Copy

Nyt fra Center for Udsatte Flygtninge


April 2017

Introbillede

Traumeindsatsen halter i mange kommuner


LG Insight har lavet en mindre opfølgning på den omfattende undersøgelse af kommuneres traume-indsats fra 2013. De nye tal fra 2017 med svar fra 65 kommuner er gengivet i en artikel i Avisen Kommunen, og de indikerer, at indsatsen for at opspore flygtninge med traumer er mangelfuld mange steder.  Således vurderer 43 procent, at deres kommune slet ikke gør nok for at afdække traumer hos flygtninge, mens 32 procent svarer, at kommunens indsats kun i mindre grad er tilstrækkelig. Og 46 procent svarer, at deres kommune ikke tilbyder nyankomne flygtninge en helbredsundersøgelse, selvom kommunerne ifølge integrationsloven er forpligtet til at gøre det, hvis det vurderes, at der er behov for at afdække de fysiske og psykiske helbredsforhold nærmere. Det er endvidere meget få af kommunerne, der har retningslinjer eller anvender screeningsværktøjer vedrørende traumer.

Læs artiklen Kommuner vender det blinde øje til traumatiserede flygtninge.

MindSpring kan bruges forebyggende mod traumer og stress

I Avisen Kommunen kan man også læse en artikel, hvor to flygtninge fortæller om, hvordan de i deres MindSpring-gruppe har fået et trygt rum til at tale om traumer og psykiske problemer.

Læs artiklen ”I Danmark er det normalt at gå til psykolog, men i Syrien er det kun for de meget sindssyge”.
 

Konference om etniske minoriteter i det frivillige arbejde

Dansk Flygtningehjælp og Styrelsen for International Rekruttering og Integration afholder konference om etniske minoriteter i det frivillige arbejde tirsdag den 23. maj i Odense. Med afsæt i en række nyligt gennemførte projekter under strategien Civilsamfundet Bygger Bro stiller konferencen skarpt på, hvordan etniske minoriteters engagement i civilsamfundet øges, og hvordan det lokale samarbejde om integration styrkes. Dagen byder på oplæg, paneldebatter, workshops og netværk, der giver dig opdateret viden og redskaber at arbejde videre med. Deltagelse er gratis.

Læs mere og tilmeld dig konferencen.
 


Danskkundskaber har stor betydning for flygtninges beskæftigelse

Politisk og integrationsfagligt er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge. Mange flygtninge kommer tidligt i praktik, og danskundervisningen tilpasses den tidlige virksomhedsrettede indsats. Men hvordan er flygtninges muligheder for at fungere på en arbejdsplads og få ordinært job, hvis de kun kan meget lidt dansk? Det har Dansk Flygtningehjælp spurgt arbejdsgivere om i forbindelse med en undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse. De deltagende arbejdsgivere giver udtryk for, at danskkundskaber har stor betydning for, om de vil ansætte en flygtning, og størstedelen har oplevet udfordringer relateret til manglende danskkundskaber. Det er eksempelvis vigtigt, at man har sprog til at forstå mundtlige instruktioner og til at indgå i det sociale fællesskab med kollegaer.

Læs Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse.
 


Konference: Gode børneliv for flygtninge i Danmark

Center for Børneliv og Dansk Flygtningehjælp inviterer til konference om flygtningebørn. Vær med, når nordiske og danske forskere og praktikere deler deres viden om, hvordan du som fagperson bedst kan støtte flygtningebørns trivsel og integration. Konferencen finder sted både i Aarhus og København, og du kan blandt andet møde både Center for Udsatte Flygtninge og vores kollegaer i Integrationsnet. Konferencen i København er overtegnet, men der er stadig ledige pladser i Aarhus d. 6. juni.

Læs mere og tilmeld dig konferencen.

Kathrine Vitus er en af de forskere, der holder oplæg på konferencen. Hør hende også fortælle om sine studier af asylbørn i Danmark i en ny podcast udgivet af Center for Børneliv.
 


Ny bog om inklusion i daginstitutioner

Forlaget Frydenlund har udgivet en ny bog om at udvikle inkluderende læringsmiljøer i daginstitutionen. Bogen dykker ned i teori og praksis og et af de seks praksistemaer tager udgangspunkt i et flygtningebarn. Bogen er skrevet at Anne Marie Marquardsen.

Læs mere om bogen Inklusion i daginstitutionen – om at udvikle inkluderende læringsmiljøer.
 


Vi udsender vores nyhedsbrev seks gange om året. Du er velkommen til at videresende mailen i dit netværk.

Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer til dets indhold eller form.

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.dk
www.flygtning.dk/udsatte

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.dk
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Copyright © 2017 Dansk Flygtningehjælp, All rights reserved.

Our mailing address is:
udsatte@drc.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences