Copy
Toon deze e-mail in je browser
7 januari 2021
 
Nieuwsbrief
Gezond ouder worden

 
Voorwoord

Geachte collega’s in regio Gelderland-Zuid,
 
Hierbij de 2e uitgave van de nieuwsbrief ‘Gezond Ouder Worden'. In tijden van corona gaat veel toch gewoon door! Er is weer veel nieuwe informatie te melden. Mooie projecten in Buren en Druten, die ook veel aandacht in de media kregen. Maar ook regionale en landelijke ontwikkelingen.
 
Mocht u een collega willen attenderen op deze nieuwsbrief, dan kunt u deze doorsturen met de opmerking dat zij zich kunnen aanmelden via deze link. Vanwege AVG mogen wij niet ongevraagd zélf mensen toevoegen aan de verzendlijst.
 
Rest ons u een voorspoedig 2021 te wensen!
Maaike Geertzen
Nancy Albertz
 

Met een verrassend bewaarblik de winter door...

In de gemeente Buren krijgen 65+ ers die extra aandacht kunnen gebruiken het ‘Burense bewaarblik’. Door het blik is er maandelijks contact met een vrijwilliger. De ontvangers krijgen elke maand een verrassing en een kaart met tips om (positief) gezond te blijven. Het gaat over allerlei onderwerpen: goed contact, goed bewegen en bijvoorbeeld ‘goed van boven’ (geheugen). De kaarten bevatten een ervaringsverhaal, tips, een concrete actie en een verrassing. Lees meer

Ook een werkgroep 'Gezond Ouder Worden in Druten'

In het overleg Langer Zelfstandig Wonen te Druten, steken professionals de koppen bij elkaar om te komen tot relevante verbeteringen voor dit thema. Een uitdrukkelijke wens was om een werkgroep op te richten die gezond ouder worden in Druten makkelijker maakt. Deze werkgroep bestaat uit zo’n 10 professionals en inwoners vanuit uiteenlopende organisaties. Lees meer

Fietsfilms voor ouderen in Nijmegen
Mooi initiatief voor ouderen die door de corona crisis nog weinig mogelijkheden hebben om zelf even naar buiten te gaan. Zij worden via de computer langs mooie routes in Nijmegen geleid en kunnen eventueel op een hometrainer meefietsen. De films starten en eindigen met een aantal oefeningen. Meer weten? Kijk op www.buitenblik.com

Website Valwijzer vernieuwd! 
In opdracht van het doelgroeppanel van Netwerk 100 is samen met een aantal ouderen een website gemaakt met tips om vallen te voorkomen. Deze website is vernieuwd en ondergebracht bij de organisatie Sterker.
Verwijs gerust naar deze site!
U komt er via:
www.valwijzer.info
www.langerthuisnijmegen.nl/valwijzer
www.langerthuisnijmegen.nl/veilig-wonen/vallen-voorkomen  
Campagne: de waarde van ouder worden
Het ministerie van VWS is deze nieuwe campagne gestart. Voordelen en waarden van het ouder worden via mooie portretten geschetst. “Nooit eerder hebben we zoveel 75-plussers in Nederland gehad. Zoveel levenservaring is waardevol én levert uitdagingen op. Daarom moeten we daarover nadenken met de hele samenleving. Zo zorgen we er samen voor dat ouder worden ook in de toekomst van grote waarde blijft.".  
Sessies conferentie ouderen langer thuis terug te zien
Misschien was u er ook online bij, op 25 november jongstleden, samen met 3200 anderen? Een goed georganiseerd congres, met veel interessante sessies. U kunt deze 60 lezingen, workshops en gesprekken nu allemaal terugkijken via deze link
Facebook
Twitter
Website
YouTube
Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich inschrijven? Dat kan via deze link
Stuur deze nieuwsbrief door Stuur deze nieuwsbrief door
Copyright © 2021 GGD Gelderland-Zuid, All rights reserved.


uitschrijven van deze lijst    mijn inschrijvingen beheren