Copy
Nyhetsbrev 3/2015 
View this email in your browser

Nyheter fra UNINETT

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år. 2015 har vært et spennende år og vi håper å fortsette det gode samarbeidet i 2016.


Hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på/av nyhetsbrevet kan du ta kontakt med oss på nyhetsbrev@uninett.no.

Ta i bruk  vår nye tjeneste - sikkerhetsanalyse

Det blir stadig flere og mer sofistikerte dataangrep mot IKT-systemer, og de blir stadig vanskeligere å oppdage. UNINETT har utviklet tjenesten sikkerhetsanalyse som skal avsløre ondsinnet aktivitet og kompromitterte maskiner hos den enkelte kunde.

Tjenesten er operativ, og i en innkjøringsperiode med videreutvikling og forbedringer fram mot 1. april 2016. . Dette skjer i samarbeid med våre kunder og brukere, og derfor ønsker vi at flest mulig tar i bruk tjenesten allerede nå.

De fleste av våre kunder har allerede den nødvendige infrastrukturen på plass, og det er derfor svært enkelt å ta i bruk tjenesten. Tjenesten er inkludert i tjenesteavgiften og det er ikke knyttet noen ekstra kostnad til å ta den i bruk.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med Lene Tou Drilsvik som er tjenesteansvarlig for UNINETT Sikkerhetsanalyse på:

Fusjonsløsning - Feide         

Mange institusjoner i UH-sektoren er inne i fusjonsprosesser. I en overgangsperiode vil det være et behov for å håndtere identiteter fra både tidligere og ny organisasjon i ulike systemer. Dette har Feide laget en løsning for.

Feides fusjonsløsning innebærer at studenter og ansatte kan benytte sin nye Feide-identitet ved den fusjonerte organisasjonen i alle tjenester, også de som fremdeles trenger informasjon fra gammel organisasjon.
Der det er entydig hvilken Feide-identitet som skal sendes til systemet vil Feide automatisk sende riktig personinformasjon. For systemer der det ikke er entydig vil brukeren ved pålogging kunne velge om vedkommende vil sende informasjon knyttet til ny eller gammel organisasjon.
 

Ta kontakt på support@feide.no for å høre mer om løsningen.

Arrangementer:
Vi fortsetter arbeidet med å skape gode møteplasser for UH sektoren i 2016.

25. og 26. januar arrangeres nasjonalt erfaringsseminar for digital eksamen i Bergen. SUHS-konfaransen blir arrangert i Trondheim den 16. og 17. november. Mer informasjon vil komme.

Komplett oversikt over UNINETTs konferanser og samlinger finner du her.

Tjenester fra UNINETT


Komplett liste over UNINETTs tjenester finnes på:
Copyright © 2015 Uninett AS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp