Copy
Vores kortlægning af beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge i Norden udkommer i starten af det nye år - hold dig opdateret her: www.workandtrauma.org
Nyt fra Center for
Udsatte Flygtninge
December 2018

Center for Udsatte Flygtninge ønsker alle en god jul og et godt nytår

Snart er det ferietid, og Center for Udsatte Flygtninge ønsker alle nogle gode dage og en god start på det nye år. 2018 været endnu et travlt år for centret med gode samarbejder – eksempelvis om kampagnen RET TIL LIGESTILLING – og stor efterspørgsel på vores kerneydelser. Vi har således til 67 arrangementer i løbet af året undervist og holdt oplæg for omkring 2.400 praktikere, studerende og frivillige, der har haft brug for viden om udsatte og traumatiserede flygtninge, ligesom vi har haft 100 individuelle rådgivninger via vores rådgivningstelefon og -mail. Vores nyhedsbrev når ud til over 1.100 fagpersoner og studerende, og vi er i år også kommet ud over rampen på LinkedIn. Vi oplever stor efterspørgsel efter vores materialer, og ser frem til i starten af det nye år at udgive vores kortlægning af beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge i Norden. Den kan du læse mere om i vores næste nyhedsbrev.

Konference om tidlig indsats for håndtering af traumereaktioner og PTSD

Ubehandlede symptomer på traumer og PTSD kan have store menneskelige omkostninger. Dignity inviterer til konference om tidlig indsats samt traumatiserede flygtninges funktionsniveau og behandlingsbehov. Konferencen vil formidle erfaringer fra et ACT-baseret gruppeforløb, der har til formål at forebygge udviklingen af traumereaktioner og hjælpe den enkelte til at kunne leve med traumatiske oplevelser og mestre en ny hverdag. Konferencen finder sted i København d. 31. januar.
 
Læs mere og tilmeld dig konferencen

Nye redskaber til kommunernes arbejde med flygtninge med traumer

Et udviklingsprojekt under Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udviklet nogle redskaber til at understøtte kommunernes indsats over for flygtninge med traumer. Desuden er metoderne Model Hel Familie og I-NET – leveret af hhv. Oasis og Integrationsnet – blevet afprøvet i en række kommuner. Projektet er netop blevet afsluttet med seminarer i København og Aarhus. De endelige materialer fra projektet, der inkluderer opsporings- og identifikationsværktøj, metodebeskrivelser samt råd til tværfagligt samarbejde, er lige på trapperne og vil inden længe kunne downloades fra SIRIs hjemmeside.
 
Læs mere om projektet og download materialer

Temadag om STROF - redskaber til arbejdet med børn med flugtbaggrund i daginstitution og dagpleje

Det kan være udfordrende for pædagoger og dagplejere at inkludere og håndtere flygtningebørns reaktioner. Integrationsnet afholder d. 31. januar i Aarhus en temadag, hvor professionelle kan få konkrete redskaber til det daglige arbejde. Temadagen tager afsæt i STROF-modellen, og vil desuden give inspiration hentet fra de neurosekventielle og narrative teorier. 
 
Læs mere og tilmeld dig temadagen
 
Se Center for Udsatte Flygtninges håndbøger om flygtningebørn i dagtilbud og skoler

Nyt studie afdækker levevilkår for LGBT-flygtninge

Et nyt norsk studie har undersøgt levevilkår for LGBT-personer med indvandrerbaggrund i Norge. Studiet har særskilt fokus på LGBT-flygtninge, og man må formode, at de forhold, som studiet afdækker, også er gældende i Danmark. Studiet finder bl.a., at LGBT-flygtninge oplever diskrimination både pga. LGBT-identitet og pga. etnisk oprindelse. LGBT-flygtninge er særligt udsatte for ensomhed og isolation, og LGBT-netværk er en vigtig arena for venner og støtte. En del oplever mobning og chikane ifm. deltagelse i aktiviteter under integrationsprogrammet. Endvidere betyder samlivskravet for familiesammenføring, at LGBT-flygtninge i praksis stilles ringere end heteroseksuelle, da vilkår i oprindelseslandet ikke muliggør samliv mellem personer af samme køn. Rapporten, som desuden indeholder en række anbefalinger for en styrket indsats for LGBT-flygtninge, er på norsk med engelsk summary.
 
Læs mere og download rapporten Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge (skeiv er den norske oversættelse af det engelske begreb queer).

Webinarserie: Fra flygtning til kollega

En nordisk webinarserie om arbejdsmarkedsinklusion af nyankomne flygtninge giver mulighed for erfaringsudveksling med nordiske kollegaer og eksperter. Kommende webinarer sætter fokus på beskæftigelse for nyankomne kvinder (uge 5, 2019) samt på civilsamfundets rolle (uge 10, 2019). Webinarerne henvender sig til praktikere, ledere og beslutningstagere, der beskæftiger sig med integration af flygtninge. Webinarserien er udviklet af Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio og Nordens välfärdscenter – med støtte fra Nordisk Ministerråd.
 
Læs mere om webinarserien Fra flygtning til kollega
 

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.ngo
www.udsatteflygtninge.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.ngo
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.


Center for Udsatte Flygtninge udsender et nyhedsbrev seks gange om året. Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig, så vi hører meget gerne fra dig, hvis du har forslag til artikler eller forbedringer.

udsatte@drc.ngo

Tilpas dine indstillinger
Frameld nyhedsbrevet

Copyright © 2018 Dansk Flygtningehjælp