Copy

Nyt fra Center for Udsatte Flygtninge


August 2016

Introbillede

Ny guide til modtagelse af flygtningebørn og -unge på fri- og efterskoler

Der er de seneste år kommet mange børn og unge til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge. Det betyder blandt andet flere flygtninge børn på friskolerne og flere uledsagede unge på efterskolerne. Center for Udsatte Flygtninge har derfor i samarbejde med foreningerne på det frie skoleområde udarbejdet en guide til modtagelse af flygtningebørn og -unge på fri- og efterskoler.

Download guiden Flygtningebørn på frie grund- og efterskoler – en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier.


Materiale til flygtningeforældre om at hjælpe børn med traumer

Forældrene er vigtige, når børn skal have hjælp til at komme videre efter traumatiske oplevelser. En ny informationsfolder til flygtningeforældre introducerer til børn og traumer og giver gode råd til, hvordan man som forælder kan hjælpe sit barn med traumer. Folderen er udgivet på seks sprog, og er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Udsatte Flygtninge og Varde Kommune. Trykte udgaver af folderen kan rekvireres ved henvendelse til Center for Udsatte Flygtninge. Alle sprogversioner kan desuden findes på Center for Udsatte Flygtninges hjemmeside.

Download folderen Sådan hjælper du et barn med traumer.


International konference om sprogtilegnelse og integration

VIFIN og Dansk Flygtningehjælp inviterer til international konference om sprogtilegnelse og integration. Konferencen finder sted d. 1-2. november 2016 i Vejle og byder på oplæg fra eksperter fra den danske integrations- og sprogverden. Der bliver mulighed for inspiration og dialog under workshops, som bl.a. praktikere fra landets sprogcentre står for. Blandt andet vil der være oplæg og workshop om undervisning af traumatiserede flygtninge ved hhv. Mette Blauenfeldt fra Center for Udsatte Flygtninge og Birthe Søllingvrå fra Lærdansk Sønderborg. Integrationschef i Dansk Flygtningehjælp, Anette Christoffersen, deltager i afslutningsdebatten om fremtidens integration. Udover deltagere fra Danmark, vil der komme deltagere fra England, Sverige, Holland og Spanien.

Læs mere og tilmeld dig konferencen om sprogtilegnelse og integration.


Konference om flygtningebørn i skolen

Forlaget Dafolo arrangerer to konferencer om flygtningebørn i skolen. Formålet er at give indblik i forskellige didaktiske og pædagogiske redskaber og metoder til brug i arbejde med flygtningebørn
i skolen. Blandt oplægsholderne er Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge, og Jette Thulin, konsulent i Integrationsnet og tidligere folkeskolelærer. Konferencen finder sted d. 29. september i Brøndby og d. 29. november i Aarhus.

Læs mere og tilmeld dig konferencen.


Integrationstræf 16

KL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration holder Integrationstræf 16 d. 13. september i Kolding. Flygtninge og beskæftigelse er det overordnede tema. Hør blandt andet Else Gunderlund Lange fra Lærdansk Esbjerg holde oplæg om samarbejdet mellem virksomheder og sprogcentre samt erfaringerne med at styrke de sproglige kompetencer på arbejdspladsen.

Læs mere og tilmeld dig Integrationstræf 16.


1001 Arabiske Ord

Den nye dansk-arabiske/arabisk-danske billedordbog 1001 Arabiske Ord kan være en hjælp i den daglige dialog med arabisktalende flygtninge – eksempelvis i skolen eller i daginstitutionen. Med fem hovedtemaer, 43 emner og 1001 udvalgte ord kommer ordbogen vidt omkring hverdagens temaer og omgivelser. Bogen er udgivet af forlaget Kitab og kan bestilles hos forlaget.

Læs mere om 1001 Arabiske Ord.


Vi udsender vores nyhedsbrev seks gange om året. Du er velkommen til at videresende mailen i dit netværk.

Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer til dets indhold eller form.

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.dk
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre særligt udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning om arbejdet med flygtninge med traumer og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Copyright © 2016 Dansk Flygtningehjælp, All rights reserved.

Our mailing address is:
udsatte@drc.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences