Copy
Herinnering: Uitnodiging 3e Kennisconferentie - Van Eesteren leerstoel, TU Delft
View this email in your browser
Frisse energie voor een ontspannen landschap tussen Amsterdam en Wadden


De toekomst van het IJsselmeergebied; een metropolitane verademing?

Water, Landbouw & Stad

 

de Van Eesteren leerstoel nodigt u uit voor de 3e kennisconferentie:
vrijdag 17 juni 2016 - 9:30-17:30
Het Waterschapshuis, Waterschap Zuiderzeeland
Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad

De kosten voor deze kennisconferentie bedragen € 35,00
als een tegemoetkoming in de onkosten voor de catering
(€ 10,00 voor studenten)

 
aanmelden

Drie kennisconferenties


De Van Eesterenleerstoel TU Delft onderzoekt de wisselwerking tussen de stedenbouw en de fysieke condities van het Nederlandse deltalandschap. Het studiegebied is het IJsselmeer in het algemeen en de zone rondom de Houtribdijk in het bijzonder.

We organiseren een aantal kennisconferenties om kennis en ideeën vanuit verschillende hoeken bij elkaar te brengen. Zij vormen een vrijplaats voor het denken over de integrale ontwikkeling van het IJsselmeergebied. Het onderwerp van de eerste conferentie, in januari 2015, was het hydrologisch-ecologisch systeem van het IJsselmeergebied en de samenhang tussen het Markermeer en het IJsselmeer daarin. De tweede conferentie, die heeft plaatsgevonden op 18 september 2015, bekeek de thema’s energie en toerisme.

Vraagstelling van de dag

De derde Kennisconferentie is gewijd aan de relaties tussen Land en Water, rondom het hele IJsselmeer. Nu staan land en water vaak nog met de rug naar elkaar. Hoe kunnen die relaties worden verbeterd? Moeten we de randen en dijken niet veel meer als een zone dan als een lijn beschouwen? Welke winst kan dit opleveren voor het leefklimaat: voor de stad, voor de natuur en voor landbouw & visserij?

Een aantal sprekers zullen dit onderzoeken aan de hand van de cases Almere, Oostvaardersplassen, Noordoostpolder en Wieringermeerpolder. Daarnaast zal Frits Palmboom opnieuw een update geven van het lopende onderzoek. Hoe zijn de uitkomsten van de vorige conferenties verwerkt? Kunnen de handreikingen of gouden regels nog worden verbreed of verdiept?

Na deze Kennisconferentie werkt de leerstoel verder aan haar eindproduct, een voornamelijk handgetekende “Atlas van het IJsselmeergebied” (werktitel). Deze zal midden december (13, 15 of 16) in een afrondende Eindconferentie worden gepresenteerd. Houdt u deze dagen vast vrij!

 

Dagprogramma

Ochtendprogramma

09:30        Inloop met koffie en thee
 
10:00        Joost Schrijnen (Ruimte voor Ontwikkeling)                         
                   korte terugblik en introductie van de dag
 
10:15         Frits Palmboom (Van Eesterenleerstoel, TU Delft)                    
                   stand van het onderzoek
       
11:00         koffie/thee
        
11:15          Landbouw, visserij & land-water relaties
                   Roel Doef (Rijkswaterstaat)
                   Miranda Reitsma (Reitsma Stedenbouw)
 
12:15          Stad & land-water relaties
                   Arjo Hof (Gemeente Almere)
                   Jikke Balkema (Waterschap Zuiderzeeland)
        
13:00         lunch

Middagprogramma

14:00         Natuur & land-water relaties
                   Kees de Lange (SBB Oostvaardersplassen)
 
14:45         Waterveiligheid & land-water relaties 
       
            Matthijs Kok
      
15:30         koffie/thee 
 
15:45         Groepsgesprek onder leiding van dagvoorzitter Joost Schrijnen
      
16:30        Afsluitende borrel
 

 
De Van Eesteren Leerstoel is mogelijk gemaakt door:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marrit Terpstra: