Copy
Toon deze e-mail in je browser

AMPHI-InFO

Infectieziekten Facts & Outputs
Jaargang 6 | Nummer 2 | Juni 2021

Voorwoord

 
Beste collega’s van de AMPHI-Infectieziekten GGD’en,

Deze AMPHI-InFO presenteert van twee AMPHI-gerelateerde onderzoeken hun uiteindelijke publicaties. Eén van GGD Hart voor Brabant over de ontwikkeling van een campagne om gezondheidsklachten door deelname aan survival-, modder- en obstakelruns te voorkomen.  De andere publicatie is van GGD Gelderland-Midden en Twente over consultatie en chlamydia positiviteit van cliënten van etnische minderheden bij de poli’s van de CSG’s.  

Verder is recent de online keuzehulp voor coronavaccinatie gelaunched, waarover meer in deze AMPHI-InFO geschreven is.

En als laatste het mooie nieuws dat emeritus hoogleraar Koos van der Velden, die aan de wieg van AMPHI gestaan heeft, op Koningsdag een koninklijke onderscheiding ontving, en wel als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (zie nieuwsbericht).


Groet Jeannine

Publicatie: Run Dirty, Stay Healthy 

E. den Boogert et al, Infectieziekten Bulletin, 2020

In 2019 ontwikkelden Team Infectieziektebestrijding een voorlichtingscampagne voor deelnemers van survival-, modder- en obstakelruns met de slogan ‘Run Dirty, Stay Healthy!’ We vinden het super dat mensen deze uitdaging aangaan, maar er zijn ook risico’s. De campagne vertelt wat deelnemers zelf kunnen doen om risico’s te verkleinen. #monddicht #goedafspoelen #drinkwater.

Lees verder..   

Publicatie: Consultation rate and chlamydia positivity among ethnic minority clients at STI clinics in the Netherlands

S. Ostendorf et al, PlosOne, 2021

Etnische minderheden zijn een risicogroep voor SOA’s. Maar hoe vaak zien we etnische minderheden op de SOA-poli en is dat meer of minder dan we kunnen verwachten op basis van het aantal inwoners in de regio? En zien we dan ook meer seksueel overdraagbare aandoeningen in deze groep?

Lees verder..
Recent is de online keuzehulp voor coronavaccinatie gelaunched. Deze keuzehulp is bedoeld voor mensen die twijfels of vragen hebben over coronavaccinatie; zij kunnen via deze keuzehulp meer informatie vinden en daarnaast hun afwegingen op een rij zetten. De keuzehulp is ontwikkeld door TNO in samenwerking met Radboudumc/AMPHI. 

Tele-ARENA 18 maart '21


Tijdens de Tele ARENA van 18 maart werden de deelnemers geïnformeerd over de COco-studie, COVID-19 bij niet-medische contactberoepen. Een prospectieve cohortstudie naar SARS-CoV-2 antistoffen (seroprevalentie) bij kappers en horecapersoneel. De presentatie werd gegeven door Dymphie Mioch, gezondheidsonderzoeker bij GGD West Brabant. Gevolgd door een reflectie op gehanteerde methode van het onderzoek door Ellen van Jaarsveld, epidemioloog bij het Radboudumc. 
 

Tele-ARENA 10 juni '21


De tele-ARENA van 10 juni stond in het teken van vaccinaties voor adolescenten. Neeltje Sins, jeugdarts en aios M&G, bij GGD West-Brabant presenteerde over onderzoek op een middelbare school, waarin zij  via kwalitatief onderzoek verkende wat jongeren nodig hebben om tot een weloverwogen vaccinatiekeuze te komen. Vervolgens presenteerde Francis Konings, arts M&G jeugdarts, ook bij GGD West-Brabant, over de project ‘Aandacht voor vaccinaties en infectieziekten op de middelbare school in combinatie met vaccineren op  de schoollocatie: haalbaar, gewenst en leidend tot  bewuste besluitvorming?’.


De presentaties en audio-opname zijn terug te vinden op de website

Agenda

 

TELE-ARENA van 12.00 – 13.00 uur

Data tele-ARENA 2021
dinsdag 21 september
dinsdag 16 november
 
Aanmelden voor de AMPHI-InFO?

Heeft u zich nog niet aangemeld maar bent u wel geïnteresseerd om deze nieuwsbrief met informatie over AMPHI-Infectieziekten te ontvangen?  Klik hier om uzelf in te schrijven 
Copyright © 2021 Radboudumc HP149, All rights reserved.


uitschrijven van deze lijst    mijn inschrijvingen beheren