Copy
Toon deze e-mail in je browser

AMPHI-InFO

Infectieziekten Facts & Outputs
Jaargang 7 | Nummer 2 | April 2022

Voorwoord

 
Beste collega’s van AMPHI-Infectieziekten GGD’en,

Deze nieuwsbrief begint met het leuke bericht dat Daphne Reukers op vrijdag 1 april jl  gepromoveerd is. Tevens lees je ook een verwijzing naar een publicatie van haar waarin ze uit de data van 8 Nederlandse studies de lange termijn impact van QVS en chronische Q-koorts in kaart heeft gebracht. Verder nog een tweetal berichten over nieuw te starten onderzoek van GGD Hart voor Brabant en GGD IJsselland, en een terugblik op de recente tele-ARERNA.

Lees ze!


Groet 
Jeannine Hautvast

Nieuwsbericht: promotie  Promotie Daphne Reukers – ‘Long-term impact of Q fever sequelae'

 
Op 1 april jl. heeft Daphne Reukers haar proefschrift getiteld ‘Long-term impact of Q fever sequelae’ heel mooi heeft verdedigd in de Aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen. AMPHI heeft voor dit onderzoek een subsidievoorstel ingediend bij de Stichting Q-support, en na goedkeuring heeft Daphne deze studie uitgevoerd.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de AMPHI website  

Publicatie: De lange termijn impact van Q-koorts op fysiek en psychosociaal functioneren .

D. Reukers et al, Plos one, 2022

In dit onderzoek (de Meta-Q studie) werd data van 8 Nederlandse studies opnieuw geanalyseerd om de impact van Q-koorts op fysiek en psychosociaal functioneren in kaart te brengen. De trends op korte en de lange termijn zijn onderzocht in drie groepen: patiënten met het Q-koorts vermoeidheidssyndroom (QVS), patiënten met chronische Q-koorts en overige Q-koorts patiënten.

Lees verder...

Startbericht: Hoe is het gesteld met de hygiëne op kinderdagverblijven in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland? 


Halverwege 2022 start de GGD Hart voor Brabant, samen met de vijf Zuid-Nederlandse GGD’en, met een herhaalmeting van de hygiënestatus in kinderdagverblijven. De IRIS, zoals ontwikkeld in het I-4-1-Health project, wordt toegepast. We hebben daarna beter zicht op de hygiënestatus, waardoor we als GGD’en specifieker kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld voorlichting.

Lees verder..

Startbericht: Infectiepreventie in dagvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking 


Team Infectieziektebestrijding werkt samen met onderzoekers van GGD IJsselland en zorginstellingen, die dagvoorzieningen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, aan een oriënterend onderzoek m.b.t. infectiepreventie in 2022 en afrondend in 2023. Wij hopen hiermee een duidelijk inzicht te krijgen in de mate van kennis, praktijkervaring en behoefte in infectiepreventie.

Lees verder..

Tele-ARENA 5 april '22


In de Tele-ARENA van 5 april 2022 werden twee projecten gepresenteerd. Judith Buitenhuis (GGD Twente) verzorgde een presentatie over ‘Maatregelen tegen teken bij groeninrichting en -beheer’. Zij presenteerde de uitkomsten van de beoordeling van een expert-panel op de bestaande kennis en adviezen (nationaal en internationaal) naar teken maatregelen.  In de tweede presentatie werden deelnemers geïnformeerd over het project ‘Met Boer en Verstand’ waarbij gekeken is naar de relevantie en haalbaarheid van maatregelen ter preventie van zoönose in de veehouderij. Deze presentatie werd gegeven door Paulien Tolsma, arts M&G profiel Infectieziektebestrijding, GGD BZO.

De presentatie en audio opname zijn terug te vinden op de website

Agenda

 

LIVE ARENA

Donderdagmiddag 23 juni 2022 (meer informatie over tijd en locatie zal later volgen)


TELE-ARENA van 12.00 – 13.00 uur


Data tele-ARENA 2022
Dinsdag 4 oktober (onderwerp volgt)
Donderdag 1 december (onderwerp volgt)
Aanmelden voor de AMPHI-InFO?

Heeft u zich nog niet aangemeld maar bent u wel geïnteresseerd om deze nieuwsbrief met informatie over AMPHI-Infectieziekten te ontvangen?  Klik hier om uzelf in te schrijven 
Copyright © 2022 Radboudumc HP149, All rights reserved.


uitschrijven van deze lijst    mijn inschrijvingen beheren