Copy

Nyt fra Center for Udsatte Flygtninge


August 2017

Introbillede

Ny folder til flygtninge om reaktioner på krig, flugt og eksil


Center for Udsatte Flygtninge har udarbejdet en folder til flygtninge om nogle af de reaktioner, man kan opleve efter krig og flugt. Folderen indeholder også gode råd til, hvad man kan gøre for at få det bedre. Folderen findes på seks sprog (dansk, engelsk, arabisk, farsi/dari, tigrinya og somali). Alle sprogversioner kan downloades på vores hjemmeside, og trykte udgaver kan rekvireres ved henvendelse på mail eller telefon.

Download folderen At opleve krig og flugt på Center for Udsatte Flygtninges materialeside.
 

MindSpring tilbyder nu forløb for børn 9-14 år

MindSpring Kompetencecenter uddanner de første frivillige trænere i november 2017 til afholdelse af MindSpring-forløb for børn 9-14 år i foråret 2018. MindSpring er et psykosocialt gruppeforløb med fokus på viden, ressourcer og handlekompetence i relation til temaer som identitet, kulturmødet, følelser på baggrund af flugt og livet i eksil, herunder stress og traumer. Det særlige for børn med flygtningebaggrund er, at de i en livsfase fra barn til ung skal håndtere udfordringer relateret til flugt og tilpasse sig en eksiltilværelse. Samtidig kan støtte fra forældre/nære relationer være svækket. MindSpring for børn er støttet med midler fra Det Obelske Familiefond.

Se mere om MindSpring for børn med flygtningebaggrund.
 


Mød Center for Udsatte Flygtninge til Integrationstræf 17

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) afholder sammen med KL for femte gang det årlige Integrationstræf. Integrationstræf 17 finder sted i Nyborg d. 7. september, hvor Center for Udsatte Flygtninge og MindSpring naturligvis vil være til stede med en stand. Konferencen henvender sig til ledere og medarbejdere i kommuner samt samarbejdspartnere og andre interessenter, der arbejder med flygtninge og indvandrere.

Læs mere og tilmeld dig Integrationstræf 17.
 


Gratis inspirationsmøde i Odense om traumeindsatser

Integrationsnet afholder inspirationsmøde om flygtninge med traumer med særligt fokus på indsatser i familien. Mødet indledes med oplæg af fagchef Marianne Badstue, og derefter får du mulighed for at besøge én eller flere share shops, hvor du bl.a. kan møde pædagoger, socialrådgivere, terapeuter og psykologer til en snak om traumeindsatser i familien og for børn, indsamling af data til børnefaglige undersøgelser, screening og behandling eller tværfagligt samarbejde. Center for Udsatte Flygtninge vil også være til stede med en share shop, hvor der vil være mulighed for at få nogle af vores materialer med hjem. Det foregår i Odense d. 19. september.

Læs mere og tilmeld dig inspirationsmøde om traumeindsatser med fokus på familier.
 


Hjemland - en ny bog, hvor flygtninge i Danmark fortæller

Der bliver talt meget om flygtninge, men det er sjældent, at flygtninge får lov til at tale selv. I Tove Holmgård Sørensens nye bog Hjemland fortæller syv flygtninge deres egne rørende, underholdende og lærerige livshistorier 30 år efter deres ankomst til Danmark. Reception for bogen afholdes på Dansk Flygtningehjælps hovedkontor, Borgergade 10 i København, onsdag d. 30. august kl. 16. Receptionen indledes med taler af bl.a. Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, og Frank Ebsen, docent på Professionshøjskolen Metropol. Alle er velkomne.

Læs mere om Hjemland.
 


Vi udsender vores nyhedsbrev seks gange om året. Du er velkommen til at videresende mailen i dit netværk.

Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer til dets indhold eller form.

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.dk
www.flygtning.dk/udsatte

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.dk
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Copyright © 2017 Dansk Flygtningehjælp, All rights reserved.

Our mailing address is:
udsatte@drc.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences