Copy
Dit is de tiende nieuwsbrief over het sociaal domein in de regio Maastricht-Heuvelland. 
Bekijk deze mail in uw browser.
Header Sociaal Domein Nieuwsbrief

Dit is de tiende nieuwsbrief van Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland. De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul werken in deze regio samen aan de transformatie van het sociaal domein. 

Via deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan actuele zaken. Wij informeren u over een jongerencentrum in Gulpen-Wittem en u leest meer over het werk van een praktijkondersteuner Jeugd in Eijsden-Margraten. Verder zien we hoe het project JOGG handen en voeten krijgt in Meerssen en Valkenburg en we berichten over de regionale werkconferentie 'Veranderingen in dagbesteding en respijtzorg' die 9 maart plaatsvindt in Maastricht.   

We wensen u veel leesplezier!

Jongerencentrum Galaxy

Samen gamen, een potje poolen of alleen een colaatje drinken. In jongerencentrum Galaxy in Gulpen zijn elke dinsdag- en woensdagavond de deuren geopend voor jongeren die iets leuks willen beleven. Sander Schins (23) zet zich hier actief  voor in.

Sander zorgt voor actie in Gulpen!

Schakel tussen jeugd, huisarts en gemeente
 

De Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)-Jeugd vangt vragen over opvoeding en gedrag op en is een verbindende schakel tussen huisartsen en de gemeente.


 

Lees hoe Eline bruggen slaat!


 

Maastricht versoepelt declaratieregelingen

Inwoners van de gemeente Maastricht die gebruik maken van een tegemoetkoming in de kosten van sociale en culturele activiteiten of kosten van schoolgaande kinderen, hoeven voortaan geen betalingsbewijzen meer te overleggen.

Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem maakt het verschil
 

Dankzij de hulp van vrijwilligers kunnen meer mensen meedoen in de samenleving. Dat is waardevol voor degene waar iemand zich voor inzet, maar ook voor de vrijwilliger zelf.

 

JOGG in Meerssen en Valkenburg aan de Geul

De gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul vinden een gezonde leefstijl voor jongeren belangrijk. Daarom zijn ze aangesloten bij JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht.

De gemeente Eijsden-Margraten begeleidt met de projecten Buurtteam en Kringloopwinkel mensen naar een betaalde baan.
 
Op donderdag 9 maart 2017 organiseren de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland een werkconferentie 'Veranderingen in de dagbesteding en respijtzorg'.

Zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, zorgverzekeraars, cliëntvertegenwoordigers, raadsleden, bestuurders, beleidsmedewerkers en uitvoerders van gemeenten gaan tijdens deze conferentie met elkaar in gesprek over kansen en knelpunten in de veranderende context van dagbesteding en respijtzorg.

 
Copyright © 2017 Sociaal Domein | Maastricht Heuvelland

Bijdragen Eijsden-Margraten: tekst Facet&, fotografie: Johannes Timmermans
Bijdrage Werkconferentie 9 maart: fotografie Robert Lambrix/Facet&


Sociaal Domein | Maastricht Heuvelland
p/a Postbus 1992
Maastricht, 6201BZ
Netherlands

Add us to your address book


afmelden nieuwsbrief | gegevens aanpassen 

Forward