Copy
Læs om vores effektive løsninger på optimering af arbejdsprocesser.
View this email in your browser

Løsninger til healthcare

workflow-to-go® har sat nye standarder for optimering og forbedring af arbejdsgange på hospitaler. Se her de umiddelbare resultaterne efter implementering. 

workflow-to-go®  er med stor succes blevet implementeret på flere hospitaler rundt i landet .

Ortopædkirurgisk afdeling:

Ud af 28 medarbejdere havde 22 (77%) problemer med at betjene Autoklave, hvorfor de afventede nøglemedarbejdere. Efter 3 timers implementeringsindsats med workflow-to-go sagde 100% af medarbejderne at de følte sig trygge ved at bruge udstyret.
 
Klinisk håndvask blev markeret som væsentligste risiko for infektioner. Efter 2 timer var samtlige håndvaske markeret op med QR-koder, der sikrer best-practice eksekvering. 
 

Urologisk afdeling:

Samling af et stykke urologisk udstyr kan kun foretages af én nøglemedarbejder - dette forlænger narkosen for patienten med mellem 15 og 30 minutter. Ny proces implementeret (forventes at gøre alle operationssygeplejersker i stand til at samle udstyret). Implementeringstid: 1 dag.
 
Flowet af instrumenter fra sterilcentral til operation og tilbage kan idag ikke gennemføres uden fejl. En sammenhængende proces med identifikation af patient, udstyr og maskiner forventes at nedbringe registreringsfejl til 0%. Implementeringstid: 2 dage.
 

Diabetesafdeling:

På 4 timer blev hele arbejdsprocessen for forundersøgelse af patienter med nyopdaget diabetes strømlinet og implementeret hos en gruppe af 16 sygeplejersker med helt individuel praksis på området. 

 
 
workflow-to-go® har i samarbejde med ATEA designet en pris pr.bruger/måned (op til 15 brugere) inklusiv en iPad Air m. 16 GB WIFI

273,-

 • Løs problemer effektivt
 • Skab hurtige resultater
 • Udstyr styres af medarbejdere
 • Ikke behov for indviklede projekter

ROI-betragtning:

Implementer nye arbejdsgange på få timer og start optimeringen dagen efter.
 

Funktionsoversigt:

 • Arbejdsgange i de antal trin I ønsker
 • Rollestyret
 • Adgang via menu eller scanning
 • Sikkert og lukket system, hvor I selv tildeler adgang og rettigheder
 • Dokumentation for udførsel med tid, sted billede, tjeklister eller behov
 • Brugervenligt design system
 • Brugervenligt analyse system
 • Udviklet for den almene bruger, ingen krav om IT-eksperter
Blive selv en del af de gode historier, kontakt os Info@workflowtogo.eu eller +45 82130312 for mere info.

 
Copyright ©  2014 New'ish ApS, All rights reserved.
Please unsubscribe from this list if it no longer have your interest. Or update subscription preferences 

Visit our website: www.workflowtogo.eu