Copy
Hej! Som aktiv kolonist, påskrevet ventelisten eller bare usædvanligt interesseret modtager du med mellemrum nyt fra Aarhus' dejligste haveforening direkte i din indbakke. God læselyst!
For at åbne i din browser, klik her.

Maj 2016

NYT FRA OLDJORDEN
Kære Kolonister

Tryk på "vis billeder" hvis de ikke dukker op

Så er sæsonen i gang. Endelig - og hermed årets første Nyhedsbrev.
Bestyrelsen er blevet fornyet af 2 nye medlemmer - Tommy have 13 og Jakob have 146 og vi arbejder på at fordele ansvarsopgaver og diverse mellem os. 

Som I ved så kontakter I Bestyrelsen via mail på info@oldjorden.dk eller telefon 2712 7627. 
(dvs. ikke på vores private facebook, private mail eller telefon :) ) 
Vi laver jo bestyrelsesarbejdet i vores fritid, og det kan betyde at der er ventetider på svar på mail og telefon. Men vi når så meget vi kan, så hurtigt som muligt. 
Mange af de spørgsmål vi får ind, vil I kunne finde svar på, på vores hjemmeside http://oldjorden.dk/ som Brian i have 103 er mega sej til at opdatere for os. Tak til dig for det! 

Ellers er der god info at finde på http://aarhuskredsen.dk/ og forbundets side http://www.kolonihave.dk/

Vi ses derude.
 Christina


Giftfrihaver.NU  
Vi har desværre været nødt til at minde flere kolonister om at det er forbudt at bruge gift i vores kolonihaver. Det er en af grundstenene i Aarhuskredsens aftaler med Kommunen omkring m2 prisen på jorden vi lejer. Rabatten på 1.2 mill på dækningsafgiften,er lavet fordi vi har lovet at være giftfri, og derfor er m2 prisen ikke højere end den er.
Så husk lige at RoundUp ikke er tilladt. 

Eddike og saltblanding skulle derimod være ret effektiv. 
Og så er det sådan, at har man købt en koloniave, så er man automatisk meldt ind i foreningen for folk med lugelemmer :) 
 

Kloakering/Dræn News 
Vi blev lidt overrasket for en måneds tid siden, da et hurtig tjek på kommunens side omkring kloakering, viste at vi er rykket noget frem tidsmæssigt. Se evt mere her: https://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Boligen/Kolonihaver/Kloakering-af-kolonihaver.aspx
Vi skal som det ser ud nu, kloakeres i 2019, altså året efter vores 100 års jubilæum. 

Vi har gennem 2015 prøvet at få styr på hvor vores dræn er placeret, og om der er mulighed for at få dem blæst igennem og renset. Vi har en del haver ved bagvejen, der efter langvarig regnvejr er lidt ramt af regnvand der løber væk fra både Oldhøjen og Oldjorden. 
Dette påvirker også tilstanden af grusvejen, især på det flade stykke, hvor regnvandet samles og der dannes huller. 
Det er ret omkostningstungt at få lavet de huller, og de dukker hurtig op igen, pga vand og trafik på vejen. 
Derfor blev der på GF nedsat et Værdiudvalg der bla. også skal kikke på trafik i vores område. 
Lige nu er der ikke nogen varig løsning, men Bestyrelsen har tidligere talt om at få smidt en bunke "grus" ved området - så I har mulighed for at fylde hullerne op når de trænger. 

Dræn vil også være en omkostning, som vi indtil videre tænker at få etableret samtidig med opgravning til kloark. 
Desuden påtænker Oldhøjen at få lagt nye vandrør ind, og vi ved af erfaring at det giver nogle nye løbebaner for vandet. 
Så hvis vi skal have lavet en holdbar og varig løsning så kræver et at flere forhold bliver taget i betragtning. Ellers risikerer vi at det bliver endnu en "lappeløsning"

Trailer:

Ligesom sidste år er det Runa have 131 der stå for udlejning. 
Tak fordi du gider sørge for det vi alle har glæde af.

tNærmere info står på infotavler og på tavlen ved trailere.
Du kan låne foreninges trailer i 2 tmier gratis. Men sørg for at der er luft i dækkene og den er fejet efter brug. 
Det er jer som kolonister der skal være med til at passe på og vedligeholde
railere.
Der er i år indkøbt ny presenning til den ene trailer. Pas godt på den.
Runa står KUN for udlejning. Ikke vedligehold. Men er der en af jer der kunne tænke sig den tjans, så tøv ikke med at melde dig.
Runa har bedt os minde jer om at det ikke er et " tag selv " system vi kører i foreningen.
Skal du bruge en trailer, så meddeler du  det på sms eller pr. telefon til Runa på 4127 7580.
Der kan ikke reserveres en trailer, men de må bruges når de er hjemme
Husk at overhold e loven når du kører med trailer :)  Og al lån af trailer er natruligvis på eget ansvar.
Efter endt brug, så sender du lige en sms til Runa om at den er tilbage på plads. 

6 gode råd: Kør med anhænger

 • Sørg for, at lasten er sikret og at vægten er fordelt jævnt. Hvis du har for meget vægt bag i traileren, kan det få den til at gå i slinger.
 • Tjek at anhængeren er koblet korrekt fast, at evt. sikkerhedswire er fastgjort, og at lygter og blinklys virker.
 • Lad anhængeren hvile på bilens krog med ca. 50 kg eller ca. 5 % af totalvægten. Du kan tjekke, hvor meget den lastede anhænger trykker på krogen med, ved at stille næsehjulet op på en badevægt eller med en såkaldt kugletryksmåler.
 • Tjek bilens instruktionsbog vedr. tilkobling af anhængere
 • Kør aldrig med mere end din bil og anhænger er indregistreret til.
 • Undersøg om din kombination af bil og anhænger kræver trailerkørekort.

Read more at https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/anhaenger-og-trailer#mKMTgJ9AaIlHHuu4.99
GODKENDELSE AF IKKE GODKENDTE BYGNINGER, GAMMELT "ULOVLIGT" BYGGERI

Som I måske husker fra GF, så er der i Århus kommune åbnet op for at vi kan få mulighed for at få lovliggjort "ulovligt" byggeri som vi har overtaget fra tidligere ejere af haven. I Oldjorden lægger vi stor vægt på at få det gjort i alle de haver der kan have disse udfordringer. Dette er der flere grunde til
 • Forsikringen dækker sjældent bygninger der ikke er godkendte, og derfor vil man ikke modtage erstatning ved fx. brand eller anden skade, såfremt der ikke foreligger en "ibrugtagningsattest" 
 • Det er utrolig svært at prissætte ved vurdering/salg, og derfor vil byggeri der ikke foreligger en "ibrugtagningsattest" på, ikke blive vurderet med
 • Vi har en gylden mulighed lige nu, for at få godkendt og lovligt byggeri i foreningen. Til glæde for ejer, vurderingsfolk, forsikringsselskab og køber. Og vi vil rigtig gerne udnytte muligheden så længe den er der. Der kunne jo komme en ny kommunalbestyrelse der tænker anderledes om det ( I Odense skal de fx. fjerne ALT ulovligt byggeri) Så vi synes vi er ret heldige.

  Vi forudser en del spørgsmål og en del underskrifter der skal sættes på kommende bygeansøgninger på allerede eksisterende bygninger - så derfor gør vi i Oldjorden følgende: 
 •   SØNDAG den 12 juni kl 10-12 vil Tina ( næstformand) og Christina ( formand) sidde i have 57 og underskrive og gennemgå jeres byggeansøgning. 
I kan så komme forbi og få skrevet under, så I kan komme på kredsen og aflevere og derefter afvente at få "ibrugtagningstilladelse" Vi vil gerne samle det så tidligt på året som muligt, da Kredsen har travlt med disse, og jo flere vi har - jo flere kan kedsen komme ud og godkende på 1 gang. Det er det mindst ressourcekrævende for alle.

Så inden du kommer til underskriftdag den 12 juni, så skal du havde udfærdiget en byggeansøgning. Den kan du evt finde her http://aarhuskredsen.dk/uf/80000_89999/81814/e2770f960fc5ec762fbfe1831db65c6c.pdf og printe ud. Du skal lave de tegninger der er beskrevet i byggereglementet, som du finder her http://aarhuskredsen.dk/uf/80000_89999/81814/43bbc93d505e5d152b11bab6483c0672.pdf
Du må rigtig gerne havde taget nogle billede af det der skal godkendes, og naturligvis have alle mål på de tegninger du har lavet. Det er helt ok at tegninger er lavet i hånden og uden lineal, bare der er mål på :) 
 


 
HVORNÅR SKAL DU SÅ SØGE "FORSINKET BYGGETILLADELSE" ????  

Det er ret simpelt - har du bygninger der ikke er godkendte i din købsvurdering, eller som der ikke er ibrugtagningstilladelse på , så skal du søge godkendelse af byggeriet. Har du en have, hvor du har overtaget nogle ulovlige bygningner, så skal du søge. Har du en have der er overbebygget ifht. de gamle regler på 40 m2 +15 m2 overdækket terrasse, så skal du søge. Er du i tvivl, så kom den 12 med dine papirer, fotos og spørg. 

Som i kan se her på verdens flotteste tegning så overholder hovedhus og tilbygning jo størrelse på de gamle 40 m2. Den overdækkede terrasse ligeså. Men tilbygningen er bygget efter 1978 før 1/7 2014 - og ikke godkendt ( fordi den ligger for tæt på hæk, der skal jo være 2.5 m) Tilbygningen skal der derfor søges " forsinket byggetilladelse" på. 
Redskabsskjul og skur+ skurskud er jo overbebygning i følge de gamle regler- og man har sikkert fået en påtale i vurderingen om at det skal fjernes.
Dem kan der nu søges " forsinket byggetilladelse på" fordi de er bygget før 1/7 2014. Byggede du dem i 2015,( uden byggetilladelse) så er de ulovlige - men du er heldig, for du har ikke bebygget op til de nu gældende 50 m2  - så du kan søge " forsinket byggetilgivelse" på dem. Og dit bebyggede areal vil så være 20+20+1.4+4+1 = 46.4 m2 Og så er der endda plads til at bygge mere :)

Plankeværket ind til naboens hus som ligger 30 cm fra nabos hus og 50 cm fra dit er i princippet ulovligt. Men vi vil have steder hvor husene ligger så tæt at det ikke giver mening at plante hæk.
Derfor har jeg, efter grundig snak med kredsens byggeudvalg, indstillet til Bestyrelsen i Oldjorden, at gamle, eksisterende plankeværk kan blive stående og evt. renoveres.
MEN!!! Det er KUN på det stykke hvor husene ligger op af hinanden. Dvs, den sidste del af plankeværket her på tegningen er ulovlig.( %)  Det skal fjernes.Plankeværk skal nemlig placeres 1 m fra hæk, så lys og luft, og hækklipning har ordentlige forhold. 
Dette har Bestyrelsens godkendt på seneste møde. Desuden accepterer vi også at evt. ulovligt plankeværk bliver stående i den periode det tager en nyplantet hæk at vokse op. 
Dvs du kan tage en samtale med din nabo, plante hæk på den mest solfyldte side, og når den er oppe, så skal du og din nabo altså se at få fjernet det ulovlige plankeværk :)  

SÅ: 
 1.  har du noget skur/hus under  i alt 40 m2 fra før 1978 så er det i princippet lovligt. Men har du ikke papire på det, så få søgt. 
 2. har du skur/hus på ialt OVER 40m2 men før 1/7 2014 så SKAL du søge en "forsinket byggetilladelse" på det. Det SKAL lovliggøres. 
 3. har du en overdækket terrasse der ligger uden forbindelse til huset- så er den ulovlig. Men er den bygget FØR 1/7 2014 så SKAL du søge
 4. har du byggeri fra før 1978 - som der ikke er ibrugtangning på, så kik forbi.
 5. har du en uformel godkendelse af byggeri, som enten er en mundlig aftale med en tidligere formand, eller noget der er  skrevet i hånden på din købsaftale mm - så er det IKKE GÆLDENDE. Desværre. Så SKAL du lave en " forsinket byggeansøgning" og få det formelt godkendt.
 6. Det er lidt uoverskueligt det her, jeg ved det godt. Og bær over med os, det er lige så nyt for os som for jer. Vi ved ikke alt,men ved at der sikkert dukker noget op udenfor kategori -som vi ikke kan svare på
  Jeg har gjort hvad jeg kunne får at sætte mig bedst muligt ind i det. 

  Hjælp os ved at komme den 12 juni, så godt forberedt som muligt. Med tegninger, vurdering, billeder, ansøgning efter regler osv. Så burde vi hurtig kunne klare sagen, og alle få mest muligt ud af de m2 vi har. Vi har afsat den 12 juni fordi vi ikke kan afse ressourcer til det, løbende hen over sæsonen. Det håber vi I har forståelse for. Ellers vokser vores egne haver fra os :) 

  På vegne af " Forsinket byggeansøgninsgsteamet" < Christina, Formand 
HUSK VENLIGST SYNLIGT HUSNUMMER ! Vi har mindet det før, og på næste havevandring falder gebyrhammeren :) 
Hund og hund imellem 

Historisk set, har der været dyrehold forbudt i kolonihaverne. Engang for mange år siden blev dette forbud ophævet, så man nu godt må have hund og kat og kanin mm. 
Høns er ikke tilladt fordi de bla. tiltrækker rotter. Bistader blev der stemt om for nogle år siden, og disse er heller ikke tilladt i Oldjorden. 
Sådan er der mange ting der flytter sig og ændre sig. 

Vi, der har dyr, har dog en forpligtigelse til at sørge for de ikke er til gene for andre i foreningen. Og gøende hunde er blevet forårets nye henvendelsesårsag til Bestyrelsen. 

Så, vil I der har hunde, blive mere opmærksomme på ikke alt lade dem stå og gø i haverne og ved havelåger.
En del både børn og voksne er desværre bange for selv de sødeste og mindste hunde.
På nogle havdegange så starter en hund med at gø, hvorefter den lidt længere oppe overtager og så den næste og den næste. Dette er jo ikke hensigtsmæssigt.
Det betyder ikke at de ikke må sige vov, men der er en stigende oplevelse af, at nogle hunde får lov til at sige rigeligt med vov, vov, vov. 
På forhånd tak for hjælpen.

 
NY sekretær i Bestyrelsn, for 1 år- 2016. 
Jakob have 146
Har haft kolonihave i HF Oldjorden siden 1992, og var senest medlem af bestyrelsen 1999-2001. Arbejder for færre teknikaliteter og større fokus på foreningens medlemmer. Deltager 2016 i arbejdsgruppen der skal komme med idéer til foreningens fremtidige struktur og værdigrundlag.
Spørge Jørgen er bedre end Antage Arne

Vi  oplever lidt en tendens til at nogle kolonister ( det er ikke dig, det ved vi godt  :)  ) ANTAGER de ved hvad og hvordan tingene hænger sammen.
Dog oftest uden at vide det helt sikkert. 

Vi møder fx antagelser om at der sprøjtes med Roundup rundt om stenen ved asfaltvejen. Eller at der sprøjtes med gift på bagvejen eller fuglene dør hvis vi sprøjter for spindemider i hækken. 

Vi gør os i Bestyrelsen, rigtig umage for at informere jer om så meget som muligt. Og det er naturligvis ikke alt vi husker, eller I husker vi har fortalt tidligere. 
Men det ville være så meget rarere, hvis I formulerede jeres bekymring som et spørgsmål i stedet for en antagelse. 

Fx
spørgsmål: " hvad sprøjtes der egentlig med rundt om sten på asfaltvejen?" 
svar: " Det er en særlig eddikeopløsning, vi har et datablad på det hvis du er interesseret" 

spørgsmål: " hvad bliver der sprøjtet med på bagvejen?"
svar: " det er en særlig hvidløgsblanding"  

spørgsmål: "Hvis vi sprøjter for spinde mider igen, hvad bliver der så brugt? "
svar:" jeg kan ikke huske det helt præcist, men det er en særlig sæbeolieblanding, der ikke skader andre dyr. Jeg har en prøveflaske stående du gerne må komme og læse på " 


Ved at stille den slags spørgsmål kan vi imødekomme meget urigtig " over hækken snak" og I kan sammen med os være med til at bære de rigtige, og ofte positive informationer ud til de andre kolonister. 

Ved bare at "antage" så kommer de korrekte svar kun frem ved tilfældigheder, og usandheder bliver spredt - uden grundlag. 
Er du i tvivl om noget, eller tager du dig selv i at sige " det er sådan og sådan" til andre kolonister - så smid en mail eller tænk over om den information du vidergiver har hold i virkeligheden.
Er du  Antage Arne eller Spørge Jørgen ? Forhåbentlig den sidste .


Og forresten, så er der set spindemider i nogle hække. SÅ vi regner med at få sprøjtet for dem. 

Vigtige småting

Husk at melde adresse-, mail- og tlf.nr.ændringer til Bestyrelsen, så snart I skifter.
Vi oplever desværre, at en del af de informationer, vi har på jer, ikke er gældende. Det koster desværre en masse administrativt arbejde og tid. Der skal ifølge vores vedtægter betales 100 kr i gebyr ved sådanne forglemmelser, og det er jo unødvendigt. Så husk venligst at melde det til os.

Motorredskaber: 
Som bekendt så elsker vi fred og ro - så på hverdage må I drøne rundt med jeres hækklippere og græsslåmaskiner til kl 18.00 
I weekender er det til kl 13.00 
Resten af tiden skal I hygge jer og slappe af!  

Buske og træer..

må ikke hænge ud over hækken eller være for tæt på hækken.

Redningskørertøjer skal kunne komme frem. Vi er blevet mindet om, at de ikke kører ned ad havegange, der har træer, som hænger ud over. Så dem skal I naturligvis lige have kikket, på inden vinteren kommer. Hækken har heller ikke godt af, at der bliver skygget for meget.

Det samme gælder nogle af kloakselskaberne. De vil ikke tage ansvaret, hvis de kommer til at knække noget. Vi har også kik på Bagvejens store træer, men en del af dem er ikke på vores grund, så vi skal i dialog med haveejerne der for at kunne få beskåret træer.

Lugning ved grund

Hver kolonist har ansvaret for at holde området fra midten af stien og ind til sin hækrod ren for "ikke hækplanter" - men det gør da ikke noget, hvis I lige tager genboens område med. Man bliver sgu så glad af det :-) Husk, at I med hjørnegrunde skal hele vejen rundt, og I der har hæk til havegange både foran og bag i haven, også har ansvaret for renholdelse disse to steder. Så skulle det vist være på plads.
Hæk
Højden på vores hække er max. 160 cm, medmindre det er en høj ud til grusvejen. Her er der givet særlig dispensation fra kommunen, så de må være 180 cm - så det tager lidt af støvet fra vejen.

Det er kommunen, der har bestemt vores hækhøjde, ikke Bestyrelsen. Og de kommer ind imellem med en målepind og tjekker. Det er bl.a. sådan noget vi lurer på, når Bestyrelsen er på den månedlige havevandring.
Cykler og knallerter
skal parkeres i haverne. De må ikke stå på stier. Af selv samme årsag, som at træer ikke må hænge ud over hækken.
De er til gene for den nødvendige kørsel.
Vil du sælge din have?
Så henvend dig til formanden. Du skal skrive under på, at du ønsker at udtræde af foreningen. Herefter kontakter vurderingsudvalget dig. Det koster 1060 kr at få vurderet haven ved salg - se Kredsens faste priser her - og du må meget gerne være i haven ved vurderingen, til at fortælle lidt om stedet. Samt 300 kr i salgsomkostninger.

Vurderingsudvalget laver herefter en vurderingsrapport, som gives til formanden, der gennemgår den med dig.
Så afleverer du en nøgle, og så går fremvisninger ellers i gang. Vi bestræber os på at sælge haverne så hurtigt som muligt.

Har du løsøre du vil sælge, så udarbejder du en løsøreliste, som lægges oveni vurderingsprisen.
Køber behøver ikke købe dit løsøre, så indgår det ikke, skal du fjerne det inden salg.
Kontakt
Haveforeningen Oldjorden
Haveforeningen Oldjorden 1-146
Åbyhøj 8230
Denmark

Add us to your address book

Mail: info@oldjorden.dk
Tlf.: 2712 7627


Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet

Klik her for at ændre dine kontaktoplysninger
Copyright © 2016 Haveforeningen Oldjorden, All rights reserved.