Copy

Nyt fra Center for Udsatte Flygtninge


December 2016

Introbillede

Center for Udsatte Flygtninge ønsker god jul og godt nytår


Snart er det ferietid, og Center for Udsatte Flygtninge ønsker alle nogle gode dage og en god start på det nye år.

2016 har været et travlt år for centret med stor efterspørgsel på vores kerneydelser. Vi har således via vores undervisning og oplæg i løbet af året mødt omkring 5.400 praktikere og studerende, der har haft brug for viden om udsatte og traumatiserede flygtninge, ligesom vi har haft 150 individuelle rådgivninger via vores rådgivningstelefon og -mail. Vores nyhedsbrev når ud til knap 1.200 fagpersoner og studerende, og vi oplever også stor efterspørgsel efter vores materialer. Vi har i løbet af året udgivet og distribueret flere nye materialer til praktikere – herunder om arbejdet med flygtningebørn og -unge samt deres familier, om flygtninges mentale sundhed og om ny lovgivning på integrationsområdet.
 
Download de nyeste materialer fra Center fra Udsatte Flygtninge.
 

Bliv opdateret med nyeste viden og fakta om flygtninge

Hvem er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt tilbage? Hvor mange flygtninge er der i Danmark? Flygtninge er et kontinuerligt tema i den politiske debat, og bliver også hyppigt debatteret i andre sammenhænge. Der er mange holdninger til emnet og ikke altid helt så meget viden. Dansk Flygtningehjælps 25 spørgsmål og svar om flygtninge besvarer de mest almindelige spørgsmål om flygtninge for dermed at bidrage med fakta.  Hæftet er netop blevet opdateret og findes både elektronisk og i en trykt udgave.
 
Læs eller download 25 spørgsmål og svar om flygtninge.


Husk konference om traumer og integration

Kendskab til traumesymptomer og traumebehandling er en nødvendig kompetence for alle, der møder flygtninge i deres daglige arbejde. Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp – afholder konference i København om traumer og integration. Konferencen finder sted d. 20. januar.
 
Læs mere om konferencen og tilmeld dig.


MindSpring børnegrupper

MindSpring Kompetencecenter i Dansk Flygtningehjælp har modtaget en donation på 4,25 millioner kr. af Det Obelske Familiefond, som skal bruges til udvikling og afprøvning af det psykosociale program MindSpring for børn. Formålet med MindSpring Børnegrupper er at styrke flygtningebørnenes identitet og selvbillede, kendskab til eget følelsesliv, viden om reaktioner på stress og traumer, redskaber til at håndtere svære følelser i hverdagen og tro på egne evner. De nye MindSpring-grupper for børn skal over de næste år udvikles og afprøves i op mod 20 kommuner over hele landet. Målgruppen er flygtningebørn i alderen 9-14 år.
 
Læs mere om MindSpring Børnegrupper.


Vi udsender vores nyhedsbrev seks gange om året. Du er velkommen til at videresende mailen i dit netværk.

Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer til dets indhold eller form.

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.dk
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Copyright © 2017 Dansk Flygtningehjælp, All rights reserved.

Our mailing address is:
udsatte@drc.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences