Copy
Klipheuwel droomt! | Steun vrijwilligers voor structurele hulp
View this email in your browser

Dromen in Klipheuwel

Ondanks honger en armoede hebben vele jongeren in Klipheuwel dromen voor hun toekomst. Soms lijken deze onhaalbaar. Met uw hulp maakt u onwaarschijnlijke dromen werkelijkheid.

In december 2014 gaan we weer met een team van 4 vrijwilligers naar Klipheuwel. Dit jaar hebben we een programma voorbereid dat de titel "Dreams" draagt. 

De dromen van de jongeren gaan van "voetballer worden" en "dokter worden" tot "ik wacht tot ik dood ga". Deze laatste uitspraak werd gedaan door een meisje van 17 jaar. Ik heb dan moeite mijn tranen te bedwingen!

Het heeft ons tot nadenken gebracht en we hebben in de loop van dit jaar veel voorbereid om tot een structureel programma te komen. 
Het programma start met het dromen over de toekomst. Met elkaar proberen we die dromen zo realistisch mogelijk te maken. Wat is haalbaar? Wat is ervoor nodig?
We willen voorbeelden in Klipheuwel gebruiken om anderen te stimuleren. Zo is één van de tieners erin geslaagd een studie aan een universiteit te mogen doen. Een ander, Nkupane, is zelf vrijwilliger geworden in de plaatselijke stichting Inside out. Dat is precies waar Inside Out en Building on Love voor staan. Mensen zodanig hulp bieden dat ze uiteindelijk in hun eigen behoeften kunnen voorzien.

Tijdens ons verblijf willen we zoveel mogelijk met de lokale vrijwilligers praten over de manier waarop de dromen waargemaakt kunnen worden. Eén zaak is van doorslaggevend belang: de vrijwilligers moeten zoveel mogelijk beschikbaar zijn om hulp te verlenen, te motiveren en bij te sturen als er iets fout dreigt te gaan.

Vanuit Nederland kunnen we op verschillende manieren bijdragen aan het realiseren van de dromen:

  • voorzien in noodhulp waardoor kinderen, tieners en ouderen tenminste 1 keer per dag normaal eten kunnen krijgen.
  • het sponsoren van de lokale vrijwilligers. Zij leven van giften! Daar is in de afgelopen jaren, mede door de crisis, een enorm gat in geslagen. Sommige vrijwilligers moeten zelf een bijbaan zoeken om te overleven. Financiële steun voor deze mensen is onmisbaar.
  • het opzetten van een studiefonds, waarmee tieners een lening kunnen krijgen voor een echte opleiding. Die lening moet weer worden terugbetaald, zodat andere tieners na hen geholpen kunnen worden.
  • het opzetten van een fonds voor micro kredieten. Jongeren hebben vaak prima ideeën. Nkupane wil gaar een bakkerijtje opzetten midden in Klipheuwel! Lizanne wil met drie vriendinnen een team bouwen dat ouderen helpt en jongeren wil informeren over de gevaren van alcohol en drugs en ze wil motiveren een opleiding te volgen. Prachtige dromen, maar zonder startkapitaal niet waar te maken!

Uw gift voor één van bovengenoemde doelen is van harte welkom en noodzakelijk om iets aan de ellende van deze mensen te veranderen. Met een bedrag van € 5,- of € 10,- per maand helpt u al. Meer mag natuurlijk ook.

Mogen de mensen in Klipheuwel ook op uw hulp rekenen?


Giften kunt u overmaken naar IBAN NL42ABNA0537834540. 
Stichting Building on Love is een goedgekeurde ANBI. Alle giften zijn daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Op onze website vindt u hierover meer informatie. Ook over het gebruik van een onderhandse akte, waarmee de drempel voor de aftrek van giften legaal omzeild wordt.

Hartelijk dank voor uw hulp!

Peter Rensburg
Voorzitter

Share
Tweet
+1
Share
Forward
Het boekje NT Meer is nog beschikbaar voor kerken, evangelisatie en uitdelen in gevangenissen. U kunt deze boekjes per 40 stuks bestellen via onze website. U ontvangt de boekjes gratis (in Almere). Wij rekenen dan op een gift van € 1,- per boekje. Dat geld gaat uiteraard naar de hulpverlening in Zuid-Afrika.
Nkupane is de jonge vrijwilliger uit Klipheuwel die zich dagelijks inzet voor anderen. Hij heeft het moeilijk, want zijn ouders en overige familie woont op een afstand van ca. 1.500 kilometer. Altijd alleen in een krot en toch vrijwilliger zijn om anderen te helpen. Afgelopen week was Nkupane met zijn medebewoners aan het demonstreren. De overheid had de toelevering van stroom aan het township stopgezet. De bewoners klaagden hierover. Al snel was de politie ter plekke. In plaats van praten wordt het dan al snel traangas en schieten. Nkupane stond bij zijn eigen shack traangas uit zijn ogen te vegen toen een politie agent hem van dichtbij driemaal in de rug schoot met rubberen kogels.

Deze veelbelovende jongen verdient uw steun als vrijwilliger. Helpt u mee?
Ook in het township Philadelphia is behoefte aan gezond eten. Een normale boterham is feest en als er dan ook nog fruit is, is het echt smullen!

Op de foto zijn enkele volwassen bewoners van het township bezig met het eerlijk verdelen van het brood onder een aantal kinderen. Philadelphia is echt heel klein. Naar schatting wonen er 200 kinderen met hun volwassen familie.
Hoewel stichting Building on Love al een aantal jaren actief is, was er nog geen voltallig bestuur. Meerdere keren zijn mensen gevraagd, maar veel mensen die hieraan graag willen meehelpen, zijn al bijzonder betrokken bij andere, soortgelijke activiteiten.

Inmiddels kunnen we melden dat het bestuursteam wel volledig is. We zijn erg blij met de steun en ideeën van Inge Coorengel en Jan Otter. Zij zullen het bestuur completeren. 

De dagelijkse leiding van Building on Love is in handen van Nellie Rensburg.
Met elkaar zullen we ons inzetten om de hulpverlening voor Klipheuwel naar een hoger plan te brengen. Van noodhulp willen we steeds meer opschuiven naar structurele hulp. Daarbij is de rol van de bewoners van Klipheuwel steeds belangrijker. Uiteindelijk zullen zij de grote verandering tot stand moeten brengen.

Uiteraard rekenen we daarbij op uw financiële hulp! Zonder u kunnen we niets.
Copyright © 2014 Stichting Building on Love, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp