Copy
Center for Udsatte Flygtninge søger studentermedhjælper - se stilingsopslag og tip en ven
Nyt fra Center for
Udsatte Flygtninge
Juni 2018
Introbillede

Nyt undervisningstilbud om ligestilling og rettigheder

I samarbejde med Als Research og Integrationsnet er vi i Center for Udsatte Flygtninge med til at udvikle og gennemføre kampagnen RET TIL LIGESTILLING, som nu er online med egen hjemmeside. Projektet udføres for Ligestillingsministeriet og er et undervisningstilbud, som har til formål at informere samt skabe debat og refleksion om ligestilling og rettigheder i Danmark. Målgruppen for undervisningen er flygtninge og andre borgere med minoritetsetnisk baggrund. Medarbejdere fra primært Lærdansk og Integrationsnet vil forestå undervisningen. Sprogskoler, foreninger og andre interesserede kan bestille gratis ryk-ud-kurser, og de første undervisningsgange vil løbe af stablen efter sommerferien.

Læs mere og bestil et kursus

Indsatser mod vold i flygtningefamilier kræver blik for betydning af flugt, eksil og traumer

Hvordan skal man forstå og handle på vold i flygtningefamilier? Der bliver talt meget om parallelsamfund, men man bør ikke glemme at fokusere på betydningen af flugt, eksil og traumer. Det har Helena Lund og Gitte Rønde fra DIGNITY samt Anika Liversage fra VIVE skrevet om i hhv. en kronik i Berlingske og en klumme i Weekendavisen. Lund og Rønde beskriver, hvordan traumer kan ligge til grund for vold, og hvorfor traumebehandling derfor er en del af løsningen. Liversage skriver om, hvordan forældreskab kan være udfordrende i en ny kontekst oven på flugt og eksil. Her kan forældrekurser – som eksempelvis MindSpring – støtte familierne på andre måder, end sociale myndigheder ellers er i stand til.

Læs Lund og Røndes kronik Hvis man skal forstå vold, skal man forstå udøveren

Se Liversages klumme Når man ikke må slå

Nyt integrationsudspil fra KL betoner inddragelse af flygtninge og uddannelse

Kommunernes Landsforening (KL) har lanceret et nyt integrationsudspil: Veje til fællesskabet. Her er MindSpring nævnt som et eksempel på, hvordan kommunerne kan inddrage flygtninge, der har været Danmark i noget tid, i arbejdet med at støtte nye flygtninge. Derudover anbefales det i udspillet bl.a. at styrke uddannelsessektorens rolle i integrationsindsatsen.

Læs Veje til fællesskabet – rammer og muligheder i kommunernes integrationsindsats

Ny forskning: Uddannelse i Danmark er godt for arbejdsmarkedstilknytningen – ikke mindst for kvinder

Ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte indvandrere, der uddanner sig i Danmark, opnår på lang sigt en højere beskæftigelse og bedre lønindkomst end dem, der ikke uddanner sig. Det viser ny forskning fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Analysen viser endvidere, at den positive effekt af at uddanne sig i Danmark er størst for kvinder.

Læs mere og download Sammenhængen mellem beskæftigelse og uddannelse for ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte

Rapport om beskæftigelsesindsatser for kvindelige flygtninge

Kvindelige flygtninges beskæftigelsesgrad halter efter mændenes. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udgivet en rapport baseret på en kortlægning af ni kommuners indsats med at hjælpe kvindelige flygtninge i arbejde. Analysen peger på, at tiltro, tidlig indsats, motivation og inddragelse af ægtefællen er nogle at nøgleordene for en vellykket indsats.

Læs rapporten Sådan får de bedste kommuner flygtningekvinder i beskæftigelse

Center for Udsatte Flygtninge ønsker alle en god sommer

Vi siger fra Center for Udsatte Flygtninge tak for godt samarbejde og de gode indsatser, vi har oplevet i løbet af året ind til nu. Vi holder vores rådgivningstelefon og -mail åben hen over sommeren. Og så ser vi frem til at fortsætte, hvor vi slap, på den anden side af ferietiden, hvor vi allerede har flere arrangementer i kalenderen. Desuden ser vi frem til, at undervisningen på RET TIL LIGESTILLING kommer i gang i andet halvdel af året, ligesom vi glæder os til at få en publikation klar på baggrund af vores kortlægning af viden og praksis vedrørende beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge i Norden. Læs mere om dette i vores kommende nyhedsbreve. God sommer ind til da!

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.ngo
www.udsatteflygtninge.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.ngo
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.


Center for Udsatte Flygtninge udsender et nyhedsbrev seks gange om året. Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig, så vi hører meget gerne fra dig, hvis du har forslag til artikler eller forbedringer.

udsatte@drc.ngo

Tilpas dine indstillinger
Frameld nyhedsbrevet

Copyright © 2018 Dansk Flygtningehjælp