Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 2 | 2015

5.3.2015

Ajankohtaista JAMKOssa
  • Jupinaviikot - Palautteellasi on merkitystä!
  • Muutoksia JAMKin johtosäännössä
Ajankohtaista kentällä
  • Korkeakouluopiskelijoiden eduskuntavaalikampanja on startattu
  • Mikä on duaalimallin tulevaisuus?
Lyhyet JAMKOset
  • JAMKOn toimintoja maaliskuussa

Ajankohtaista JAMKOssa


Jupinaviikot – Palautteellasi on merkitystä

Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen, JAMKin ja JAMKOn toiminnan kehittämiseen.  Jupinaviikoilla opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta liittyen koulutukseen, opetukseen, ohjaukseen ja JAMKOn toimintaan. Jupinaviikot järjestetään vuodesta 2015 eteenpäin vain kerran vuodessa keväisin. Tänä vuonna Jupinaviikot järjestetään 16.3–27.3.2015. Näiden kahden viikon ajan opiskelijat voivat antaa palautetta sähköisellä kyselyllä. Annettu palaute käydään läpi koulutusalakohtaisilla kyselytunneilla, jotka järjestetään tänä vuonna uudistetusti 30.3. - 1.4. eli vasta kyselyn sulkeuduttua. Tämä mahdollistaa kaiken palautteen huomioinnin kyselytunneilla. Edellisten vuosien tapaan JAMKOn hallitus ja koulutusalajärjestöt ständeilevät kahden viikon ajan eri kampuksilla. Ständeilyn tarkoituksena on lisätä Jupinaviikkojen näkyvyyttä ja aktivoida opiskelijoita antamaan palautetta. Tänä vuonna opiskelijoilla on kyselyn lisäksi mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta hyvässä hengessä palauteseinälle, joita sijoitellaan eri kampuksille. Lisätietoja JAMKOn verkkosivuillta.

Lisätietoja:
Ilona Palonen
Sosiaalipoliittinen vastaava
sopo(a)jamko.fi

Heikki Lamula
Koulutuspoliittinen vastaava
kopo(a)jamko.fi

Muutoksia JAMKin johtosäännössä

Uuden ammattikorkeakoululain astuttua voimaan 1.1.2015 JAMK on ollut osakeyhtiömuotoinen oikeushenkilö. Lakiuudistuksen myötä JAMK on uudistanut johtosääntöään. Aikaisemmin JAMKissa toimi JAMK Oy:n hallitus ja JAMKin sisäinen hallitus. Opiskelijoilla on ollut edustus JAMKin sisäisessä hallituksessa. Viime syksynä JAMK järjesti opiskelijoilleen vaalit, joissa valittiin osakeyhtiön hallitukseen opiskelijaedustajaksi Olli Molander. Johtosäännön uudistuksessa sisäisestä hallituksesta luovuttiin ja sen korvaa jatkossa opintoasioiden lautakunta. Opintoasioiden lautakunnan tehtäviin kuuluu mm. tutkintosäännön ja opetussuunnitelmien vahvistaminen, opiskelijavalintojen ja opiskeluoikeuden oikaisupyyntöjen käsittely, lukuvuoden aikatauluista päättäminen ja opiskelijapalautteiden käsittely. Opintoasioidenlautakunnassa puheenjohtajana toimii rehtori ja sihteerinä opiskelijapalvelujen päällikkö. Näiden lisäksi lautakuntaan kuuluvat vararehtori, tutkintolautakunnan puheenjohtaja, opiskelijakunnan nimittämät kaksi jäsentä ja rehtorin valitsemat kaksi henkilöstön jäsentä. Opiskelijakunta JAMKOn edustajisto nimitti edellisessä kokouksessaan 18.2. edustajikseen JAMKOn toiminnanjohtaja Hannu Järvistön ja hallituksen puheenjohtaja Niina Lammen.

Lisätietoja:
Niina Lampi
Puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi
 

Ajankohtaista kentällä

Korkeakouluopiskelijoiden eduskuntavaalikampanja startattu

#Koulutuslupaus on korkeakouluopiskelijoiden valtakunnallinen eduskuntavaalikampanja, joka lanseerattiin 25.2. valtakunnallisesti kaikilla opiskelijapaikkakunnilla. Kampanjan toteuttavat Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto - SYL yhdessä opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa ympäri Suomen. 

Kampanjassa on neljä kärkeä, jotka ovat; koulutuksesta ei leikata, laajennetaan YTHS kaikille korkeakouluopiskelijoille, maksuton koulutus ja opintotukea ei heikennetä. Ideana on, että näillä neljällä kärjellä korjataan Suomen kurssi parempaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY järjestivät yhdessä vaalikampanjastartin Jyväskylän Kompassilla 25.2. Tapahtumassa opiskelijat tenttasivat ehdokkaita ja keräsivät heiltä koulutuslupauksia. Paikalla kävi useita eduskuntavaaliehdokkaita antamassa omat koulutuslupauksensa. Kaikki lupaukset julkaistiin sosiaalisessa mediassa ja ne löytää käyttämällä hashtagia #koulutuslupaus. JAMKO ja JYY sai myös vaalistartin aikana paljon huomiota paikallisessa mediassa.

Vielä ennen eduskuntavaalien äänestystä JAMKO ja JYY järjestävät yhdessä vaalipaneelin Jyväskylän yliopiston kirjastolla Café Librissä 8.4. klo 16-18. JAMKO osallistuu myös äänestysmarssille yhdessä JYYn kanssa 9.4.

Lisätietoja:
Niina Lampi
Puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Mikä on duaalimallin tulevaisuus?
 
Suomessa meillä on käytössämme ns. duaalimalli, joka tarkoittaa, että meillä on kaksi erilaista korkeamman asteen koulua. Yliopistot ovat painottuneet enemmän teoreettiseen puoleen ja tekemään tieteellistä tutkimusta, kun taas ammattikorkeakoulut ovat painottaneet käytännön osaamiseen ja työelämä lähtöisyyteen.
 
Mediassa on ollut viimeaikoina paljon keskustelua duaalimallista ja pitäisikö sitä kehittää, tai jopa purkaa. Tampere aloittaa projektin, joka tähtää siihen, että yliopisto, teknillinen yliopisto ja ammattikorkeakoulu yhdistettäisiin. Tämä projekti toimii suunnannäyttäjänä siihen lähdetäänkö duaalimallia muuttamaan ja kuinka projekti meneekin, niin todennäköisesti tulevaisuudessa koulutusjärjestelmä tulee muuttumaan. Yksi mahdollisuus on, että korkeakoulut sulautetaan täysin yhteen, mutta todennäköisesti tieteellinen tutkimus ja käytännön puoli tulee olemaan edelleen erillään, mutta korkeakouluja tuodaan lähemmäksi toisiaan, joten muutos on todennäköisesti jotain näiden kahden vaihtoehdon väliltä. Opiskelijakunnat seuraavat tilanteen kehittymistä.

Lisätietoja:
Heikki Lamula
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo(a)jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

Aikuiskoulutuksen kehittämistyöryhmä | 5.3.
Työryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää JAMKin aikuiskoulutusta, ammatillisten erikoistumisopintojen sekä ylempien amk-tutkintojen koulutusohjelmien välisiä yhteistyömuotoja sekä edistää aikuiskoulutuksen laatua. Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu. Lisätietoja: kopo(a)jamko.fi

Tutorleiri 1 | 6. - 7.3.
Uusien vertaistutoreiden koulutusleiri Vesalan leirikeskuksessa. Tutorvastaava, tutor- ja liikuntasihteeri sekä liikuntavastaava osallistuvat. 

Hallintojaoston tapaaminen | 10.3.
JAMKOn puheenjohtajisto ja koulutusalajärjestöjen puheenjohtajistot keskustelevat ajankohtaisista asioista ja tulevan vuoden yhteistyöstä. Tapaaminen 10.3. klo 13.00 - 15.00. tila F124 Lisätietoja: pj(a)jamko.fi

Tutorleiri 2 | 13. - 14.3.
Uusien vertaistutoreiden koulutusleiri Vesalan leirikeskuksessa. Tutorvastaava, tutor- ja liikuntasihteeri sekä liikuntavastaava osallistuvat.   

Tulevaisuusryhmä | 16.3.
Keski-Suomen tulevaisuusryhmä ennakoi ja kehittää maakunnan tulevaisuutta, pitämällä huolta, että Keski-Suomi keskustelee tulevaisuudesta monipuolisesti ja laadullisesti, tietyllä säännönmukaisuudella ja on mukana alueen ulkopuolisissa verkostoissa. Sosiaalipoliittinen vastaava osallistuu. Lisätietoja: sopo(a)jamko.fi

Opiskelijahyvinvointityöryhmän kokous | 20.3.
Sosiaalipoliittinen vastaava osallistuu JAMKin opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskentelevään ja sitä kehittävään työryhmään, johon kuuluvat oppilaitospappi, opintopsykologi, terveydenhoitaja, opinto-ohjaajat, sekä kirjaston henkilökuntaa. Lisätietoja: sopo(a)jamko.fi 

Tutorleiri 3 | 20. - 21.3.
Uusien kv- ja degreetutoreiden koulutusleiri Vesalan leirikeskuksessa. Kansainvälisen tutoroinnin vastaava ja tutor- ja liikuntasihteeri osallistuvat. 

Rehtorin aamukahvit | 25.3.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edustajiston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat rehtorin aamukahville keskustelemaan ajankohtaisista opiskelijoihin, JAMKin hallintoon ja koulutukseen liittyvistä asioista Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttusen, vararehtori Heikki Malisen, hallintojohtaja Mikko R. Salmisen, markkinointipäällikkö Heli Toivolan, koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikosen kanssa.

JAMKin OPS ja ohjaus - seminaari | 25.3
JAMKin ohjauksen ja opetussuunnitelmien kehittämisseminaari. Seminaari Ke 25.3. klo 8-15 Rajakadulla. Koulutusalajärjestöjä kannustetaan mukaan tuomaan opiskelijan ääni kuuluviin. JAMKOn edunvalvonnan ja vaikuttanisen prosessitiimi osallistuu. Lisätietoja: pj(a)jamko.fi

Laadunhallinnan operatiivisen kehittämistyöryhmän kokous | 26.3.
Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu laadunhallinnan operatiiviseen kehittämistyöryhmään, jonka tehtävänä on varmistaa laatujärjestelmän kattava toiminta ja seurata, raportoida ja viestiä aktiivisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa johdolle, henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Lisätietoja kopo(a)jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 2 | 2015

March 5 2015

Current in JAMKO
  • Grumble weeks - your feedback is important!
  • Changes in the management rules of JAMK
Current in the field
  • University students' national parliamentary election campaign started
  • What is the future of the dual education system?
 Brief bulletins
  • JAMKO's operations in March

 

Current in JAMKO

Grumble weeks - Your feedback is important
 
Grumble weeks are an important way for students to give feedback of issues regarding education, JAMK and JAMKO. During Grumble weeks students have an opportunity to provide feedback related to training, education, management and operation of JAMKO. Grumble weeks are held from the year 2015 onwards only once a year and this year it is held during March 16th and 27th. During these two weeks, students can give feedback via electronic survey. Given feedback is addressed at study fields’ question hours which are held during week 14. This way all the feedback is taken in to consideration.

As in previous years, the Board of JAMKO and study field associations hold grumble stands for two weeks in all campuses. The purpose of the stands is to increase the visibility of Grumble weeks and activate students to provide feedback. This year students have also opportunity to give feedback in good spirit on feedback wall which will be located on different campuses. More info on JAMKO's website.
 
More information:
Ilona Palonen
Member of The Board, Social Policy
sopo(a)jamko.fi

Heikki Lamula
Member of The Board, Educational Policy
kopo(a)jamko.fi
 
Changes in the management rules of JAMK

The Polytechnics Act came into effect at the beginning of the year 2015 and due to the act JAMK is considered as a limited company. The Polytechnic act obliged JAMK to renew its management rules to be in standard with the act. Earlier JAMK had a JAMK University of Applied Sciences Ltd. Board of Directors and an Academic Board. Students had their representative in the Academic Board. The new student member of JAMK University of Applied Sciences Ltd. Board of Directors was chosen by election last fall and the students elected Olli Molander to be their representative. Instead of the Academic Board JAMK has now a Board of Study Issues. The members confirm degree regulations and curriculums, handle corrections in student selections and study entitlements, decide the schedule for the academic year and handle student feedback. The Chairperson of the Board of Study Issues is JAMK’s Rector and the secretary is the head of student services. The other members are vice rector, the chairperson of JAMK’s Board of Examiners, two student representatives and two staff representatives who were chosen by the rector. Student Union JAMKO’s representatives council chose JAMKO’s Executive Director Hannu Järvistö and JAMKO’s Chairperson of the Board Niina Lampi to be their representatives in the Board of Study issues. The decision was made at their last plenary session on Feb 18th.  

More information:
Niina Lampi
Chairperson of the Board
puheenjohtaja@jamko.fi

Current in the field

University students’ national parliamentary election campaign started

#Koulutuslupaus is university students’ national parliamentary election campaign which has been launched 25.2. nationally at all the student cities in Finland. Campaign has been accomplished by The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences – SAMOK and National Union of University Students in Finland (SYL) together with student unions all around the Finland. The theses in the campaign are that education is free, FSHS for all university students, education will not be cut and the financial aid for students should not be weakened. The idea is that with these four thesis Finland will change the course of future.

Student Union of JAMK University of applied sciences JAMKO and Student Union of the University of Jyväskylä JYY organized an election campaign together at Jyväskylä Kompassi on February 25th. In the event students challenged the candidates and collected promises for education from them. A lot of candidates came and gave their promises. All the promises were published in social media (mostly in Twitter) and you can find them with hashtag #koulutuslupaus. JAMKO and JYY got a lot of attention in local media during the campaign start. Before the parliamentary election day JAMKO and JYY together will arrange a panel discussion in the Jyväskylä University library in Café Libri on 8.4. at 16-18. There will be also march to vote on 9.4. 

More information:
Niina Lampi
Chairperson of the Board
puheenjohtaja(a)jamko.fi

What is the future of the dual education system?
 
In Finland we have dual education system, which means, that we have two different higher education school systems. Universities are focused more on theoretic side of science and universities make more scientifical basic and speciality research. Universities of applied science are focused on practical education, that aims to educate professionals to the work life.
 
There has been a lot of discussion in media about dual education system and should it be renewed or even removed. Tampere is going to launch project, that combines University, University of Technology and University of applied science together. However that project goes most likely education system is going to change in the future. One possibility is that higher education systems merges totally together, but most likely scientific research and practical education will still be separated, but school systems will come closer to each other, so this change is going to be something between those two models. Student unions will follow the progression of the matter.

More information:
Heikki Lamula
Member of the Board, educational policy
kopo(a)jamko.fi

Brief bulletins


Working group of adult education development | March 5th
The purpose of the working group is to coordinate and develop JAMK's adult education, vocational specialisation studies and the co-operation of  master degree programmes. Educational policy responsible participates. More info: kopo(a)jamko.fi

Tutor Camp 1 | March 6th - 7th
The training camp of new Finnish peer tutors at Vesala camp centre. Tutor responsible, tutor and sports secretary and sports responsible participate. More info: tutor(a)jamko.fi

Meeting of the administrative divisions | March 10th
JAMKO's chairpersons and the chairpersons of study field associations discuss about the current issues and the co-operation of the present year. Meeting at Rajakatu, room F124 on March 10th at 1pm. Lisätietoja: pj(a)jamko.fi

Tutor Camp 2 | March 13th - 14th
The training camp of new Finnish peer tutors at Vesala camp centre. Tutor responsible, tutor and sports secretary and sports responsible participate.  More info: tutor(a)jamko.fi

The Central Finland's Foresight Group | March 16th
The aim of the group is that foresight process of the group produces information about the future that is taken into account decision-making processes in different organizations and in Central Finland's decision making. Social policy responsible participates. More info: sopo(a)jamko.fi

Student well-being group | March 20th
Social policy responsible participates to the working group which develops and improves matters of student well-being. The group consists of institute priest, study psychologist, school nurse, study counsellors and the staff of JAMK library. More info: sopo(a)jamko.fi 

Tutor Camp 3 | March 20th - 21st
The training camp of new international tutors and degree tutors at Vesala camp centre. International tutoring responsible and tutor and sports secretary participate. More info: kvtutor(a)jamko.fi

Rector's morning meeting | March 25th
The Chair persons of JAMKO's Board, the Chairperson of Representative's Council and the Executive Director participate to JAMK's Rector Jussi Halttunen's morning meeting to discuss about current issues concerning students, JAMK administration and education. The attendees of JAMK are Vice Rector Heikki Malinen, Director of Administration Mikko R. Salminen,  Marketing Director Heli Toivola and Educational Development Manager Hannu Ikonen. More information: pj(a)jamko.fi

JAMK's curriculum and guidance - seminar | March 25th
On the agenda of the seminar is the current issues and development of guidance and curriculum. The seminar is held at Rajakatu on March 25th from 8am to 3pm. The seminar will concern units and therefore study field associations are encouraged to participate. Seminar held in Finnish. JAMKO's trusteeship sector participates. More information: pj(a)jamko.fi

The operative working group of quality control development | March 26th
Educational policy responsible participates to the working group which aims to secure the quality system's operation. The group addresses, monitors and reports the information produced by the system to JAMK administration, staff and students. More information: kopo(a)jamko.fi

 
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Blogger

unsubscribe from this list
update subscription preferences