Copy

Nyt fra Center for Udsatte Flygtninge


Februar 2017 

Introbillede

Konference om flygtningebørns liv og trivsel i Danmark


Center for Børneliv og Dansk Flygtningehjælp inviterer fagprofessionelle til forskningsbaseret, tværfaglig konference med fokus på flygtningebørns liv og trivsel i Danmark. Konferencen finder sted i København d. 18. maj og i Århus d. 6. juni. Dagen vil byde på oplæg, der både giver baggrundsviden og nye redskaber, og det vil selvfølgelig være muligt at møde Center for Udsatte Flygtninge samt vores kollegaer i Integrationsnet.
 
Læs mere og tilmeld dig konferencen.
 

Nyt lovforslag om skærpelse af reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse

Regeringen har sendt et udkast til lovforslag om skærpelse af reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse i høring. Forslaget kommer blot et år efter de seneste skærpelser på området, og indebærer bl.a. øgede beskæftigelses- og selvforsørgelseskrav. Desuden lægges der op til, at man først kan søge om tidsubegrænset ophold efter 8 år mod 6 år i dag. Dansk Flygtningehjælp påpeger i sit høringssvar, at de hyppige lovændringer betyder usikkerhed for berørte borgere. Desuden betyder de skærpede krav, at en større gruppe – ikke mindst af de mest udsatte flygtninge – vil blive udelukket fra tidsubegrænset opholdstilladelse. Konsekvenser kan være utryghed og mindskelse af motivation og handlekraft.
 
Læs Dansk Flygtningehjælps høringssvar.
 


Oplæg og materialer til flygtninge om blandt andet traumer og PTSD

I Center for Udsatte Flygtninge holder vi også oplæg for og laver materialer til flygtninge selv. Eksempelvis har vi for nylig holdt kursus for forældre om traumer og PTSD, og på vores materialeside kan du finde vores folder på flere sprog om at tage sig af et barn, der er ramt af traumer. Kontakt os, hvis du er interesseret i et oplæg, eller ønsker materialer tilsendt.
 
Se slides fra forældrekursus og download forældrefolder.
 


Fritidspuljen giver nu tilskud til flygtninge op til 30 år

Kender du unge flygtninge på integrationsydelse, der har svært ved at få råd til fritidsaktiviteter? Fritidspuljen, der administreres af Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling, har permanent udvidet sin målgruppe, så både flygtningebørn fra familier på integrationsydelse, unge flygtninge op til 30 år på integrationsydelse samt uledsagede mindreårige flygtninge kan få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.
 
Find ansøgningsskema på Fritidspuljens hjemmeside.
 


Positiv evaluering af efteruddannelsen Bedre integration

Center for Udsatte Flygtninge samarbejder med Integrationsnet, Cabi, LG Insight og Foreningen Nydansker om den 4-dages efteruddannelse Bedre integration. Efteruddannelsen udbydes til kommunale medarbejdere på vegne af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Efteruddannelsen er nu blevet evalueret af Oxford Research, der bl.a. skriver: ”Midtvejsevalueringen viser, at der leveres undervisning af høj kvalitet og der er en høj deltagertilfredshed. Deltagerne vurderer, at de får et godt udbytte ud af deres deltagelse i uddannelsen.”
 
Se evalueringen af Bedre integration.

Læs mere og tilmeld dig efteruddannelsen Bedre integration
 


Vi udsender vores nyhedsbrev seks gange om året. Du er velkommen til at videresende mailen i dit netværk.

Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer til dets indhold eller form.

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.dk
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Copyright © 2017 Dansk Flygtningehjælp, All rights reserved.

Our mailing address is:
udsatte@drc.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences