Copy
Toon deze e-mail in je browser

AMPHI-InFO

Infectieziekten Facts & Outputs
Jaargang 6 | Nummer 1 | Maart 2021

Voorwoord

 
Beste collega’s van de AMPHI-Infectieziekten GGD’en,

Ongeveer een jaar geleden ontvingen jullie de laatste AMPHI-InFO; wat daarna gebeurde weten we allen maar al te goed. Omdat veel bij AMPHI werkende collega’s ook bij een GGD werken, is er gewoon geen tijd geweest om eerder een InFO uit te sturen. Maar we hebben de draad weer opgepakt; stap-voor-stap zijn er weer meer GGD onderzoekers die onderzoekadvies vragen, we hebben de tele-ARENA’s weer gestart en dus nu ook tijd voor deze AMPHI-InFO. Dit maal geheel gevuld met nieuwtjes over publicaties die afgelopen jaar verschenen zijn; dat heeft gelukkig niet stil gelegen! De publicaties gaan over geheel andere onderwerpen dan COVID-19, dus ik hoop voor jullie inspirerend om weer andere belangrijke soa en infectieziekten thema’s te kunnen lezen.

Groet Jeannine

Publicatie: Worden belangrijke doelgroepen gemist in de soa-zorg? 

C. van Bokhoven et al, SEKSOA magazine, 2020

Volgens landelijke data hebben mensen met een migratieachtergrond en lager opleidingsniveau meer soa’s. GGD Gelderland-Zuid ziet echter dat deze doelgroep weinig op de poli seksuele gezondheid verschijnt. Gaan deze mensen naar de huisarts voor een soa-test? Worden belangrijke doelgroepen gemist?

Lees meer over dit descriptieve onderzoek..   

Publicatie: Sexual behaviour and STI testing among Dutch swingers: A cross-sectional internet based survey performed in 2011 and 2018

C.J.G. Kampman et al, PlosOne, 2020

Swingers kwamen tot 2015 vaak in aanmerking voor een gratis en anonieme soa-test op de GGD onder de reden ‘3 of meer sekspartners gehad in het afgelopen half jaar’. Maar deze risicogroep is komen te vervallen. Met dit onderzoek willen we kijken welk seksueel (risico)gedrag swingers hebben en of ze zich nog laten testen op soa. Om dit te bereiken hebben we dezelfde vragenlijst onder swingers uitgezet in 2011 en in 2018.

Lees verder..

Publicatie: Sexually transmitted infections in male heterosexual Dutch clients who visited German female cross-border sex workers: a 3 year retrospective study

C.J.G. Kampman et al, BMC Public Health, 2020

Op de centra seksuele gezondheid van de GGD’en grenzend aan Duitsland wordt de afgelopen jaren door medewerkers gesignaleerd dat prostituanten vaak in grote Duitse seksclubs zijn geweest. De mannen geven aan dat ze daar gemakkelijk zonder condoom seks kunnen hebben en dat het goedkoper is. Als Nederlandse prostituanten vaker een soa oplopen in Duitse seksclubs vergroot dit de kans op introductie en verspreiding in Nederland. Het doel van dit onderzoek is daarom om het vindpercentage van SOA’s van Duitse prostituanten te vergelijken met Nederlandse prostituanten.

Lees verder… 

Publicatie: ‘Wel je handen wassen he?’ Knelpuntenanalyse en behoeftepeiling naar hygiëne op basisscholen  

M. Sijbers et al, Infectieziekten Bulletin, 2020

Jongere kinderen hebben een grotere kans op het oplopen en verspreiden van infectieziekten. We brachten in kaart wat de hygiëneknelpunten zijn op basisscholen. Vervolgens gingen we in gesprek met directeuren, docenten en leerlingen: welke behoeften hebben ze om deze knelpunten te verbeteren?  

Lees verder… 

Publicatie: Decision-making on maternal pertussis vaccination among women in a vaccine-hestitant religious group: Stages and needs

A.C. De Munter et al, PlosOne, 2020

Het in november 2020 gepubliceerde artikel “Decision-making on maternal pertussis vaccination among women in a vaccine-hestitant religious group: Stages and needs” maakt inzichtelijk wat reformatorische vrouwen nodig hebben om een besluit te nemen over kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap.
Dit is het eerste artikel binnen het onderzoeksproject over de vaccinatiebesluitvorming door reformatorische vrouwen.

Lees verder… 

Publicatie: Objective Cognitive Performance and Subjective Complaints in Patients with Chronic Q Fever or Q Fever Fatigue Syndrome

D. Reukers et al, BMC Infectious Diseases, 2020

Deze studie onderzocht enerzijds de cognitieve prestaties van patiënten met chronische Q-koorts of het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) in vergelijking met controle personen en anderzijds werden deze prestaties vergeleken met hun subjectieve cognitieve klachten.

Lees verder… 

Publicatie: Impact of Q-fever fatigue syndrome on patients’ work status. 

D. Reukers et al, Occupational Medicine, 2020

Omdat bekend is dat het hebben van chronische ziekten een invloed kan hebben op de werkstatus van mensen, en dit nog niet bekend was voor mensen met Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS), is dat in deze studie bestudeerd en vergeleken met een controle groep uit de Nederlandse bevolking.

Lees verder… 

Tele-ARENA 3 november '20


In de Tele-ARENA van 3 november 2020 werden twee presentaties over SOA/ HIV verteld. Karlijn Kampman (GGD Twente) verzorgde een presentatie over ‘Soa testen en seksueel risicogedrag bij swingers’. Zij presenteerde de uitkomsten van een cross-sectionele  online vragenlijst studie uit 2011 en 2018. Dit werd gevolgd door een presentatie van Caroline van de Starre, student biomedische Wetenschappen Radboudumc, onder begeleiding van Noemi Nijsten (GGD Gelderland-Zuid) en Ellen van Jaarsveld (AMPHI- Radboudumc) met als titel ‘Gelderland naar 0 HIV’.  

De presentaties en audio-opname zijn terug te vinden op de website

Agenda

 

TELE-ARENA van 12.00 – 13.00 uur

Data tele-ARENA 2021
donderdag 18 maart
donderdag 10 juni
dinsdag 21 september
dinsdag 16 november
 
Aanmelden voor de AMPHI-InFO?

Heeft u zich nog niet aangemeld maar bent u wel geïnteresseerd om deze nieuwsbrief met informatie over AMPHI-Infectieziekten te ontvangen?  Klik hier om uzelf in te schrijven 
Copyright © 2021 Radboudumc HP149, All rights reserved.


uitschrijven van deze lijst    mijn inschrijvingen beheren