Copy
Toon deze e-mail in je browser

AMPHI-InFO

Infectieziekten Facts & Outputs
Jaargang 6 | Nummer 4 | December 2021

Voorwoord

 
Beste collega’s van AMPHI-Infectieziekten GGD’en,

Bijna aan het einde van 2021 nog een uitgebreide AMPHI-InFO voor jullie. Ik hoop dat jullie tussen al het harde werk door, toch even tijd hebben deze nieuwsbrief open te slaan. Hierin kun je lezen over de promotie van Stijn Raven en meer informatie over het promotie-onderzoek CHOICE van Daphne Bussink, waarvoor we GGDen willen werven voor deelname. Daarnaast kun je de resultaten lezen van 3 onlangs gepubliceerde studies, waar AMPHI bij betrokken was, namelijk over determinanten van HPV-vaccinatie acceptatie, over het delen van testuitslagen van soapoli’s met de huisarts en over infectiepreventie in de thuiszorg.
Aan het einde van de AMPHI-InFO staan alle data van de tele-ARENA’s van 2022 en we willen voor volgend jaar ook weer een live ARENA plannen, maar die datum volgt later!

Groet 
Jeannine Hautvast

Promotie Stijn Raven - ‘Optimizing hepatitis B prevention and control’ 

 
Op 1oktober jl. heeft Stijn Raven zijn proefschrift getiteld ‘Optimizing hepatitis B prevention and control’ op zeer kundige wijze verdedigd in de Aula van Maastricht Universiteit. Dit promotie-onderzoek werd door Stijn uitgevoerd in samenwerking met 3 Academische Werkplaatsen, waaronder AMPHI. Een belangrijk onderzoek van zijn promotie-onderzoek betrof de RESPONS-studie, waarvoor vele GGD’en data hebben aangeleverd; dank daarvoor!

Zie ook het nieuwsbericht op de AMPHI website..  

Startbericht: Het CHOICE onderzoek over vaccinatietwijfel is gestart! 


Het CHOICE onderzoek over twijfel bij ouders over vaccinaties voor kinderen is gestart. Met dit onderzoek willen we middels een vragenlijst meer weten over hoe ouders zich voelen in hun keuze om te vaccineren en wat hierin belangrijk is. We zijn nu bij 1 GGD gestart, maar willen graag uitbreiden naar meer GGD’en.

Lees verder..

Publicatie: Determinants of HPV-vaccination uptake and subgroups with a lower uptake in the Netherlands

A.C. de Munter et al, BMC Public Health, 2021

Uit onderzoek van GGD Gelderland-Zuid, RIVM, Radboudumc en GGD GHOR Nederland blijkt dat meisjes vaker een lagere HPV-vaccinatieacceptatie hebben als hun ouder(s) geboren zijn in Marokko of Turkije, ze in een wijk wonen met een lage SES en/of ze of in een gemeente wonen waarin meer gestemd wordt op SGP en/of ChristenUnie. Bij het onderzoek is ook een factsheet gemaakt. 

Lees verder...

Publicatie: Willen bezoekers van soapoli’s testuitslagen delen met de huisarts?

L. Overtoom et al, Huisarts en wetenschap, 2021

Wanneer iemand een bezoek brengt aan de soapoli van de GGD worden diens soatestuitslagen in principe niet met de huisarts gedeeld. Zo kan de cliënt, die vaak tot een kwetsbare doelgroep behoort, anoniem blijven en de GGD laagdrempelig blijven bezoeken. De vraag is of cliënten de soatestuitslagen wel geheim willen houden voor hun huisarts. Bovendien zit deze werkwijze de continuïteit van de huisartsenzorg in de weg. 

Lees verder...

Publicatie: Exploring infection prevention practices in home-based nursing care: a qualitative observational study

B. Wendt et al, International Journal of Nursing Studies, 2021

In deze studie werd middels uitvoerig observationeel onderzoek de praktijk van infectiepreventie in de thuiszorg in kaart gebracht, waaruit bleek dat deze suboptimaal is. Daarnaast zijn belemmerende en bevorderende factoren gevonden die hier een belangrijke rol in spelen.

Lees verder...

Tele-ARENA 16 november '21


Deze interactieve Tele-ARENA ging over confounding en effectmodificatie. Er werd ingegaan op hoe een gevonden associatie tussen determinant en een uitkomst in epidemiologisch onderzoek beïnvloed kan worden. Naast de ware associatie kan er in onderzoek namelijk sprake zijn van  beïnvloeding door bias, confounding, effect modificatie of toeval. Na een uitleg van Ellen van Jaarsveld, epidemioloog Radboudumc gingen de deelnemers zelf in groepjes oefenen. De presentatie en audio opname zijn terug te vinden op de website. Ook vind je hier de opdracht met bijbehorende antwoorden die gebruikt is in de Tele-ARENA. 

Agenda

 

TELE-ARENA van 12.00 – 13.00 uur

Data tele-ARENA 2021
Donderdag 20 januari (onderwerp volgt)
Dinsdag 5 april  (onderwerp volgt)
Dinsdag 4 oktober (onderwerp volgt)
Donderdag 1 december (onderwerp volgt)
Aanmelden voor de AMPHI-InFO?

Heeft u zich nog niet aangemeld maar bent u wel geïnteresseerd om deze nieuwsbrief met informatie over AMPHI-Infectieziekten te ontvangen?  Klik hier om uzelf in te schrijven 
Copyright © 2021 Radboudumc HP149, All rights reserved.


uitschrijven van deze lijst    mijn inschrijvingen beheren