaalikoneen avulla. Vaalikone julkaistaan ennen äänestyksen alkua osoitteessa www.jamkonvaalikone.fi Edustajistovaaliehdokkaisiin voi tutustua myös vaalipaneeleissa Rajakadulla 1.11. ja Dynamolla 2.11. klo 11.00. Paneelit streamataan, joten niitä voi seurata myös etänä.  
Vaaliliittoja kannustetaan hyvän vaalitavan mukaiseen vaalityöhön oman liittonsa osalta äänestysaktiivisuuden kasvattamiseksi.

JAMKOn edustajistoon kaudelle 2017 valitaan 21 varsinaista jäsentä ja 21 varajäsentä äänestämällä 31.10. – 10.11. välisenä aikan. Äänestys päättyy klo 13.00. Äänestys tapahtuu sähköpostilinkin kautta, joka lähetetään jokaiselle JAMKOn jäsenelle koulun sähköpostiin. Jäsen jonka jäsenyys on ollut voimassa 24.10. alkaen saa äänestää. (vaaliohjesääntö 2 §

Vaalitulokset julkaistaan vaalivalvojaisissa 10.11 ja päivitetään vaalisivuille. Lisätietoja JAMKOn vaalisivuilta https://www.jamko.fi/vaalit

Lisätietoja:
Keskusvaalilautakunta
keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi
 
JAMKO edistää hyvinvointia tempauksilla syksyllä

JAMKO järjestää syksyn aikana kolme hyvinvointitempausta vaihtuvin teemoin. Ensimmäinen tempauksista tapahtuu viikolla 40 ja sen aiheena on mielenterveys. JAMKO on mukana Nyyti ry:n #mitäkuuluu kampanjassa, joka pyrkii välittämään tärkeää sanomaa itsen ja toisten välittämisestä ja huolenpidosta. Tempaus tulee näkymään sekä JAMKOn somekanavissa, että kampuksilla. Lisätietoa kampanjasta löytyy Nyyti ry:n omilta sivuilta: https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/mitakuuluu-kampanja/. Seuraava syksyn tempaus järjestetään 15.11. ja sen teemana on suun hyvinvointi. Viimeinen hyvinvointitempaus puolestaan käsittelee seksuaaliterveyttä ja se järjestetään joulukuussa. 

Lisätietoja
Linda Holma
Hallituksen jäsen, kansainvälinen tutorointi
kvtutor@jamko.fi

JAMKO esittää Tommi Kukkosta SAMOKin hallitukseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO ylpeänä esittää hallituksensa koulutuspoliittista vastaavaa Tommi Kukkosta Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin hallitukseen vuodelle 2017. Hallitusvaalit järjestetään SAMOKin liittokokouksessa 18.-19.11. Lahdessa. 

“Tuleva vuosi tulee olemaan opiskelijoiden näkökulmasta merkittävä, ja voimaan astuvat lukukausimaksut ja yleinen toimeentulotuki vaativat vielä vaikutustyötä ollakseen toimivia opiskelijan näkökulmasta. Lisäksi korkeakoulujen kehityshankkeet ja digitalisaatio tuovat muutoksia ruohonjuuritason opiskeluun. Nyt SAMOKiin tarvitaan tekijöitä, joilla on laajoja ja monipuolisia näkemyksiä niin ajankohtaisista kuin tulevista edunvalvonnallisista asioista. Koen, että minulla on asiantuntijuutta ja voimakasta tahtoa vaikuttaa opiskelijan asemaan valtakunnallisesti. ” Kertoo Tommi Kukkonen.

Tommin kampanjaa lähdetään ajamaan seuraavan puolentoista kuukauden aikana erinäisten opiskelijakuntien vuosijuhlilla joihin Tommi lähtee edustamaan itseään ehdokkaana, sekä vaalipaneeleissa, joista ensimmäinen on näillä näkymin 18.10. SAMOKin toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien yhteisessä tapaamisessa. 

Lisätietoja
Eemeli Rajala
Hallituksen puheenjhtaja, kampanjapäällikkö
eemeli.rajala@jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

eAMK - hanke edistämään sujuvaa opiskelua

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENEn aloitteesta kaikki AMKit ovat kokoamassa kehityshanketta,jolla tavoitellaan uudenlaista, digitaalista teknologiaa älykkäästi hyödyntävää, työelämälähtöistä AMK-pedagogiikkaa erityisesti opiskelijoiden sujuvien opintopolkujen rakentamiseksi koko korkeakoulukentässä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta ja koska hankkeen ensisijainen kohderyhmä on opiskelijat, JAMKO on mukana tuomassa opiskelijoiden näkemystä hankkeeseen.  Hankkeessa tullaan myös kuulemaan opiskelijakuntien liitto SAMOKia ja muita sidosryhmiä, joita hanke koskee.

Lisätietoja
Eemeli Rajala
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi
 
Terveydelliset tarkastukset Musiikin ja Rajakadun kampuksilla

Musiikin ja Rajakadun kampuksilla tehdään terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastus. Sen tekee ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen Jyväskylän kaupungilta. Tarkastukseen osallistuu koulun henkilökunnan eri toimijoita ja lisäksi opiskelijaedustajia.

Rakennusten sisätiloissa tarkastetaan mm. valaistusta, lämpötilaa, kosteutta ja ilmanvaihtoa. Samalla tarkastetaan tilojen soveltuvuus käyttötarkoitukseensa sekä niiden siisteys. Piha- ja liikennejärjestelyt ovat myös osa tarkastusta, jonka yhteydessä voi miettiä, onko ulkona riittävästi pyörätelineitä.

Koska tarkastuksia järjestetään vain kolmen vuoden välein, eikä niissä ehditä käymään joka paikkaa läpi, on tärkeä kuulla opiskelijoiden ajatuksia koulun tiloista. Tämän vuoksi hyödynnämmekin tarkastuksessa JAMKOn Jupinaraporttia. Lisäksi mikäli kampusten tiloissa havaitsee jonkin kehittämiskohteen, kannattaa siitä laittaa viestiä osoitteeseen sopo@jamko.fi.

Lisätietoja:
Roni Sorsa
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo(a)jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä | 6.10.
Tutor- ja liikuntasihteeri osallistuu opiskelijahyvinvoinnin työryhmään. Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä, johon kuluu mm. oppilaitospastori, opintopsykologi ja opiskeluterveyden huollon edustajia, kehittää opiskelijahyvinvoinnin palveluja ja keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Lisätietoja: sopo(a)jamko.fi

Toimintasuunnitelmaevakko | 10.10.
JAMKOn hallitus ja henkilöstö kokoontuvat suunnittelemaan tulevan vuoden toimintoja ja painopisteitä. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä | 11.10.
Opiskelijakunta JAMKO on mukana luomassa Jyväskylän ammattikorkeakoululle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Suunnitelmaa työstetään yhteistyössä JAMKin opiskelijapalveluiden päällikön, henkilöstöpäällikön ja työsuojeluvaltuutetun kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Viestintä- ja edunvalvontasihteeri osallistuu. Lisätietoja viestinta(a)jamko.fi  

Osavuosikatsaus | 11.10.
JAMKOn osavuosikatsauksessa tarkastellaan vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja sen toimenpiteiden toteutumista sektoreittain. Lisäksi osavuosikatsauksessa käydään läpi JAMKOn sen astinen talouden toteuma. JAMKOn hallitus ja työntekijät sekä edustajiston puheenjohtajisto osallistuvat. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Ohjauksen asiantuntijatiimi | 12.10.
Tutorvastaava ja tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat JAMKin ohjauksen asiantuntijaryhmän palaveriin. Palaverissa käsitellään opiskelijoiden ohjaukseen liittyviä ajankohtaisia asioita yhdessä opinto-ohjaajien, tutoropettajien ja ohjauksen parissa työskentelevien henkilökunnan jäsenten kanssa. Lisätietoja: tutorjaliikuntasihteeri(a)jamko.fi

Verkkoviestintätiimi | 13.10.
Viestintä- ja edunvalvontasihteeri osallistuu JAMKin verkkoviestintä tiimiin, jossa seurataan ja kehitettään ammattikorkeakoulun sähköisen viestinnän tapoja ja alustoja. Lisätietoa viestinta@jamko.fi

KAJ – ilta | 13.10.
Koulutusalajärjestöjen ja JAMKOn yhteisen illan aikana keskustellaan toimijoiden yhteistyöstä sekä tulevista tapahtumista. KAJ-ilta Dynamolla tilassa D505, 13.10. klo 17.00 alkaen.

SAMOK PJ/PS-tapaaminen | 18.10.
JAMKOn puheenjohtajisto ja koulutuspoliittinen vastaava osallistuvat Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin järjestämään puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaamiseen Seinäjoella. Tapaamisessa käydään läpi mm. liiton taloutta ja tulevan liittokokouksen aiheita. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKin markkinoinnin palaveri | 25.10.
JAMKin markkinoinnin henkilöstön palaveri, jossa seurataan ja suunnitellaan ammattikorkeakoulun markkinointitoimenpiteitä. Viestintä- ja edunvalvontasihteeri ja tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat.  Lisätietoja: viestinta@jamko.fi

Strategiatyöryhmä | 25.10.
JAMKOn strategia vuosille 2017 – 2020 hyväksyttiin edustajiston kokouksessa 29.9. Työ jatkuu laatukäsikirjan parissa, joka on osa toiminnanohjausjärjestelmää. Laatukäsikirja tukee strategiaa ja toiminnan jatkuvuutta. Lisätietoja toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Akatemia | 25.10.
JAMKO akatemia on osa Opiskelija-aktiivina JAMKissa - opintojaksoa joka tarjoaa koulutusta yleisiin järjestöihin liittyviin taitoihin. JAMKO Akatemiassa 25.10. klo 17.00 – 20.00 Rajakadulla G206 aiheena toiminnan suunnittelu. Akatemian vetää JAMKO alumni Petri Toikkanen. Lisätietoja: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Rehtorin tapaaminen | 26.10.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat rehtorin tapaamiseen. Keskustelussa ajankohtaiset opiskelijoihin ja koulutukseen liittyvät asiat JAMKin hallinnon edustajien kanssa. Lisätietoja: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Edunvalvontatiimi | 26.10.
JAMKOn Edunvalvontatiimissä keskustellaan ajankohtaisista, opiskelijoihin liittyvistä edunvalvonnallisista aiheista sekä JAMKissa että valtakunnallisella tasolla. Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita. Edunvalvontatiimi kokoontuu Dynamon kampuksella tilassa D505, keskiviikkona 26.10. klo. 17:00-19:00. Lisätietoa kopo(a)jamko.fi tai sopo(a)jamko.fi
 
Share
Tweet
+1
Share
Forward
In English

JAMKO's Trusteeship letter 6 | 2016

Oct 6th, 2016

Current in JAMKO
 • Representatives elections' candidates confirmed
 • JAMKO promotes well-being with small happenings during autumn
 • JAMKO presents Tommi Kukkonen to SAMOK's Board
Current in the field
 • eAMK - project to advance fluent studying
 • Health inspections on Music and Rajakatu Campuses
 Brief bulletins
 • JAMKO's operations in October

Current in JAMKO

Representatives elections' candidates confirmed
 
The candidate filing period of JAMKO's Representatives elections ended September 30th at 1pm. The election committee confirmed 48 candidates in eight electoral alliances for the election. The final amount of candidates and electoral alliances has been published on JAMKO’s election site. On week 41 the candidates begin to fill the voting aid app, in which they give their opinion to issues concerning JAMKO and students. The deadline of filling the app and sending an election picture is October 23rd.

The candidates are presented on voting posters, JAMKO's website and JAMKO's voting aid application before the voting period. Voting aid app is published at www.jamkonvaalikone.fi/en. The candidates are presented also at the election panels at Rajakatu on Nov 1st and Dynamo on Nov 2nd at 11am. The panels are streamed, so the panels can be watched without being actually on site. Electoral alliances are encouraged in electioneering in the spirit of the election regulation, to increase the voter turnout. 

21 members and 21 vice members are chosen to the term 2017 by voting during Oct 31st and Nov 11th. The voting is done by JAMKO's members via an online link which is sent to their school emails. Every JAMKO member who has paid the membership fee by 24th of October is eligible to vote. The results will be published on November 12th (election regulation 2 §). 
Election results will be published at the election night event and posted on JAMKO’s election site. 

Further information:
Central Election Committee
keskusvaaliautakunta(a)jamko.fi

JAMKO promotes well-being with small happenings during autumn

JAMKO organizes three fell-being happenings with different themes during this Autumn. First one takes place during the week 40 with the theme of mental health. JAMKO is participating Nyyti ry’s campaign called #mitäkuuluu which aims to spread the important message about caring of yourself and taking care of one another. The happening will be visible at social media channels of JAMKO and at campuses. You can find more information about the campaign (unfortunately only in Finnish) at Nyyti ry’s website: https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/mitakuuluu-kampanja/. The next well-being happening of the Autumn is organized on 15th of November and it is about dental health. The theme of the last happening is sexual health and it will take place on December. 
 
More information:
Linda Holma
Member of the Board, international tutoring
kvtutor@jamko.fi

JAMKO presents Tommi Kukkonen to SAMOK's Board

Student Union of Jyväskylä University of Applied Sciences JAMKO is proud to present JAMKO’s board member and social policy responsible Tommi Kukkonen to University of Applied Sciences Students Union SAMOK’s board for the year 2017. Election for the board is arranged at SAMOK’s general assembly 18.-19.11. at Lahti.

“The coming year will be significant when it comes to students’ everyday life. Upcoming educational fees to students and the general housing allowance require a lot of work to be ready to be applied to students. On top of these development plans between institutions of higher learning and digitalisation will bring a lot of changes to the grass root level of student life. SAMOK needs people who have a wide and varied view on current and future advocacy issues. I’m certain I have the expertise and the strong will to make a difference to students’ status on a national level.” Tommi Kukkonen states.

Tommi and his support team will be running the campaign for the next month and a half before SAMOK’s general assembly. Tommi can be seen in different student unions’ anniversary celebrations and candidate panels. First of these panels will be held on Oct 18th, at SAMOK’s meeting for student unions’ general directors and chairpersons. 

More information
Eemeli Rajala
Chairperson of the Board, campaign manager
eemeli.rajala@jamko.fi
 

Current in the field

eAMK - project to advance fluent studying
 
Council of UAS’ headmasters ARENE has made an initiative to all Universities of Applied Sciences to construct a development to help discover new UAS-pedagogical methods which utilize digital technology especially concerning study path construction in institutes of higher learning. Jyväskylä university of applied sciences is co-ordinating the development and JAMKO is involved in bringing the students’ view into the project. During the development also SAMOK will be heard concerning their expertise in the field of national student 

Further information
Eemeli Rajala
Chairperson of the Board 
sopo(a)jamko.fi

Health inspections on Music and Rajakatu Campuses

On Music and Rajakatu Campuses, there will be carried out an inspection for safety and security as well as for well-being of the community. It will be made by environmental health inspector Seija Pulkkinen from the city of Jyväskylä.  Various members of the school staff as well as some student representatives will be involved in the inspection.

In the interiors of the buildings, e.g. lightning, temperature, humidity and ventilation will be checked. At the same time, the suitability of the premises for their intended use, as well as their cleanliness are to be checked. The yard and traffic arrangements will be a part of the inspection, too, and in that connection there is a possibility to survey if there are enough bike racks there.

Since these inspections are only carried out every three years and there is not enough time to check each and every place it is important to hear the thoughts of the students about the school premises. Therefore, JAMKO will make use of the Grumble Weeks reports of JAMKO. In addition, if you notice a development target in any of the premises of the campuses, it is worth to send a message to sopo@jamko.fi.

Further information
Roni Sorsa
Member of the Board, social policy
sopo(a)jamko.fi

Brief bulletins

Working group of student well-being | Oct 6th
Tutor and Sports Secretary attends to Working group of student well-being. The working group, which includes e.g. school pastor, study psychologist and representatives of student health care, strives to improve the current issues of student well-being. More: viestinta(a)jamko.fi

Strategy planning session | Oct 10th
JAMKO's Board, staff and the Chairpersons of the Representatives plan the strategy and the focus points for the year 2017. Further information: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Working group of equality planning | Oct 11th
Student union JAMKO is planning an equality strategy with JAMK UAS. The strategy is compiled with the directors of student services human resources and occupational safety delegate at JAMK UAS The strategy will be finished by the end of the year. Communication and trusteeship secretary participates. More info: viestinta(a)jamko.fi

JAMKO's Quarterly Report | Oct 11th
The strategy, budget and operations of year 2016 is reviewed during the meeting regarding JAMKO's Quarterly Report. JAMKO's Board, staff and the chairpersons of JAMKO's representatives attend. Further information: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Specialist group of student guidance and counselling | Oct 12th
Tutor and sports secretary and tutor responsible attends to a meeting of student guidance and counselling specialists, such as guidance counsellors, tutor teachers and staff working closely with student guidance. On the agenda are the current issues. More: tutorjaliikuntasihteeri(a)jamko.fi

JAMK UAS team of electronic communication | Oct 13th
Communication and trusteeship secretary participates to a JAMK UAS team meeting where electronic communication methods and platforms are assessed and developed. More info: viestinta(a)jamko.fi

Study Field Student Association Night | Oct 13th
Study field student associations and JAMKO’s Board discuss of collaboration and forthcoming events Dynamo campus, room D505 on Oct 13th from 5pm to 8pm. More info: vpj(a)jamko.fi

Chairperson/executive director meeting | Oct 18th
JAMKO's chairpersons and educational policy responsible participate in the meeting of Student Unions’ administrative actives at Seinäjoki. The meeting held by The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences - SAMOK. On the agenda of the assembly are the Union’s budget and the topics of the upcoming General Assembly. Further information: puheenjohtaja(a)jamko.fi

Meeting of JAMK UAS marketing department | Oct 25th
JAMK’s marketing plans, implements and follows JAMK UAS marketing procedures. Communications and trusteeship secretary and Tutor and sports secretary participate to the staff meeting. More info: viestinta(a)jamko.fi

Strategy working group | Oct 25th
JAMKO’s strategy for the years 2017 and 2020 was confirmed at the meeting of JAMKO Representatives council on Sept 29th. The work continues with the quality manual, which is a part of enterprise resource planning and supports the strategy and the continuity of JAMKO’s operative work. More info: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

JAMKO Academy | Oct 25th
JAMKO academy is a part of Student active at JAMK study module and it offers schooling in the general skills needed in organizational activities. JAMKO Academy on Oct 25th at Rajakatu, room G206 from 5pm to 8pm. The topic is strategy planning and goal setting. More: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Rector's meeting | Oct 26th
The Chairpersons of the Board, the Chairperson of Representative's Council and accompanied by the Executive Director participate to JAMK's Rector Jussi Halttunen's meeting to discuss about current issues concerning students and education with JAMK’s administration. More information: puheenjohtaja(a)jamko.fi.

Trusteeship Team meeting | Oct 26th
JAMKO's Trusteeship Team is a conversation forum where the conversation is based on topics concerning students’ social and educational matters from the trusteeship viewpoint both in JAMK and nationally. Every student is welcome. Meeting is at Dynamo, room D505 from 5pm to 7pm. More information: kopo(a)jamko.fi or sopo(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
ForwardJyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagramunsubscribe from this list
update subscription preferences


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Opiskelijakunta JAMKO · Rajakatu 35 · Jyvaskyla 40200 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp