Copy
workflow-to-go® i brug
View this email in your browser

Det vrimler med koder

Ortopædkirurgisk operations afdeling i Vejle er et højteknologisk afsnit, hvor der stilles krav til stor specialviden og håndtering af teknisk apparatur. Hvad er så bedre end at indføre QR-koder og workflow-to-go® som hjælpeværktøj...
Afdelingssygeplejerske Erna Bjerggaard ser flere store fordele ved at indføre teknologien: ”I dag efterspørger de yngre medarbejdere alternative måder til oplæringen, så der er ingen tvivl om, at det vil hjælpe med til at fastholde og rekruttere personale til afdelingen. Den nye generation af medarbejdere, vi ser i dag, vil have hurtig tilgang til viden - og den skal være opdateret”. 

Læge Simon Damgaard Petersen nikker bekræftende: ”workflow-to-go® på OP er specielt anvendelige ved introduktion til de forskellige procedurer for nyt personale. Selvfølgelig ikke kun læger, men også sygeplejersker og ikke mindst  medicinstuderende, hvor udskiftningen er stor, og det for mange er begrænset, hvor meget klinisk erfaring de har med sig”.
Erna fortsætter: ”Men det stopper ikke her. Hvis vi tænker patientsikkerhed, så vil den også kun nyde godt af den nye teknologi. Vi sikrer, at det altid er de nyeste versioner af retningslinjer, videoer eller instrukser, som vi henter
frem”.

For at komme igang har OP indkøbt 4 mini iPads - én til hver operationsstue - og en almindelig iPad til gangen. Der er opsat et lukket system kaldet ”Work-flowto-go”, hvor alle de vejledninger, videoer, manualer eller praktiske instruktioner i form af billeder og videoer, man bruger i løbet af sin arbejdsdag, er lagret. Tre operationssygeplejersker er udlært superbrugere og kan hjælpe kollegaerne med at komme godt igang.
Operationssygeplejerske Anne-Kirstine Kvisle Vestergaard demonstrerer brugen af iPad’en på operationsstuen og udtaler: ”Det er et fantastisk værktøj, der gør det muligt for os at opretholde en
høj professionalitet og samtidigt være effektive, for det er meget nemt at bruge i praksis. I dag måtte
jeg i gang med autoclaven, som ikke er et område, jeg normalt tager mig af. Men med QR-koderne og workflow-to-go® på autoclaven fik jeg vist og beskrevet, hvordan jeg skulle gøre. Jeg kan helt klart se store fordele i det her, når vi får nye kollegaer”.

Indførslen af iPads på afsnittet har også vist sig at have flere sidegevinster. Afsnittet har nemlig tilkøbt 3D-anatomisk atlas til iPads’ne.Det anatomiske atlas er meget anvendeligt, hvis man skal forberede sig på et indgreb, som man endnu ikke har opnået stor erfaring i. Men også andre faglige apps kan være nyttige i hverdagen, bl.a. medicin.dk. 

Og der er ingen tvivl om, at QR-teknologien og workflow-to-go® sagtens kunne finde sig godt til rette i andre afsnit i afdelingen.

 
Simon udtaler: ”I Skadestuen kunne workflow-to-go® være et fint træningsredskab til nye forvagter eller sygeplejersker, hvor man fx. kan se forskellige sutureringsteknikker, reponeringsmetoder og øjenundersøgelser. I ambulatoriet eller ved stuegang i sengeafsnittene kan fx det anatomiske atlas bruges til at give patienterne et visuelt indblik i, hvad der er planlagt eller udført”.

Afdelingssygeplejerske Erna Bjerggaard er i hvert fald ikke i tvivl om, at workflow-to-go® er kommet for at blive - og det er kun fantasien der sætter grænser for anvendelsen...
Hvordan kommer vi igang med workflow-to-go® ;
1. Kontakt os, på info@workflowtogo.eu og book et møde af ca. 1 times varighed
2. Start en testperiode med udvalgte arbejdsprocesser
3. Hvad koster det så derefter; Check vores pris eksempel

Husk også og besøg vores website:
www.workflow-to-go.eu

Copyright © 2014 workflow-to-go by Newish ApS, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp