Copy

Nyt fra Center for Udsatte Flygtninge


Oktober 2016 

Introbillede

Notat om flygtninges mentale sundhed


Hvor mange flygtninge har PTSD, og hvilke forhold har særligt betydning for flygtninges mentale sundhed? Center for Udsatte Flygtninge har udarbejdet et kort notat om flygtninges mentale sundhed, der opsummerer resultater fra nyeste internationale forskning. Notatet er baseret på et omfattende litteraturstudie, Preserving and Improving the Mental Health of Refugees and Asylum Seekers, som er udarbejdet af hollandske forskere for the Health Council of the Netherlands
 
Læs notat om flygtninges mentale sundhed.
 

Psykiatridage om flygtninge og traumer


Psykiatrifondens og PsykInfo Region H’s psykiatridage handler dette efterår om flygtninge og traumer. Under overskriften Fra traume til trivsel sættes der fokus på de problemstillinger, man kan stå med som offentlig myndighed eller arbejdsplads, når flygtninge med traumer skal understøttes i etableringen af en tilværelse i Danmark. Psykiatridage finder sted i København d. 10.-11. november og i Herning d. 23.-24. november.
 
Læs mere og tilmeld dig Psykiatridage.
 

Folder til frivillige om flygtninge med traumer og PTSD

Frivillignet – Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsnetværk i Danmark – har udgivet hæftet Flygtninge med traumer og PTSD – Frivillige kan øge tillid og livskvalitet. I hæftet kan man få viden om traumer og PTSD hos flygtninge samt gode råd til, hvordan man som frivillig kan yde støtte gennem stabile, trygge og ligeværdige relationer.
 
Download hæftet Flygtninge med traumer og PTSD.
 


Nyhedsbrev om flygtningebørn i Danmark

Center for Børneliv har udsendt et nyhedsbrev, der gennem seks artikler belyser flygtningebørns og -familiers liv. Set fra en række forskellige faglige perspektiver sætter artiklerne spot på emner som sundhed, traumer, uledsagede flygtningebørn og den gode modtagelse.
 
Læs nyhedsbrevet Flygtningebørn i Danmark.
 


Ny håndbog om at møde børn på flugt

UNICEF Sverige har udgivet en håndbog om at møde børn på flugt. Håndbogen er skrevet af Lars H Gustafsson, som er en svensk børnelæge, der har udviklet STROF-modellen for arbejdet med flygtningebørn. I håndbogen kan du finde basisviden om børn på flugt, råd til mødet og arbejdet med flygtningebørn samt introduktion til børns rettigheder.

Download håndbogen Möta barn på flykt – enkel handbok för alla.
 


Vi udsender vores nyhedsbrev seks gange om året. Du er velkommen til at videresende mailen i dit netværk.

Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer til dets indhold eller form.

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.dk
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Copyright © 2016 Dansk Flygtningehjælp, All rights reserved.

Our mailing address is:
udsatte@drc.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences