Copy

Nyt fra Center for Udsatte Flygtninge


Juni 2017 

Introbillede

Ny bog om flygtningebørn i skolen


I den nye bog Flygtningebørn i skolen giver fem erfarne fagfolk bud og råd i forhold til at sikre en god modtagelse af flygtningebørn i danske skoler. Bogen giver baggrundsviden samt teoretiske og pædagogiske perspektiver på, hvordan opgaven bedst gribes an i praksis. Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge, er en af bidragyderne. Bogen henvender sig til fagpersoner, der arbejder på skoleområdet eller på anden vis med integration af flygtninge.
 
Læs mere om bogen Flygtningebørn i skolen – læring og trivsel i nye omgivelser.
 

Nye efteruddannelsesforløb i Bedre integration til efteråret

Efteruddannelsen Bedre integration har åbent for tilmelding til forløb i Aarhus (med start 12. september) og i Hvidovre (start 3. oktober). Bedre integration er en fire-dages efteruddannelse målrettet fagprofessionelle, der møder flygtninge i sit arbejde – i en kommune, på en skole, dagsinstitution, jobcenter eller hos en anden aktør. Efteruddannelsen har fokus på løsningen af aktuelle udfordringer fra dagligdagen, opdaterer på den nyeste evidensbaserede viden og giver effektfulde værktøjer med hjem. Efteruddannelsen udbydes af et partnerskab mellem Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge, Cabi, LG Insight og Foreningen Nydansker.
 
Læs mere og tilmeld dig efteruddannelsen.
 


Inspirationshæfte til frivillige om at støtte flygtninge i vejen til selvforsørgelse

Både flygtninge og frivillige mærker det stærke politiske fokus på flygtninges beskæftigelse og selvforsørgelse. Men hvilke muligheder har frivillige for at støtte flygtninge i deres vej mod beskæftigelse? Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling har netop udgivet inspirationshæftet En flygtnings vej til selvforsørgelse - sådan kan du støtte. Her kan frivillige – og andre – få viden om de forskellige beskæftigelsesindsatser og -muligheder samt gode råd til, hvordan man som frivillig bedst vejleder og støtter flygtninge.
 
Find yderligere information og download inspirationshæftet En flygtnings vej til selvforsørgelse – sådan kan du støtte.
 


Konference om overgreb og traumer i sårbare familier og hos flygtninge

Forskningsnetværket mod overgreb mod børn inviterer til konference om Overgreb og traumer i sårbare familier og hos flygtninge. Med udgangspunkt i nyeste viden fra forskning og praksis har første konferencedag fokus på sårbare familier, mens den anden dag stiller skarpt på børn som flygtninge. Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge, vil være en af oplægsholderne i det flygtningeorienterede program. Det er muligt at tilmelde sig begge dage eller blot én af dagene. Konferencen foregår 4. og 5. september på Hindsgavl Slot v/Middelfart.
 
Læs mere og tilmeld dig konferencen.
 


Introbillede

Center for Udsatte Flygtninge ønsker alle en god sommer

Vi siger fra Center for Udsatte Flygtninge tak for godt samarbejde og de gode indsatser, vi har oplevet i løbet af året ind til nu. Bortset fra i uge 31 holder vi vores telefon og mail åben hen over sommeren. Ellers ser vi frem til at fortsætte, hvor vi slap, på den anden side af ferietiden, hvor vi allerede har en del arrangementer i kalenderen, og hvor vi blandt andet vil være klar med en folder om mental sundhed og traumer på flere sprog henvendt til flygtninge. Læs mere om den i vores næste nyhedsbrev. God sommer ind til da.
 


Vi udsender vores nyhedsbrev seks gange om året. Du er velkommen til at videresende mailen i dit netværk.

Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer til dets indhold eller form.

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.dk
www.flygtning.dk/udsatte

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.dk
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Copyright © 2017 Dansk Flygtningehjælp, All rights reserved.

Our mailing address is:
udsatte@drc.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences