Copy
Toon deze e-mail in je browser
30 juni 2020
 
Nieuwsbrief
Valpreventie

 
Voorwoord
 
Er zijn weer veel nieuwe ontwikkelingen te melden op het gebied van valpreventie:
  • In de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 is valpreventie als een van de ambities binnen de peiler ‘vitaal ouder worden’ omschreven.
  • VGZ heeft een royale vergoeding voor valtrainingen opgenomen in haar aanvullende verzekering en hopelijk volgen er meer zorgverzekeraars volgend jaar. Wij zijn ook met hen in gesprek hierover.
  • Na deze zomer zullen wij via deze nieuwsbrief het bredere onderwerp ‘Gezond ouder worden’ onder uw aandacht brengen. Het voorkómen van vallen is daarbij een van de belangrijke thema’s. Maar ook de thema’s bewegen, gezonde voeding, en ontmoeten komen aan bod. Meer info: www.gezondouderworden-gelderlandzuid.nl.

Nieuwe interventie: ProMuscle
De nieuwe interventie ProMuscle in de praktijk richt zich op effectief bewegen voor senioren 65+. In het programma staat naast spierversterking ook eiwitrijk voedsel centraal.

Whitepapier ‘wat werkt in valpreventie’ geactualiseerd
VeiligheidNL heeft haar Whitepaper: ‘wat werkt in valpreventie’ geactualiseerd en hierbij ook een Infographic gemaakt. Een handig hulpmiddel tijdens uw gesprek met de gemeente of zorgverzekeraar. Lees meer 

Valpreventie in tijden van corona
Veel activiteiten op het gebied van valpreventie konden sinds maart niet doorgaan. Alternatieven werden snel gevonden, zoals: fiets fit oefeningen en valpreventie oefeningen om thuis te doen (youtube kanaal van VeiligheidNL). Zie ook de website van VeiligheidNL voor meer inspiratie.

Geen valpreventiemaand oktober vanuit de GGD
Sinds 2019 zijn wij overgestapt naar een nieuwe benadering, waarin het positieve doel ‘gezond ouder worden’ centraal staat. In lijn met deze benadering verleggen wij in onze communicatie de focus naar dit bredere thema, zowel in onze nieuwsbrief als communicatie richting het publiek. lees meer 
Valpreventie in de regio Gelderland Zuid
De diverse lokale werkgroepen in de regio Gelderland Zuid zijn vrij om de focus bij valpreventie te houden of te verbreden naar het thema ‘gezond ouder worden’. Het uitleenpunt voor materialen (zoals het valparcours, de banner valpreventie, spel dobbelfit) blijft beschikbaar voor gratis uitleen. Lees meer 
Zie wwww.valwijzer.info voor aanbod in de regio 
Copyright © 2020 GGD Gelderland-Zuid, All rights reserved.


uitschrijven van deze lijst    mijn inschrijvingen beheren