Copy
Velkommen til dette nyhetsbrevet fra UNINETT. Vi ønsker her å presentere nyheter og ulike tjenester vi tilbyr til universiteter og høgskoler.
View this email in your browser

Nyhetsbrev

Desember 2014

I dette nyhetsbrevet kan du lese om tre UNINETT-tjenester som er knyttet til nye måter å jobbe på:
  • Box, enkel lagring og deling
  • Trådløst gjestenett, enkel internettilgang for alle
  • Eduroam, enkel oppkobling nesten hvor som helst i verden
I tillegg kan du lese om vårt prosjekt med å legge optisk fiberkabel til Ny-Ålesund.

Ny tjeneste: Box - enkel deling og lagring.

Måten vi jobber på er i rask endring. Det gjelder nye arbeidsverktøy som smarttelefoner og nettbrett, og ikke minst at vi har tilgang til Internett nesten uansett hvor vi er.

Box er en tjeneste som gjør det enklere å lagre, dele og synkronisere filer via Internett og på tvers av enheter.

Box er tilgjengelig for  alle norske universiteter og høgskoler, og gir tilnærmet ubegrenset lagringsplass til en svært lav kostnad.

Ny tjeneste: trådløst gjestenett

UNINETTs nye, felles gjestenettløsning for universitets- og høgskolesektoren gir enkel trådløs nettilgang for (gjeste)brukere som ikke har eduroam.

Trådløst gjestenett tillater et stort antall samtidige brukere, og kan brukes av enkeltpersoner ved ordinære besøk og møter, og ved større seminarer og konferanser med mange deltakere. Løsningen er basert på selvbetjening via SMS, og har i tillegg mulighet for tildeling av bruker via helpdesk eller resepsjon.
  • Tjenesten har ingen oppstartskostnad, og er tilgjengelig for alle UH-institusjoner som er tilknyttet forskningsnettet.
Les mer om tjenesten og hvordan din institusjon kan ta tjenesten i bruk

Enkelt med eduroam

Eduroam er trådløsløsningen for norsk UH-sektor, og som
også gir tilgang til tilsvarende nettverk i hele verden.

Med eduroam har institusjonen en sikker trådløsløsning som fungerer for alle ansatte og studenter som er knyttet til institusjonen, og også for besøkende fra andre institusjoner med eduroam. Tilsvarende vil institusjonens brukere komme seg på nett automatisk ved besøk på andre institusjoner, både her i Norge og en rekke andre steder i verden.

I tillegg er tjenesten tilgjengelig på de fleste flyplasser i Norge.
Fiberoptisk sjøkabel mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund

UNINETT har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å sørge for etablering av fiberkabler i sjøen mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund på Svalbard.

Bakgrunnen for prosjektet er at det internasjonale forskningsmiljøet i Ny-Ålesund har økende behov for internettkapasitet. Prosjektet ble vedtatt i 2010, og er nå i sluttfasen. I løpet av august og september 2014 ble kablene som skal knytte Ny-Ålesund til resten av forskningsnettet lagt ned på havbunnen. Nå er arbeidet med å få på plass det landbaserte utstyret i gang, og vi regner med at forbindelsen er operativ i mars 2015.
Copyright © 2014 Uninett AS, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp