Copy
Ha ez az e-mail nem nyílik meg helyesen, kérjük kattintson ide: 
View this email in your browser
FSZK logója

EMBERI JOGOK
MÉLTÓSÁG
EGYENLŐSÉG
HOZZÁFÉRHETŐSÉG
BEFOGADÁS
e-Hírlevél | 2015. január

FSZK Díj 2014


Simonics Benjámin kezében a FSZK Díj2014. december végén a Társaság akkori ügyvezetője, Farkas Edit másodszor adta át az FSZK Díjat, azzal a céllal, hogy elismerésben részesítse azon munkatársunkat, aki az adott évben tevékenységével a leghatékonyabban járult hozzá a Társaság szellemiségének, értékeinek képviseletéhez, mind a partnerek, környezet, mind a Társaság munkavállalói felé.
A munkatársak szavazatai alapján Simonics Benjamin a Hazai és Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának vezetője kapta az elismerést és a díjjal járó emlékplakettet.
Simonics Benjámin 2014 második félévétől vezeti a Hazai és Nemzetközi Kapcsolatok Irodáját, korábban az egyenlő esélyű hozzáférés témájában egy kiemelt projekt (TÁMOP 5.4.5) megvalósításában vállalt szerepet, mint koordinátor, majd szakterületi vezető. Benjámin leginkább kedvelt szakterületei a komplex akadálymentesítés témája, illetve a speciális segédeszközök ismerete, felhasználási lehetőségei. Ezen területek kapcsán számos érzékenyítő rendezvényen, esélyegyenlőségi napon, előadásokon vállalt aktív szerepet.
 
Magyar Jelnyelvi Programiroda

Továbbképzések jelnyelvi tolmácsok számára


Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi Főosztály jóváhagyásával –hivatkozva a 38/2011.(VI.29.) NEFMI rendelet a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről 4.§ előírásaira-  továbbképzési lista került összeállításra „Továbbképzések jelnyelvi tolmácsok számára” címmel, mely továbbképzési lista a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által elfogadásra került. Az EMMI tájékoztatása szerint, a lista bővítését tervezik. 
A képzésekkel, szakmai programokkal kapcsolatos bővebb felvilágosítást a képzést, programot indító szervezetek tudnak adni. 


Továbbképzések jelnyelvi tolmácsok számára


 

Jelnyelvi tolmácsszolgálatok elérhetősége


Az FSZK honlapján kialakításra került a 22 jelnyelvi tolmácsszolgálat földrajzi elhelyezkedését bemutató térkép. A tolmácsszolgálatok neve alatt –az egér ráhelyezésével- megjelennek a főbb elérhetőségi adatok (név, cím, telefonszám, e-mail, honlap). A városok melletti zöld pontra kattintva térképen is megtekinthető a tolmácsszolgálat adott városban való elhelyezkedése.

Térkép:
http://fszk.hu/wp-content/uploads/index.html


 

Tolmácsolás siketvak személyek számára


2014. október havi Hírlevelünkben tudósítottunk először a Siketvakok Országos Egyesülete által szervezett,  „Tolmácsolás siketvak személyek számára” című  90 órás képzésről. A képzés iránti nagy igény két csoport indítását tette szükségessé. Örömmel számolunk be, hogy a SVOE tájékoztatása szerint az első csoport elvégezte a képzést és sikeres záróvizsgát tett. A második csoport képzési ideje 2015. február közepéig tart.
Honlap
Email
Hazai Támogatások Programirodája

AUTMENTOR 2014 Pályázat

 
2014. december 23-án meghirdetésre került az Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása IV. című pályázati program. Azok az integráló köznevelési intézmények nyújthatják be pályázatukat, melyek megfelelnek a pályázati felhívásban részletezett feltételeknek. A megpályázható tevékenységek: mentorálás, eszközbeszerzés, képzésen történő részvétel, disszemináció. Benyújtási határidő: 2015. január 30. A teljes pályázati dosszié honlapunkról letölthető.
 

Pályázatok megvalósítás alatt

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a bíráló bizottság javaslata alapján meghozta döntését az alábbi pályázatokhoz kapcsolódóan. A nyertesekkel a szerződéskötés megtörtént, a támogatási összegek 2014. év végén átutalásra kerültek. Jelenleg a támogatott projektek megvalósítása zajlik. Valamennyi pályázat esetében Társaságunk munkatársai monitorozásokat fognak végezni a szúrópróbaszerűen kiválasztott szervezetek telephelyén. A támogatott programok megvalósítási határideje, a kedvezményezettekre vonatkozó elszámolási határidő a következő táblázatban olvasható:
 
Kód Név Beérkezett/
Támogatott pályázatok (db)
Megvalósítási határidő Elszámolási határidő
CH2014
Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása
 
97/91 2015. április 30. 2015. május 22.
AUT2014
Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása
 
38/38 2015. április 30. 2015. május 22.
SZULO2014
Szülősegítő szolgáltatások támogatása
 
67/36 2015. június 30. 2015. július 31.
SKK2014
Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
 
18/8 2015. június 30. 2015. július 31.
FOF 2014
Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2014
 
203/41 2015. május 31. 2015. június 20.
Honlap
Email
RÉV Projektiroda

Megkezdte működését az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ


A foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek már régóta szükségesnek tartották egy, a szakterület szereplőit összefogó, annak működését és fejlesztését rendszerszinten generáló szervezet létrehozását. Alapos tervezés után e hiánypótló divízió – az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ (OMK) - 2015. januárjában megkezdte működését.
 
Az OMK alaptevékenységét a hatékony és magas szakmai színvonalú foglalkozási rehabilitáció érdekében végzi, mely elsősorban a szakemberek támogatása révén valósul meg. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy minél több megváltozott munkaképességű személy találja meg a számára megfelelő munkalehetőséget. A módszertani központ tevékenysége folyamatosan nyomon követhető a http://revprojekt.hu/modszertani-kozpont oldalon.
 
Az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központnak az FSZK ad otthont, melynek működése 2015. március 31-ig a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiírt, AMSZ-2014 kódszámú pályázat finanszírozásával valósulhat meg.
Facebook
Honlap
Email
Nyolc Pont Projektiroda

Lezárult képzések

 
Autizmus-specifikus szakértőképzés
 
puzzles nyított könyvA 220 órás képzés 2014. novemberben lezárult. December 13-án az FSZK Pap Károly termében a képzési követelményeket 36 sikeresen teljesítő hallgató vehette át tanúsítványát a projektgazda ügyvezetőjétől.
Ezt követően a projekt eredményeként létrehozandó Országos Autizmus Koordinációs Központ (OAKK) tervéről adott tájékoztatást a munkacsoport szakterületi koordinátora.  A projektvezető a képzés résztvevőit a projektidőszak hátralevő részében összetartó tanácsadó hálózati feladatokról, lehetőségeiről beszélt. Január 15-ig várjuk a szakértőképzésen végzettek jelentkezését a június végéig zajló tanácsadói együttműködésre.
 
Az „Autizmus – specifikus ismeretek a köznevelésben” című képzés Nyíregyházán lezárult, Székesfehérváron várhatóan január 31-én ér véget.

képzési helyszín résztvevőkkel és oktatóvalA pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált, 60 órás képzés nyíregyházi résztvevői megkapták a tanúsítványokat. Az oktatás során a résztvevők olyan autizmus specifikus ismeretekre tehettek szert, amit a tanulókkal végzett, mindennapi munkájukban eredményesen használhatnak: többek között az autizmus szempontú akadálymentesítésről, és a protetikus környezet kialakításának szempontjairól tanulhattak. A képzésben zajló szemléletformálás eredményeként a szakemberek az autizmussal élő személy igényeire, szükségleteire fókuszáló beavatkozásokra lesznek képesek.

Az „Autizmus – specifikus ismeretek a korai felismerésben” című, debreceni helyszínen zajló képzés november 30-án zárult. A teszt sikeres teljesítése után 14 fő (pszichiáter, pszichológus védőnő) kapott tanúsítványt.

Az „Autizmus – specifikus ismeretek a korai fejlesztésben” című, budapesti képzés is befejeződött. A résztvevők záró dolgozataikat határidőre beküldték, jelenleg zajlik az értékelés. A nagy érdeklődésre való tekintettel, tavasszal ezt a képzést újra meghirdetjük.


Folyamatban lévő képzések

 
résztvevők és oktatókJanuár 6-án elindult az Autizmus-specifikus felnőtt életet támogató képzésünk. A képzés első napját Gruiz Katalin, a témában gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakértő tartotta. Előadásának központi témája az egyénre szabott, személyközpontú, rugalmas támogatás megvalósítása fogyatékossággal élő személyek részére.

Január 7-én folytatódott a képzés amelyen szociális területen dolgozó szakemberek vesznek részt. Autizmus alapismeretekről és autizmus-specifikus felmérésekről esett szó, Farkas Gyöngyi gyógypedagógus, témavezető előadásában, majd Német-Mikes Andrea beszélt az autizmus-specifikus szükségletfelmérésről. A képzés január 20 és 21-én folytatódik, amelynek témái az egyénre szabott tervezés és támogatott döntéshozatal.


Előkészítés alatt álló képzések
 

Az „Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban” című hagyományos képzés akkreditációja sikeres volt, a pécsi helyszínű képzés felhívása megjelent. Az oktatás 2015. február 20-21 és március 5-6 napokon fog megvalósulni.
A miskolci helyszínű képzés felhívása január-februárban várható.
A „Autizmus-specifikus szülői kompetenciafejlesztés” c. hagyományos képzés akkreditációja sikeres volt. A képzés felhívása januárban jelenik meg, az időpontok egyeztetése zajlik.
 
Az „Autizmus-specifikus mentorszülő képzés” akkreditációja szintén sikeres volt, a felhívás kidolgozás alatt van, várhatóan január-februárban megjelenik. 2015 tavaszára várható a képzés megvalósítása.
Az „Autizmus-specifikus egészségnevelés curriculum alkalmazása” című 30 órás akkreditált budapesti képzésünk felhívása előreláthatólag 2015 januárjában jelenik meg, a képzés március elején várható.

Képzéseinkre várjuk jelentkezéseiket!

 

„Autizmus-specifikus felnőtt életet támogató programok” megvalósítása

 
A program keretében a bevont autizmussal élő gyermekek, fiatalok, felnőttek felmérései és az ezt követő tervezések lezajlottak. Január 31-én megrendezésre kerül az első Hálózati nap, autizmus szempontú tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek témában.
 

Bázisintézmények


A decemberben lezárult a hálózatépítő programnapok sorozata, melyen a résztvevők többek között visszajelzést adtak a bázisintézményi akciók megvalósításáról. A tapasztalatok megosztása mellett az intézményközi és a szakemberek közötti kapcsolatok további építésének lehetőségeiről is szó esett. A találkozón a tréner főként a jövőbeni folytatást, és annak lehetséges kereteit helyezte a fókuszba. Egyre nyilvánvalóbb, hogy az OAKK (Országos Autizmus Koordinációs Központ) egyik fontos feladata lesz a már kialakult szakmai kapcsolatok és együttműködések továbbfejlesztése.
Facebook
Honlap
Email
Oktatási és Szolgáltatásfejlesztési Csoport
A TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú „Nyolc Pont - Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja, szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt keretében támogatott – ingyenes – akkreditált 30 pontot érő továbbképzésünk
 
Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban
(Engedélyszám: T-05-067/2014- 30 órás)
 
Autizmus-specifikus alapismeretek oktatása olyan szociális területen dolgozó szakemberek számára, akik mindennapi munkájukban autizmussal élő személyek támogatását végzik.

A képzés elvégzésével a résztvevők általános ismereteket szereznek az autizmusról, az autizmusban sérült területekről, a fejlesztési lehetőségekről, gyakorlatorientált autizmus-specifikus módszerekről, az akadálymentesítés aspektusairól és az önállósági készségek kialakulásának és megerősödésének támogatásáról, a felnőttkorra való felkészülésről. A képzés résztvevői áttekintést kapnak jogi témában. A tanfolyam gyakorlatorientált, az ismereteket interaktív előadásokon és változatos munkaformákat alkalmazó kiscsoportos foglalkozásokon sajátíthatják el a résztvevők.

Családsegítés, Fogyatékos személyek otthona, Gondozási központ, Fogyatékosok nappali intézménye, Fogyatékos személyek lakóotthona, Támogató szolgálat, Pszichiátriai gondozó Szakdolgozók és középvezetők számára egyaránt.
 
Célcsoport: Családvédelem, családgondozás - Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja - Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása - Gyermekjóléti alapellátás - Gyermekvédelmi szakellátás -  Egyéb: támogató szolgálat területeken dolgozó szakdolgozók és vezetők, tanácsadók számára egyaránt.
 
A megvalósítás ideje: 2015. február  20-tól 2015. március 6-ig.
Helyszíne: Pécs
 
További részletek, a képzési felhívás és a regisztrációs felület az alábbi linken érhető el:
http://fszk.hu/felhivas-autizmus-specifikus-ismeretek-a-szocialis-alap-es-szakellatasban-c-kepzesre-pecs/
Honlap
Email
KIEMELT TÁMOGATÓ

Emberi Erőforrások Minisztériuma magyar címeres logója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
1071 Budapest, Damjanich utca 4.
Tel.: (+36 1) 450 3230, 450 3240 | Fax: (+36 1) 450 3235
Facebook
Honlap
Email
A Társaságot a Magyar Állam alapította abból a célból, hogy a fogyatékos személyek maradéktalan esélyegyenlőségének előkészítő folyamatát felkészült, elhivatott és professzionális szakembergárda támogassa. Szakmai programjaink megvalósítása során, a fogyatékosügy minél szélesebb körű társadalmi elfogadottsága érdekében és a ”semmit rólunk, nélkülünk“- elv alapján szorosan együttműködünk a fogyatékos személyek érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel, hazai és nemzetközi szakembereivel, intézményeivel. Hisszük, hogy a fogyatékos embereket ugyanazok a politikai, polgári, gazdasági, kulturális és szociális jogok illetik meg, mint nem fogyatékos társaikat. Küldetésünk, hogy tevékenységeinkkel elősegítsük e jogok érvényesülését.
Szerzői jog © FSZK Nonprofit Kft. 2015  Minden jog fenntartva.