Copy
Bekijk deze mail in uw browser
Nieuwsbrief voor partners van Veilig Thuis Gelderland-Zuid
19 januari 2017
Veilig Thuis is het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De slachtoffers op wie Veilig Thuis zich richt, zijn van alle leeftijden. In het bijzonder de kwetsbare groep van jonge en oude mensen. Een melder kan een hulpverlener of naaste zijn van een (mogelijk) slachtoffer. Veilig Thuis is dagelijks bereikbaar: 0800-2000.
Bijeenkomst met de wijkteams op 15 december 2016
Ruim 100 professionals uit de sociale wijkteams van de regio Gelderland-Zuid ontmoetten elkaar in Druten op 15 december 2016. De grote opkomst onderstreepte het belang van de bijeenkomst: er is veel behoefte aan duidelijkheid over rollen en taken. En aan het leren kennen van elkaar. Een geslaagde middag met leerzame interacties. Lees verder
JBG-collega's definitief in dienst bij de GGD
Alle Veilig Thuis-collega’s die nog bij Jeugdbescherming Gelderland (JBG) in dienst waren, zijn per 1 januari jl. definitief overgegaan naar de GGD, waar Veilig Thuis onderdeel van uitmaakt. Op dinsdag 10 januari was er een officieel moment met het voltallige personeel. Lees verder
Planning inspecties bij Veilig Thuis
Op 19 december 2016 bracht de inspectie een bezoek aan Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Doel van dit bezoek was het toetsen van de voortgang bij Veilig Thuis in het kader van het verscherpt toezicht. De inspectie oordeelde hierbij dat Veilig Thuis de noodzakelijke verbeteringen aan de hand van een actieplan voortvarend oppakt. Lees verder
Routeeroverleg van start
Op 19 december 2016 ging het ‘routeeroverleg’ van start. Sinds deze datum worden niet langer alle meldingen door Veilig Thuis ontvangen. Alle zorgmeldingen van de Politie (18- en 18+ jaar) gaan nu naar het routeeroverleg onder regie van het Veiligheidshuis. Lees verder
Financieel misbruik ouderen
Halverwege december 2016 ging de campagne ‘Verbreek taboe rond financieel misbruik van ouderen’ van start. Doel: financieel misbruik eerder herkennen én stoppen. Lees verder


Copyright © 2017 GGD Gelderland-Zuid, All rights reserved.

afmelden    persoonlijke instellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp