Copy
2018 byder på spændende samarbejder og mere støtte til fritidsaktiviteter
Nyt fra Center for
Udsatte Flygtninge
December 2017
Introbillede

Center for Udsatte Flygtninge ønsker alle en god jul og et godt nytår

Snart er det ferietid, og Center for Udsatte Flygtninge ønsker alle nogle gode dage og en god start på det nye år. På trods af faldende asyl- og flygtningetal har 2017 været endnu et travlt år for centret med stor efterspørgsel på vores kerneydelser. Vi har således til 70 arrangementer i løbet af året undervist og holdt oplæg for omkring 2.000 praktikere, studerende og frivillige, der har haft brug for viden om udsatte og traumatiserede flygtninge, ligesom vi har haft 100 individuelle rådgivninger via vores rådgivningstelefon og -mail. Vores nyhedsbrev når ud til ca. 1.100 fagpersoner og studerende, og vi oplever også stor efterspørgsel efter vores materialer. Vi har i løbet af året udgivet og distribueret flere nye materialer – herunder materiale til flygtninge selv på flere sprog om at opleve krig og flugt og en opdateret håndbog om lovgivning på integrationsområdet.

Center for Udsatte Flygtninge har fået ny hjemmeside

Er det længe siden du, har besøgt vores hjemmeside? Så har du alletiders anledning til at gøre det nu, for vi har givet den en gevaldig makeover og en ny adresse: www.udsatteflygtninge.dk. Som hidtil kan du finde alle vores materialer samt viden om traumer og PTSD. Der er dog blandt andet også kommet nye fakta-sektioner om udsatte flygtninge, ligesom hjemmesiden – synes vi selv – er blevet både pænere og nemmere at finde rundt i.

Tjek Center for Udsatte Flygtninges nye hjemmeside

Nye projekter: Beskæftigelsesindsatser for traumatiserede, ligestilling og social kontrol

Center for Udsatte Flygtninge har gang i flere nye projekter. I et nyt projekt støttet af Nordisk Ministerråd skal Center for Udsatte Flygtninge afdække, kvalificere og styrke virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge i de nordiske lande. Projektet løber frem til slutningen af 2018, hvor projektets resultater bliver udgivet i en publikation. Andre nye projekter, der er startet op de seneste uger, retter sig mod ligestilling og social kontrol. For Københavns Kommune opkvalificerer Center for Udsatte Flygtninge professionelle og frivillige i foreninger vedr. social kontrol og ligestilling. Og for Ligestillingsministeriet gennemfører vi de næste år i samarbejde med Als Research – samt Integrationsnet og Lærdansk – en kampagne med undervisning om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol målrettet minoritetsetniske kvinder, mænd og unge over hele landet.

Læs mere og hold dig opdateret om Center for Udsatte Flygtninges nye projekter

Fritidspuljen åbner igen for ansøgninger

Med støtte fra blandt andre Ståle Solbakken og Ole Kirk’s Fond viderefører Dansk Flygtningehjælp Fritidspuljen. Flere flygtningebørn kan derfor fra 2018 få støtte til at komme i gang med en aktiv fritid i deres lokale foreningsliv. Fritidspuljen genåbner for nye ansøgninger mandag den 8. januar 2018 for flygtningebørn op til 18 år, som har brug for økonomisk støtte til kontingentbetaling i foreningslivet. De gældende retningslinjer for ansøgning og støtte vil fremgå på hjemmesiden fra årsskiftet.

Læs mere om Fritidspuljen

Konference i København om vold og overgreb i flygtningefamilier

Den 16. januar 2018 afholder Integrationsnet konference i København om vold og overgreb i flygtningefamilier, hvor du gennem oplæg, debat og dialog med andre fagpersoner og professionelle kan blive klogere på emnet. Konferencen afholdes i forlængelse af en lignende konference, som Integrationsnet afholdt i Aarhus i november, hvor søgningen var så stor, at ikke alle interesserede havde mulighed for at deltage.

Læs mere og tilmeld dig konferencen

Ny udgave af portalen integrationsviden.dk

Portalen Integrationsviden.dk giver én samlet indgang til viden, værktøjer og fakta om integration og om, hvad der virker i integrationsindsatsen. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har netop lanceret en ny og forbedret udgave af siden. Hjemmesiden har blandt andet et forbedret søgeværktøj, en ny funktion til at dele gode erfaringer, og indholdet er blevet opdateret.

Se integrationsviden.dk

Ny undervisningsportal om flygtningebørn

Flygtningebørn.dk er en interaktiv undervisningsportal, der vil klæde lærere, pædagoger og elever på i mødet med flygtningebørn. Portalen præsenterer en række nyt videobaseret undervisningsmateriale, dokumentarfilm og apps. Portalen samler samtidig det vigtigste eksisterende materiale om flygtningebørn fra de største aktører og NGO’er på området via links, delinger og henvisninger. Blandt andet kan du finde noget af Center for Udsatte Flygtninges materiale på portalen.

Tjek flygtningebørn.dk

Vær nogens Valdemar

Skulle du mod forventning kede dig i juleferien, så skift over fra Netflix til Youtube og se Mozhdeh Ghasemiyanis TED Talk, A Refugee’s journey to safety. Mozhdeh er psykolog og kom som barn til Danmark som flygtning fra Iran. Hun trækker på begge dele i sin medrivende talk, hvor hun blandt andet beskriver, hvordan følelsen af sikkerhed, tryghed og tillid er vigtigt for heling af de traumer, som flygtninge kan have med sig. Og hun fortæller om betydningen af, at andre mennesker i eksillandet byder ind med noget så enkelt som venskaber og følelsen af at være velkommen. Som Valdemar i sin tid gjorde det for Mozhdehs familie.

Se A Refugee’s journey to safety

Nye projekter skal sikre støtte til flygtningebørn

Med støtte fra Egmont Fonden og Novo Nordisk Fonden har Red Barnet lanceret projektet Fra flugt til skolegang. Indsatsen består af psykosocial støtte til nytilkomne flygtningebørn i modtageklasser og andre skoletilbud i grundskolen, og formålet er blandt andet at fremme børnenes trivsel og livsduelighed, så de kan tilegne sig læring og begå sig i det danske samfund på længere sigt.

Ligeledes har Egmont Fonden og Dansk Flygtningehjælp indgået et partnerskab om projektet Leg og Læring, som vil tilbyde nyankomne flygtningebørn trygge rammer, hvor de kan tilegne sig nye kulturelle koder, et nyt sprog og kan blive klædt på til at indgå i det danske samfund på lige fod med andre børn. Der vil blive etableret Leg- og læringsklubber i ti kommuner landet over, hvor frivillige vil blive uddannet til at interagere med børnene og deres forældre, og der vil være tid og overskud til leg og læring.

Læs mere om Fra flugt til skolegang
Læs mere om Leg og læring

Nye MindSpring-forløb på vej


MindSpring børnegrupper er ved at få luft under vingerne. De første 14 MindSpring-trænere til MindSpring for børn er nu uddannede. Følgende 10 kommuner er klar til at starte grupperne op i starten af det nye år: Svendborg, Brønderslev, Køge, Varde, Vejen, Odder, Roskilde, Nyborg, Bornholm og Aabenraa (boligselskab Salus). Er du interesseret i at starte MindSpring-forløb i din kommune, ligger det kommende trænerkursus til forældre-forløb i marts 2018.

Find kommende datoer også for unge- og børnetrænerkurser på www.mindspring-grupper.dk

Se enkel illustration af, hvordan samarbejde om MindSpring-grupper forløber

 

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.dk
www.udsatteflygtninge.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.dk
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.


Center for Udsatte Flygtninge udsender et nyhedsbrev seks gange om året. Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig, så vi hører meget gerne fra dig, hvis du har forslag til artikler eller forbedringer.

udsatte@drc.dk

Tilpas dine indstillinger
Frameld nyhedsbrevet

Copyright © 2017 Dansk Flygtningehjælp