Copy
Velkommen til dette nyhetsbrevet fra UNINETT. Vi ønsker her å presentere nyheter og ulike tjenester vi tilbyr til universiteter og høgskoler.
View this email in your browser

Nyhetsbrev

Mars 2014

Første kvartal av 2015 er snart ferdig, og UNINETT ønsker god påske. I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om:

  • Arbeidet med digital eksamen
  • UNINETT-konferansen snart fulltegnet
  • Praktisk årsplan for informasjonssikkerhet
  • Feides tofaktorpilot
  • Enklere lagring for alle ansatte med Box
  • Populær nettsamling
UNINETT-konferansen nærmer seg fulltegnet

Årets hovedtema er "Sharing is caring. Er deling suksessformelen for IKT i UH-sektoren?"

Vi har begrenset med ledige plasser, så de som ønsker å delta bør melde seg på så snart som mulig.
Digital eksamen

Arbeidet med digital eksamen fortsetter. Les mer om:
Informasjonsmøte om skytjenester
UH-sky inviterer til heldags informasjonsmøte om testing/pilotering av tre nye skytjenester for UH-sektoren.
Årsplan for informasjonssikkerhet 
Alle vet at informasjonssikkerhet er viktig, men når skal du gjøre hva?

Vi har laget et praktisk eksempel på en årsplan for informasjonssikkerhet, tilpasset et universitet eller en høgskole.
Populær nettsamling
I mars ble det arrangert en nettsamling for sektoren med hovedvekt på campusinfrastruktur. Spørsmålet som ble stilt var: Er nettet og infrastrukturen klar for en omstrukturert sektor? 

Emner som ble diskutert var blant annet; UH-sky, digital eksamen, IPv6 og NAT44. Nytt av året var en lyntalesesjon hvor flere fra sektoren presenterte nye og spennende prosjekter. 
Box - stadig enklere lagring for ansatte

Gjennom Box-avtalen kan institusjonen tilby ansatte og studenter ubegrenset lagring i skyen med et avtaleverk og en databehandleravtale basert på norsk lov.
  • Tjenesten har Feide-pålogging og tilbys til en svært gunstig pris.
Den er tilgjengelig på alle enheter og plattformer, og har automatisk synkronisering, avanserte fildelingsmuligheter og lett tilgang til samarbeidsflater internt og eksternt. Du har full kontroll og overvåkning innen egen virksomhet, svært enkel utrulling til brukere, og mulighet til grensesnitt med profilering av egen institusjon.
Feide tofaktorpilot
Feides pilotprosjekt for tofaktorautentisering startet opp høsten 2014, og skal innen 1.juni 2015 komme med en anbefaling til videre arbeid for tofaktorautentisering i Feide.
Årsrapport UNINETT eCampus 2014
Arbeidet med eCampus bærer frukter, og her er en oppsummering av året som gikk.
Copyright © 2015 Uninett AS, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp