Copy
Læs også om Danmarks første og største projekt med sociale investeringer, få helt nye tal fra Innovationsbaromeret og gense oplæg fra COI's Innovationscafé om corona og offentlig innovation.

Se nyhedsbrev i browser
29. juni 2021

Paul Sauer, redaktør

Kære læser

Danmarks største projekt med sociale investeringer er afsluttet og evalueret. Vi ser på de spændende resultater.

Vi ser også på samarbejde på tværs: Hver fjerde offentlige innovation er skabt i samspil med en privat virksomhed, viser nye tal fra COI.

Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21, giver tre gode råd (og ét ønske) til et godt offentlig-private samarbejde.

I dette nyhedsbrev kan du også gense to oplæg fra COI's Innovationscafé om corona og offentlig innovation.

Læs også om et nyt klimaværktøj, der kan fremme innovation – og få indspark fra Innovationsstafetten.

God læselyst!

Private virksomheder er afgørende for innovation i den offentlige sektor

Se analysen og de nye tal ❯

3 gode råd (og ét ønske) til offentlig-privat innovationssamarbejde

Få Poul Erik Lauridsens 3 gode råd ❯

Gå ikke glip af:

Video: Innovationscafé om corona og offentlig innovation 😷

Se videoerne ❯
Se videoerne: Innovationscafé om corona og offentlig innovation

Nyt klimaværktøj kan fremme innovation – og reducere CO2 i byggeri og anlæg

Læs om InfraLCA og prøv værktøjet ❯

"En kulde har sneget sig ind i relationen mellem borgere og ledelser"

Læs Innovationsstafetten med Tina Risager ❯

Første og største projekt med sociale investeringer: "Vi har lært meget"

Se resultaterne af projektet ❯

COI er forlænget!

Regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt at forlænge Center for Offentlig Innovations bevilling. Samtidig skifter centeret fra årsskiftet navn til Center for Offentlig-Privat Innovation.

Læs mere om forlængelsen ❯