Copy
Nyhetsbrev fra UNINETT - 1/2016
View this email in your browser

Nyhetsbrev fra UNINETT


Nyttig informasjon om UNINETTs tjenester og produkter. 

UNINETT er et ikke-kommersielt selskap eid av Kunnskapsdepartementet.
Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester tilpasset forskning, formidling og utdanning

I mars har vi lansert to nye tjenester: Dataporten og Samordnet kommunikasjon (Skype for business) 
 
Komplett liste over UNINETTs tjenester

 

Sikkerhet

 

Ny tjeneste: Sikkerhetsanalyse

Verktøy for å oppdage skadelig aktivitet og kompromitterte maskiner ved egen virksomhet. 

Det blir stadig flere og mer sofistikerte angrep mot alle IKT-systemer. Vi har derfor styrket vår satsing på sikkerhet med tjenesten Sikkerhetsanalyse. 

UNINETT leverer en sensor som fysisk plasseres i virksomhetens nett, og som vil analysere inn- og utgående trafikk. 
Les mer og bestill Sikkerhetsanalyse

Abuse

Alle UNINETTs kunder skal ha en dedikert sikkerhetsansvarlig, og ha rutiner for å følge opp meldinger om sikkerhetshendelser. Det skal også opprettes en e-postadresse med formen 'abuse@domene' hvor UNINETT kan sende e-post som gjelder sikkerhet.

 

Rammeavtaler og innkjøp

 

Vi tilbyr et sett med rammeavtaler som alle våre kunder kan benytte. Rammeavtalene dekker et bredt spekter av IKT-relaterte tjenester og produkter. 

Innkjøpssamarbeidet og rammeavtalene gir flere fordeler:

  • Gode priser og betingelser på grunn av store innkjøpsvolum
  • Enkle prosesser for kjøp innenfor avtalene sparer tid
  • Økonomiske besparelser – lavere arbeidskostnader hos kunden
  • Ferdige maler til bruk i minikonkurranse
  • Bistand i minikonkurranser både med kravspesifikasjon og evaluering
  • Gode avtaledokumenter
  • Lavere juridisk risiko knyttet til offentlige anskaffelser
  • Dialog med leverandørene om fornuftig praktisering av avtalene
All informasjon om innkjøp og rammeavtaler finnes på:
www.uninett.no/innkjop

To nye rammeavtaler:
Programvare og spørreundersøkelsesverktøy


Det er utlyst ny anbudsprosess på programvareavtaler. For de som ikke allerede har meldt interesse for å benytte den nye avtalen, er det en mulighet for å melde seg på før tilbudsfristen går ut 15. april 2016.
 
Ny anbudsprosess på spørreundersøkelsesverktøy er ikke utlyst ennå. Påmelding nå.

Spørsmål omkring kundeforhold og tjenester?

 


For spørsmål omkring tjenester eller kundeforhold,  ta kontakt med Lene Tou Drilsvik:
Support, tilbakemeldinger og generelle henvendelser: kontakt@uninett.no
Ønsker du å endre hvordan du mottar disse epostene?
Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av epostlisten her

Email Marketing Powered by Mailchimp