Copy
Toon deze e-mail in je browser
29 april 2021
Nieuwsbrief

Gezond

Ouder worden

 
Voorwoord
In deze voorjaars nieuwsbrief ‘Gezond ouder worden’ veel nieuwe ontwikkelingen en activiteiten in de regio. Daarnaast inspiratie om óók in corona tijd aan de gezondheid van ouderen bij te dragen.

Veilig fietsen
Het aantal ongevallen onder oudere fietsers neemt toe. In de Nijmeegse mobiliteitsvisie en ons programma ‘Gezond ouder worden’ (beleidsspoor van de gezondheidsnota 2021-2024) is veilig fietsen daarom ook een belangrijk aandachtspunt. Lees hier meer

Valpreventie
Ook valpreventie is als speerpunt geformuleerd in het landelijke gezondheidsbeleid. Dit wordt in veel gemeentes in onze regio actief opgepakt. In de regio Rivierenland zijn wij betrokken bij een pilot rondom gezamenlijke financiering door zorgverzekeraar Menzis en gemeentes. Lees meer

Het proces van Gezond ouder worden
Gezond ouder worden, daar kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen! Uit onderzoek weten we dat een gezonde leefstijl hier voor een groot deel aan bijdraagt. Maar hoe brengt u een motiverende boodschap over ‘gezond ouder worden’ aan een jonger publiek over? Lees meer

Bewegen in coronatijd
Onderzoek van de VU toont aan dat ouderen in coronatijd minder bewegen. Er zijn diverse lokale en landelijke initiatieven ontstaan voor ouderen om in beweging te kunnen blijven. Lees meer
Netwerken Gezond Ouder Worden/ouderenzorg opgestart met ZonMW subsidie 
In de gemeenten Culemborg en West Betuwe (kern Geldermalsen) zijn in 2020 twee netwerken van professionals opgestart vanuit de ZonMW subsidie ‘Langdurige zorg en ondersteuning'. Doel is het versterken van het professionele netwerk en (preventieve) samenwerking rond de thuiswonende oudere. Lees meer 
Interessante links met actuele ontwikkelingen, onderzoeken en projecten 
  • Pharos zet zich in voor kwetsbaren mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterden en mensen met een lage sociaal-economische status. Pharos heeft een interessante webpagina over Gezond ouder worden
  • Nieuwsbrief Leyden academy on vitality and ageing 
  • Nieuwsbrief Valpreventie Veiligheid NL   
  • De GGD Gelderland-Zuid heeft in opdracht van het doelgroep panel van Netwerk 100 een onderzoek gedaan naar welzijn en ondersteuningsbehoefte bij ouderen in coronatijd.  
Facebook
Twitter
Website
LinkedIn
YouTube
Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich inschrijven? Dat kan via deze link.
Stuur deze nieuwsbrief door Stuur deze nieuwsbrief door
Copyright © 2021 GGD Gelderland-Zuid, All rights reserved.


uitschrijven van deze lijst    mijn inschrijvingen beheren