Copy
Nieuwsbrief maart 2016
Bekijk deze nieuwsbrief hier voor de juiste weergave
 
Nieuwsbrief Milieu & Gezondheid
Verbod op asbestdaken
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen mogen dan geen asbestdaken meer hebben. Dit betekent dat voor die tijd ca 120 miljoen m2 aan asbesthoudende daken moet worden gesaneerd. De GGD ondersteunt bij deze projecten. Lees meer
Onderzoek overlast door houtrook
Rook van houtkachels kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De huidige wet- en regelgeving is voor gemeenten te beperkt om overlast door houtrook aan te pakken. Dit blijkt uit onderzoek van de drie noordelijke GGD-en. Het rapport stuurt aan op een meetsysteem voor gemeenten om overschrijding vast te stellen. Lees meer
Kwart jongeren heeft gehoorschade
Gehoorschade onder jongeren is een groeiend gezondheidsprobleem. Inmiddels heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 25 jaar blijvende gehoorschade. Dit blijkt uit een recent onderzoeksrapport van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Jaarlijks komen er in Nederland ruim 20.000 jongeren bij met gehoorklachten door (hard) geluid. Lees meer

 
Lood in bodem: gebruikersadviezen
Een bodemverontreiniging met lood kan een gezondheidsrisico vormen voor kinderen. Het RIVM bracht in 2016 een rapport uit waarin lood in de bodem breder bekeken wordt. Op basis van de uitkomsten luidt het advies van GGD’en aan gemeenten: stel kinderen zo weinig mogelijk bloot aan lood. Lees meer

 
Meer eikenprocessierups verwacht
In 2016 kunnen tussen mei en september lokaal veel eikenprocessie-rupsen voorkomen. Dit komt door de gunstige weeromstandigheden voor de eikenprocessievlinder in 2015. De vlinders vlogen in 2015 een maand langer door dan normaal. De GGD stelt publieksfolders en een informatieposter beschikbaar. Lees meer
Achter de schermen bij de GGD
Op 16 januari jl. publiceerde De Groene Amsterdammer het artikel 'Preventie raakt lelijk uitgekleed'. Dit artikel geeft een goed beeld van de diversiteit van het werk en de positie van de GGD in de samenleving. Journalist Sjors van Beek nam een week een kijkje achter de schermen bij onze collega’s van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Copyright © 2016 GGD Gelderland-Zuid, all rights reserved.uitschrijven    persoonlijke instellingen