Copy
Ny håndbog om lovgivning vedrørende flygtninge og indvandrere  ***  Fyraftensmøder  ***  Konference

Nyt fra Center for Udsatte Flygtninge


November 2016 

Introbillede

Fyraftensmøde om at støtte forældre og børn med traumer


Hvordan taler vi med børn om traumer? Center for Udsatte Flygtninge holder gratis fyraftensmøde om, hvordan vi bedst støtter forældre og børn, som har oplevet traumer. Psykolog Nina Thorup Dalgaard vil på baggrund af sin nye ph.d. holde oplæg om, hvordan hendes forskning kan bruges af praktikere i kommunerne. Efterfølgende vil der være en åben faglig diskussion. Fyraftensmødet finder sted hos Dansk Flygtningehjælp i København d. 7. december kl. 15-17.
 
Læs mere og tilmeld dig fyraftensmødet.
 

Fyraftensmøde om identitet og køn blandt unge flygtninge

Identitetsudvikling og -forandring kan være særligt udfordrende for unge flygtninge. MindSpring har i løbet af de seneste to år udviklet, afprøvet og evalueret et nyt MindSpring-forløb for og med unge med flygtningebaggrund. Forløbet indeholder blandt andet temaer som social kontrol, ligestilling, kønsforståelse og seksualitet. På baggrund af erfaringerne fra forløbene afholder MindSpring et gratis fyraftensmøde for professionelle, frivillige og andre interesserede. Mødet foregår i Ringsted d. 30. november kl. 14.30-16.30.
 
Læs mere og tilmeld dig fyraftensmødet.
 


Ny håndbog om lovgivning vedr. flygtninge og indvandrere

Der har været mange lovændringer på integrationsområdet det seneste år. Center for Udsatte Flygtninge og Integrationsnet har netop udgivet en opdateret lovgivningshåndbog. Håndbogen giver et overblik over de aktuelle betingelser og vilkår, der er fastsat i lovgivningen vedrørende flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte inden for følgende temaer:

  • Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse
  • Hjælp i særlige tilfælde
  • Særlig støtte til børn, unge og voksne
  • Uledsagede mindreårige flygtninge.

Se lovgivningshåndbogen.
 


Konference om traumer og integration

Kendskab til traumesymptomer og traumebehandling er en nødvendig kompetence for alle, der møder flygtninge i deres daglige arbejde. Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp – afholder en konference i København om traumer og integration. Gennem keynotes og workshops får du et solidt kendskab til den neurosekventielle tilgang samt redskaber til at arbejde målrettet med vurderings-, undervisnings- og behandlingsopgaver i forhold til traumatiserede flygtninge.
 
Konferencen finder sted d. 20. januar i København. Hvis du tilmelder dig inden d. 15. december, sparer du 200 kr.
 
Læs mere og tilmeld dig.
 


Vi udsender vores nyhedsbrev seks gange om året. Du er velkommen til at videresende mailen i dit netværk.

Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer til dets indhold eller form.

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.dk
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Copyright © 2016 Dansk Flygtningehjælp, All rights reserved.

Our mailing address is:
udsatte@drc.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences