Copy
Hej! Som aktiv kolonist, påskrevet ventelisten eller bare usædvanligt interesseret modtager du med mellemrum nyt fra Aarhus' dejligste haveforening direkte i din indbakke. God læselyst!
For at åbne i din browser, klik her.

NYT FRA OLDJORDEN

August/September 2015

En kolonihave i 1915 (altså før Oldjorden blev til)

Kære Kolonister

Tryk på "vis billeder" hvis de ikke dukker op

De lyse nætter er ved at være kortere, og duggen falder tungere. Haver er blevet købt og solgt, og velkommen til de nye haveejere. År to er jo altid lidt sjovt for en bestyrelse, for der skal følges op på år ét. Og så skal der tænkes fremad. Vi arbejder stadig på fællesforsikringen som der blev talt om til GF, og skal have lidt mere styr på gartnersituationen. Ellers skal vi måske indføre obligatorisk arbejde på fællesområderne en gang om måneden ? :) og så sætte havelejen ned? I hvert fald viser det sig, at en aftale kan tolkes meget forskelligt, og vi har derfor ikke fået ryddet ukrudt på grusvejs-skrænten. Men vi arbejder på sagen.

Alt imens har gæve kolonister afholdt grillarrangement på havegang 9. Så er du ikke med i Facebookgruppen "Oldjordens Kolonister" kan du overveje det. Det er der, den slags bliver slået op. Siden drives ikke af Oldjordens Bestyrelse, men af en kolonist i foreningen. Så vi vil gerne opfordre jer til ikke at stille spørgsmål derinde, som I forventer bestyrelsen skal svare på. Det gør vi ikke - ring eller send en mail til os.

Og et lille suk..... hvis I lægger noget op på siden derinde, som er undren over ral, eller containere med grus, eller andet som I senere søger svar på hos bestyrelsen - vil I så ikke være søde OGSÅ at skrive verificering eller berigtigelser derinde? Der er ingen grund til at starte et rygte, og ikke stoppe det igen når der er kommet et svar. På den måde får alle de samme informationer.

Tak. Vi ses derude.
Christina

Kolonist-Nyt


Her kommer det første indlæg skrevet af en af jer - til jer. Meld dig endelig hvis du har
noget at dele. Emnet er AFFALDSSORTERING I HAVE 138 - TAK  til Jacob og Peter for indlægget.


Her er billeder af vores genbrugsvæg.
Vi har købt nogle sorte Ikea-skokasser, fordi vores kolo er sort, og dermed falder de ind i helheden. De er praktiske, fordi de er i plastik, så det gør ikke noget, hvis de bliver våde.

Det første billede viser de lukkede skokasser.
I de 6 åbne skokasser, kan fra venstre øverst mod højre ses:
1. metalaffald & maling/gift. 2. Plast – der er mange kategorier. (PVC må ikke brændes, det skal på deponi) 3. elektronikaffald & sprayflasker & batterier/elsparepærer. 4. aviser/papir til venstre – pap til højre. 5. Pantflasker. 6. Tomme flasker og husholdningsglas.

 
Desværre kan vi uden for Ringgaden ikke få hentet storskrald, som vi kan inde i midtbyen.
I princippet er nemt at dele rent genbrugsmateriale. Vi sorterer i de forskellige ressourcetyper, som kommunen har defineret, men også de kendte tre: papir – pap – glas/flasker.

Vigtigst er det, at vi kun genanvender det rene. Det kan ikke svare sig miljømæssigt at vaske meget beskidte ting (med mindre man gør det i opvaskevandet, efter endt almindelig opvask.

Desuden er vi lige startet et forsøg med at genanvende plast. Det er lidt svært, for der er meget!!!!
______________

Vi håber andre kan bruge Jacob og Peters gode idé - og at I lystigt sender ind til os, ideer som andre kan bruge.

Trailerparkering

... er ikke tilladt i hverken Oldjorden eller på de 3 andre foreningers område. 
VI er desværre nødt til at nævne det i lidt tydelige toner, da der hen over sommeren har været flere forskellige tilfælde af trailerparkering over flere dage.

Overnatter din trailer her mere end 2 nætter, og er den ikke i brug i forbindelse med evt. byggeri, ja så betragter vi det som parkering. Og det må du altså ikke. Heller ikke selv om du skal bruge den igen på onsdag i næste uge.

Sæt rigtig gerne en seddel med navn/ have evt. telefon nummer på siden, hvis du har en trailer der skal sove her om natten, fordi den ikke er blevet tømt for grus, fordi spaden knækkede og du ikke havde en skovl. Så ved alle at den kun er på besøg, og den bliver ikke smidt i fængsel. 
Trailer1
Trailer2

Kassemesterens hjørne/v. Søren(s osse)

Her er lidt info som I alle har hørt, men måske glemt lidt igen :) 

Havelejen pristalsreguleres hver halve år med 70,- kr.
For en have på 400 m2 udgør den halvårlige haveleje 2770,- kr. i 2015: (varierer efter haveareal). 
 
Havelejen dækker i store træk nedenstående (ca. tal)
  1. Jordleje                                   390 kr.
  2. Dækningsafgift                          95kr.
  3. Kontingent                              210 kr.
  4. Vandstrenge afdrag                850 kr.     (heraf opspares 100 kr i den foreningsmæssige værdi)
  5. Dagrenovation og container    475 kr.
  6. Driftsudgifter                          400 kr.
  7. Anlægsudgifter                       350 kr.
 
Driftsudgifter indeholder:
Møder, kursus, generalforsamling, præmiefest, telefon, administrationsudgifter, honorarer, kontor artikler, porto, bank gebyrer, forsikringer, trailere og køb af inventar.
 
Anlægsudgifter indeholder:
Gartner, veje, markdræn mv.på fællesarealer (alt det du slipper for selv at skulle hakke i)
 
Udover havelejen indbetaler man 200 kr. pr. halvår for á conto vand, som reguleres i forhold til årets forbrug ved opkrævningen i marts måned.    
 
Vi opfordrer alle nye haveejere til at tilmelde sig betalingsservice, så sparer I også 50 kr. pr. halvår, PBS oplysningerne står på de udsendte girokort alternativt er I velkomne til at kontakte kasseren på info@oldjorden.dk.

SHHHHHHHHHHH....

På hverdage er kl. 18.00 vigtig – og i weekender er kl. 13.00 vigtig. 

Det er her ,du skal pakke dit elektriske have og huslegetøj væk, og holde pause. Mine klipklappere er slidt tynde af at få opringninger om støj fra elektronik, hvor jeg så må trisse foreningen igennem for at minde jer om at I skal huske at holde fri.

Og det viser sig, at er en startet med noget brrrrrrbruuuummmm så tænker den næste at det nok går  - og det går altså ikke.

Den eneste, der får gået er mig. Så stik lige næbbet over hækken næste gang din nabo brummer i "fredstiden" - og mind ham/hende om at holde fri.

- Christina, formand for forening med meget motoriseret havehalløj.
Diplom

Præmiehaver og Havevandringer / V. Kristina F.


Havevandringer

Et fast punkt på vores bestyrelsesmøder (som afholdes en gang om måneden), er havevandringen rundt i hele vores skønne haveforening. Her tjekker vi op på, om vi alle overholder de retningslinjer og bestemmelser, der står i vores lejekontrakt med Aarhus Kommune.
Det er f.eks. kommunen, der har bestemt vores hækhøjde (og ikke bestyrelsen!). Og folk fra kommunen kommer ind imellem med en målepind og tjekker.

Højden på vores hække er max. 160 cm, medmindre det er en hæk ud til grusvejen. Her er der givet særlig dispensation fra kommunen, så de må være 180 cm - så det tager lidt af støvet fra vejen.
Hver kolonist har derudover ansvaret for at holde området fra midten af havegangen og ind til sin hækrod ren for "ikke hækplanter". Jer med hjørnegrunde skal renholde hækken hele vejen rundt og jer, der har hæk til havegange både foran og bag i haven, har ansvaret for renholdelse af disse to steder.
Tydeligt husnummer skal I også have. Hele sidste år mindede vi jer pænt om det. I år skal I have fået det gjort, ellers så bliver vi desværre nødt til at indkræve et gebyr for manglende husnummer. Så husk din nummer, eller du er på røveren :)

 

Præmiehaver

En gang om året (som regel i juni måned) deltager de haver der har lyst, i præmiehavevurderingen.
Vi er i valgforbund med tre andre haveforeninger; Charlottehøj, Vesterled og Frydenlund, der skiftes til at vurdere hinandens haver. Hver haveforening stiller med et par repræsentanter, der udover at vurdere helhedsindtrykket af den enkelte have, også kigger på blandt andet urte/køkkenhaven og prydehaven, på vedligeholdelsen af træer og buske og på om den er særligt børnevenlig eller miljøvenlig.

De ti haver der samlet set vurderes til at være ’toppen af poppen’, indsendes til kredsen, der så kommer ud og tager den endelige beslutning om hvilke haver der vinder henholdsvis præmier og ærespræmier.

 

Dette års præmievindere er Kirsten og Svend i have 128, Hanne i have 97 og Dordi og Steen i have 72. Stort tillykke!

NYT VURDERINGSUDVALG

I år har alle i vurderingsudvalget, inkl. suppleanter og formand været på vurderingskursus. Og det er der blevet god brug for:

John er fraflyttet til et otium i rækkehus, Ivan har valgt at pensionere sig efter mange år i vurderingsudvalget - så Tina er fortsat med de 2 suppleanter, Svend og Jens Ole.


Vi siger mange tak til John og Ivan for deres store indsats gennem årene.

Vi har samtidig sat gang i en fornyelse af vurderingsmetoden, så Bestyrelsen har bedt vurderingsudvalget beskrive hvad og hvordan de arbejder. Noget af det kan I læse herunder. Der vil samtidig blive lagt meget vægt på dokumentation af de enkelte haver efterhånden som de vurderes ved salg.

Da de 2 suppleanter er i fuld sving, betyder det samtidig at der skal 2 nye suppleanter til vurderingsudvalgt. De skal vælges på GF til foråret - men overvej da allerede nu om det ikke skal være dig. VI sørger for godt humør, massere af læring og rundtur i haverne ;)


VI du sælge? 

Salg af have sker i sæsonen, 1. april til 1 oktober. Og da det tager lidt tid at få samlet vurderingsudvalget, vurdere, finde købere - så lad venligst være med at vente til sidste sekund på sæsonen med at få vurderet. Du vil risikere vi ikke kan nå det. Der laves KUN vurderinger i forbindelse med overdragelse eller salg.

 Vil du sælge din have? Så er her info fra det nye vurderingsudvalg


"Hvordan gør jeg/vi lige når kolonihaven skal sælges?"

Allerførst tages der kontakt til formanden. Her underskrives dokumentet " udtræden af foreningen". Når dette er gjort giver formanden "arbejdet" videre til vurderingsudvalget. Du/I vil derefter blive kontaktet af vurderingsudvalget pr. mail og/eller tlf. for at fastsætte en dato for selve vurderingen.

Til forberedelse af vurderingen får du/I tilsendt dokumenterne "når du skal sælge". I det ene står skrevet de info. vi finder relevante at vide for at være bedst mulig "klædt på" som sælger.
Det andet dokument fortæller hvilke ting der skal sælges som "løsøre" til kommende køber. Og det tredje dokument er et skema,hvorpå der kan skrives de ting du/I tænker vil have betydning for vurderingen. Fx. Er der opsat nyt køkken, varme pumpe/anlæg, lavet tank mm ( ekstraordinære ting). Til vurderingen gennemgår vi punkterne sammen. Viser det sig eventuelle påtegninger ikke har relevans for selve vurderingen følger der selvfølgelig en forklaring fra os :-)

Inden vurderingen er det en god ide at finde kvitteringer(specielt ved køkken, bad, ekstraordinære ting og nagelfast tilbehør) , eventuelle tegninger og/eller billeder fra haven frem. 
Da hele havens/husets samlede indtryk har betydning for vurderingen, kan billeder jo også være med til, at fortælle de forandringer der er sket i haven.

Det sidste der sker i et have salg er, - vi giver de færdig lavede vurderingspapir til
formanden,der efterfølgende tager kontakt til dig/jer. Og sætter det endelige salg igang.

Bedste hilsner 
Vurderingsudvalget i Oldjorden
Tina, Svend og Jens Ole 


 

DU SKAL:

Du skal skrive under på, at du ønsker at udtræde af foreningen, og du skal skaffe en tinglysningsattest, der viser at der ikke er tinglyst gæld i haven. 
Det koster pt. 1060 kr at få vurderet haven ved salg - se Kredsens faste priser her - og du må meget gerne være i haven ved vurderingen, til at fortælle lidt om stedet. Samt 300 kr i salgsomkostninger.

Vurderingsudvalget laver herefter en vurderingsrapport, som gives til formanden, der gennemgår den med dig. Du godkender og skriver under, eller anker og så kommer kredsen og vurderer. Deres vurdering er gældende.
Så afleverer du en nøgle, og så går fremvisninger ellers i gang. Vi bestræber os på at sælge haverne så hurtigt som muligt.Det er rarest for mulige købere at du ikke er i haven ved gennemsyn. 
Lugning

Lugning ved grund

Hver kolonist har ansvaret for at holde området fra midten af stien og ind til sin hækrod ren for "ikke hækplanter" - men det gør da ikke noget, hvis I lige tager genboens område med. Man bliver sgu så glad af det :-) Husk, at I med hjørnegrunde skal hele vejen rundt, og I der har hæk til havegange både foran og bag i haven, også har ansvaret for renholdelse disse to steder. Så skulle det vist være på plads.
Hæk
Højden på vores hække er max. 160 cm, medmindre det er en høj ud til grusvejen. Her er der givet særlig dispensation fra kommunen, så de må være 180 cm - så det tager lidt af støvet fra vejen.

Det er kommunen, der har bestemt vores hækhøjde, ikke Bestyrelsen. Og de kommer ind imellem med en målepind og tjekker. Det er bl.a. sådan noget vi lurer på, når Bestyrelsen er på den månedlige havevandring.
Trailerlån
Ligesom sidste år er det Runa have 131 der stå for udlejning. 2 timer ad gangen. Husk at feje efter dig, 
Nærmere info står på infotavler og på tavlen ved trailere.
Ny adresse?
Husk at melde adresse-, mail- og tlf.nr.ændringer til Bestyrelsen, så snart I skifter. Uopdateret info koster desværre en masse administrativt arbejde og tid. Der skal ifølge vores vedtægter betales 100 kr i gebyr ved sådanne forglemmelser, og det er jo unødvendigt.
Flere m2 og længere sæson?
Vi ved lige så meget som jer. 
Dvs ikke ret meget. Følg med på kredsens hjemmeside - eller i referater fra møder på kommunen. Så snart vi har den helt officielle udmelding hører I fra os. 
Ind til da, er alt som det plejer. 
Cykler og knallerter
skal parkeres i haverne. De må ikke stå på stier. Af selv samme årsag, som at træer ikke må hænge ud over hækken.
De er til gene for den nødvendige kørsel.
Kontakt
Haveforeningen Oldjorden
Haveforeningen Oldjorden 1-146
Åbyhøj 8230
Denmark

Add us to your address book

Mail: info@oldjorden.dk
Tlf.: 2712 7627


Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet

Klik her for at ændre dine kontaktoplysninger
Copyright © 2015 Haveforeningen Oldjorden, All rights reserved.