Copy
Tjek RET TIL LIGESTILLING og book et gratis kursus
Nyt fra Center for
Udsatte Flygtninge
August 2018
Introbillede

Integrationstræf 18 har fokus på udsatte flygtninge og indvandrere

Mød Center for Udsatte Flygtninge til Integrationstræf 18. Integrationstræf arrangeres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og KL og finder sted i Nyborg d. 17. september. I år er der fokus på, hvordan flygtninge og indvandrere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, får fodfæste og fastholdes. Center for Udsatte Flygtninge er på programmet med et oplæg om Virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge samt en workshop om Beskæftigelse til psykisk sårbare flygtninge – om Individual Placement and Support (IPS) og Supported Employment (SE). Desuden kan du møde os ved standen hos projektet Venner Viser Vej, hvor vi står for en del af kursusaktiviteterne målrettet frivillige.
 
Læs mere og tilmeld dig Integrationstræf 18

"Vi fik alt det negative ud af os"

Evalueringen af de første MindSpring-forløb for børn viser gode resultater. De første MindSpring-gruppeforløb for børn er gennemført i foråret 2018 i ti kommuner over hele landet. MindSpring for børn er psykosociale gruppeforløb for flygtningebørn i alderen 9-14 år. Forløbene sigter på at give børnene en styrket identitetsfølelse, et positivt selvbillede, tro på egne evner, kendskab til og regulering af egne og andres følelser samt forståelse og viden om stress og traumer og håndtering heraf. Center for Udsatte Flygtninge har evalueret de første gruppeforløb, og resultaterne er meget positive. MindSpring-trænere og medtrænere er meget positive over for de gruppeforløb, de har været en del af. Også de interviewede børn er meget tilfredse med forløbet. De ønsker at gruppen skal fortsætte og udtrykker lettelse ved at have fået mulighed for at tale om svære og følsomme emner. Desuden indikerer evalueringens kvantitative data indsamlet af Dignity, at børnenes trivsel er forbedret.
 
Læs evalueringen af de første MindSpring-grupper for børn
 
Den endelige manual for MindSpring for børn er færdiggjort på baggrund af evalueringen, og ligger nu på MindSprings hjemmeside.

Se manualen til MindSpring for børn

Integrationsfaglige temanotater og evaluering af Bedre Integration

Center for Udsatte Flygtninge var en del af konsortiet, der afholdt efteruddannelsen Bedre Integration, som rettede sig mod kommunale medarbejdere på integrationsområdet. Uddannelsen introducerede til viden om nyankomne og tværfaglige metoder, samt specifik viden indenfor eksempelvis familie, børn og unge. Oxford Research har gennemført en evaluering af efteruddannelsen og konkluderer, at efteruddannelsen er gennemført med stor tilfredshed blandt kursusdeltagerne. Der er desuden som en del af forløbet udarbejdet nogle temanotater til praktikere om emnerne interkulturel kommunikation, nyankomne, beskæftigelse samt børn og familie. Temanotaterne er gratis og kan downloades på portalen integrationsviden.dk.
 
Se slutevaluering og temanotater fra Bedre Integration

Med 'etniske smerter' sætter vi kikkerten for det blinde øje

Man kan af og til støde på udtrykket ’etniske smerter’, der hæftes på personer med minoritetsetnisk baggrund. Professor Morten Sodemann fra Indvandrermedicinsk Klinik i Odense kritiserer i et interview i Zetland brugen af udtrykket i sundhedsvæsenet og peger på, at den bunder i mangel på interkulturelle kompetencer samt sprogvanskeligheder. I værste fald fører det til fejldiagnosticering, til misforståelser og til, at patienter med indvandrerbaggrund opgives. Traumer og PTSD er eksempler på problemstillinger og diagnoser, der i den forbindelse risikerer at blive overset.
 
Læs artiklen En professor gør op med indvandreres ‘etniske smerter’. “Vi giver dem mærkelige diagnoser, som ikke passer.“

Konference om inklusion af kvinder med ikke-vestlig baggrund

Kvinder med ikke-vestlig baggrund halter efter i beskæftigelsesstatistikkerne. Der er derfor også ambitioner om at forbedre beskæftigelsesindsatserne for kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Med det udgangspunkt, at udvikling af praksis er afhængig af mere viden om målgruppen for at opnå bedst effekt, afholder Integrationsnet konference om emnet i Odense d. 25. september.
 
Læs mere og tilmeld dig konferencen
 

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.ngo
www.udsatteflygtninge.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.ngo
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.


Center for Udsatte Flygtninge udsender et nyhedsbrev seks gange om året. Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig, så vi hører meget gerne fra dig, hvis du har forslag til artikler eller forbedringer.

udsatte@drc.dk

Tilpas dine indstillinger
Frameld nyhedsbrevet

Copyright © 2018 Dansk Flygtningehjælp