Copy
Toon deze e-mail in je browser

AMPHI-InFO

Infectieziekten Facts & Outputs
Jaargang 6 | Nummer 3 | September 2021

Voorwoord

 
Beste collega’s van AMPHI-Infectieziekten GGD’en,

Bij deze ontvangen jullie een nieuwsbrief, waarin weer een update over de onderzoeken bij AMPHI-Infectieziekten. Waarbij jullie meer informatie kunnen vinden over een onderzoek over de verspreiding van SARS-Cov-2 bij arbeidsmigranten, dat van start gegaan is. En daarnaast worden de uitkomsten van een publicatie over risicofactoren over rabiës blootstelling bij reizigers beschreven en ook van een publicatie over het beloop van long-COVID. Naast deze leesinformatie, wil ik graag het goede nieuws aankondigen dat Stijn Raven, arts M&G bij GGD regio Utrecht, op 1 oktober om 14.00 uur zijn proefschrift ‘Optimizing hepatitis B prevention and control’ zal verdedigen bij de Universiteit van Maastricht. Hij heeft zijn onderzoek uitgevoerd bij zowel de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, als bij onze werkplaats AMPHI. Wie de verdediging wil bijwonen, kan dat doen via de livestream.

Veel leesplezier, groet Jeannine
 

Startbericht: Transmissieroute en attack rate bij SARS-CoV-2-uitbraken in bedrijven met arbeidsmigranten

 
Bedrijven waar arbeidsmigranten werken, zoals de land- en tuinbouw en logistieke sector, blijken kwetsbaar voor SARS-CoV-2-uitbraken. Middels dossieronderzoek wordt inzicht verkregen in voorspellers van de omvang en verspreidingswijze van SARS-CoV-2-uitbraken in bedrijven in Gelderland-Zuid tussen oktober 2020 en juni 2021. De uitkomsten dragen bij aan evidence-based infectiepreventiebeleid in deze sectoren.

Lees verder..   

Publicatie: Rabies risk behaviour in a cohort of Dutch travel clinic visitors: A retrospective analysis

M. Croughs et al, Travel Medicine and Infectious Disease, 2021

De toegenomen vraag naar rabiës postexpositieprofylaxe deed ons afvragen of de adviezen over rabiëspreventie, vóórafgaand aan de reis, verbeterd kunnen worden. Godelief van den Hoogen (voorheen werkzaam bij GGD West-Brabant) onderzocht in samenwerking met het RIVM en 3 GGD-en de incidentie en de onafhankelijke voorspellers van potentiële rabiës blootstelling bij reizigers naar een rabiës-endemisch land.

Lees verder..

Publicatie: Post-acute and long-COVID-19 symptoms in patients with mild diseases: a systematic review

S. van Kessel et al, Family Practice, 2021

Het doel van dit literatuur onderzoek was om een overzicht te geven van de aard en frequentie van aanhoudende klachten die patiënten ervaren na een milde COVID-19 infectie (d.w.z. patiënten die uitsluitend extramuraal zijn behandeld zonder ziekenhuisopname).

Lees verder...

Tele-ARENA 21 september '21


Dit keer stond de Tele ARENA in het teken van Systematische Reviews. In de eerste presentatie informeerde huisarts en CB arts Dr. Floris van de Laar ons over de wereld van Reviews; Wanneer en hoe? Dat een systematisch review een lezer snel veel relevante informatie geeft werd vervolgens toegelicht met een praktijkvoorbeeld. Daphne Bussink, promovenda presenteerde haar systematische literatuuronderzoek naar het concept Twijfel over vaccineren oftewel Vaccine Hesistancy. 

Agenda

 

TELE-ARENA van 12.00 – 13.00 uur

Data tele-ARENA 2021
dinsdag 16 november
 

Congressen

ESCAIDE Online
16-19 november
Aanmelden voor de AMPHI-InFO?

Heeft u zich nog niet aangemeld maar bent u wel geïnteresseerd om deze nieuwsbrief met informatie over AMPHI-Infectieziekten te ontvangen?  Klik hier om uzelf in te schrijven 
Copyright © 2021 Radboudumc HP149, All rights reserved.


uitschrijven van deze lijst    mijn inschrijvingen beheren