Copy
Ha ez az e-mail nem nyílik meg helyesen, kérjük kattintson ide: 
View this email in your browser
FSZK logója

EMBERI JOGOK
MÉLTÓSÁG
EGYENLŐSÉG
HOZZÁFÉRHETŐSÉG
BEFOGADÁS
e-Hírlevél | VI. évfolyam | 2014. november
Hazai és Nemzetközi Kapcsolatok Irodája
kerekesszékes idős asszony kutyávalElindult az Európai Bizottságtól pályázat útján elnyert „New dimension in social protection towards community based living” című pályázat. Az FSZK Nonprofit Kft. a Kézenfogva Alapítvánnyal konzorciumban valósítja meg a projektet, amelynek célja a bentlakásos szociális intézmények kiváltásához kapcsolódóan a szociális szolgáltatások megújítására vonatkozó szakmapolitikai javaslatok (reformok) elkészítése. A szakmapolitikai javaslatok a következő négy fő területre vonatkozóan készülnek majd el: pénzbeli juttatások és nem lakhatási támogatási szolgáltatások; finanszírozási rendszerek, különösen a személyre szabott és eredmény alapú finanszírozás; szolgáltatások szabályozása; valamint más szektorokkal való együttműködés (gyermekvédelem, idősgondozás). A projekt internetes oldala hamarosan elindul, amelyen a vállalt célokkal kapcsolatban további információk is elérhetők lesznek.
Honlap
Email
Hazai Támogatások Programirodája

Pályázatok - nyertes listák


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a bíráló bizottság javaslata alapján meghozta döntését az alábbi pályázatokhoz kapcsolódóan. A nyertes listák a www.fszk.hu oldalon olvashatóak.

CH2014 Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása
Beérkezett pályázatok száma: 97 db
Támogatott pályázatok száma: 91 db

AUT2014 Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása
Beérkezett pályázatok száma: 38 db
Támogatott pályázatok száma: 38 db

SZULO2014 Szülősegítő szolgáltatások támogatása
Beérkezett pályázatok száma: 67 db
Támogatott pályázatok száma: 36 db

SKK2014 Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
Beérkezett pályázatok száma: 18 db
Támogatott pályázatok száma: 8 db

FOF 2014 Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2014
Beérkezett pályázatok száma: 203 db
Támogatott pályázatok száma: 41 db


 

Hogy is van ez? – Újra tervezünk!


"Hogy is van ez? – Újra tervezünk!" címmel Keszthelyen 2014. november 13-14-én megtartott X. Országos Szociális Szakmai Konferencián Giflo H. Péter képviselte a Társaságot, ahol az FSZK jövőjéről tartott eladást. A szervezet egyedülálló tapasztalatain alapuló lehetőségekre hívta fel a figyelmet, melyeket a kormányzati és a civil szereplőkkel való együttműködésekre alapozva lehet valóra váltani. Ehhez a munkához rendelkezésre állnak a Társaságnál az elkötelezett és nagy tapasztalattal rendelkező munkatársak, valamint azok a közös értékek, melyek támogatják a mindennapi munkát.
Honlap
Email
RÉV Projektiroda

Záró rendezvény a RÉV projektben - Az érték bennünk van!


Czibere Károly beszédet mondKözel 5 milliárd forintot biztosított a magyar Kormány az Új Széchenyi Terv keretében rendszerszintű képzésfejlesztésre a szociális ágazatban, melynek során több mint 6200 ember kompetencia-felmérése, képzők, rehabilitációs szakemberek speciális képzése, valamint mintegy 4000 megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő dolgozó egyéni képzése valósult meg. 

A projekt célja a fogyatékossággal élő, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek növelése és integrációjának elősegítése. A három állami cégnél (FŐKEFE, KÉZMŰ, ERFO) megvalósult alapvető és szakmai képzések az ország valamennyi régiójában összesen 97 helyszínen voltak elérhetők. A képzőhelyszínek 85 százaléka vidéken, ezen belül 16 a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben található, ahol a képzések időtartama összesen több mint 98 ezer óra. 

A modellértékű projekt megteremtette a lehetőségét, hogy a jövőben más, akkreditáltan rehabilitációs foglalkoztatást végző cégek munkavállalói is bejárhassanak hasonló fejlődési pályát, képessé és motiválttá válva a nyílt munkaerőpiacra történő átlépésre, „tranzitálásra”. 

Ez a projekt gondoskodott a kapcsolódó szolgáltatásfejlesztésről is. Többek között arról, hogy országosan egységes és szakmailag hatékony metódus- és követelményrendszere legyen a foglalkozási rehabilitációnak és a nyílt munkaerőpiacra történő átvezetésnek. E gyökeres változás érdekében hozta létre a konzorciumvezető partner – Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. – az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központot, valamint megszervezték az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Szolgálatot, amely mintegy 70 szervezetet tömörít, 15 ezer érintett munkavállaló érdekében. A TMSZK Nonprofit Kft. tevékenysége nyomán kialakításra kerül egy integrált tudásmenedzsment portál, mely országos szakmai felületet biztosít valamennyi érintett munkaerő-piaci szereplő számára. 

A most lezáruló RÉV projekttel hazánkban immár az állami szociálpolitika hatékony gyakorlatává vált, hogy a megváltozott munkaképességű emberek piacképes tudást szerezhessenek, aminek segítségével egyre többen vállalhatnak munkát és nagyobb megbecsülést vívhatnak ki a társadalomban.

A mintegy kétszáz résztvevővel megrendezett záróeseményen előadást tartott dr. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő, továbbá személyes tapasztalatiról tartott beszámolót a képzésben részt vett megváltozott munkaképességű munkavállaló aki, azóta a nyílt munkaerőpiacon dolgozik. Élményeikről beszéltek diákok - közülük három fogyatékossággal élő - akik a projekt keretein belül megrendezett integrációs sportrendezvényen vettek rész, ahol egészséges és fogyatékkal élő középiskolás fiatalok a sztereotípiákat félretéve együtt sportolhattak.
Honlap
Email
Facebook
Nyolc Pont Projektiroda

Képzés és fejlesztés 


A kurzus résztvevői ülnek körbenAz ADOS képzés a projekt keretében október 22-24-ig valósult meg képesített ADOS trénerek vezetésével. Októberben megtörtént a képzéshez kapcsolódó konzultációk előkészítése, valamint novemberben megvalósult a konzultációs programnap. A résztvevők esettanulmány készítésével zárják a kurzust.


 

CAT-kit – Kognitív-Érzelmi Tréning


A tréning szórólap látható.A Cat-kit célja, hogy segítsen az autizmussal élőknek mélyebben megismerni társas és baráti kapcsolataikat, valamint segíteni önreflexiós készségeiket és mások szükségleteinek, szándékainak megértését. A projekt keretein belül a CAT-kit hazai gyakorlati adaptációja valósul meg és ennek kapcsán lezárult a felhasználásra vonatkozó megállapodás is.
 

„Autizmus-specifikus felnőtt életet támogató programok” megvalósítása


Programnap résztvevői ülnek több sorban és figyelnek az előadásraA program célja az autizmussal élő személyek felnőtt életre való felkészítésének segítése két intézményi program során. Az Ö.T.V.E.N. program során az önismeret, társas viselkedés és egészségnevelés területeken segíti a projekt a felkészítést. A Támogatott Életvitel Modellszolgáltatás Program során célunk a támogatott életvitel elősegítése. A programba kiválasztott, a köznevelés és a szociális ellátás területein működő intézmények képviselői számára a projekt munkatársai 2014. október 17-én tájékoztató programnapot tartottak. 

A projekt 10 intézmény számára nyújt képzést és támogatást. Az intézményi bevezetést öt szakértő támogatja, konzultáció és szakmai tanácsadás formájában. 

A workshop résztvevői körbeülnek az asztaloknál és figyelnekAz Ö.T.V.E.N. program intézményeinek szakemberei részt vesznek az „Autizmus-specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása” című térítésmentes képzésen, ezen felül a program bevezetéséhez szakmai segítségként megkapják az Ö.T.V.E.N. (Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés) című tanári kézikönyvet. 

A program részeként megrendezésre került egy két napos szakmai workshop november 14-én és 15-én. 
Ezt követi havi rendszerességgel egy-egy tematikus hálózati nap 2015. január, február, március, április hónapokban. A Támogatott Életvitel Modellszolgáltatás Program szakmai hátterét alkotó útmutató dokumentum 2014 novemberében elkészül és átadásra kerül a két kiválasztott intézmény számára.


 

Műhelymunkák a projektben  


Egy asszony prezentál a kivetítő előtt2014. október 17-én megrendezésre került a 3. Társkutató Programnap, melyen a projekt 27 bázisintézményének 39 munkatársa, valamint a projektben résztvevő támogatókutatók és autizmus szakértők vettek részt. A társkutatók beszámoltak a saját intézményi akciókutatásuk előrehaladásáról, melyre a szakértők autizmus és kutatás specifikus visszajelzéseket adtak. A támogatókutatók ismertették az akciókutatás további menetrendjét és a záró beszámoló megírásának szempontsorát.

 

Hálózatépítő programnapok


Munkacsoport körbeül egy asztalnál és tárgyalA Bázisintézmények szakembereinek szóló hálózatépítő programsorozat novemberben és decemberben tovább folytatódik. November 14-én, 21-én, december 5-én, és 12-én tartjuk meg a tematikus hálózatfejlesztő napokat. 
Fókuszban továbbra is a szakemberek és intézmények közötti hálózati együttműködés folyamatának segítése áll, személyre szabott támogatás megvalósításával.


 

AOSZ érdekvédelmi monitoring


2014. október hónaptól a megállapodásnak megfelelően kiegészült az AOSZ érdekvédelmi monitoring tevékenysége. Ennek részeként tematikus konzultációk segítik az AOSZ által delegált személy számára az egyes projektfejlesztések áttekintését és ahhoz kapcsolódva, a szülők és érintettek szempontjából történő javaslatok megfogalmazását, ezzel segítve a projekt szakmai megvalósítását.
Facebook
Honlap
Email
Oktatási és Szolgáltatásfejlesztési Csoport
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit KFT a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú „Nyolc Pont - Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja, szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt keretében támogatott – ingyenes –akkreditált 30 pontot érő továbbképzést hirdet:

„Autizmus-specifikus felnőtt életet támogató képzés (képzők képzése)” címmel
(Engedélyszám: T-05-044/2014 - 30 órás)

Autizmus-specifikus ismerettel és tapasztalattal rendelkező szakdolgozók számára támogatott életvitel módszertan oktatása.
Önálló életvitelre felkészítés, önellátás fejlesztése, képesség - és szükségletfelmérés, személyközpontú szolgáltatástervezés autizmussal élő személyek számára. A képzésben résztvevők képessé válnak a tanult ismeretek egyénre szabott gyakorlati alkalmazására felnőtt élet támogatása érdekében. A résztvevőket az egyéni szükségletfelmérés alapján azonosított, támogatást igénylő életviteli területek gyakorlatorientált formában történő fejlesztésére és segítésére készíti fel a képzés.
Célcsoport: Családsegítés, Fogyatékos személyek otthona, Gondozási központ, Fogyatékosok nappali intézménye, Fogyatékos személyek lakóotthona, Támogató szolgálat, Pszichiátriai gondozó Szakdolgozók és középvezetők számára egyaránt.

A megvalósítás ideje: 2015. január 6-tól 2015. január 31-ig.
Helyszíne: 1071 Budapest, Damjanich u. 4. (FSZK székhelye)

További részletek, a képzési felhívás és a regisztrációs felület az alábbi linken érhető el:
http://fszk.hu/felhivas-az-autizmus-specifikus-felnott-eletet-tamogato-kepzesre/


A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit KFT a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú „Nyolc Pont - Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja, szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt keretében támogatott – ingyenes – pedagógus akkreditált 60 pontot érő továbbképzésünket hirdet:

„Autizmus - specifikus ismeretek a köznevelésben” (60 órás)

A képzés célja: Alapfokú ismeretek nyújtása az autizmusról, meglévő ismeretek rendszerezése, új ismeretek szerzése, jártasságok, képességek kialakítása.  Autizmus-specifikus módszertan területén elméleti és gyakorlati felkészítés a szakiskolákban és a speciális szakiskolákban pedagógus munkakörben foglalkoztatott és a nevelő és oktató munkát segítő szakalkalmazottak részére.  A továbbképzés végére a résztvevők egységes szemlélettel tekintenek az autizmus spektrum zavar természetére, a specifikus módszertani megközelítésekre és elsajátítanak olyan technikákat, melyek alkalmazásával gyakorlati munkájuk során hatékonyan segítik a támogató intézményi környezet kialakítását, az autizmussal élő tanulók foglalkoztatásra történő felkészítését, készségeik fejlesztését és a tanulók elfogadását, befogadását az intézményi közösségben.

A megvalósítás ideje: 2014. december 13-tól 2015. január 31-ig.
Helyszíne: 8000 Székesfehérvár Gyümölcs utca 38., Érted Vagyunk Speciális Szakiskola  és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)

További részletek, a képzési felhívás és a regisztrációs felület az alábbi linken érhető el:
http://fszk.hu/felhivas-autizmus-specifikus-ismeretek-a-koznevelesben-cimu-kepzesre-szekesfehervar/
 
Honlap
Email
Közérdekű közlemények

FilmajánLÓ


Ló az erkélyen (Das Pferd auf dem Balkon) osztrák filmdráma (6)

A film plakátja„Mika mindig igazat mond, szereti a matekot az emberekkel egy kicsit távolságtartó, de az állatokkal jól megérteti magát. Egyéb tekintetben kis főhősünk olyan, mint a többi tíz éves, így leginkább álmait követi.  Egy napon különös dolgot vesz észre a kisfiú: Egy igazi lovat a szomszéd erkélyen. Álom és valóság találkozása ez és egy kalandos barátság kezdete.” 

A film történetének középpontjában egy tízéves kisfiú, Mika áll, aki az autisztikus zavarok közé tartozó Asperger-szindrómával él. Kiemelkedő matematikai tehetsége van, mindent észrevesz és képtelen hazudni, ugyanakkor nehezen teremt kapcsolatot emberekkel, és egyedül érzi magát. A filmalkotás meggyőző erővel, nagyszerű dramaturgiával mutatja be a nem átlagos gyerek és a ló gyógyerejű kapcsolatát. A rangos fesztiváldíjakkal kitüntetett, a szakma és a közönség által egyaránt elismert „Ló az erkélyen” szokatlan érzékenysége, mélysége és könnyedsége miatt német nyelvterületen a 2012. év családi filmje, valamint mondanivalója kapcsán feldolgozott iskolai téma lett, amihez külön munkafüzet is készült. Az általános uniformizálódás és a tökéletességet diktáló trendek korában különösen fontos a másként, nehézségekkel élő emberek elfogadása. A világ sokféleségét és annak szerethetőségét, az egyediség értékét éppen a gyerekekben kell elsőként tudatosítani, akik mind elfogadónak születnek, de később, a szocializációs hatások következtében lassan elveszítik ezt a természetes toleranciát. 

A „Ló az erkélyen” lényeges és különleges témájának köszönhetően az Autisták Országos Szövetsége, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség támogatását is élvezi. 
KIEMELT TÁMOGATÓ

Emberi Erőforrások Minisztériuma magyar címeres logója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
1071 Budapest, Damjanich utca 4.
Tel.: (+36 1) 450 3230, 450 3240 | Fax: (+36 1) 450 3235
Facebook
Honlap
Email
A Társaságot a Magyar Állam alapította abból a célból, hogy a fogyatékos személyek maradéktalan esélyegyenlőségének előkészítő folyamatát felkészült, elhivatott és professzionális szakembergárda támogassa. Szakmai programjaink megvalósítása során, a fogyatékosügy minél szélesebb körű társadalmi elfogadottsága érdekében és a ”semmit rólunk, nélkülünk“- elv alapján szorosan együttműködünk a fogyatékos személyek érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel, hazai és nemzetközi szakembereivel, intézményeivel. Hisszük, hogy a fogyatékos embereket ugyanazok a politikai, polgári, gazdasági, kulturális és szociális jogok illetik meg, mint nem fogyatékos társaikat. Küldetésünk, hogy tevékenységeinkkel elősegítsük e jogok érvényesülését.
Szerzői jog © FSZK Nonprofit Kft. 2014  Minden jog fenntartva.