Copy
Dataporten gir nye muligheter, sekretariat for informasjonssikkerhet på turnè, tre møteplasser i ett, og vet du hvem som får nett via deg?
View this email in your browser

 

Høsten er godt i gang og vi har mye spennende å vise dere.

Vår nye tjeneste Dataporten byr på spennende nye muligheter. Sekretariatet for informasjonssikkerhet har startet sin rundreise i UH-sektoren.

I november har du muligheten til å delta på tre av våre faste møteplasser samtidig. SUHS-konferansen, Sikkerhetsforum og UNINETT teknisk samling arrangeres fra 14. til 17. november i Trondheim

Det er også valgt leverandør for time-/romplanlegging, og vi i UNINETT har startet kartleggingen med hvilke institusjoner som er tilknyttet forskningsnettet. 

Sekretariatet for informasjonssikkerhet på UH-turnè
Frem mot nyttår skal ledelsen ved samtlige UH-institusjoner besøkes av UNINETTs sikkerhetsmedarbeidere. Sekretariatet for informasjonssikkerhet ønsker med dette å sikre at alle institusjonene får et ledelsessystem for informasjonssikkerhet på plass, noe som KDs tildelingsbrev stiller krav om. Turnèen er allerede i gang, og responsen så langt har vært svært positiv.
Dataporten har åpnet

Dataporten har åpnet, og gir sektoren økte muligheter for innovasjon og nyskapning. Utdanningssektoren tar stadig i bruk flere digitale tjenester og tjenestene blir samtidig mer persontilpasset. Det betyr av vi deler mer data med flere tjenester.

Med Dataporten leverer UNINETT nå en plattform som både gir tilgang til brukerdata for tjenesteleverandører, samtidig som personvern og informasjonssikkerhet til sluttbrukerne er godt ivaretatt.

Tre møteplasser i ett


UNINETT slår sammen tre av sine faste møteplasser til et fire dagers arrangement i Trondheim 14. - 17. november 2016.

De tre delarrangementene er:      
SUHS-konferansen - "Digital modenhet"
Sikkerhetsforum blir i år et eget spor på SUHS-konferansen
UNINETT Teknisk Samling - "Trådløst, Mellomvare/Dataporten, Operativ sikkerhet/CERT og UH-sky"

Hvem får nett via deg?


UNINETT har bedt alle sine kunder redegjøre for eventuell videreformidling av kapasitet i forskningsnettet med mål om å få en komplett oversikt over alle som er tilknyttet nettet vårt. Husk at fristen for tilbakemeling på dette er satt til 1.oktober.

Vår målsetning er å ha en god oversikt innen utgangen av 2016.Hvis du eller din institusjon har spørsmål omkring dette, ta kontakt med rådgiver Lene Tou Drilsvik

Leverandør for time-/romplanlegging valgt


Anskaffelsen av system for time-/romplanlegging er nå fullført, og vinneren ble svenske TimeEdit, et system mange virksomheter i UH-sektoren benytter i dag.

Alle de 20 virksomhetene som er rettighetshavere kan umiddelbart gjøre avrop på denne rammeavtalen. Om man har andre behov enn kravspesifikasjon vurderte, så er det mulig å kjøre minikonkurranse mellom TimeEdit og de to andre som også fikk rammeavtale; IST og Scientia.

Detaljert informasjon, veiledninger og kontrakter er sendt til oppgitte kontaktpersoner hos samtlige rettighetshavere.


Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål omkring dette, ta kontakt med prosjektleder Bernt Skjemstad

 
Copyright © 2016 Uninett AS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp